LTC0549 - Laste kunstiteraapia erinevate psühholoogiliste häirete ja krooniliste seisundite leevendamiseks

Sihtgrupp

sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid, psühholoogid, lasteaiaõpetajad, õpetajad

Eesmärk

Saada ülevaade lastele ja noorukitele suunatud kunstiteraapia rakendamise võimalustest, kasutegurist ja piirangutest erinevate psühholoogiliste häirete (ASD, ADHD, intellektipuue ja sellega kaasuvad hariduslikud erivajadused; söömishäired, depressioon) ja krooniliste haiguste (diabeet) leevendamisel.

Sisu

Ülevaade kunstiteraapia materjalidest, tehnikatest ja tegevustest (harjutused) mida kasutavad kunstiterapeudid laste ja noorukite psühholoogiliste häirete ja krooniliste haiguste (diabeet) leeevendamisel. Praktilised tegevused omakogemuse saamiseks kunstiteraapia materjalide, tehnikate ja tegevuste toimest.

Eeldused

Töötamine sotsiaalpedagoogina, eripedagoogina, psühholoogina, lasteaiaõpetajana, õpetajana

Õpiväljundid

teab kunstiteraapia tõenduspõhisusest laste ja noorukite psühholoogiliste häirete ja kroonilise haiguse (diabeet) leevendamisel;
omab omakogemust kunstiteraapia erinevatest tehnikatest, materjalidest ja harjutustest, mida kasutatakse laste ja noorukite psühholoogiliste häirete ja kroonilise seisundi (diabeet) leevendamisel.

Õpikeskkond

tagatud on tänapäevane, õppeprotsessi toetav ruum

Koolitaja kompetentsus

Loovterapeut, kunstiterapeut

Maht

26 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6409402, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja