HTC0017 - Meie-kultuuri loomine ametiuhkuse kasvu ja pühendunud hooliva teeninduse arendamise kaudu

Sihtgrupp

Organisatsioonide erinevate tasandite töötajad, meeskonnad, juhtkonnad, koostöövõrgustikud

Eesmärk

saavutada koostööõhkkond, ametiväärikus, töörahu ja vastastikune usaldus, arendada lahendustele suunatud hoiakuid ning tehnikaid konfliktsete olukordade lahendamiseks.

Sisu

Kuidas toime tulla konfliktsetes olukordades. Kuidas panustada organisatsiooni koostööõhkkonda. Mis on ametiväärikus.

Eeldused

puuduvad

Õpiväljundid

oskab toime tulla konfliktsetes olukordades, panustab organisatsiooni koostööõhkkonda ja oskab hinnata ametiväärikust.

Õpikeskkond

Koolitus viiakse läbi 20-kohalises seminariruumis, kus on olemas teisaldatavat toolid, mis võimaldavad väikerühmade moodustamist. Grupitöödeks on kasutada kaks lisaruumi.

Koolitaja kompetentsus

Piret Bristol, MA
psühholoogia magister, International Supervision and Coaching Institute põhiõppejõud, sertifitseeritud Margerison-McCann`i The Team Management Systems ja Denison Organizational Culture Survey konsultant, Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu juhatuse liige.

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, 5090216, elina.tahvel@tlu.ee

Koolitaja

Piret Britol, MA