TSC0059 - Sportlase toetamine võistlustel: positiivse häälestuse tehnikad

Sihtgrupp

erinevate spordialade treenerid, instruktorid või kehalise kasvatuse õpetajad.

Eesmärk

täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.

Sisu

Võistluspinge ja sellega toimetulek; soorituse soodustamise tehnikad: sisekõne, kujutlus, rutiinid; treeneri roll võistlustel

Eeldused

Õpiväljundid

teadmistepagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel ja võistlustel osalemiseks.

Õpikeskkond

Kuni 30 kohaline õpperuum, mis toetab praktiliste rühmatööde läbiviimist

Koolitaja kompetentsus

Omab kõrgharidust sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale.

Maht

5 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Kristel Kiens, Snezana Stoljarova