HKC0205 - Programmeerimise algõpetus Javascript baasil

Sihtgrupp

eelneva programmeerimise kogemusteta täiskasvanud

Eesmärk

õppida tundma programmeerimise olemust, baasmõisteid ja põhimeetodeid.

Sisu

Programmeerimisega seotud tööriistad. Programmeerimisega seotud mõisted. Algoritmid, avaldised, sisend, väljund. Muutuja, muutujate tüübid. Funktsioon. Andmestruktuurid. Tingimuslause. Tsükkel. Testimine ja vigade otsimine.

Eeldused

puuduvad

Õpiväljundid

on tutvunud programmeerimisega seonduvate põhimõtetega, mõistetega ja programmeerimise olemusega; kirjutab lihtsamaid funktsioone; kasutab eri andmestruktuure; kasutab lihtsamaid programmeerimise tööriistu.

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid (arvutiklass) ja e-õpikeskkond

Koolitaja kompetentsus

erialane kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 3 aastat.

Maht

52 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Koolitaja

Martti Raavel