HTC0024 - Edukas toimetulek konfliktsete olukordadega

Sihtgrupp

inimesed, kes puutuvad oma töös kokku konfliktsete olukordadega organisatsioonis ja/või meeskonnas.

Eesmärk

õppida tundma tehnikaid konfliktsete olukordade lahendamiseks, enda taastamise ja emotsioonide juhtimise võtteid, lahenduse otsimist varases staadiumis, enesekehtestamisoskust, enese taastamise ja pingete maandamise oskust peale konflikti.

Sisu

Konflikti olemus. Konflikti suunamise strateegiad. Lahenduse otsimine varases staadiumis ning konfliktide ennetamine. Mõjustamise võtted. Krooniliselt konfliktsete inimeste kujunemise mudel. Enda taastamine peale konflikti, pingete maandamine. Tugevate emotsioonide tasakaalustamine.

Eeldused

Varasem töökogemus

Õpiväljundid

oskab ära tunda konflikti olukorra ning teab, kuidas ennetada konflikti eskaleerumast; teab konflikti suunamise strateegiaid ning tunneb enda taastamise ja emotsioonide juhtimise võtteid.

Õpikeskkond

Teisaldatavad toolid, lauad kirjutamiseks, dataprojektor, pabertahvel, kõlarid. Koolitusruum võimaldab grupitöid väikstes rühmades.

Koolitaja kompetentsus

Piret Bristol, MA
Psühholoogia magister, Tallinna Ülikooli külaliskoolitaja, diplomeeritud superviisor ja coach, sertifitseeritud The Team Management Systems` ja Denison Organizational Culture Survey konsultant. International Supervision and Coaching Institute`i põhiõppejõud ning koolitaja

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, 5090 216, elina.tahvel@tlu.ee

Koolitaja

Piret Bristol, MA