LTC0342 - Visuaalkunsti meetodid ja tehnikad

Sihtgrupp

Eripedagoogid ja õpetajad, kes on huvitatud visuaalkunsti rakendamisest õpetamise protsessis erinevate vajaduste ja eripäradega õpilastega nii klassiruumis kui individuaaltöös.

Eesmärk

õppida kasutama visuaalkunstipõhiseid eri meetodeid, tehnikaid, harjutusi õpetamisel klassiruumis ja/või individuaalsel juhendamisel.

Sisu

Lühike teoreetiline ülevaate kunstide abil õpetamise eri stiilidest; praktiline omakogemus, kuidas visuaalkunsti-põhiste tegevustega toetada õpilaste õpimotivatsiooni ja emotsionaalset seisundit ning erinevate üldpädevuste ja uute, õppekavapõhiste teadmiste ja oskuste omandamist.

Eeldused

Töötamine eripedagoogina või õpetajana

Õpiväljundid

Koolituse tulemusel on saanud ülevaate kunstide abil õpetamise eri stiilidest; kasutab visuaalkunstipõhiseid meetodeid, tehnikaid ja harjutusi õpetamisprotsessis; mõtestab kunstipõhiste meetodite, tehnikate ja harjutuste piiranguid ja kasutegurit õpilaste vajadustest ja õppekava eesmärkidest lähtuvalt.

Õpikeskkond

20-kohaline projektori ja pabertahvliga ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit

Koolitaja kompetentsus

Visuaalkunstiteraapia lektor, kunstiterapeut ja pereterapeut (kunstiteraapia rakendaja kogemus nõustamiskeskuses ja koolis)

Maht

52 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja