HTC0087 - Eesti keele õigekeel ja tekstide keeleline toimetamine

Sihtgrupp

huvilised

Eesmärk

Õppida koostama ja toimetama keeleliselt korrektseid ja selge ülesehitusega tekste.

Sisu

Tekstide toimetamise üldised põhimõtted, tehnilised üksikasjad, keele abimaterjalid. Eestikeelsete tekstide levinumad õigekirjaprobleemid ja teksti ühtlustamine toimetamisel. Eestikeelsete tekstide levinumad lausestusprobleemid. Puise ja kantseliitse sõnastuse muutmine sujuvamaks ja ladusamaks.

Eeldused

Eesti keele oskus kesktasemel

Õpiväljundid

Koolitusel osalenud koostab ja toimetab selge ülesehitusega tekste, mis on ladusa sõnastusega, keskenduvad ainult olulisele, on viisakad ja keeleliselt korrektsed.

Õpikeskkond

Koolitusruumis on kirjutamiseks lauad. Ruumis on piisavalt valgust, et osalejad saaksid kirjutada ja materjalidesse märkmeid teha. Ruumis on dataprojektor, pabertahvel ja markerid.

Koolitaja kompetentsus

Doktorikraad

Maht

4 akadeemilist tundi

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Koolitaja