Tantsu- ja liikumisteraapia alused
Kursuse kood LTC0070/1
Toimumise aeg 25.08.2016 - 22.04.2017
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp spetsialistid, kes on huvitatud tantsu- ja liikumisteraapia tehnikate rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes.
Eesmärk saada teadlikuks tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest, põhialustest ja tänapäevastest arengutest; kujundada teadmised tantsu- ja liikumisteraapia protsessist ja rakendamise põhimõtetest ning õppida kasutama eesmärgipäraselt tantsu- ja liikumisteraapia meetodeid ja tehnikaid.
Sisu Ülevaade tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest, erinevatest lähenemistest, rakendamise eesmärkidest ja võimalustest ning peamistest sihtgruppidest. Osaleja on saanud praktilise kogemuse tantsu- ja liikumisteraapia protsessist, meetodite ja tehnikate rakendamisest ning omandanud oskuse iseseisvalt lihtsamaid töövõtteid eesmärgistatult rakendada
Õpiväljundid - teab tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest ja taustateooriatest;
- teab tantsu ja liikumise teraapilise kasutamise põhimõtteid ja võimalusi ning eetilisi nõudeid;
- oskab kasutada tantsu ja liikumispõhiseid tehnikaid tervisedenduslikel eesmärkidel;
- omab tantsu ja liikumise teraapilise rakendamise kogemust.
Eeldused Bakalaureusekraad
Lõpetamistingimused vastavalt moodulile
Õpikeskkond 20 kohaline ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit ning kus on DATA ja pabertahvel
Koolitaja kompetentsus Terje Kaldur on Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia lektor (omab magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsiooni psühholoogias ning terviseteaduste magistrikraadi kunstiteraapiates). On läbinud pereteraapia ja kognitiiv-käitumisteraapia algkoolitused. Loovterapeudina praktiseerib hetkel rehabilitatsioonikeskuses ning on kaheksa aastat töötanud koolipsühholoogina. On Eesti Loovteraapiate Ühingu arendusjuht.

Mari Mägi on loovterapeut, tantsu- ja liikumisterapeut, Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia lepinguline õppejõud, somaatilise liikumise õpetaja, Body Mind Centering® praktiseerija ja õpetaja ning vabakutseline tantsukunstnik. Oma tantsu - ja liikumisterapeudi töös tähtsustab ta lahenduskeskset lähenemist ja kehateadlikkust.
Maht 24 EAP (kontaktõpe 160 tundi, iseseisevõpe 464)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Terje Kaldur, MSc; Mari Mägi, MSc; Prof, Eha Rüütel; Merle Peters, MSc
Kursuse hind 840 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Võimalik maksta kolmes osas (august, november, veebruar). Esimese osamakse arve saadetakse e-postiga nädal enne kursuse toimumist.
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, 6391752, madli.toitoja@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 24.08.2016
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 25.08.2016    10:00-13:15 Omakogemuse rühm I T.Kaldur Rä49-317
 25.08.2016    14:00-17:15 Kunstid teraapias E.Rüütel Rä49-406
 26.08.2016    10:00-17:15 Kunstid teraapias E.Rüütel Rä49-406
 27.08.2016    10:00-17:15 Kunstid teraapias E.Rüütel Rä49-406
 29.09.2016    10:00-13:15 Kunstid teraapias E.Rüütel Rä49-317
 29.09.2016    14:00-17:15 Omakogemuse rühm I M.Peters Rä49-317
 30.09.2016    10:00-17:15 Omakogemuse rühm I M.Peters Rä49-411
 04.10.2016    10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad T.Kaldur, M.Mägi Rä49-317
 05.10.2016    10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad T.Kaldur, M.Mägi Rä49-317
 06.10.2016    10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad T.Kaldur, M.Mägi Rä49-317
 06.10.2016    14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad I T.Kaldur, M.Mägi Rä49-317
 01.12.2016    10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad I T.Kaldur, M.Mägi Rä49-317
 02.12.2016    10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad I T.Kaldur, M.Mägi Rä49-317
 03.12.2016    10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II T.Kaldur, M.Mägi Rä49-317
 19.01.2017    10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia protsess ja hindamine T.Kaldur, M.Mägi Rä49-317
 20.01.2017    10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II T.Kaldur, M.Mägi Rä49-317
 20.01.2017    14:00-17:15 Praktika tantsu- ja liikumisteraapias M.Mägi Rä49-317
 21.01.2017    10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II T.Kaldur, M.Mägi Rä49-317
 17.02.2017    10:00-13:15 Omakogemuse rühm II M.Mägi Rä49-317
 17.02.2017    14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia protsess ja hindamine T.Kaldur, M.Mägi Rä49-317
 18.02.2017    10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia protsess ja hindamine T.Kaldur, M.Mägi Rä49-317
 18.02.2017    14:00-17:15 Praktika tantsu- ja liikumisteraapias M.Mägi Rä49-317
 17.03.2017    10:00-13:15 Omakogemuse rühm II M.Mägi Rä49-317
 17.03.2017    14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia protsess ja hindamine T.Kaldur, M.Mägi Rä49-317
 18.03.2017    10:00-13:15 Omakogemuse rühm II M.Mägi Rä49-317
 18.03.2017    14:00-17:15 Praktika tantsu- ja liikumisteraapias M.Mägi Rä49-317
 21.04.2017    10:00-13:15 Omakogemuse rühm II M.Mägi Rä49-317
 21.04.2017    14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia protsess ja hindamine T.Kaldur, M.Mägi Rä49-317
 22.04.2017    10:00-17:15 Praktika tantsu- ja liikumisteraapias M.Mägi Rä49-317
 
MOODULID
Kunstid teraapias
Omakogemuse rühm I
Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad
Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad I
Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II
Tantsu- ja liikumisteraapia protsess ja hindamine
Praktika tantsu- ja liikumisteraapias
Omakogemuse rühm II