HKC0167 - Veebilehe loomise algõpetus Wordpressi platvormil

Sihtgrupp

ettevõtjad, kes vajavad oma tegevuses lihtsat kodu- või kampaanialehekülge

Eesmärk

omandada ettevõtte vajadustest lähtuva veebilehe loomiseks vajalikud oskused ja teadmised.

Sisu

Veebilehe loomise põhialused veebiplatvormi kasutamisel. Veebilehe struktuuri kavandamine. Veebilehtede tehnilised nõuded.

Eeldused

arvuti kasutamise põhioskused, aga ei ole varem kokku puutunud veebilehe loomisega

Õpiväljundid

loob ette antud veebiplatvormi (Wordpress) abil veebilehe, lähtudes kehtivatest tehnilistest nõuetest ja parimatest veebidisaini praktikatest; tunneb valitud veebiplatvormi kasutuspõhimõtteid ja peamisi töövõtteid; kavandab ettevõtte vajadustest lähtuvalt veebilehe struktuuri.

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid (arvutiklass) ja e-õpikeskkond.

Koolitaja kompetentsus

IKT-alane kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat.

Maht

26 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Koolitaja

Martti Raavel