LTC0515 - Kunstipõhised teraapilised meetodid ja tehnikad eneseteadlikkuse toetamiseks

Sihtgrupp

õpetajad, koolitajad, sotsiaaltöötajad, huvijuht, teemast huvitatud

Eesmärk

Omandada teadmised, kuidas kunstiteraapias kasutatavate avatud stuudio ja rühmameetodiga on võimalik pakkuda iseendale uusi teadmisi ja kogemusi
kunstipõhistest eri meetoditest ja tehnikatest; saada kogemus sellest, milline on eri meetodite ja tehnikate toime heaolule, meeleolule, energiatasemele.

Sisu

Omakogemus kunstiteraapias kasutatavatest avatud stuudio ja rühmameetodist, kus on võimalik kogeda mitmeid kunstiteraapia meetodeid (kritselduse meetod, mandalameetod, jne), tehnikaid (joonistamine, maalimine, kollaaz, jms). Kogemuslik teadmine, mis on kunstiteraapiliste meetodite, tehnikate võimalused ja milline on nende personaalne toime (lõõgastav, aktiviseeriv, energiataset tõstev versus ärritav, väsitav, jms).

Eeldused

Isiklik huvi ja valmisolek katsetada erinevaid kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid ning valmidus panustada rühmaprotsessi (kohalolek, teistega
arvestamine, kunstipõhistes tegevustes kogetu ja loodu jagamise julgus, konfidentsiaalsusest lähtumine).

Õpiväljundid

Teab, milline on kunstiteraapilise avatud stuudio ja rühmameetodi ning neis kasutatavate, kunstipõhiste eri meetodite ja tehnikate toime heaolule, meeleolule, energiatasemele; kasutab neid iseenda heaolu toetamisel ja taastamisel.

Õpikeskkond

Rühmatööks sobiliku sisutusega ruum.

Koolitaja kompetentsus

pere- ja kunstiterapeut, superviisor

Maht

104 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6409402, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja