LTC0197 - Treenerite supervisioon

Sihtgrupp

eri spordialade ja tasemete treenerid, kellel on soovi toetada enda vaimset heaolu ja tööalast toimetulekut.

Eesmärk

Saada tuge oma vaimsele heaolule treenerina ja arendada pingetega toimetuleku oskust, et hoida töötervist, sh ennetada läbipõlemist, luua ja arendada töökultuuri.

Sisu

Praktiliste heaolu ja motivatsiooni toetamise oskuste õppimine ja arendamine (sh teadvelolek, enesesõbralikkus, eesmärkide seadmine). Treeneritöö põhimõtete ja filosoofia selgitamine ja arendamine Lahenduste leidmine konkreetsetele juhtumitele oma treeneritöös arutelude ja juhtumite analüüside abil.

Eeldused

töötamine treenerina või kehalise kasvatuse õpetajana

Õpiväljundid

teab ja oskab kasutada tööriistu, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat ja vaimset tervist ning heaolu toetavat õhustikku oma töös treenerina.

Õpikeskkond

Õpikeskkond, mis toetab rühmatööd. Olemas vajalik esitlustehnika

Koolitaja kompetentsus

Psühholoogia magistrikraad lisaerialaga sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale, praktiline kogemus treeningute juhendamisest ja vaatlusel.

Maht

18 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Snezana Stoljarova