Query in english
 
HIKUD/16.HT - Kultuuride uuringud
õppekava versiooni struktuur
õppeainete loend õppekava osade kaupa [Üldained] [Erialaained]
nominaaljaotus: päevaõpe/sessioonõpe [ilma kindla semestrita õppeained]
 
õppekava kood HIKUD.HT
õppekava kuraator Daniele Monticelli
HTMi õppekava kood 80577
õppekavaversiooni kood HIKUD/16.HT
instituut/kolledž HT - Humanitaarteaduste instituut
nimetus e.k. Kultuuride uuringud
nimetus i.k. Studies of Cultures
õppetöö keel eesti keel, inglise keel
õppetase doktoriõpe
maht (EAP) 240
õppevaldkond Humanitaaria ja kunstid
õppekavagrupp keeled ja kultuurid
õppekavarühm Humanitaaria ja kunsti interdistsiplinaarne õppekavarühm
nominaalne õppeaeg (semestrites) 8
õppe alustamise tingimused Magistrikraad humanitaarteadustes või sellele vastav kvalifikatsioon; nõutav on doktoritöö kava esitamine ja vastuvõtueksami sooritamine. Inglise keele oskus C1-tasemel
antavad kraadid filosoofiadoktor (kultuuride uuringud)
õppekava eesmärgid Kultuuride uuringute doktoriõppekava loob võimaluse mitmekülgseteks uuringuteks alates kultuuriteoreetilistest distsipliinidest ja lõpetades eesti ning maailmakultuuri mitme olulise haru ning kunstide uurimisega. Õppekava peab seejuures oluliseks rõhutada kirjanduste (resp kirjakultuuri) positsioneerimist üldistes kultuuriuuringutes, lähtudes Tallinna Ülikooli akadeemilisest spetsiifikast. Doktoriõppekava spetsialiseerumised jätavad avara võimaluse interdistsiplinaarsete kontaktalade kujundamiseks, luues sellega eelduse kogu õppekava kui sünergeetilise terviku toimimiseks.
õppekava õpiväljundid
- oskab püstitada ja lahendada kultuuriteaduslikke probleeme ja algatada uuringuid
- suudab orienteeruda kultuuriteaduse problemaatikas ja uurimismeetodites
- suudab argumenteeritult esitada oma uurimistöötulemusi nii suuliselt kui kirjalikult
- suudab edasi anda oma teadmisi ja oskusi õpetamise ja juhendamise kaudu
- suudab tutvustada spetsiifilisi erialateadmisi kultuuri ja ühiskonna laiemas kontekstis, osaleda ühiskondlikus diskussioonis ja mõjutada sotsiaalseid otsustusprotsesse
lõpetamistingimused Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus ning kaitsma doktoritöö. Täiendavaid tingimusi (nt publikatsioon) võib sätestada TLÜ doktoriõppe eeskiri.
 
õppekava peaerialad
1-11 // 11
nr nimetus min. EAP
  Kultuuride uuringud (filosoofia) 240.0
  Kultuuride uuringud (kunstiteadused) 240.0
  Kultuuride uuringud (kultuurigeograafia) 240.0
  Kultuuride uuringud (slaavi kirjandused ja kultuurid) 240.0
  Kultuuride uuringud (saksakeelsed kirjandused ja kultuurid) 240.0
  Kultuuride uuringud (antropoloogia) 240.0
  Kultuuride uuringud (kultuuriteooria) 240.0
  Kultuuride uuringud (romanistika) 240.0
  Kultuuride uuringud (ingliskeelsed kirjandused ja kultuurid) 240.0
  Kultuuride uuringud (Lähis-Ida ja Aasia kirjandused ja kultuurid) 240.0
  Kultuuride uuringud (eesti kirjandus ja kultuur) 240.0
 
õppeainete loend õppekava osade kaupa      algusesse
LIIK: Üldained      algusesse
  PEAERIALA: Kultuuride uuringud (antropoloogia)
    MOODUL: Üldained    18.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Kujundada laiapõhjalisi ja süsteemseid teadmisi humanitaar- ja sotsiaal-teaduse uurimissuundadest, meetoditest ja aktuaalsetest probleemidest ning arusaama valdkondadevaheliste teadmiste ja uurimismeetodite tähendusest ja ulatusest.
Kujundada oskust seostada oma uurimisteemat valdkonna üldiste probleemidega.
Kujundada arusaama teaduseetikast ja humanitaarteaduste rollist ühiskonnas. Anda võimalus rakendada oma teadmisi teiste õpetamisel.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Valdab oma valdkonna uurimismetoodikat, oskab näha oma uurimisteema tausta.
Oskab näha olulisi uurimisprobleeme ja sõnastada uurimisküsimusi, algatada, kavandada, rakendada ja kriitiliselt hinnata uurimis- ning arendustöid.
Oskab identifitseerida teaduseetilisi probleeme.
On omandanud üldised pädevused tööks õppejõu ja teadurina.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
EKL8026.HT Humanitaaria aktuaalsed meetodid 6.0         E S
      kokku: 6.0 EAP
valikained
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6.0 20.0 20.0 0.0 0.0 E S
EKE8010.HT Avalik esinemine 6.0         A K
HIK8001.HT Akadeemiline kirjutamine 6.0         E K
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4.0         E K
      vähemalt:12.0 EAP
  PEAERIALA: Kultuuride uuringud (eesti kirjandus ja kultuur)
    MOODUL: Üldained    18.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Kujundada laiapõhjalisi ja süsteemseid teadmisi humanitaar- ja sotsiaal-teaduse uurimissuundadest, meetoditest ja aktuaalsetest probleemidest ning arusaama valdkondadevaheliste teadmiste ja uurimismeetodite tähendusest ja ulatusest.
Kujundada oskust seostada oma uurimisteemat valdkonna üldiste probleemidega.
Kujundada arusaama teaduseetikast ja humanitaarteaduste rollist ühiskonnas. Anda võimalus rakendada oma teadmisi teiste õpetamisel.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Valdab oma valdkonna uurimismetoodikat, oskab näha oma uurimisteema tausta.
Oskab näha olulisi uurimisprobleeme ja sõnastada uurimisküsimusi, algatada, kavandada, rakendada ja kriitiliselt hinnata uurimis- ning arendustöid.
Oskab identifitseerida teaduseetilisi probleeme.
On omandanud üldised pädevused tööks õppejõu ja teadurina.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
EKL8026.HT Humanitaaria aktuaalsed meetodid 6.0         E S
      kokku: 6.0 EAP
valikained
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6.0 20.0 20.0 0.0 0.0 E S
EKE8010.HT Avalik esinemine 6.0         A K
HIK8001.HT Akadeemiline kirjutamine 6.0         E K
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4.0         E K
      vähemalt:12.0 EAP
  PEAERIALA: Kultuuride uuringud (filosoofia)
    MOODUL: Üldained    18.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Kujundada laiapõhjalisi ja süsteemseid teadmisi humanitaar- ja sotsiaal-teaduse uurimissuundadest, meetoditest ja aktuaalsetest probleemidest ning arusaama valdkondadevaheliste teadmiste ja uurimismeetodite tähendusest ja ulatusest.
Kujundada oskust seostada oma uurimisteemat valdkonna üldiste probleemidega.
Kujundada arusaama teaduseetikast ja humanitaarteaduste rollist ühiskonnas. Anda võimalus rakendada oma teadmisi teiste õpetamisel.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Valdab oma valdkonna uurimismetoodikat, oskab näha oma uurimisteema tausta.
Oskab näha olulisi uurimisprobleeme ja sõnastada uurimisküsimusi, algatada, kavandada, rakendada ja kriitiliselt hinnata uurimis- ning arendustöid.
Oskab identifitseerida teaduseetilisi probleeme.
On omandanud üldised pädevused tööks õppejõu ja teadurina.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
EKL8026.HT Humanitaaria aktuaalsed meetodid 6.0         E S
      kokku: 6.0 EAP
valikained
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6.0 20.0 20.0 0.0 0.0 E S
EKE8010.HT Avalik esinemine 6.0         A K
HIK8001.HT Akadeemiline kirjutamine 6.0         E K
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4.0         E K
      vähemalt:12.0 EAP
  PEAERIALA: Kultuuride uuringud (ingliskeelsed kirjandused ja kultuurid)
    MOODUL: Üldained    18.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Kujundada laiapõhjalisi ja süsteemseid teadmisi humanitaar- ja sotsiaal-teaduse uurimissuundadest, meetoditest ja aktuaalsetest probleemidest ning arusaama valdkondadevaheliste teadmiste ja uurimismeetodite tähendusest ja ulatusest.
Kujundada oskust seostada oma uurimisteemat valdkonna üldiste probleemidega.
Kujundada arusaama teaduseetikast ja humanitaarteaduste rollist ühiskonnas. Anda võimalus rakendada oma teadmisi teiste õpetamisel.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Valdab oma valdkonna uurimismetoodikat, oskab näha oma uurimisteema tausta.
Oskab näha olulisi uurimisprobleeme ja sõnastada uurimisküsimusi, algatada, kavandada, rakendada ja kriitiliselt hinnata uurimis- ning arendustöid.
Oskab identifitseerida teaduseetilisi probleeme.
On omandanud üldised pädevused tööks õppejõu ja teadurina.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
EKL8026.HT Humanitaaria aktuaalsed meetodid 6.0         E S
      kokku: 6.0 EAP
valikained
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6.0 20.0 20.0 0.0 0.0 E S
EKE8010.HT Avalik esinemine 6.0         A K
HIK8001.HT Akadeemiline kirjutamine 6.0         E K
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4.0         E K
      vähemalt:12.0 EAP
  PEAERIALA: Kultuuride uuringud (kultuurigeograafia)
    MOODUL: Üldained    18.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Kujundada laiapõhjalisi ja süsteemseid teadmisi humanitaar- ja sotsiaal-teaduse uurimissuundadest, meetoditest ja aktuaalsetest probleemidest ning arusaama valdkondadevaheliste teadmiste ja uurimismeetodite tähendusest ja ulatusest.
Kujundada oskust seostada oma uurimisteemat valdkonna üldiste probleemidega.
Kujundada arusaama teaduseetikast ja humanitaarteaduste rollist ühiskonnas. Anda võimalus rakendada oma teadmisi teiste õpetamisel.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Valdab oma valdkonna uurimismetoodikat, oskab näha oma uurimisteema tausta.
Oskab näha olulisi uurimisprobleeme ja sõnastada uurimisküsimusi, algatada, kavandada, rakendada ja kriitiliselt hinnata uurimis- ning arendustöid.
Oskab identifitseerida teaduseetilisi probleeme.
On omandanud üldised pädevused tööks õppejõu ja teadurina.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
EKL8026.HT Humanitaaria aktuaalsed meetodid 6.0         E S
      kokku: 6.0 EAP
valikained
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6.0 20.0 20.0 0.0 0.0 E S
EKE8010.HT Avalik esinemine 6.0         A K
HIK8001.HT Akadeemiline kirjutamine 6.0         E K
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4.0         E K
      vähemalt:12.0 EAP
  PEAERIALA: Kultuuride uuringud (kultuuriteooria)
    MOODUL: Üldained    18.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Kujundada laiapõhjalisi ja süsteemseid teadmisi humanitaar- ja sotsiaal-teaduse uurimissuundadest, meetoditest ja aktuaalsetest probleemidest ning arusaama valdkondadevaheliste teadmiste ja uurimismeetodite tähendusest ja ulatusest.
Kujundada oskust seostada oma uurimisteemat valdkonna üldiste probleemidega.
Kujundada arusaama teaduseetikast ja humanitaarteaduste rollist ühiskonnas. Anda võimalus rakendada oma teadmisi teiste õpetamisel.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Valdab oma valdkonna uurimismetoodikat, oskab näha oma uurimisteema tausta.
Oskab näha olulisi uurimisprobleeme ja sõnastada uurimisküsimusi, algatada, kavandada, rakendada ja kriitiliselt hinnata uurimis- ning arendustöid.
Oskab identifitseerida teaduseetilisi probleeme.
On omandanud üldised pädevused tööks õppejõu ja teadurina.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
EKL8026.HT Humanitaaria aktuaalsed meetodid 6.0         E S
      kokku: 6.0 EAP
valikained
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6.0 20.0 20.0 0.0 0.0 E S
EKE8010.HT Avalik esinemine 6.0         A K
HIK8001.HT Akadeemiline kirjutamine 6.0         E K
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4.0         E K
      vähemalt:12.0 EAP
  PEAERIALA: Kultuuride uuringud (kunstiteadused)
    MOODUL: Üldained    18.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Kujundada laiapõhjalisi ja süsteemseid teadmisi humanitaar- ja sotsiaal-teaduse uurimissuundadest, meetoditest ja aktuaalsetest probleemidest ning arusaama valdkondadevaheliste teadmiste ja uurimismeetodite tähendusest ja ulatusest.
Kujundada oskust seostada oma uurimisteemat valdkonna üldiste probleemidega.
Kujundada arusaama teaduseetikast ja humanitaarteaduste rollist ühiskonnas. Anda võimalus rakendada oma teadmisi teiste õpetamisel.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Valdab oma valdkonna uurimismetoodikat, oskab näha oma uurimisteema tausta.
Oskab näha olulisi uurimisprobleeme ja sõnastada uurimisküsimusi, algatada, kavandada, rakendada ja kriitiliselt hinnata uurimis- ning arendustöid.
Oskab identifitseerida teaduseetilisi probleeme.
On omandanud üldised pädevused tööks õppejõu ja teadurina.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
EKL8026.HT Humanitaaria aktuaalsed meetodid 6.0         E S
      kokku: 6.0 EAP
valikained
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6.0 20.0 20.0 0.0 0.0 E S
EKE8010.HT Avalik esinemine 6.0         A K
HIK8001.HT Akadeemiline kirjutamine 6.0         E K
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4.0         E K
      vähemalt:12.0 EAP
  PEAERIALA: Kultuuride uuringud (Lähis-Ida ja Aasia kirjandused ja kultuurid)
    MOODUL: Üldained    18.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Kujundada laiapõhjalisi ja süsteemseid teadmisi humanitaar- ja sotsiaal-teaduse uurimissuundadest, meetoditest ja aktuaalsetest probleemidest ning arusaama valdkondadevaheliste teadmiste ja uurimismeetodite tähendusest ja ulatusest.
Kujundada oskust seostada oma uurimisteemat valdkonna üldiste probleemidega.
Kujundada arusaama teaduseetikast ja humanitaarteaduste rollist ühiskonnas. Anda võimalus rakendada oma teadmisi teiste õpetamisel.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Valdab oma valdkonna uurimismetoodikat, oskab näha oma uurimisteema tausta.
Oskab näha olulisi uurimisprobleeme ja sõnastada uurimisküsimusi, algatada, kavandada, rakendada ja kriitiliselt hinnata uurimis- ning arendustöid.
Oskab identifitseerida teaduseetilisi probleeme.
On omandanud üldised pädevused tööks õppejõu ja teadurina.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
EKL8026.HT Humanitaaria aktuaalsed meetodid 6.0         E S
      kokku: 6.0 EAP
valikained
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6.0 20.0 20.0 0.0 0.0 E S
EKE8010.HT Avalik esinemine 6.0         A K
HIK8001.HT Akadeemiline kirjutamine 6.0         E K
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4.0         E K
      vähemalt:12.0 EAP
  PEAERIALA: Kultuuride uuringud (romanistika)
    MOODUL: Üldained    18.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Kujundada laiapõhjalisi ja süsteemseid teadmisi humanitaar- ja sotsiaal-teaduse uurimissuundadest, meetoditest ja aktuaalsetest probleemidest ning arusaama valdkondadevaheliste teadmiste ja uurimismeetodite tähendusest ja ulatusest.
Kujundada oskust seostada oma uurimisteemat valdkonna üldiste probleemidega.
Kujundada arusaama teaduseetikast ja humanitaarteaduste rollist ühiskonnas. Anda võimalus rakendada oma teadmisi teiste õpetamisel.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Valdab oma valdkonna uurimismetoodikat, oskab näha oma uurimisteema tausta.
Oskab näha olulisi uurimisprobleeme ja sõnastada uurimisküsimusi, algatada, kavandada, rakendada ja kriitiliselt hinnata uurimis- ning arendustöid.
Oskab identifitseerida teaduseetilisi probleeme.
On omandanud üldised pädevused tööks õppejõu ja teadurina.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
EKL8026.HT Humanitaaria aktuaalsed meetodid 6.0         E S
      kokku: 6.0 EAP
valikained
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6.0 20.0 20.0 0.0 0.0 E S
EKE8010.HT Avalik esinemine 6.0         A K
HIK8001.HT Akadeemiline kirjutamine 6.0         E K
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4.0         E K
      vähemalt:12.0 EAP
  PEAERIALA: Kultuuride uuringud (saksakeelsed kirjandused ja kultuurid)
    MOODUL: Üldained    18.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Kujundada laiapõhjalisi ja süsteemseid teadmisi humanitaar- ja sotsiaal-teaduse uurimissuundadest, meetoditest ja aktuaalsetest probleemidest ning arusaama valdkondadevaheliste teadmiste ja uurimismeetodite tähendusest ja ulatusest.
Kujundada oskust seostada oma uurimisteemat valdkonna üldiste probleemidega.
Kujundada arusaama teaduseetikast ja humanitaarteaduste rollist ühiskonnas. Anda võimalus rakendada oma teadmisi teiste õpetamisel.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Valdab oma valdkonna uurimismetoodikat, oskab näha oma uurimisteema tausta.
Oskab näha olulisi uurimisprobleeme ja sõnastada uurimisküsimusi, algatada, kavandada, rakendada ja kriitiliselt hinnata uurimis- ning arendustöid.
Oskab identifitseerida teaduseetilisi probleeme.
On omandanud üldised pädevused tööks õppejõu ja teadurina.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
EKL8026.HT Humanitaaria aktuaalsed meetodid 6.0         E S
      kokku: 6.0 EAP
valikained
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6.0 20.0 20.0 0.0 0.0 E S
EKE8010.HT Avalik esinemine 6.0         A K
HIK8001.HT Akadeemiline kirjutamine 6.0         E K
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4.0         E K
      vähemalt:12.0 EAP
  PEAERIALA: Kultuuride uuringud (slaavi kirjandused ja kultuurid)
    MOODUL: Üldained    18.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Kujundada laiapõhjalisi ja süsteemseid teadmisi humanitaar- ja sotsiaal-teaduse uurimissuundadest, meetoditest ja aktuaalsetest probleemidest ning arusaama valdkondadevaheliste teadmiste ja uurimismeetodite tähendusest ja ulatusest.
Kujundada oskust seostada oma uurimisteemat valdkonna üldiste probleemidega.
Kujundada arusaama teaduseetikast ja humanitaarteaduste rollist ühiskonnas. Anda võimalus rakendada oma teadmisi teiste õpetamisel.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Valdab oma valdkonna uurimismetoodikat, oskab näha oma uurimisteema tausta.
Oskab näha olulisi uurimisprobleeme ja sõnastada uurimisküsimusi, algatada, kavandada, rakendada ja kriitiliselt hinnata uurimis- ning arendustöid.
Oskab identifitseerida teaduseetilisi probleeme.
On omandanud üldised pädevused tööks õppejõu ja teadurina.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
EKL8026.HT Humanitaaria aktuaalsed meetodid 6.0         E S
      kokku: 6.0 EAP
valikained
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6.0 20.0 20.0 0.0 0.0 E S
EKE8010.HT Avalik esinemine 6.0         A K
HIK8001.HT Akadeemiline kirjutamine 6.0         E K
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4.0         E K
      vähemalt:12.0 EAP
LIIK: Erialaained      algusesse
  PEAERIALA: Kultuuride uuringud (antropoloogia)
    MOODUL: Individuaalained    18.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
- Luua eeldused teadmiste täiendamiseks valitud uurimisvaldkonnas
- Süvendada teadustöö oskusi toetamaks doktoritöö kirjutamist
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
- Omab süvateadmisi valitud ainevaldkonnas.
- Oskab kasutada teadustöö kirjalikke ja suulisi esitusvorme.
- Suudab esitada oma uurimistööd erialases teaduskommunikatsioonis.
- Oskab kirjutada ja esitada oma seisukohti võõrkeeles ning rahvusvahelises keskkonnas.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
HIK8510.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar I 3.0         A K
HIK8511.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar II 3.0         A K
      kokku: 6.0 EAP
valikained
HIF8542.HT Teadusfilosoofia probleeme 6.0         E S
HIF8543.HT Kultuuri uurimise meetodid 6.0         E SK
HIF8549.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine I 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A SK
HIF8550.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine II 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A S
HIF8551.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine III 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
HIF8552.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine IV 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
      vähemalt:12.0 EAP
    MOODUL: Sotsiaal- ja kultuurantropoloogia    24.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Süvendatud teadmised erialaseks spetsialiseerumiseks sotsiaal- ja kultuurantropoloogias;
arendada oskust iseseisvalt analüüsida ja kriitiliselt uurida ühiskondlikke ja kultuurilisi nähtuseid ning nende põhjal loodud uurimusi;
ettevalmistus etnograafiliste välitööde läbi viimiseks, mis lähtuksid antropoloogilistest uurimismeetoditest ja eetilistest nõuetest;
pakkuda võimalus arendada vajalikke oskuseid granditaotluste, teadusprojektide ja akadeemiliste publikatsioonide (sh välitööl põhinev etnograafiline uurimus) kirjutamiseks ja rahvusvahelises erialases teadusloomes osalemiseks.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Süvateadmised sotsiaal- ja kultuurantropoloogia teooriast, meetoditest, piirkondlikest- ja juhtumiuuringutest;
Oskus ette valmistada ja läbi viia antropoloogilist uurimistööd ja sellest tulenev võimekus osaleda rahvusvahelises teadusdialoogis ning uurimisprojektides originaalse erialase panusega;
Oskus rakendada uurimismeetodeid erinevates välitöösituatsioonides ja andmeanalüüsis;
Üldised pädevused tööks õppejõu ja teadurina sotsiaal- ja kultuurantropoloogia erialal.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
HIA8001.HT Erialane teadus- ja rakendustegevus 6.0         A SK
HIA8002.HT Uurimiseetika 4.0         E SK
HIA8301.HT Välitööraport 6.0         E S
HIA8510.HT Granditaotluse kirjutamine 4.0         E K
HIA8602.HT Süvataseme erikursus või eriseminar 4.0         E K
      kokku: 24.0 EAP
  PEAERIALA: Kultuuride uuringud (eesti kirjandus ja kultuur)
    MOODUL: Eesti kirjandus ja kultuur    24.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Toetada doktorandi uurimuslikku tegevust eesti kirjanduse ja kultuuri erinevate aspektide avamisel ning seoste analüüsil ja üldistamisel võimalikult laia teoreetilist ja muud metakirjandust kaasates.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Valdab kõiki akadeemilise uurimise tasandeid ja metoodikat, historiograafia koostamist, allikakriitikat, oskab sobitada teoreetilisi kontsepte uurimisaine ja objektidega ning omandab akadeemilise kirjaoskuse (metateksti loome). Oskab argumenteeritult ja kokkuvõtlikult esitada oma uurimisteemat ja uurimustulemusi ning asjatundlikult analüüsida teiste uurijate ja kaasdoktorantide tööd. Oluline on saavutada doktorandi valmisolek kasvatada seniseid teadmisi, läheneda uurimisobjektidele innovatiivselt ning kujuneda oma valdkonnas autoriteetseks osaliseks teadusloome protsessis.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
EKK8003.HT Erialane teaduslik ja rakendustegevus 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A SK
EKK8021.HT Erialakirjanduse seminar I 4.0         A S
EKK8022.HT Erialakirjanduse seminar II 4.0         A K
EKK8023.HT Eesti kirjanduse ja kirjandusuurimise aktuaalsed probleemid 4.0         A K
EKK8024.HT Süvataseme erikursus eesti kirjandusest 3.0         E S
EKK8025.HT Süvataseme eriseminar eesti kirjandusest 3.0         E K
HIK8608.HT Erialane teadus- ja rakendustegevus 6.0         A SK
HIK8671.HT Erialakirjanduse seminar I 4.0         E S
HIK8672.HT Erialakirjanduse seminar II 4.0         E S
HIK8673.HT Eesti kultuuri uurimise aktuaalseid probleeme 4.0         E K
HIK8674.HT Süvataseme erikursus või -seminar eesti kultuurist 6.0         E SK
      kokku: 0.0 EAP
    MOODUL: Individuaalained    18.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
- Luua eeldused teadmiste täiendamiseks valitud uurimisvaldkonnas
- Süvendada teadustöö oskusi toetamaks doktoritöö kirjutamist
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
- Omab süvateadmisi valitud ainevaldkonnas.
- Oskab kasutada teadustöö kirjalikke ja suulisi esitusvorme.
- Suudab esitada oma uurimistööd erialases teaduskommunikatsioonis.
- Oskab kirjutada ja esitada oma seisukohti võõrkeeles ning rahvusvahelises keskkonnas.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
HIK8510.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar I 3.0         A K
HIK8511.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar II 3.0         A K
      kokku: 6.0 EAP
valikained
HIF8542.HT Teadusfilosoofia probleeme 6.0         E S
HIF8543.HT Kultuuri uurimise meetodid 6.0         E SK
HIF8549.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine I 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A SK
HIF8550.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine II 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A S
HIF8551.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine III 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
HIF8552.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine IV 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
      vähemalt:12.0 EAP
  PEAERIALA: Kultuuride uuringud (filosoofia)
    MOODUL: Filosoofia    24.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Kujundada oskust kavandada oma uurimust; ära tunda ja sõnastada hüpoteese ja uurimisküsimusi; esitada argumenteeritud oma uurimistulemusi ja teoreetilisi seisukohti suuliselt ja kirjalikult;  kriitiliselt analüüsida filosoofilisi uurimusi; ära tunda oma vajadusi uute teadmiste järele; töötada meeskonnas koos teiste uurijatega või rajada ise oma rahvusvaheliselt tunnustatud uurimissuund.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Oskab: argumenteeritult ja kokkuvõtlikult esitada oma uurimisteemat ja uurimustulemusi; identifitseerida oma vajadusi uute teadmiste ja oskuste järele; asjatundlikult analüüsida teiste uurijate ja kaasdoktorantide tööd; töötada uurimisprojekti meeskonnas.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
HIF8010.HT Süvataseme erikursus või eriseminar filosoofia teoreetilistest probleemidest 5.0         E SK
HIF8011.HT Süvataseme erikursus või eriseminar filosoofia klassikalistest tekstidest 5.0         E K2
HIF8500.HT Erialane teaduslik ja rakendustegevus 6.0         A SK
HIF8531.HT Filosoofia teadusseminar ja terminoloogiaseminar I 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A S
HIF8532.HT Filosoofia teadusseminar II 2.0 16.0 16.0 0.0 0.0 A SK
HIF8533.HT Filosoofia teadusseminar III 2.0 14.0 14.0 0.0 0.0 A SK
HIF8534.HT Filosoofia teadusseminar IV 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A SK
      kokku: 24.0 EAP
    MOODUL: Individuaalained    18.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
- Luua eeldused teadmiste täiendamiseks valitud uurimisvaldkonnas
- Süvendada teadustöö oskusi toetamaks doktoritöö kirjutamist
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
- Omab süvateadmisi valitud ainevaldkonnas.
- Oskab kasutada teadustöö kirjalikke ja suulisi esitusvorme.
- Suudab esitada oma uurimistööd erialases teaduskommunikatsioonis.
- Oskab kirjutada ja esitada oma seisukohti võõrkeeles ning rahvusvahelises keskkonnas.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
HIK8510.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar I 3.0         A K
HIK8511.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar II 3.0         A K
      kokku: 6.0 EAP
valikained
HIF8542.HT Teadusfilosoofia probleeme 6.0         E S
HIF8543.HT Kultuuri uurimise meetodid 6.0         E SK
HIF8549.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine I 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A SK
HIF8550.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine II 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A S
HIF8551.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine III 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
HIF8552.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine IV 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
      vähemalt:12.0 EAP
  PEAERIALA: Kultuuride uuringud (ingliskeelsed kirjandused ja kultuurid)
    MOODUL: Individuaalained    18.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
- Luua eeldused teadmiste täiendamiseks valitud uurimisvaldkonnas
- Süvendada teadustöö oskusi toetamaks doktoritöö kirjutamist
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
- Omab süvateadmisi valitud ainevaldkonnas.
- Oskab kasutada teadustöö kirjalikke ja suulisi esitusvorme.
- Suudab esitada oma uurimistööd erialases teaduskommunikatsioonis.
- Oskab kirjutada ja esitada oma seisukohti võõrkeeles ning rahvusvahelises keskkonnas.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
HIK8510.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar I 3.0         A K
HIK8511.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar II 3.0         A K
      kokku: 6.0 EAP
valikained
HIF8542.HT Teadusfilosoofia probleeme 6.0         E S
HIF8543.HT Kultuuri uurimise meetodid 6.0         E SK
HIF8549.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine I 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A SK
HIF8550.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine II 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A S
HIF8551.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine III 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
HIF8552.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine IV 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
      vähemalt:12.0 EAP
    MOODUL: Ingliskeelsed kirjandused ja kultuurid    24.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Arendada oskust iseseisvalt analüüsida ja kriitiliselt uurida inglisekeelsete maade kultuuri ja kirjandusega seotud fenomene, kasutades selleks tänapäevaseid teadusmetodoloogilisi lähenemisviise.
Vastavalt oma valikutele süvendab üliõpilane oskust püstitada tekkivaid probleeme, sõnastada hüpoteese ning asjakohase metoodika alusel pakkuda teaduslikele küsimustele võimalikke lahendusi, seostades seejuures erialaseid küsimusi laiema ühiskondliku ja kultuurilise kontekstiga.
Luua võimalus arendada oskust esitada ja kaitsta oma teaduslikke seisukohti nii kirjalikult kui ka suuliselt, nii ema- kui ka võõrkeeles ja suheldes erinevate sihtgruppidega (rahvusvahelised teadusfoorumid, üliõpilased jm).
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Üliõpilane:
oskab süvatasemel analüüsida inglisekeelsete maade kultuuri ja kirjandusega seotud küsimusi,
oskab oma uurimistöös rakendada sobivaid tänapäevaseid uurimismeetodeid, seostab oma uurimistöö probleeme laiema ühiskondliku ja kultuurilise kontekstiga,
oskab vahendada oma seisukohti nii BA- ja MA-astme üliõpilastele kui ka esitada neid rahvusvahelistel foorumitel nii suuliselt kui ka kirjalikult.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
GRA8120.HT Erialane teadus- ja rakendustegevus 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A SK
GRA8222.HT Süvataseme erikursus I 6.0     14.0   A S
GRA8223.HT Süvataseme erikursus II 6.0     14.0   A K
GRA8224.HT Inglise keelt kõnelevate maade kirjanduse ja kultuuri aktuaalsed probleemid 6.0         E K
      kokku: 24.0 EAP
  PEAERIALA: Kultuuride uuringud (kultuurigeograafia)
    MOODUL: Individuaalained    18.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
- Luua eeldused teadmiste täiendamiseks valitud uurimisvaldkonnas
- Süvendada teadustöö oskusi toetamaks doktoritöö kirjutamist
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
- Omab süvateadmisi valitud ainevaldkonnas.
- Oskab kasutada teadustöö kirjalikke ja suulisi esitusvorme.
- Suudab esitada oma uurimistööd erialases teaduskommunikatsioonis.
- Oskab kirjutada ja esitada oma seisukohti võõrkeeles ning rahvusvahelises keskkonnas.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
HIK8510.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar I 3.0         A K
HIK8511.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar II 3.0         A K
      kokku: 6.0 EAP
valikained
HIF8542.HT Teadusfilosoofia probleeme 6.0         E S
HIF8543.HT Kultuuri uurimise meetodid 6.0         E SK
HIF8549.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine I 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A SK
HIF8550.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine II 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A S
HIF8551.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine III 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
HIF8552.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine IV 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
      vähemalt:12.0 EAP
    MOODUL: Kultuurigeograafia    24.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Arendada oskust iseseisvalt analüüsida ja kriitiliselt uurida kultuuri- ja laiemalt inimgeograafiaga seotud fenomene, kasutades selleks tänapäevaseid teadusmetodoloogilisi lähenemisviise.
Kujundada oskused püstitada probleeme, sõnastada hüpoteese ning asjakohase metoodika alusel pakkuda teaduslikele küsimustele võimalikke lahendusi, seostades seejuures erialaseid küsimusi laiema ühiskondliku ja kultuurilise kontekstiga.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Üliõpilane:
oskab süvatasemel analüüsida kultuuri- ja inimgeograafia küsimusi,
oskab oma uurimistöös rakendada sobivaid tänapäevaseid uurimismeetodeid, seostab oma uurimistöö probleeme laiema ühiskondliku ja kultuurilise kontekstiga,
oskab vahendada oma seisukohti nii BA- ja MA-taseme üliõpilastele kui ka esitada neid rahvusvahelistel foorumitel nii suuliselt kui ka kirjalikult.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
HIK8608.HT Erialane teadus- ja rakendustegevus 6.0         A SK
HIK8700.HT Tänapäeva teoreetilisi probleeme inimgeograafias 6.0         E SK
      kokku: 12.0 EAP
valikained
HIK8525.HT Metodoloogiline erikursus või eriseminar 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A SK
HIK8621.HT Süvataseme erikursus või eriseminar 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E S
HIK8711.HT Uurimistöö allikad 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A SK
HIK8712.HT Erialakirjandus 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A S
      vähemalt:12.0 EAP
  PEAERIALA: Kultuuride uuringud (kultuuriteooria)
    MOODUL: Individuaalained    18.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
- Luua eeldused teadmiste täiendamiseks valitud uurimisvaldkonnas
- Süvendada teadustöö oskusi toetamaks doktoritöö kirjutamist
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
- Omab süvateadmisi valitud ainevaldkonnas.
- Oskab kasutada teadustöö kirjalikke ja suulisi esitusvorme.
- Suudab esitada oma uurimistööd erialases teaduskommunikatsioonis.
- Oskab kirjutada ja esitada oma seisukohti võõrkeeles ning rahvusvahelises keskkonnas.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
HIK8510.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar I 3.0         A K
HIK8511.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar II 3.0         A K
      kokku: 6.0 EAP
valikained
HIF8542.HT Teadusfilosoofia probleeme 6.0         E S
HIF8543.HT Kultuuri uurimise meetodid 6.0         E SK
HIF8549.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine I 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A SK
HIF8550.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine II 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A S
HIF8551.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine III 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
HIF8552.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine IV 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
      vähemalt:12.0 EAP
    MOODUL: Kultuuriteooria     24.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Kujundada oskust kavandada oma uurimust; ära tunda ja sõnastada hüpoteese ja uurimisküsimusi;
Esitada argumenteeritult oma uurimistulemusi ja teoreetilisi seisukohti suuliselt ja kirjalikult;
Kriitiliselt analüüsida kultuuriteoreetilisi uurimusi; ära tunda oma vajadusi uute teadmiste järele;
Töötada meeskonnas koos teiste uurijatega.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Oskab:
Argumenteeritult ja kokkuvõtlikult esitada oma uurimisteemat ja uurimustulemusi;
Identifitseerida oma vajadusi uute teadmiste ja oskuste järele;
Asjatundlikult analüüsida teiste uurijate ja kaasdoktorantide tööd;
Töötada uurimisprojekti meeskonnas.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
HIK8525.HT Metodoloogiline erikursus või eriseminar 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A SK
HIK8608.HT Erialane teadus- ja rakendustegevus 6.0         A SK
HIK8621.HT Süvataseme erikursus või eriseminar 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E S
HIK8629.HT Sissejuhatus kultuuriuuringutesse 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
HIK8712.HT Erialakirjandus 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A S
      kokku: 24.0 EAP
  PEAERIALA: Kultuuride uuringud (kunstiteadused)
    MOODUL: Individuaalained    18.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
- Luua eeldused teadmiste täiendamiseks valitud uurimisvaldkonnas
- Süvendada teadustöö oskusi toetamaks doktoritöö kirjutamist
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
- Omab süvateadmisi valitud ainevaldkonnas.
- Oskab kasutada teadustöö kirjalikke ja suulisi esitusvorme.
- Suudab esitada oma uurimistööd erialases teaduskommunikatsioonis.
- Oskab kirjutada ja esitada oma seisukohti võõrkeeles ning rahvusvahelises keskkonnas.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
HIK8510.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar I 3.0         A K
HIK8511.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar II 3.0         A K
      kokku: 6.0 EAP
valikained
HIF8542.HT Teadusfilosoofia probleeme 6.0         E S
HIF8543.HT Kultuuri uurimise meetodid 6.0         E SK
HIF8549.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine I 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A SK
HIF8550.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine II 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A S
HIF8551.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine III 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
HIF8552.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine IV 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
      vähemalt:12.0 EAP
    MOODUL: Kunstiteadused    24.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Luua võimalused süvendatud teadmiste omandamiseks doktoritööga seotud valdkonnas, valitud probleemi süsteemseks teaduslikuks uurimiseks ning nõuetele vastava doktoritöö koostamiseks.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
- süvendatud teadmised doktoritööga seotud valdkonnas;
- teadusliku uurimistöö planeerimise, läbiviimise ja tulemuste esitamise oskused;
- suutlikkus analüüsida ja kriitiliselt hinnata uurimistulemusi ning integreerida erialateadmisi laiemasse ühiskondlik-kultuurilisse konteksti.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
KUR8001.LT Loovuse teooriad 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A SK
KUR8003.LT Kunstide süntees 4.0         E S
      kokku: 8.0 EAP
valikained
KUR8004.LT Erialakirjandus 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A SK
KUR8005.LT Erialane teaduslik ja rakendustegevus 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A SK
KUR8006.LT Süvataseme erikursus või eriseminar 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A SK
KUR8007.LT Erialakirjandus II 6.0         A S
KUR8008.LT Süvataseme erikursus kunstiteadustest I 6.0         A K
KUR8009.LT Süvataseme erikursus kunstiteadustest II 6.0         A K
      vähemalt:16.0 EAP
  PEAERIALA: Kultuuride uuringud (Lähis-Ida ja Aasia kirjandused ja kultuurid)
    MOODUL: Aasia uuringud    24.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Keskseks eesmärgiks on Lähis-Ida ja Aasia kultuuride alase Eesti oludes võimalikest parima pädevuse kujundamine. Viia doktorantide teadmised ja oskused vastavusesse rahvusvaheliste standarditega;
Lähis-Ida ja Aasia ühiskonna, kirjanduste ja kultuuride alase pädevuse kujundamine läbi iseseisva uurimistöö ning praktilise kogemuse;
Iseseisva õppe-, teadus- ja pedagoogilise tegevuse stimuleerimine.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Laiapõhjalised Lähis – Ida ja Aasia ühiskondade, kirjanduste ja kultuuride alased teadmised ning sügavad ja ajakohased teadmised uurimisvaldkonna kitsamas osas;
kultuuride vaheliste seoste äratundmine ning nende rakendamine nii akadeemilises uurimistöös kui ka praktikas (tõlkimine, diplomaatiline töö, pedagoogiline töö jms).
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
HIK8608.HT Erialane teadus- ja rakendustegevus 6.0         A SK
HIL8511.HT Allikad 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
HIL8513.HT Erialakirjandus 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A SK
HIL8521.HT Süvataseme erikursus või eriseminar 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
      kokku: 24.0 EAP
    MOODUL: Individuaalained    18.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
- Luua eeldused teadmiste täiendamiseks valitud uurimisvaldkonnas
- Süvendada teadustöö oskusi toetamaks doktoritöö kirjutamist
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
- Omab süvateadmisi valitud ainevaldkonnas.
- Oskab kasutada teadustöö kirjalikke ja suulisi esitusvorme.
- Suudab esitada oma uurimistööd erialases teaduskommunikatsioonis.
- Oskab kirjutada ja esitada oma seisukohti võõrkeeles ning rahvusvahelises keskkonnas.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
HIK8510.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar I 3.0         A K
HIK8511.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar II 3.0         A K
      kokku: 6.0 EAP
valikained
HIF8542.HT Teadusfilosoofia probleeme 6.0         E S
HIF8543.HT Kultuuri uurimise meetodid 6.0         E SK
HIF8549.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine I 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A SK
HIF8550.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine II 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A S
HIF8551.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine III 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
HIF8552.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine IV 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
      vähemalt:12.0 EAP
  PEAERIALA: Kultuuride uuringud (romanistika)
    MOODUL: Individuaalained    18.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
- Luua eeldused teadmiste täiendamiseks valitud uurimisvaldkonnas
- Süvendada teadustöö oskusi toetamaks doktoritöö kirjutamist
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
- Omab süvateadmisi valitud ainevaldkonnas.
- Oskab kasutada teadustöö kirjalikke ja suulisi esitusvorme.
- Suudab esitada oma uurimistööd erialases teaduskommunikatsioonis.
- Oskab kirjutada ja esitada oma seisukohti võõrkeeles ning rahvusvahelises keskkonnas.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
HIK8510.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar I 3.0         A K
HIK8511.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar II 3.0         A K
      kokku: 6.0 EAP
valikained
HIF8542.HT Teadusfilosoofia probleeme 6.0         E S
HIF8543.HT Kultuuri uurimise meetodid 6.0         E SK
HIF8549.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine I 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A SK
HIF8550.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine II 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A S
HIF8551.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine III 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
HIF8552.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine IV 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
      vähemalt:12.0 EAP
    MOODUL: Romanistika    24.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Mooduli põhieesmärk on võimaldada selle valdkonna doktorandil kujuneda teadlaseks-uurijaks valdkonnaüleselt ja ühtlasi luua eeldused kitsamaks spetsialiseerumiseks ühes romanistika harus või ühe kultuuri käsitlemisel. Lisaks loob moodul eeldused kujuneda kultuuride vahelise ülekande sh tõlketegevuse eksperdiks.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Üliõpilane:
oskab oma uurimistöös rakendada sobivaid tänapäevaseid uurimismeetodeid,
seostab oma uurimistöö probleeme laiema ühiskondliku ja kultuurilise kontekstiga,
oskab vahendada oma seisukohti nii BA- ja MA-taseme üliõpilastele kui ka esitada neid rahvusvahelistel foorumitel nii suuliselt kui ka kirjalikult.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
GRR8501.HT Erialane teadus- ja rakendustegevus 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
      kokku: 6.0 EAP
valikained
GRR8507.HT Tõlketeooria ja -praktika 4.0         E SK
GRR8511.HT Uurimistöö allikad 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E K
GRR8522.HT Süvataseme erikursused, -seminarid ja -lektüürid I 6.0         E S
GRR8523.HT Süvataseme erikursused, -seminarid ja -lektüürid II 6.0         E SK
GRR8524.HT Erialakirjandus I 6.0         E S
      vähemalt:18.0 EAP
  PEAERIALA: Kultuuride uuringud (saksakeelsed kirjandused ja kultuurid)
    MOODUL: Individuaalained    18.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
- Luua eeldused teadmiste täiendamiseks valitud uurimisvaldkonnas
- Süvendada teadustöö oskusi toetamaks doktoritöö kirjutamist
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
- Omab süvateadmisi valitud ainevaldkonnas.
- Oskab kasutada teadustöö kirjalikke ja suulisi esitusvorme.
- Suudab esitada oma uurimistööd erialases teaduskommunikatsioonis.
- Oskab kirjutada ja esitada oma seisukohti võõrkeeles ning rahvusvahelises keskkonnas.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
HIK8510.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar I 3.0         A K
HIK8511.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar II 3.0         A K
      kokku: 6.0 EAP
valikained
HIF8542.HT Teadusfilosoofia probleeme 6.0         E S
HIF8543.HT Kultuuri uurimise meetodid 6.0         E SK
HIF8549.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine I 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A SK
HIF8550.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine II 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A S
HIF8551.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine III 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
HIF8552.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine IV 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
      vähemalt:12.0 EAP
    MOODUL: Saksakeelsed kirjandused ja kultuurid    24.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Arendada oskust iseseisvalt analüüsida ja kriitiliselt uurida saksakeelsete maade kultuuri ja kirjandusega seotud fenomene, kasutades selleks tänapäevaseid teadusmetodoloogilisi lähenemisviise.
Vastavalt oma valikutele süvendab üliõpilane oma oskust püstitada tekkivaid probleeme, sõnastada hüpoteese ning asjakohase metoodika alusel pakkuda teaduslikele küsimustele võimalikke lahendusi, seostades seejuures erialaseid küsimusi laiema ühiskondliku ja kultuurilise kontekstiga.
Luua võimalus arendada oskust esitada ja kaitsta oma teaduslikke seisukohti nii kirjalikult kui ka suuliselt, nii ema- kui ka võõrkeeles ja suheldes erinevate sihtgruppidega (rahvusvahelised teadusfoorumid, üliõpilased jm).
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Üliõpilane:
oskab süvatasemel analüüsida saksakeelsete maade kultuuri ja kirjandusega seotud küsimusi,
oskab oma uurimistöös rakendada sobivaid tänapäevaseid uurimismeetodeid,
seostab oma uurimistöö probleeme laiema ühiskondliku ja kultuurilise kontekstiga,
oskab vahendada oma seisukohti nii BA- ja MA-taseme üliõpilastele kui ka esitada neid rahvusvahelistel foorumitel nii suuliselt kui ka kirjalikult.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
GRS8001.HT Erialane teaduslik ja rakendustegevus 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
GRS8004.HT Saksa kirjanduse aktuaalsed probleemid 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E K
GRS8009.HT Süvataseme erikursus I 6.0   5.0 5.0   A SK
GRS8010.HT Süvataseme erikursus II 6.0   5.0 5.0   A K
      kokku: 24.0 EAP
  PEAERIALA: Kultuuride uuringud (slaavi kirjandused ja kultuurid)
    MOODUL: Individuaalained    18.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
- Luua eeldused teadmiste täiendamiseks valitud uurimisvaldkonnas
- Süvendada teadustöö oskusi toetamaks doktoritöö kirjutamist
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
- Omab süvateadmisi valitud ainevaldkonnas.
- Oskab kasutada teadustöö kirjalikke ja suulisi esitusvorme.
- Suudab esitada oma uurimistööd erialases teaduskommunikatsioonis.
- Oskab kirjutada ja esitada oma seisukohti võõrkeeles ning rahvusvahelises keskkonnas.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
HIK8510.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar I 3.0         A K
HIK8511.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar II 3.0         A K
      kokku: 6.0 EAP
valikained
HIF8542.HT Teadusfilosoofia probleeme 6.0         E S
HIF8543.HT Kultuuri uurimise meetodid 6.0         E SK
HIF8549.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine I 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A SK
HIF8550.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine II 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A S
HIF8551.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine III 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
HIF8552.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine IV 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
      vähemalt:12.0 EAP
    MOODUL: Slaavi kirjandused ja kultuurid    24.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Kõrgeima kategooria teadus-pedagoogilise kaadri ettevalmistus vene keele ja kultuuri alal;
Viia doktorantide teadmised ja oskused vastavusse kõrgete professionaalsete standarditega, mis on tunnustatud rahvusvahelisel tasemel;
Vene keele ja kultuurialaste pädevuste kujundamine läbi iseseisva uurimistöö ning praktilise kogemuse;
Iseseisva õppe-, teadus-uurimis ja pedagoogika tegevuse stimuleerimine;
Aktuaalsete, innovatiivsete ja praktilise tähendusega doktoritööde koostamine;
Vene keele ja kultuuri alaste tööde impact-factor’i kasvu soodustamine
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Laiapõhjalised vene keele- ja kultuuri alased teadmised ning sügavad ja ajakohased teadmised uurimisvaldkonna kitsamas osas;
oskus neid teadmisi rakendada oma uurimistöös, vajadusel neid laiendada, ümber hinnata ja sõnastada;
suutlikus iseseisvalt ja kriitiliselt analüüsida uurimisprojekte, hinnata kavandatud uurimisstrateegiate ja –meetodite relevantsust;
suutlikus iseseisvalt tegutseda keerulises, sealhulgas rahvusvahelises töö- ja õpikeskkonnas, sealhulgas uurimistöös, mis nõuab juhtimis- ja meeskonnatööoskusi;
oskus esitama teadussuuna ja oma uurimistööga seonduvaid probleeme, järeldusi ja nende aluseks olevaid teooriaid nii erialaspetsialistidest auditooriumile kui ka erialaväliste inimestega suhtlemisel, argumenteerima ning osalema sellekohastes aruteludes oma õppekeeles ja oma erialal olulises võõrkeeles, sealhulgas avaldama originaalseid teadustulemusi rahvusvaheliselt eelretsenseeritavates teadusväljaannetes;
suutlikkus edasi anda oma teadmisi õpetamise, juhendamise või muul teel.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
SKK8001.HT Akadeemiline kirjutamine vene keeles 4.0         A SK
SKK8014.HT Vene kirjanduse ja kultuuri aktuaalsed probleemid 6.0 14.0 10.0 4.0 0.0 E K
SKK8017.HT Erialane teadus- ja rakendustegevus 6.0         A SK
SKK8032.HT Uurimisseminar I 4.0         A S
SKK8033.HT Uurimisseminar II 4.0         E K
      kokku: 24.0 EAP
LIIK: Lõputöö      algusesse
    MOODUL: Doktoritöö    180.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Arendada järgmiseid oskusi:
- kavandada ja läbi viia kõrgetasemeline originaalne iseseisev teaduslik uurimistöö;
-esitada kirjalikus vormis oma uurimistulemused;
-argumenteeritult esitada ja kaitsta oma teaduslikke seisukohti ja uurimistulemusi.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
- Oskus iseseisvalt läbi viia uurimistööd, kriitiliselt hinnata uurimistöö allikaid ning luua uusi seoseid eri valdkondade vahel.
- Oskus põhjendada oma uurimistöö valikut ning olulisust tänapäeva teadusmaastikul.
- Oskus teadusliku täpsusega identifitseerida ja formuleerida oma uurimistöö põhiprobleemi ning põhjendada oma uurimistöö metodoloogilist positsiooni.
- Oskus argumenteeritult esitada ning kaitsta doktoritöö tulemusi akadeemilises diskussioonis, oskus esitada uurimistöö põhiseisukohti ühiskonna laiemas kontekstis, oskus osaleda ühiskondlikus diskussioonis ja mõjutada sotsiaalseid otsustusprotsesse.

 
nominaaljaotus: päevaõpe/sessioonõpe      algusesse
ilma kindla semestrita õppeained      algusesse
PEAERIALA: Kultuuride uuringud (filosoofia)      algusesse
    kohustuslikud ained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
EKL8026.HT Humanitaaria aktuaalsed meetodid 6.0         E   S
HIF8010.HT Süvataseme erikursus või eriseminar filosoofia teoreetilistest probleemidest 5.0         E   SK
HIF8011.HT Süvataseme erikursus või eriseminar filosoofia klassikalistest tekstidest 5.0         E   K2
HIF8500.HT Erialane teaduslik ja rakendustegevus 6.0         A   SK
HIF8531.HT Filosoofia teadusseminar ja terminoloogiaseminar I 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   S
HIF8532.HT Filosoofia teadusseminar II 2.0 16.0 16.0 0.0 0.0 A   SK
HIF8533.HT Filosoofia teadusseminar III 2.0 14.0 14.0 0.0 0.0 A   SK
HIF8534.HT Filosoofia teadusseminar IV 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   SK
HIK8510.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar I 3.0         A   K
HIK8511.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar II 3.0         A   K
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Kultuuride uuringud (filosoofia) 36.0         3 7
    valikained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6.0 20.0 20.0 0.0 0.0 E   S
EKE8010.HT Avalik esinemine 6.0         A   K
HIF8542.HT Teadusfilosoofia probleeme 6.0         E   S
HIF8543.HT Kultuuri uurimise meetodid 6.0         E   SK
HIF8549.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine I 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   SK
HIF8550.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine II 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   S
HIF8551.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine III 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
HIF8552.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine IV 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
HIK8001.HT Akadeemiline kirjutamine 6.0         E   K
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4.0         E   K
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Kultuuride uuringud (filosoofia) 46.0         7 3
PEAERIALA: Kultuuride uuringud (kunstiteadused)      algusesse
    kohustuslikud ained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
EKL8026.HT Humanitaaria aktuaalsed meetodid 6.0         E   S
HIK8510.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar I 3.0         A   K
HIK8511.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar II 3.0         A   K
KUR8001.LT Loovuse teooriad 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   SK
KUR8003.LT Kunstide süntees 4.0         E   S
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Kultuuride uuringud (kunstiteadused) 20.0         2 3
    valikained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6.0 20.0 20.0 0.0 0.0 E   S
EKE8010.HT Avalik esinemine 6.0         A   K
HIF8542.HT Teadusfilosoofia probleeme 6.0         E   S
HIF8543.HT Kultuuri uurimise meetodid 6.0         E   SK
HIF8549.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine I 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   SK
HIF8550.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine II 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   S
HIF8551.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine III 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
HIF8552.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine IV 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
HIK8001.HT Akadeemiline kirjutamine 6.0         E   K
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4.0         E   K
KUR8004.LT Erialakirjandus 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   SK
KUR8005.LT Erialane teaduslik ja rakendustegevus 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   SK
KUR8006.LT Süvataseme erikursus või eriseminar 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   SK
KUR8007.LT Erialakirjandus II 6.0         A   S
KUR8008.LT Süvataseme erikursus kunstiteadustest I 6.0         A   K
KUR8009.LT Süvataseme erikursus kunstiteadustest II 6.0         A   K
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Kultuuride uuringud (kunstiteadused) 82.0         7 9
PEAERIALA: Kultuuride uuringud (kultuurigeograafia)      algusesse
    kohustuslikud ained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
EKL8026.HT Humanitaaria aktuaalsed meetodid 6.0         E   S
HIK8510.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar I 3.0         A   K
HIK8511.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar II 3.0         A   K
HIK8608.HT Erialane teadus- ja rakendustegevus 6.0         A   SK
HIK8700.HT Tänapäeva teoreetilisi probleeme inimgeograafias 6.0         E   SK
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Kultuuride uuringud (kultuurigeograafia) 24.0         2 3
    valikained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6.0 20.0 20.0 0.0 0.0 E   S
EKE8010.HT Avalik esinemine 6.0         A   K
HIF8542.HT Teadusfilosoofia probleeme 6.0         E   S
HIF8543.HT Kultuuri uurimise meetodid 6.0         E   SK
HIF8549.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine I 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   SK
HIF8550.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine II 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   S
HIF8551.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine III 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
HIF8552.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine IV 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
HIK8001.HT Akadeemiline kirjutamine 6.0         E   K
HIK8525.HT Metodoloogiline erikursus või eriseminar 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   SK
HIK8621.HT Süvataseme erikursus või eriseminar 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   S
HIK8711.HT Uurimistöö allikad 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   SK
HIK8712.HT Erialakirjandus 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   S
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4.0         E   K
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Kultuuride uuringud (kultuurigeograafia) 64.0         8 6
PEAERIALA: Kultuuride uuringud (slaavi kirjandused ja kultuurid)      algusesse
    kohustuslikud ained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
EKL8026.HT Humanitaaria aktuaalsed meetodid 6.0         E   S
HIK8510.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar I 3.0         A   K
HIK8511.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar II 3.0         A   K
SKK8001.HT Akadeemiline kirjutamine vene keeles 4.0         A   SK
SKK8014.HT Vene kirjanduse ja kultuuri aktuaalsed probleemid 6.0 14.0 10.0 4.0 0.0 E   K
SKK8017.HT Erialane teadus- ja rakendustegevus 6.0         A   SK
SKK8032.HT Uurimisseminar I 4.0         A   S
SKK8033.HT Uurimisseminar II 4.0         E   K
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Kultuuride uuringud (slaavi kirjandused ja kultuurid) 36.0         3 5
    valikained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6.0 20.0 20.0 0.0 0.0 E   S
EKE8010.HT Avalik esinemine 6.0         A   K
HIF8542.HT Teadusfilosoofia probleeme 6.0         E   S
HIF8543.HT Kultuuri uurimise meetodid 6.0         E   SK
HIF8549.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine I 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   SK
HIF8550.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine II 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   S
HIF8551.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine III 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
HIF8552.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine IV 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
HIK8001.HT Akadeemiline kirjutamine 6.0         E   K
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4.0         E   K
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Kultuuride uuringud (slaavi kirjandused ja kultuurid) 46.0         7 3
PEAERIALA: Kultuuride uuringud (saksakeelsed kirjandused ja kultuurid)      algusesse
    kohustuslikud ained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
EKL8026.HT Humanitaaria aktuaalsed meetodid 6.0         E   S
GRS8001.HT Erialane teaduslik ja rakendustegevus 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
GRS8004.HT Saksa kirjanduse aktuaalsed probleemid 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   K
GRS8009.HT Süvataseme erikursus I 6.0   5.0 5.0   A   SK
GRS8010.HT Süvataseme erikursus II 6.0   5.0 5.0   A   K
HIK8510.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar I 3.0         A   K
HIK8511.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar II 3.0         A   K
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Kultuuride uuringud (saksakeelsed kirjandused ja kultuurid) 36.0         3 4
    valikained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6.0 20.0 20.0 0.0 0.0 E   S
EKE8010.HT Avalik esinemine 6.0         A   K
HIF8542.HT Teadusfilosoofia probleeme 6.0         E   S
HIF8543.HT Kultuuri uurimise meetodid 6.0         E   SK
HIF8549.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine I 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   SK
HIF8550.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine II 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   S
HIF8551.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine III 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
HIF8552.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine IV 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
HIK8001.HT Akadeemiline kirjutamine 6.0         E   K
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4.0         E   K
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Kultuuride uuringud (saksakeelsed kirjandused ja kultuurid) 46.0         7 3
PEAERIALA: Kultuuride uuringud (eesti kirjandus ja kultuur)      algusesse
    kohustuslikud ained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
EKK8003.HT Erialane teaduslik ja rakendustegevus 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   SK
EKK8021.HT Erialakirjanduse seminar I 4.0         A   S
EKK8022.HT Erialakirjanduse seminar II 4.0         A   K
EKK8023.HT Eesti kirjanduse ja kirjandusuurimise aktuaalsed probleemid 4.0         A   K
EKK8024.HT Süvataseme erikursus eesti kirjandusest 3.0         E   S
EKK8025.HT Süvataseme eriseminar eesti kirjandusest 3.0         E   K
EKL8026.HT Humanitaaria aktuaalsed meetodid 6.0         E   S
HIK8510.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar I 3.0         A   K
HIK8511.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar II 3.0         A   K
HIK8608.HT Erialane teadus- ja rakendustegevus 6.0         A   SK
HIK8671.HT Erialakirjanduse seminar I 4.0         E   S
HIK8672.HT Erialakirjanduse seminar II 4.0         E   S
HIK8673.HT Eesti kultuuri uurimise aktuaalseid probleeme 4.0         E   K
HIK8674.HT Süvataseme erikursus või -seminar eesti kultuurist 6.0         E   SK
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Kultuuride uuringud (eesti kirjandus ja kultuur) 60.0         7 7
    valikained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6.0 20.0 20.0 0.0 0.0 E   S
EKE8010.HT Avalik esinemine 6.0         A   K
HIF8542.HT Teadusfilosoofia probleeme 6.0         E   S
HIF8543.HT Kultuuri uurimise meetodid 6.0         E   SK
HIF8549.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine I 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   SK
HIF8550.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine II 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   S
HIF8551.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine III 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
HIF8552.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine IV 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
HIK8001.HT Akadeemiline kirjutamine 6.0         E   K
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4.0         E   K
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Kultuuride uuringud (eesti kirjandus ja kultuur) 46.0         7 3
PEAERIALA: Kultuuride uuringud (kultuuriteooria)      algusesse
    kohustuslikud ained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
EKL8026.HT Humanitaaria aktuaalsed meetodid 6.0         E   S
HIK8510.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar I 3.0         A   K
HIK8511.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar II 3.0         A   K
HIK8525.HT Metodoloogiline erikursus või eriseminar 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   SK
HIK8608.HT Erialane teadus- ja rakendustegevus 6.0         A   SK
HIK8621.HT Süvataseme erikursus või eriseminar 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   S
HIK8629.HT Sissejuhatus kultuuriuuringutesse 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
HIK8712.HT Erialakirjandus 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   S
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Kultuuride uuringud (kultuuriteooria) 36.0         3 5
    valikained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6.0 20.0 20.0 0.0 0.0 E   S
EKE8010.HT Avalik esinemine 6.0         A   K
HIF8542.HT Teadusfilosoofia probleeme 6.0         E   S
HIF8543.HT Kultuuri uurimise meetodid 6.0         E   SK
HIF8549.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine I 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   SK
HIF8550.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine II 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   S
HIF8551.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine III 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
HIF8552.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine IV 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
HIK8001.HT Akadeemiline kirjutamine 6.0         E   K
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4.0         E   K
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Kultuuride uuringud (kultuuriteooria) 46.0         7 3
PEAERIALA: Kultuuride uuringud (romanistika)      algusesse
    kohustuslikud ained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
EKL8026.HT Humanitaaria aktuaalsed meetodid 6.0         E   S
GRR8501.HT Erialane teadus- ja rakendustegevus 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
HIK8510.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar I 3.0         A   K
HIK8511.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar II 3.0         A   K
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Kultuuride uuringud (romanistika) 18.0         2 2
    valikained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6.0 20.0 20.0 0.0 0.0 E   S
EKE8010.HT Avalik esinemine 6.0         A   K
GRR8507.HT Tõlketeooria ja -praktika 4.0         E   SK
GRR8511.HT Uurimistöö allikad 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   K
GRR8522.HT Süvataseme erikursused, -seminarid ja -lektüürid I 6.0         E   S
GRR8523.HT Süvataseme erikursused, -seminarid ja -lektüürid II 6.0         E   SK
GRR8524.HT Erialakirjandus I 6.0         E   S
HIF8542.HT Teadusfilosoofia probleeme 6.0         E   S
HIF8543.HT Kultuuri uurimise meetodid 6.0         E   SK
HIF8549.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine I 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   SK
HIF8550.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine II 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   S
HIF8551.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine III 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
HIF8552.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine IV 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
HIK8001.HT Akadeemiline kirjutamine 6.0         E   K
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4.0         E   K
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Kultuuride uuringud (romanistika) 74.0         12 3
PEAERIALA: Kultuuride uuringud (ingliskeelsed kirjandused ja kultuurid)      algusesse
    kohustuslikud ained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
EKL8026.HT Humanitaaria aktuaalsed meetodid 6.0         E   S
GRA8120.HT Erialane teadus- ja rakendustegevus 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   SK
GRA8222.HT Süvataseme erikursus I 6.0     14.0   A   S
GRA8223.HT Süvataseme erikursus II 6.0     14.0   A   K
GRA8224.HT Inglise keelt kõnelevate maade kirjanduse ja kultuuri aktuaalsed probleemid 6.0         E   K
HIK8510.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar I 3.0         A   K
HIK8511.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar II 3.0         A   K
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Kultuuride uuringud (ingliskeelsed kirjandused ja kultuurid) 36.0         2 5
    valikained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6.0 20.0 20.0 0.0 0.0 E   S
EKE8010.HT Avalik esinemine 6.0         A   K
HIF8542.HT Teadusfilosoofia probleeme 6.0         E   S
HIF8543.HT Kultuuri uurimise meetodid 6.0         E   SK
HIF8549.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine I 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   SK
HIF8550.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine II 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   S
HIF8551.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine III 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
HIF8552.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine IV 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
HIK8001.HT Akadeemiline kirjutamine 6.0         E   K
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4.0         E   K
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Kultuuride uuringud (ingliskeelsed kirjandused ja kultuurid) 46.0         7 3
PEAERIALA: Kultuuride uuringud (Lähis-Ida ja Aasia kirjandused ja kultuurid)      algusesse
    kohustuslikud ained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
EKL8026.HT Humanitaaria aktuaalsed meetodid 6.0         E   S
HIK8510.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar I 3.0         A   K
HIK8511.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar II 3.0         A   K
HIK8608.HT Erialane teadus- ja rakendustegevus 6.0         A   SK
HIL8511.HT Allikad 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
HIL8513.HT Erialakirjandus 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   SK
HIL8521.HT Süvataseme erikursus või eriseminar 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Kultuuride uuringud (Lähis-Ida ja Aasia kirjandused ja kultuurid) 36.0         3 4
    valikained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6.0 20.0 20.0 0.0 0.0 E   S
EKE8010.HT Avalik esinemine 6.0         A   K
HIF8542.HT Teadusfilosoofia probleeme 6.0         E   S
HIF8543.HT Kultuuri uurimise meetodid 6.0         E   SK
HIF8549.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine I 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   SK
HIF8550.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine II 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   S
HIF8551.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine III 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
HIF8552.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine IV 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
HIK8001.HT Akadeemiline kirjutamine 6.0         E   K
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4.0         E   K
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Kultuuride uuringud (Lähis-Ida ja Aasia kirjandused ja kultuurid) 46.0         7 3
PEAERIALA: Kultuuride uuringud (antropoloogia)      algusesse
    kohustuslikud ained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
EKL8026.HT Humanitaaria aktuaalsed meetodid 6.0         E   S
HIA8001.HT Erialane teadus- ja rakendustegevus 6.0         A   SK
HIA8002.HT Uurimiseetika 4.0         E   SK
HIA8301.HT Välitööraport 6.0         E   S
HIA8510.HT Granditaotluse kirjutamine 4.0         E   K
HIA8602.HT Süvataseme erikursus või eriseminar 4.0         E   K
HIK8510.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar I 3.0         A   K
HIK8511.HT Interdistsiplinaarne teadusseminar II 3.0         A   K
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Kultuuride uuringud (antropoloogia) 36.0         5 3
    valikained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6.0 20.0 20.0 0.0 0.0 E   S
EKE8010.HT Avalik esinemine 6.0         A   K
HIF8542.HT Teadusfilosoofia probleeme 6.0         E   S
HIF8543.HT Kultuuri uurimise meetodid 6.0         E   SK
HIF8549.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine I 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   SK
HIF8550.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine II 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   S
HIF8551.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine III 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
HIF8552.HT Doktoritöö teemaga seotud individuaalaine IV 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
HIK8001.HT Akadeemiline kirjutamine 6.0         E   K
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4.0         E   K
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Kultuuride uuringud (antropoloogia) 46.0         7 3
KÕRVALERIALA: korvaleriala      algusesse
 
      algusesse