HKC0192 - Toodete ja nende pakendite kavandamine ja tootmiseks ettevalmistamine Fusion 360 tarkvara abil.

Sihtgrupp

Ettevõtjad ja ettevõtte töötajad tootmise ja töötlemise valdkonnas

Eesmärk

omandada vajalikud oskused toote disainimiseks digivahenditega ja tootedisaini baasoskused 3D mudelite loomiseks Fusion 360 tarkvaraga, teha praktiliste näidete varal läbi toodete kavandamise, modelleerimise ja tootmiseks ettevalmistamise protsess.

Sisu

Fusion 360 tarkvara tutvustus. Detailide ja koostude modelleerimine, detailide ja komponentide parameetriline modelleerimine. Pakendite lõikejooniste genereerimine kolmemõõtmeliselt modelleeritud mudelilt, tootejooniste genereerimine ja detailide ettevalmistus tarkade tehnoloogiate abil töötlemiseks (cam ja g-koodide genereerimine).

Eeldused

arvuti kasutamise baasoskused

Õpiväljundid

kavandab ja modelleerib toote detaile, komplekteerib koostu ja mudeldab tootega sobiva pakendi kasutades programmi Fusion360; kasutab tehtud 3d kavandit, et esitleda toodet, muudab detailide mõõtmeid või kuju; vormistab tootejoonised ja genereerib töötlemiseks vajalikud failid (lõiketöötluseks laseriga, cnc-ga või 3d printimiseks); koostab kolmemõõtmeliselt kujundatud pakendile stantsijoonise

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid (arvutiklass koos Affinity Design või Adobe InDesign programmiga ning Fusion 360 tarkvaraga), e-õpikeskkond.

Koolitaja kompetentsus

Kujundusprogrammide õpetamise kogemus vähemalt 5 aastat, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, reklaami või disaini alane töökogemus.

Maht

26 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Koolitaja

Gina Metssalu