HKC0238 - Mobiilirakenduste arendamine

Sihtgrupp

IKT valdkonna töötajad

Eesmärk

Omandada algteadmised React Native raamistikuga mobiilirakenduste loomiseks.

Sisu

Mobiilirakenduste lühiajalugu. React Native'i tutvustus ja eelised. Dokumentatsioon. Keskkonna seadistamine. Esimene React Native rakendus. Põhikomponendid ja stiilid. Navigatsioon. Andmete haldamine ja olek. Platvormispetsiifilised funktsioonid

Eeldused

Algteadmised Javascript’ist. Algteadmised ReactJS-ist tulevad kasuks.

Õpiväljundid

teab React Native’i põhimõtteid ja kasutab neid mobiilirakenduse loomisel.

Koolitaja kompetentsus

Valdkondlik kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 3 aastat.

Maht

36 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Koolitaja

Tarmo Reinväli