HTC0032 - Personaalne klienditeenindus e-kirja teel

Sihtgrupp

Kõik huvilised

Eesmärk

õppida koostama selge ülesehitusega kantseliidi-vabu e-kirju, mis on ladusa sõnastusega, keskenduvad ainult olulisele, on viisakad, kliendisõbralikud ning keeleliselt korrektsed.

Sisu

Kirja üldise ülesehituse ehk kirjutaja ja lugeja loogika seos teksti tajumisega. Viisakust väljendavad keelevahendid. Info hulk kirjas. Sagedasemad e-kirjades esinevad lausetasandi keeleprobleemid. Kuidas valida lihtsamaid ja selgemaid lausemalle. Sagedasemad sõnakasutusprobleemid.

Eeldused

Eesti keele oskus kesktasemel

Õpiväljundid

oskab koostada selge ülesehituse ja liigse sõnavahuta e-kirju, mis on ladusa sõnastusega, keskenduvad ainult olulisele, on viisakad ning keeleliselt korrektsed.

Õpikeskkond

Koolitusruumis on kirjutamiseks lauad. Ruumis on piisavalt valgust, et osalejad saaksid kirjutada ja materjalidesse märmeid teha. Ruumis on dataprojetor, pabertahvel ja markerid.

Koolitaja kompetentsus

Reili Argus, PhD, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi eesti keele professor, Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, 50 90 216 | elina.tahvel@tlu.ee

Koolitaja

Reili Argus, PhD