DTC0128 - Digimentor kogukonnas

Sihtgrupp

inimesed, kelle ülesanne on juhendada erialaliitude, (vanemaealiste) organisatsioonide, kogukondade (vanemaid) liikmeid ja teisi täiskasvanud huvilisi, et arendada individuaalselt nende digioskusi ja digipädevusi

Eesmärk

omandada ettevalmistus tööks digioskuste ja digipädevuse arendamise spetsialistina e digimentorina, et suuta tulemuslikult juhendada erialaliitude, (vanemaealiste) organisatsioonide, kogukondade (vanemaid) liikmeid ja teisi täiskasvanuid.

Sisu

Kogukondliku digimentorluse vajadus. Digilõhe perspektiivid. Kogukonnaõppe kontseptsioon ja digimentori koht selles. Vanussurve. Mentorluse põhimõtted, motiveerimine. Individuaalse juhendamise tehnikad ja nende praktiseerimine. Vanemaealiste õpetamise põhimõtted. Digipädevuste kaardistamine. Digitaalsete õpiampsude kasutamine ja loomine. Turvaline käitumine internetis. Info otsimine ja haldamine. Info- ja andmekirjaoskus. Turvaline suhtlus veebikeskkonnas. Kasutatavus. Riigi e-teenused

Eeldused

tööalane või kogukondlik vajadus (vanemaealiste) juhendamiseks ja nende digipädevuste arendamiseks, võimalus õpitu rakendamiseks kursuse jooksul iseseisvate tööde sooritamiseks.

Õpiväljundid

teab ja kasutab digioskuste juhendamiseks ja digipädevuste arendamiseks sobivaid tehnikaid, loob õppevahendeid; tunneb mentorluse põhimõtteid, teab ja kasutab vanemaealiste õppimise põhimõtteid; kaardistab ja arendab (vanemaealise) digitaalset kirjaoskust ja digipädevusi; oskab otsingutehnikaid, teab digimaailmas turvalise käitumise viise, tutvustab riigi e-teenuseid; modereerib arutelu veebikeskkonnas.


Õpikeskkond

koolitus toimub veebikeskkonnas.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad ning vähemalt 3-aastane täiskasvanute õpetamise kogemus

Maht

52 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Mart Laanpere, Tiina Tambaum

Samal teemal toimuvad koolitused

Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
08.10.2024 - 05.11.2024 Digimentor kogukonnas Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
veebis