HKC0163 - 2. tüüpi diabeet ja toitumine

Sihtgrupp

tervisedenduse ja toitlustuse valdkonnas töötavad ettevõtjad, sh tervisenõustajad, toitumisnõustajad, treenerid, toitlustajad

Eesmärk

tutvuda tõenduspõhiste toitumissoovitustega 2. tüüpi diabeediga inimesele ja osata neid soovitusi rakendada oma igapäevatöös.

Sisu

Diabeedi levimus ja mõju rahvastiku tervisele. Metaboolne sündroom ja insuliiniresistentsus. Veresuhkrut stabiilsena hoidvad toidud. Mikrotoitainete vajaduse katmine väheste süsivesikutega menüüs. 2. tüüpi diabeediga sobivad makrotoitainete profiilid. Nutridata programm: menüüde analüüs ja kohandamine 2. tüüpi diabeediga inimestele

Eeldused

arvuti kasutamise oskus vähemalt kesktasemel

Õpiväljundid

teab, mis on metaboolne sündroom ja insuliiniresistentsus; kirjeldab toitumise, sh süsivesikute mõju veresuhkrutasemele; lähtub 2. tüüpi diabeediga inimesele menüüd koostades tõenduspõhisusest; analüüsib menüüsid toitumisprogrammis Nutridata; koostab veresuhkrut stabiilsena hoidva tervisliku menüü

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid (klassiruumid) ja e-õppekeskkond.

Koolitaja kompetentsus

kõrgharidus tervisejuhi erialal (toitumisnõustamise suunaga), magistrikraad

Maht

26 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Koolitaja

Ülle Raavel