LTC0347 - Maskide valmistamine ja kunstiteraapiline rakendamine eneseavastamiseks

Sihtgrupp

Huvilistele, kes soovivad saada praktilist teadmist ja omakogemust visuaalkunstipõhistele tehnikatele tuginevate maskide kasutamisest klientide jõustamisel.

Eesmärk

osata kasutada visuaalkunstipõhistele tehnikatele tuginevaid maske eri sihtgruppide (lapsed, noorukid, täiskasvanud) jõustamisel.

Sisu

Ülevaade visuaalkunstipõhiste maskide kasutamisvõimalustest jõustamise eesmärgil. Maskide kasutamine eri sihtgruppide ja teemade puhul. Lapsed ja noorukid: tugevuste teadvustamine, enesekindluse toetamine ja eri oskuste arendamine. Täiskasvanud: iseenda eri küljed ja sotsiaalsed rollid, konfliktsed mõtted ja tunded, iseenda ja perekonna väärtused, personaalsed jõuallikad, mälestused jms. Ülevaade maskide valmistamise ei tehnikatest (kollaaž, kipsside jms).

Eeldused

Töötamine hariduse, tervise, psühholoogia või loovteraapiate alal. Vajalik on huvi ja valmidust kogemuslikult uurida visuaalkunstipõhiste maskide toimet ja valmistamise tehnikaid.

Õpiväljundid

Koolituse lõpetanud tunneb visuaalkunstipõhiste maskide kasutamisvõimalusi jõustamise eesmärgil; on saanud omakogemuse visuaalkunstipõhiste maskide eri võimalustest ja toimest; kasutab visuaalkunstipõhiseid eri tehnikaid maskide valmistamisel.

Õpikeskkond

20-kohaline ruum, kus on õppetööks vajalikud visuaalkunsti vahendid ja esitlustehnika ning toetab rühmatöö õppemeetodit

Koolitaja kompetentsus

pere- ja kunstiterapeut

Maht

104 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja