HTC0060 - Kõne ja hääle individuaaltreening

Sihtgrupp

kõik huvilised

Eesmärk

õppida tunnetama häält kui instrumenti, saada ülevaade kõneaparaadi töö iseärasustest, korrigeerida kõnehingamist, saada abi võimalikele kõnehälvete korrigeerimiseks.

Sisu

Kõneorganite töö ja hääle omadused. Praktilised harjutused võimalike pingekollete avastamiseks ja neist vabanemiseks. Kõnehingamise alused, praktilised hingamisharjutused ja hääleharjutused. Soovitused häälehügieeniks: milliseid jooke ja toitaineid vältida enne esinemis? milliseid vahendeid kasutada häälepaelte töö taastamiseks? Nõuandeid hääleaparaadi optimaalseks tööks ja kaitsmiseks. Artikulatsiooniaparatuuri olemus, häälikute korrektne moodustamine, praktilised diktsiooniharjutused. Kirjaliku teksti kõnetekstiks vahendamine.


Eeldused

vajadus parendanda oma häälekasutust

Õpiväljundid

tunnetab oma häält kui instrumenti; omab ülevaadet kõneaparaadi töö iseärasustest.

Õpikeskkond

hästi ventileeritud õhurikas ruum, mis toetab hääleharjutuste läbiviimist.

Koolitaja kompetentsus

Toomas Lõhmuste, MA; Tallinna Ülikooli kauaaegne kõnetehnika õppejõud, humanitaarteaduste instituudi suulise tõlke magistriõppe kõnetehnika õppejõud, Eesti Rahvusringhäälingu dokfilmide ja telesaadete tekstide esitaja.

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, 50 90 216, elina.tahvel@tlu.ee

Koolitaja

Toomas Lõhmuste, MA