LTC0053 - Mänguline jalgpall kehalise kasvatuse tunnis ja huviringis

Sihtgrupp

Kooli kehalise kasvatuse õpetajad, noortega töötavad liikumisõpetajad, huviringide juhendajad, lapsevanemad ja teemast huvitatud lastega töötavad spetsialistid.

Eesmärk

täiendada teadmisi jalgpalli algõpetuse õpetamisel koos soovitusliku mängulise harjutusvaraga, praktilisi nõuandeid liikumistundide läbiviimiseks kasutades vahendina palli.

Sisu

Jalgpalli tunni organiseerimise ja läbi viimise võimalused koolis ja treeningutel 7 – 9 aastaste noorte jalgpalli oskuste kirjeldamine ning praktiseerimine. Noore individuaalne areng läbi grupiharjutuste. Tuginetakse üleüldised EJL jalgpalli õpetamise headele tavadele (rõõm tegemisest, rõõm mängimisest). Koolitus keskendub mängulisusele ja aktiivsele tegevusele. Tegeletakse üldkehaliste tegevustega ja proovitakse lahendada erinevaid ülesandeid mis on kaudselt seotud jalgpalliga.

Eeldused

Õpiväljundid

teab ja oskab algaja jalgpalli käsitlemise algõppe põhialuseid ja omab praktilist mängulist harjutusvara.

Õpikeskkond

Teoreetiline õpe viiakse läbi 30-kohalises loenguruumis, näitliku harjutusvara läbimiseks kasutatakse jalgpalli väljakut (vajadusel sisesaali).

Koolitaja kompetentsus

omab teoreetilist ja praktilist ettevalmistust jalgpalli tehnika ABC õpetamisel ja harjutusvara läbiviimisel.

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Urmas Kirs