TSC0035 - Korvpallitreeneri V taseme erialane ettevalmistus

Sihtgrupp

Treenerid ja juhendajad, kellel ei ole kehakultuurialast eriharidust ja kes on läbinud nooremtreeneri (EKR tase 4) korvpallitreeneri koolituse ja/või omavad nooremtreeneri kutsekvalifikatsiooni korvpallis

Eesmärk

osata arendada korvpallurite kehalist ettevalmistust, grupilisi ja võistkondlikke ründe- ja kaitsemängu tehniliste võtteid ja taktikalisi teadmisi; arendada oma analüüsioskust võistlusmängude analüüsi kaudu; omandada eriala teoreetilised teadmised ja praktilised oskused korvpallitreeneri V taseme treenerikutse saamiseks.

Sisu

Kehalise võimekuse arendamine, võistkondlik ründe ja kaitsemäng, võistlusmängude analüüsi erinevad võimalused ja nende rakendamine, korvpallivõistkonna juhtimine, Scauting, hooaja planeerimine. Katted ja nende kasutamine palliga ja pallita mängija vastu. Pick`n Roll. Penetrate ja Kick. Kiirrünnak. Psühholoogiline ettevalmistus.

Eeldused

töötamine korvpallitreenerina

Õpiväljundid

teab eriala teoreetilisi baasteadmisi ja omab praktilisi oskusi korvpallitreeneri V taseme eksami sooritamiseks; oskab
sooritada ja õpetada korvpalli keerulisemaid tehnikaelemente, arendada kehalisi võimeid, arvestades ealisi iseärasusi, orienteeruda võistkonna ründe- ja kaitsemängu eri formatsioonides, läbi viia treeningtundi täies mahus, planeerida võistkonna hooaega.

Õpikeskkond

sportmängudesaal

Koolitaja kompetentsus

oma valdkonna ekspert

Maht

130 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kersti Sirel, kersti.sirel@tlu.ee

Koolitaja

Kersti Sirel