LTC0403 - Spordi eetiline sisu: kuidas eristada spordis õiget valest ja head halvast?

Sihtgrupp

treenerid ja juhendajad spordialast, treeneri kutsetasemest, kogemusest või taustast sõltumata; kõik teised spordi juures tegutsejad: spordijuhid, kehalise kasvatuse õpetajad, lapsevanemad, vabatahtlikud ja sportlased.

Eesmärk

Tõsta teadlikkust ja arendada mõistmist spordi eetilise sisu ja seda moonutavate põhjuste osas.

Sisu

Väärtused, normid, eetika ja moraal. Spordialade konstitutiivsed ja regulatiivsed reeglid (spordi formalistlik iseloom), kirjeldavad ja moraalsed reeglid (spordi eetos). Aus mäng ja alatu mäng spordis. Sportlik ja ebasportlik käitumine. Spordivõistlus kui võimalus enda sportlikke võimeid testida ja võidu-keskne spordikultuur

Eeldused

eelhäälestuseks panna kirja üks ausa ja/või üks alatu mängu näide oma spordialalt; lugeda Euroopa spordieetika koodeksit (https://eadse.ee/spordieetika-ja-aus-mang/euroopa-spordieetika-koodeks/) ja tõsta esile enda jaoks lisaselgitust vajavat

Õpiväljundid

Mõistab, mis on eetika ja kuidas see on seotud väärtuste, normide ja moraaliga; tunneb ära, mis on aus mäng, (eba)sportlik käitumine, formaalsed reeglid ja spordi eetos; tuvastab olulisi eetilisi küsimusi enda spordis osalemisega seotult.

Õpikeskkond

30-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis sobib ka rühmatööks

Koolitaja kompetentsus

Joe Noormets (MA sporditeadustes), Tallinna Ülikooli spordisotsioloogia teenekas lektor. Teadustöö valdkond on spordisotsioloogia, keha uuringud, keha kultuuri(de) uuringud, moraalsed ja eetilised aspektid spordis. Lisaks 25-aastasele ülikooli õppejõu staažile on töötanud Eesti Spordi Keskliidus, kehalise kasvatuse õpetajana ja sporditreenerina.

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Joe Noormets