AYC0017 - Kommunikatsioon meeskonnas: meeskonnasuhete arendamine

Sihtgrupp

meeskonna liikmed

Eesmärk

uue töötaja meeskonda sulandumine ning usalduse, ühtekuuluvustunde ja koostöövalmiduse tõstmine meeskonnas.

Sisu

Margerison/McCann`i Team management Systems meeskonnakäsitluse tutvustamine. Isiksuse tüpoloogia ja isiklikud tööeelistused.
Meeskonna rolliprofiili analüüs. Isiklikud ja ühised väärtushinnangud. Millist meeskonda me tahame. Meeskonna kultuuri analüüs: mis on meie kultuuris head ja hoidmist väärt, mida peaks muutma, et meeskonda tugevdada. Kuidas kujundada hoolivat, mõistvat kultuuri: arutelu ja kokkulepete sõnastamine.
Meeskonna arendussuundade teadvustamine.

Eeldused

Õpiväljundid

- mõistab meeskonnatöö aspekte ja meeskonna arengufaase
- meeskonna liikmed teadvustavad oma isikliku rolliprofiili ja teavad teiste meeskonnaliikmete profiile
- on kursis meeskondlikku rolliprofiiliga, selle tugevuste ja nõrkustega.

Õpikeskkond

tellija ruumides või ülikoolilinnakus

Koolitaja kompetentsus

valdkonna ekspert ja märkimisväärne täiskasvanute koolitamise kogemus

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

koolitus- ja konverentsikeskus, Elina Tahvel, 50 90 216, elina.tahvel@tlu.ee

Koolitaja

Piret Bristol, MA või Katrin Aava, PhD