DTC0113 - Kasutaja käitumise jälgimine

Sihtgrupp

ettevõtte töötajad

Eesmärk

rakendada kasutaja käitumise jälgimisel kasutatavate meetodeid

Sisu

Sissejuhatus käitumisuuringusse. Andmete kogumise vahendid: kasutaja- ja ekraanisalvestuses olevad jälgitavad detailid; pilgujälgimise demo lauaarvutis (monitoril); mobiilse pilgujälgimise demo. iMotions: praktiline demonstratsioon kasutamisest; alternatiivsed võimalused eri andmete integreerimiseks; käitumise jälgimine distantsilt. Uuringu ettevalmistus. Tehnika ülespanek. Uuringu praktiline läbiviimine ettevalmistatud protokolli põhjal.

Eeldused

baasteadmisesd kasutajakesksest disainist ja tarkvara kasutajatestimisest

Õpiväljundid

oskab kasutaja käitumisandmeid koguda mobiilse pilgujälgija, ekraanipõhise pilgujälgija, näoilmete automaatse tõlgendamise ja kasutaja tegevuse jälgimise abil.

Õpikeskkond

Digitehnoloogiate instituut, Astra õppehoone. Tarkvaralabor on loodud simuleerima tarkvaraarendajate kaasaegset töökeskkonda. Töötada saab nii oma sülearvutiga kui saarekestena asetsevatel laudadel olevate arvutitega, mis on varustatud tarkvaraga arenduse kõikide etappide toetamiseks. Tarkvaralabori paigutus toetab meeskonnatööd. Interaktsioonidisaini labori seadmete ja tarkvara abil on võimalik läbi viia kasutatavuse testimist, kasutajakogemuse hindamist, tarkvara ja riistvara prototüüpimist, kasutajakogemuse valdkonna koolitusi tarkvara loovatele ja tarkvara hankivatele ettevõtetele.

Koolitaja kompetentsus

Koolitajal peab olema vähemalt magistrikraad, vähemalt 3-aastane kogemus täiskasvanute koolitajana, vähemalt 3-aastane digivahendite kasutamise kogemus õppetöös.

Maht

20 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, kersti.maidra@tlu.ee, 6409428

Koolitaja

Mati Mõttus