HKC0021/2 - Praktiline haridustehnoloogia I

Osalejate arv on täis!

Toimumise aeg

29.09.2016 - 09.05.2017

Toimumise koht

TLÜ Haapsalu Kolledž
TLÜ Haapsalu Kolledž

Maht

104 akadeemilist tundi (kontaktõpe 42 tundi, iseseisevõpe 62 tundi)

Sihtgrupp

tegevõpetajad, haridustöötajad

Eesmärk

arendada haridustehnoloogilisi pädevusi, et toetada oma tehnoloogilisi oskusi õpikeskkonna kujundamisel; õppida rakendama veebipõhiseid keskkondi ja tööriistu; osata luua veebipõhiseid õppematerjale.

Sisu

1) Õppimine ja õpetamine digiajastul. Digitaalne õppija. 21.sajandi oskused. Tehnoloogia ja innovatsioon riiklikus õppekavas. Haridustehnoloogilised pädevused. (1 kohtumine)
2) Arvuti töövahendina baaskursus: riistvara alused, arvuti kasutamisega seotud terminoloogia. (1 kohtumine)
3) Õpimapp õppija arengu toetajana (Weebly baasil). (1 kohtumine)
4) Ühistöövahendid õppetöös (Google Drive baasil). (1 kohtumine)
5) Esitlustarkvara ja selle efektiivne kasutamine. (1 kohtumine)
6) ja 7) Web 2.0 tööriistad ja keskkonnad. (2 kohtumist)
8) Mobiilne õpe. (1 kohtumine)
9) Sotsiaalmeedia võimalused ja väljakutsed. Veebiturvalisus. (1 kohtumine)
10) Loodud õppematerjalide ja õpistsenaariumide tutvustamine. Arutelu. Tagasiside. (1 kohtumine)

Õpiväljundid

Kursuse läbinud õppija:
- tunneb digiajastul õppimise eripärasid;
- kujundab IKT abil kaasaegse õpikeskkonna, rakendades tehnoloogilist innovatsiooni;
- kavandab ja korraldab IKT kasutamist õppetöö toena, nt annab arvuti kasutamisega seotud kodutöid, rakendab aktiivõpet jne;
- loob veebipõhiseid õppematerjale erinevate multimeediumi elementidega.

Eeldused

Arvuti kasutamise oskus algtasemel

õpikeskkond

Tagatud on kaasaegsed ja õppimist toetavad õpperuumid ning e-õpikeskkond.

koolitaja kompetentsus

Pedagoogiline haridus, haridustehnoloogia-alane väljaõpe

Lõpetamistingimused

Kohtumistel käsitletud teemad viiakse igapäevases õppetöös praktikasse, mille kulgu reflekteeritakse õpetaja arengumapis.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Airi Aavik

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Anneli Kasesalu, 47 20244, anneli.kasesalu@hk.tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
20.09.2016 14:00-17:30
25.10.2016 10:00-15:00
15.11.2016 14:00-17:30
06.12.2016 14:00-17:30
03.01.2017 10:00-15:00
14.02.2017 14:00-17:30
21.03.2017 10:00-15:00
11.04.2017 14:00-17:30
09.05.2017 14:00-17:30