LTC0194 - Armastuse tüübid ja lähisuhete areng

Sihtgrupp

haridusasutuste juhid ja õpetajad; ennast psühholoogia vallas täiendada soovivad ning isiksuse psühholoogia vastu sügavamat huvi tundvad inimesed

Eesmärk

saada ülevaade armastuse kontseptsioonidest ja veetluse reeglipärasustest.

Sisu

Reeglipärasused lähisuhete psühholoogias, mis määravad ära lähisuhete kestvuse, arengu ja rahulolu. Iga inimest iseloomustab teatud kindel individuaalne viis, kuidas ta lähedust loob ja mida ta selles läheduses oluliseks peab. Mida tähendab füüsiline ja interpersonaalne veetlus ehk kuidas tekivad sümpaatiad. Millised kindlad armastuse stiilid iseloomustavad inimesi. Armastuse stiilideks nimetatakse isiksuse omadustel põhinevaid lähisuhete väärtusi, mida armastuses eelkõige väärtustatakse. Kaks kontseptsiooni psühholoogias, mis oskavad parimal moel seletada armastust ja selle tähendust. Mille poolest romantiline ja kirglik armastus omavahel erinevad, millised on soolised ja vanuselised erinevused armastustes ja lähisuhetes ning millised on armukadedusest tingitud ohud lähisuhetele ja armastusele.

Füüsiline ja interpersonaalne veetlus. Lähisuhete reeglipärasused ning rahulolu suhetes. Romantiline ja kirglik armastus. Armastuse Sternbergi ja Lee tüpoloogiad. Armukadedus

Eeldused

Huvi psühholoogia vastu.

Õpiväljundid

teab olulisemaid reeglipärasusi lähisuhete arengus, armastuse ja armukadeduse tüüpe ning suhete rahulolu tähendust.

Õpikeskkond

Kuni 30-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis toetab rühmatööd

Koolitaja kompetentsus

Aleksander Pulver

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Aleksander Pulver