lisatud: 07.12.2021 13:15
ÕIS kasutajaõiguste tekkimine ja taotlemine
Näita rohkem
Näita vähem Õppeinfosüsteemi pääsemiseks on kolm võimalust:
 • TLÜ kasutajakonto tunnus ja parool
 • ID-kaart ja PIN1
 • mobiil-ID
Uute tudengite puhul seotakse loodud TLÜ kasutajakonto ÕISiga ühe päeva jooksul pärast selle loomist ning tudeng saab ligipääsu kõigile funktsioonidele tudengi rollis.

Tudeng kaotab oma õigused ÕISis eksmatrikuleerimise hetkel.

Uute töötajate puhul on pärast kasutaja loomist vajalik saata aadressile ois@tlu.ee järgmised andmed:
 • nimi
 • kasutajatunnus
 • struktuuriüksus
 • tööülesanded või vajaminevad rollid ja õigused
 • tähtajalise töö puhul ka töö tähtaeg
Rohkem abi kasutajakonto kohta siin.
 
 
lisatud: 07.12.2021 13:25

Sisselogimine TLÜ kasutajakonto tunnuse ja parooliga


Näita rohkem
Näita vähem

TLÜ kasutajakonto on võimalik luua veebikeskkonnas https://passwd.tlu.ee, kuhu saab sisse logida ID-kaardi ja PIN1-ga.

Keskkonda saavad logida isikud järgmisel päeval pärast ülikooli liikmeskonna hulka arvamist (üliõpilaseks immatrikuleerimist, töölepingu sõlmimist).

Konto aktiveerub selle loomise päeval kell 11.00, 14.00 või 17.00. Samas keskkonnas on võimalik ID-kaardi abil muuta ka ununenud parool.

Kui ID-kaart puudub, tuleb pöörduda kasutajate administraatori poole:

 

Kasutajate administraatori kontaktid ja rohkem infot kasutajakontode kohta leiad siit.

 
 
lisatud: 07.12.2021 13:28
ÕIS-iga töötamiseks kasuta järgmisi veebisirvijaid..
Näita rohkem
Näita vähem
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
Nutiseadmega ÕISi sisenemisel on samuti soovitav kasutada Mozilla Firefoxi või Google Chrome (kõigi nutiseadmete originaalbrauseritega ei õnnestu sageli ÕISi tõrgeteta kasutada)
 
 
lisatud: 07.12.2021 13:29
Tagasiside ja abi
Näita rohkem
Näita vähem

Õppekorralduslikke probleeme aitab lahendada akadeemilise üksuse nõustaja.

Tehniliste probleemide korral, mis puudutavad:
 • ...ÕIS-i kasutamist, võta ühendust ÕISi kasutajatoega (sisselogitud kasutaja "Abi" lingi kaudu või kirjuta e-mailile ois@tlu.ee);
 • ...personaalarvuti seadistamist (ID kaardi lugeja, veebisirvija, arvuti jms seadistamine), abistab struktuuriüksuse IT spetsialist või TLÜ infotehnolooga osakond
ÕISi kasutusjuhendid leiate lehe jaluses lingi "Kasutusjuhendid" kaudu.
 
 
lisatud: 07.12.2021 13:28
ID kaardiga töötamiseks installeeri vajalikud draiverid...
Näita rohkem
Näita vähem Mine aadressile http://www.id.ee, vali -> TARKVARA ja järgi juhendeid
 
 
>> rohkem