LTC0258 - Keskendumine spordis: oskus, mis vajab eraldi tähelepanu!

Sihtgrupp

Spordialade treenerid, instruktorid ja kehalise kasvatuse õpetajad

Eesmärk

täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.

Sisu

Tähelepanu ja keskendumise teemad. Miks sportlased keskendumist kaotavad. Millised on efektiivse keskendumise printsiibid. Kas treenides ja võisteldes keskendumine peaks erinema? Millele tasuks keskenduda motoorse oskuse arendamise faasis ja kuhu suunab enda tähelepanu vilunud sooritaja.
Teemad:
Tähelepanu ja keskendumise mõisted ja seosed. Efektiivse keskendumise printsiibid. Praktilised keskendumise tehnikad ja nende rakendamine eri spordialade kontekstis.

Eeldused

teemast huvitatud eriala inimesed

Õpiväljundid

teadmiste pagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.

Õpikeskkond

Kuni 30-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis toetab rühmatööde läbiviimist.

Koolitaja kompetentsus

Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektor on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omab kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis.

Maht

5 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Koolitaja

Snezana Stoljarova