HTC0100 - Värvikommunikatsioon ja -psühholoogia

Sihtgrupp

huvilised, keda kõnetab koolituse temaatika

Eesmärk

Saada ülevaade värvikommunikatsiooni eripäradest eesti keeles ja teistes Euroopa keeltes, õppida märkama värve enda ümber ja neid emotsionaalselt enda kasuks rakendama.

Sisu

Kuidas värvid meid mõjutavad? Millist mõju värvid meile avaldavad? Värvide ja emotsioonide seosed. Millised värvid panevad meid end hästi tundma? Milliseid värve võiks teatud olukordades vältida? Lemmikvärvid, värvid töökohal ja riietuses. Meeste ja naiste värvimaailma eripärad. Värvikommunikatsiooni näited. Ülevaade värvidest tuntud Euroopa keeltes. Kuidas mõistetakse värve eri kultuurides – värvisümboolika lühitutvustus.

Eeldused

puuduvad

Õpiväljundid

Koolituse läbinu on saanud ülevaate värvikommunikatsioonist ja -psühholoogiast.

Õpikeskkond

Tänapäevastele nõuetele vastav koolitusruum. Koolitust on võimalik läbi viia ka veebikeskkonnas Zoom.

Koolitaja kompetentsus

Mari Uusküla, PhD, psühholingvist, Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi lingivstika ja tõlketeaduse dotsent, värviuurija.

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Koolitaja

Mari Uusküla, PhD

Samal teemal toimuvad koolitused

Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
28.05.2024 Värvikommunikatsioon ja -psühholoogia Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
Tallinn, Rävala pst 10, Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu