LTC0414 - Harjumuste kujundamine spordis

Sihtgrupp

eri spordialade treenerid, instruktorid, kehalise kasvatuse õpetajad, liikumisõpetaja

Eesmärk

täiendada teadmisi harjumuste kujundamisel spordis, mis aitavad mõista harjumuste tekkeid, olemasolevate muutmist ja uute kujundamist.

Sisu

Kuidas harjumused tekivad? Milline on harjumuse psühholoogiline mehhanism? Mis asi on nn dopamiinilaks? Mõistes harjumuste olemust ja süsteemsust, enda harjumuste süsteemide ja nende muutmise võimaluste analüüs. Ülevaade praktilistest oskustest, mis aitavad ebasobilikke harjumusi muuta või uusi harjumusi kujundada.

Eeldused

eelnev tööalane kogemus treenitavatega

Õpiväljundid

on saanud ülevaate harjumuste psühholoogilisest mehhanismist; oskab teadlikult tegeleda olemasolevate harjumuste muutmisega; oskab toetada uute harjumuste kujundamist

Õpikeskkond

Veebikeskkond Zoom. Ligipääsuks vajalik link saadetakse registreerinud osalejatele päev enne veebiseminari toimumist. Seminaril osalemiseks vajalik arvuti ja internetiühendus.

Koolitaja kompetentsus

Snezana Stoljarova (MSc psühholoogias ja sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektor töötavab igapäevaselt spordipsühholoogia praktikukuna sportlaste, treenerite ja lastevanematega ning on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. On kogenud nii treenerina kui ka sportlasena saavusspordis.

Maht

4 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Koolitaja

Snezana Stoljarova