LTC0098 - Inimese anatoomia ja füsioloogia

Sihtgrupp

kehalise kasvatuse õpetajad, spordialade treenerid või instruktorid, tervishoiutöötajad, toitumisnõustajad ja –terapeudid, füsioterapeudid ja teised tervise valdkonnas tegutsevad spetsialistid

Eesmärk

saada baasteadmised inimese keha ehitusest ehk anatoomiast ja talitlusest ehk füsioloogiast; kujundada arusaam inimkeha organite ja organsüsteemide koostööst ning inimkeha kui ühtse terviku tegevusest.

Sisu

Inimkeha ehituse põhialused: koed, organid, organsüsteemid, nende ehituslikud elemendid ja põhifunktsioonid. Südame veresoonkonna ehitus, vere, vereringe ja südametalitluse füsioloogia. Hingamis-, seede-, kuse-suguelundkonna ehitus ja füsioloogia. Toitainete ülesanded organismis. Aine- ja energiavahetus. Liikumiselundkonna (skelett, liigesed, lihased) ehituse ja talitluse põhiprintsiibid. Lihastalitluse füsioloogia. Organismi regulatsioonimehhanismid: endokriinsüsteemi ja närvisüsteemi ehituse ja talitluse põhiprintsiibid. Meeleelundite ehituse ja talitluse ülevaade. Hormoonid ja sport. Normaalne toitumine. Liikumiselundkonna norm ja patoloogia ning massaaži põhiprintsiibid.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

Õpiväljundid

tunneb inimkeha ehituse ja talitluse põhiprintsiipe;
mõistab liikumiselundkonna ehituse eripärast tulenevaid liikumisvõimalusi;
tunneb siseelundite ehitust ja talitlust;
teab inimkeha regulatiivsete süsteemide ja meeleelundite ehituse ja talitluse põhimõtteid;
mõistab inimorganismi kui terviku talitlust.

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

Koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.

Maht

56 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Meeli Roosalu, Karin Baskin, Kristjan Port , Kirsti Pedak, Saima Kuu