LTC0174 - Spordi üldained: abitreener, tase 3

Sihtgrupp

Huvilised, kellel ei ole kehakultuurialast haridust ja soovivad taotleda Abitreeneri (EKR tase 3) kutsekvalifikatsiooni; kehalise kasvatuse õpetajad; sportlased.

Eesmärk

omandada teoreetilised baasteadmised abitreener, tase 3 kutse taotlemiseks.

Sisu

Spordikorraldusliku ettevalmistuse moodul - 6 tundi
Pedagoogilis-psühholoogiliste ja biomehhaanika ainete moodul - 10 tundi
Biomeditsiiniliste ainete moodul - 14 tundi

Eeldused

Huvi spordi ja treeneritöö vastu, soov omandada abitreener tase 3 kutset.

Õpiväljundid

omab teoreetilisi baasteadmisi abitreeneri (tase 3) kutseeksami sooritamiseks spordi üldainete osas; teab spordimajanduse aluseid, spordi organisatsioonilist korraldust ja reguleerimise vorme; teab sportliku treeningu põhimõtteid; teab inimese organismi ehitust ja talitlust; teab ohutuse ja esmaabi põhimõtteid; teab suhtlemise ja meeskonnatöö põhireegleid; tunneb spordipedagoogika ja spordipsühholoogia aluseid.

Õpikeskkond

tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid; e-õppe korral Harno Moodle'i elektroonne õpikeskkond

Koolitaja kompetentsus

Vastava aine õppejõud ülikoolis, eriala spetsialist

Maht

30 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, treener@tlu.ee

Koolitaja

Samal teemal toimuvad koolitused

Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
27.04.2024 - 12.05.2024 Spordi üldained: abitreener, tase 3 Loodus- ja terviseteaduste instituut, Toomas Herde, 5054659, treener@tlu.ee
Tallinn, Uus-Sadama 5