LTC0339 - Madal enesehinnang, mida sellega peale hakata?

Sihtgrupp

õpetajad, treenerid, eri erialade spetsialistid, isiksuse psühholoogia vastu huvi tundvad inimesed, kes on soovivad end täiendada vaimse tervise valdkonnas.

Eesmärk

Saada ülevaade eluterve ja konstruktiivse mõtteviisi erinevustest ennast kahjustavast ja probleeme tekitavast mõtteviisidest ning praktilisi võtteid probleemide lahendamiseks.

Sisu

Kuidas tekib enesehinnang? Miks enesehinnang sõltub võrdlusest teistega? Perfektsionismi sisu ja mõju analüüs enesehinnangule. Praktilised ülesanded, mis näitavad, kuidas vähendada perfektsionistlikke hoiakuid ja vähendada sõltuvust teiste arvamusest.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

Õpiväljundid

teab tänapäeva psühholoogia teoreetilistest alustest ja praktilistest võtetest probleemidest ülesaamisel.

Õpikeskkond

Veebikeskkond zoom

Koolitaja kompetentsus

Koolitaja Aleksander Pulver (PhD psühholoogias) on töötanud 40 aastat Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis, valdab erinevaid isiksusepsühholoogia, suhtlemispsühholoogia, organisatsioonipsühholoogia ja psühhomeetria valdkondi teoreetilisel ja praktilisel tasemel. Lugenud erinevaid erialaseid kursusi BA, MA ja PhD tasemel. Viinud läbi üle 30 aasta täiendkoolituskursi (sh. suhtlemistreeninguid ning psühhoteraapilisi gruppe) stressiga toimetuleku, mitteverbaalse suhtlemise, isiksusepsühholoogia, emotsionaalsete suhete ning emotsioonide regulatsiooni alal (mahuga 4 kuni 60 tundi). Koolitaja Ruth Shimmo on lõpetanud Tartu Ülikooli keemia erialal ja saanud doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolist. Ta on olnud järel doktorantuuris Helsingi ja Berni ülikoolides. Viimased 10 aastat on ta tööalaseks väljakutseks olnud akadeemiliste üksuste juhtimine ja erinevate erialade lõimimine. Juhtimisalased väljakutsed on toonud kaasa huvi psühholoogiliste seaduspärasuste.

Maht

2 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Aleksander Pulver, Ruth Shimmo