CIC0017 - Hiina kunsti visuaalne keel: mõtteviis ja esteetika

Sihtgrupp

Art and culture enthusiasts, as well as those curious about Chinese artistic expressions and their underlying symbolism.

Eesmärk

omandada tugeva alus Hiina kunstisümboolikas; osata tõlgendada ja luua sümboolseid sõnumeid nii Hiina kunsti sees kui ka väljaspool seda; laiendada kunstioskusi ja kultuurilist arusaamist; omandatud teadmisi kasutada tulevikus hüppelauana Hiina kunsti ja selle sümboolika eri aspektide sügavamaks uurimiseks.

Sisu

Teoreetiline: Hiina kunst ja selle sümboolika, kultuurilised nüansid, iidsete doktriinide mõju (taoism, konfutsianism, budism), traditsiooniline ja kaasaegne evolutsioon
Praktiline: individuaalne kunstiteos, Hiina kunsti sümboolika fookus, koostööteema, mitmekesised tõlgendused

Eeldused

puuduvad

Õpiväljundid

mõistab Hiina kunsti eripärasid; tõlgendab ja loob kunstiteoseid, mis järgivad Hiina kunsti sümboolika põhimõtteid; teab Vana-Hiina religioonifilosoofiast ja kultuuritaustast, mis mõjutab Hiina kunsti ja selle sümboolikat; mõistab, kuidas Hiina kunsti sümboolika on tänapäeval aktuaalne.

Koolitaja kompetentsus

Relevant education and experience.

Maht

28 akadeemilist tundi

Korraldaja

Konfutsiuse instituut, Kärt Koppel, +372 6199 505, konfutsiuseinstituut@tlu.ee

Koolitaja

Samal teemal toimuvad koolitused

Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
04.03.2024 - 17.05.2024 Hiina kunsti visuaalne keel: mõtteviis ja esteetika Konfutsiuse instituut, Kärt Koppel, +372 6199 505, konfutsiuseinstituut@tlu.ee
Tallinn, Uus-Sadama 5, Mare õppehoone, M-133