HTC0086 - Põhjused, miks raamatuid mitte lugeda

Sihtgrupp

noored

Eesmärk

Arutleda raamatute lugemise üle.

Sisu

Arutelu käigus leitud põhjendusi, miks ei tasu raamatuid lugeda.

Eeldused

puuduvad

Õpiväljundid

teab, miks lugeda või mitte lugeda raamatuid

Õpikeskkond

klassiruum

Koolitaja kompetentsus

Magistrikraad

Maht

2 akadeemilist tundi

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Koolitaja