HTC0025 - Selge ja korrektne e-kiri

Sihtgrupp

Kõik, kelle igapäevaste tööülesannete hulka kuulub e-kirjade kirjutamine

Eesmärk

õppida koostama selge ülesehitusega, korrektselt vormistatud ja viisakaid e-kirju ning õppida valima lühemaid, selgemaid ja kantseliidivabu sõnastusmalle.

Sisu

E-kirja vormistus. Kirja ülesehitus, olulise info paigutamine, kirja elementide järjestus. Kirja üldine pikkus. Kirjutaja loogika ja lugeja loogika vastuolu, kliendi keskne küsimus ja sellele vastamine. Viisakusstrateegiad. Sagedasemad e-kirjades esinevad õigekirjavead: arvude märkimine, tühikute ja lühendite kasutamine, kirjavahemärgid. Perekonnanimede käänamine. E-kirjade sagedasemad lausestusprobleemid. Stampsõnad

Eeldused

Eesti keel vähemalt B2 tasemel

Õpiväljundid

oskab koostada selge ülesehitusega korrektselt vormistatud e-kirju, väldib teksti liigset keerukust ja oskab kasutada kantseliidivabu sõnastusmalle

Õpikeskkond

Auditooriumis on tagatud kõik tänapäevased õpitingimused: piisav valgustus, lauad, kus koolitusel osalejad saavad mugavalt lahendada kirjalikke harjutusi ja teha loenguosas märkmeid. Koolitusrruumis on ekraan ja dataprojektor, pabertahvel ja markerid.

Koolitaja kompetentsus

Reili Argus, PhD
Reili Argus, PhD
Tallinna Ülikooli eesti keele professor, Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige, pikaajalise kogemusega ja tunnustatud eesti keele ja õigekirja koolitaja

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel; 5090216, elina.tahvel@tlu.ee

Koolitaja

Reili Argus, PhD