Eestikeelne päring
 
IFITD/16.DT - Information Society Technologies
õppekava versiooni struktuur
õppeainete loend õppekava osade kaupa [general courses] [core courses]
nominaaljaotus: regular studies / block mode study [ilma kindla semestrita õppeained]
 
õppekava kood IFITD.DT
õppekava kuraator Timo Tobias Ley
HTMi õppekava kood 100219
õppekavaversiooni kood IFITD/16.DT
instituut/kolledž DT - School of Digital Technologies
nimetus e.k. Infoühiskonna tehnoloogiad
nimetus i.k. Information Society Technologies
õppetöö keel eesti keel, inglise keel
õppetase doktoriõpe
maht (EAP) 240
õppevaldkond Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
õppekavagrupp informaatika ja infotehnoloogia
õppekavarühm Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs
nominaalne õppeaeg (semestrites) 8
õppe alustamise tingimused Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) või IKT-suunitlusega erialal;
Sisseastumiseksam: intervjuu eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel.
õppe alustamise tingimused Master degree in the field of ICT or corresponding qualification.
Admissions exam: interview on the topic of previously submitted plan for the doctoral thesis; the plan should be approved by the expected supervisor.
antavad kraadid filosoofiadoktor (infoühiskonna tehnoloogiad)
antavad kraadid filosoofiadoktor (infoühiskonna tehnoloogiad)
õppekava eesmärgid - Luua võimalused kõrgeima teadusliku kvalifikatsiooniga spetsialistide ettevalmistamiseks IKT valdkonnas;
- toetada teaduspõhise ja uuendustele avatud/suunatud lähenemise kujunemist kvalifikatsioonikohastel ametikohtadel töötamisel ning valmisoleku kujunemist pidevaks professionaalseks enesearendamiseks;
- toetada pädevuste kujunemist töötamiseks akadeemilisel ametikohal (teadur, õppejõud) või tippspetsialistina riigi- ja eraettevõtetes, kohalikes omavalitsustes või 3. sektori institutsioonides.
õppekava eesmärgid - To provide conditions for preparing specialists with the highest scientific qualification in ICT area;
- To support development of research based and innovative approaches for working on appropriate positions as well as readiness for continuous personal professional development;
- To support development of competences for working on academic positions (researcher, lecturer) or as senior specialist in public, private or third sector.
õppekava õpiväljundid
- on ühes IKT probleemivaldkonnas rahvusvaheliselt tuntud spetsialist
- oskab kasutada teaduslikke meetodeid ja tänapäevaseid tehnoloogiaid IKT alaste probleemide analüüsimisel ja lahendamisel
- oskab koostada heatasemelisi teaduslikke ja populaarteaduslikke inglisekeelseid publikatsioone ning esitlusi
- oskab töötada rahvusvahelises meeskonnas ja meeskonnajuhina kaasata erinevaid koostööpartnereid; omab selleks vajalikke suhtlemisoskusi ning kirjaliku ja suulise eneseväljendamise oskusi
- tuleb toime mitmekesiste menetlusviiside valdamist eeldavate tööülesannetega muutuvates ja ootamatutes olukordades
- on algatusvõimeline ja suudab vastutada analüüsimise, diagnoosimise ning otsuste tegemise ja nende elluviimise eest
- on valmis järgima professionaalseid, eetilisi ja autorikaitsealaseid nõudeid ning aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas
- on valmis analüüsima enda kutsealast tegevust ja kavandama edasist arengut; valdab iseseisvaks õppimiseks vajalikke efektiivseid meetodeid
lõpetamistingimused Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, sh sooritama kohustuslikud õppeained ning koostama ja edukalt kaitsma doktoritöö.
lõpetamistingimused A student needs to complete the curricular studies in full load, incl. completion of all the compulsory courses,
compose and defend a PhD thesis.
 
õppekava peaerialad
1-1 // 1
nr nimetus min. EAP
  Infoühiskonna tehnoloogiad  
 
õppeainete loend õppekava osade kaupa      algusesse
LIIK: general courses      algusesse
  PEAERIALA: Infoühiskonna tehnoloogiad
    MOODUL: General Courses    18.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
To provide the students with conditions which support the development of pedagogical and analytical skills necessary for the qualification.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
The student is able to:
plan his research and select adequate research methods;
analyse the data, draw evidence based conclusions and generalizations and judge about the quality of solutions;
apply his competencies in academic context;
form and present the research results according to the requirements established inside wider academic community.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
IFI8003.DT Research Methodology 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ex. SP
      kokku: 6.0 EAP
valikained
EKE8008.HT Academic Estonian and Terminology 4.0         Ex. A
IFI8004.DT Multivariate Statistics: Regression Models and Multivariate Analysis of Variance 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ex. A
IFI8005.DT Multivariate Statistics: Methods for Classifying Variables and Cases 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ex. A
IFI8007.DT Mixed Methods Research Design 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ex. SP
IFI8109.DT Planning and Running R and D Projects 4.0         Ex. SP
KAD8045.HR Learning and Teaching in University 4.0         P-F A
      vähemalt:12.0 EAP
LIIK: core courses      algusesse
  PEAERIALA: Infoühiskonna tehnoloogiad
    MOODUL: Core Courses    30.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
To provide the students with conditions that support the development ICT competencies necessary for working on appropriate positions as well as readiness for continuous personal professional development.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
The student:
possesses systematic knowledge about formation of the concept and technologies of information society;
is able to use scientific methods and technologies in analysing and solving ICT related problems;
knows the basics of terminology science and is able to analyse the language used in scientific publications;
is able to apply his knowledge in solving the problems of information society.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
DTI8001.DT Professional Implementation Activities 6.0         P-F ASP
DTI8002.DT University Practice 6.0         P-F ASP
IFI8101.DT Information Society Approaches and ICT Processes 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ex. SP
      kokku: 20.0 EAP
valikained
DTI8003.DT Research Seminar 3.0         P-F ASP
IFI7026.DT Legal Issues Related to IT-Development 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 P-F A
IFI8110.DT Research Trends in Human-Computer Interaction 4.0         Ex. SP
INT7096.DT Theories and Methodology of Information Science 6.0         Ex. A
KAD8057.HR Writing Scientific Article 3.0         P-F SP
      vähemalt:10.0 EAP
    MOODUL: Individual Courses    12.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
To provide the students opportunities for the development of competencies according his/her individual needs and interests
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
The student possesses the outcomes described as the learning outcomes of selected courses
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
valikained
DTI8004.DT Individual Subject in the Area of Specialization 6.0         Ex. ASP
IFI8103.DT Qualifying Exam 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ex. SP
IFI8107.DT Individual Subject in the Area of Specialization 4.0         Ex. A1
IFI8113.DT Individual Subject in the Area of Specialization 3.0         Ex. ASP
IFI8114.DT Individual Subject in the Area of Specialization 5.0         Ex. ASP
      vähemalt:12.0 EAP
LIIK: final thesis      algusesse
    MOODUL: Doctoral Thesis    180.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
To create conditions for development of an internationally known specialist in some hot topic of information society
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
The student is:
internationally known specialist in an ICT problem area and possesses exhaustive knowledge in a topic of the PhD thesis;
able to use scientific methods and technologies in analysing and solving ICT related problems;
able to compose high level scientific and popular publications and presentations;
able to work in a multinational team and as a team leader involve different partners; posses necessary interpersonal and communication skills;
able to find innovative and adequate solutions in changing and unexpected situations;
independent and responsible in analysing, diagnosing, making decisions and implementations;
ready to follow established professional, ethical and intellectual property protection principles;
tolerant to diverse attitude and standpoints;
ready to analyse its own professional activities as well as plan and realize personal professional growth.
 
nominaaljaotus: regular studies / block mode study      algusesse
ilma kindla semestrita õppeained      algusesse
PEAERIALA: Infoühiskonna tehnoloogiad      algusesse
    kohustuslikud ained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
DTI8001.DT Professional Implementation Activities 6.0         P-F   ASP
DTI8002.DT University Practice 6.0         P-F   ASP
IFI8003.DT Research Methodology 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ex.   SP
IFI8101.DT Information Society Approaches and ICT Processes 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ex.   SP
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Infoühiskonna tehnoloogiad 26.0         2 2
    valikained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
DTI8003.DT Research Seminar 3.0         P-F   ASP
DTI8004.DT Individual Subject in the Area of Specialization 6.0         Ex.   ASP
EKE8008.HT Academic Estonian and Terminology 4.0         Ex.   A
IFI7026.DT Legal Issues Related to IT-Development 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 P-F   A
IFI8004.DT Multivariate Statistics: Regression Models and Multivariate Analysis of Variance 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ex.   A
IFI8005.DT Multivariate Statistics: Methods for Classifying Variables and Cases 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ex.   A
IFI8007.DT Mixed Methods Research Design 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ex.   SP
IFI8103.DT Qualifying Exam 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ex.   SP
IFI8107.DT Individual Subject in the Area of Specialization 4.0         Ex.   A1
IFI8109.DT Planning and Running R and D Projects 4.0         Ex.   SP
IFI8110.DT Research Trends in Human-Computer Interaction 4.0         Ex.   SP
IFI8113.DT Individual Subject in the Area of Specialization 3.0         Ex.   ASP
IFI8114.DT Individual Subject in the Area of Specialization 5.0         Ex.   ASP
INT7096.DT Theories and Methodology of Information Science 6.0         Ex.   A
KAD8045.HR Learning and Teaching in University 4.0         P-F   A
KAD8057.HR Writing Scientific Article 3.0         P-F   SP
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Infoühiskonna tehnoloogiad 70.0         12 4
KÕRVALERIALA: korvaleriala      algusesse
 
      algusesse