TELLIMISEL KOOLITUSED

Kultuurilised kompetentsid

Arenduspäeva läbiviimine (organisatsiooni, meeskonna, osakonna vm arenduspäev)

Eesmärk
Arenduspäeva sisu ja eesmärk sõnastatakse koostöös tellijaga.
Eeldused
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, koolitusjuht, tel: 50 90 216 | e-post: elina.tahvel@tlu.ee

Edukas toimetulek konfliktsete olukordadega

Eesmärk
õppida tundma tehnikaid konfliktsete olukordade lahendamiseks, enda taastamise ja emotsioonide juhtimise võtteid, lahenduse otsimist varases staadiumis, enesekehtestamisoskust, enese taastamise ja pingete maandamise oskust peale konflikti.
Eeldused
Varasem töökogemus
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, 5090 216, elina.tahvel@tlu.ee

Eesti keel B1

Eesmärk
Keeleoskuse tõstmine vastavalt B1 taseme nõuetele. Kursuse keskmes on kõnelemisoskuse praktiseerimine.
Eeldused
A2 taseme olemasolu.
Korraldaja
Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, 6 409 302, kivihall@tlu.ee

Eesti keele rikkalik omapära

Eesmärk
teadvustada eesti sõnavara ja lauseehituse omapära, paremini märgata tarbetut võõrkeelte mõju.
Eeldused
eesti keele oskus emakeelena või vähemalt C1 tasemel
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, 5090216, elina.tahvel@tlu.ee;

Eesti teaduskeel

Eesmärk
konkreetsete näidete varal suunata arutelu käigus mõtlema süvitsi sellele, kuidas luua ladusat ja täpset eestikeelset teadus- ja õppeteksti. Teadvustada teravamaid karisid eestikeelses väljenduses, sh võõrmõjusid ja moelummust.
Eeldused
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel; 5090216; elina.tahvel@tlu.ee

Ettevalmistus C1 eksamiks

Eesmärk
Ette valmistada Cambridge English: Advanced eksami sooritamiseks.
Eeldused
B2+/C1 taseme (Euroopa keelemapp) olemasolu inglise keeles
Korraldaja
Avatud akadeemia, Kerli Haas, 6409360, kerli.haas@tlu.ee

Funktsionaalne keha improvisatsioonis

Eesmärk
kujundada teoreetilisi ja praktilisi teadmisi funktsionaalsest treeningust ning treeningu põhimõtete rakendamisest liikumise improvisatsiooni.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Hiina ärikultuur ja läbirääkimiste strateegiad

Eesmärk
saada ülevaate Hiina ärikultuuri ja läbirääkimiste strateegiaid kujundavatest faktoritest ja praktilisi soovitusi, kuidas Hiina ja Eesti kultuurilistest erinevustest tingitud probleeme teadvustada ja ületada.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, 5090216, elina.tahvel@tlu.ee

Hispaania keel A1.1

Eesmärk
Keeleoskuse tõstmine vastavalt A1 taseme nõuetele.
Eeldused
huvi hispaania keele vastu
Korraldaja
Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, 6409302, kivihall@tlu.ee

Hispaania keel A1.2

Eesmärk
keeleoskuse tõstmine vastavalt A1.2 taseme nõuetele.
Eeldused
Huvi hispaania keele vastu
Korraldaja
Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, 6409302, kivihall@tlu.ee

Hispaania keel A2.1

Eesmärk
Keeleoskuse tõstmine vastavalt A2.1 taseme nõuetele.
Eeldused
A1 tase hispaania keeles - baassõnavara ja -grammatika olemasolu.
Korraldaja
Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, +372 640 9302, kivihall@tlu.ee

Hispaania keel A2.2

Eesmärk
Keeleoskuse tõstmine vastavalt A2.2 taseme nõuetele.
Eeldused
A2.1 tase hispaania keeles - tasemele vastava sõnavara ja -grammatika olemasolu.
Korraldaja
Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, +372 640 9302, kivihall@tlu.ee

Hommikuvõimlemine

Eesmärk
parandada oma füüsilist ja vaimset heaolu.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Hääl kui visiitkaart

Eesmärk
õppida tunnetama oma häält kui instrumenti ning saada praktilisi näpunäiteid, kuidas oma häält paremini hoida ja kaitsta.
Eeldused
Eesti keel vähemalt kesktasemel
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, 50 90 216, elina.tahvel@tlu.ee

Hääleseade algõpetus

Eesmärk
arendada loomingulist väljendusoskust laulmise kaudu, saada võimalus saavutada muusikaline eneseteostus, oskus oma häält kasutada
Eeldused
Huvi laulmise vastu, eelteadmised pole vajalikud.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

IELTS-eksami ettevalmistus

Eesmärk
valmistuda IELTS-eksami sooritamiseks
Eeldused
B1 taseme (Euroopa keelemapp) olemasolu inglise keeles.
Korraldaja
Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, rahvusvaheliste eksamite keskus, 6409 302, kivihall@tlu.ee

Inglise kee B2. Ettevalmistus Cambridge English: First eksamiks

Eesmärk
keeleoskuse tõstmine ja ettevalmistus Cambridge English: First eksamiks.
Eeldused
Paigutustest, mis näitab õppija sobivust B2 tasemel keelt õppida.
Korraldaja
Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, rahvusvaheliste eksamite keskus, 6409 302, kivihall@tlu.ee

Inglise keel B1. Ettevalmistus Cambridge Assessment English: Preliminary eksamiks

Eesmärk
keeleoskuse tõstmine ja ettevalmistus Cambridge English: Preliminary eksamiks.
Eeldused
Paigutustest, mis näitab, et sobiv keeleõpingute tase on B1.
Korraldaja
Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, rahvusvaheliste eksamite keskus, 6409 302, kivihall@tlu.ee

Inglise keel B1. Ettevalmistus Cambridge English: Preliminary eksamiks

Eesmärk
keeleoskuse tõstmine ja ettevalmistus Cambridge English: Preliminary eksamiks.
Eeldused
Paigutustest, mis näitab, et sobiv keeleõpingute tase on B1.
Korraldaja
Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, +372 640 9302, kivihall@tlu.ee

Inglise keel B1. Ettevalmistus Cambridge English: Preliminary eksamiks

Eesmärk
keeleoskuse tõstmine ja ettevalmistus Cambridge English: Preliminary eksamiks.
Eeldused
Paigutustest, mis näitab, et sobiv keeleõpingute tase on B1.
Korraldaja
Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, rahvusvaheliste eksamite keskus, 6409 302, kivihall@tlu.ee

Inglise keel B2. Ettevalmistus Cambridge Assessment English: First eksamiks

Eesmärk
keeleoskuse tõstmine ja ettevalmistus Cambridge English: First eksamiks.
Eeldused
Paigutustest, mis näitab õppija sobivust B2 tasemel keelt õppida.
Korraldaja
Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, rahvusvaheliste eksamite keskus, 6409 302, kivihall@tlu.ee

Inglise keel C1. Ettevalmistus Cambridge Assessment English: Advanced eksamiks

Eesmärk
keeleoskuse tõstmine ja ettevalmistus Cambridge English: Advanced eksami sooritamiseks.
Eeldused
Paigustustesti tulemus, mis näitab õppija sobivust inglise keelt C1 tasemel õppida.
Korraldaja
Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, rahvusvaheliste eksamite keskus, 6409 302, kivihall@tlu.ee

Inglise keel C1. Keelestruktuurid ja sõnavara

Eesmärk
Keeleoskuse tõstmine ning sõnavara laiendamine C1 tasemel.
Eeldused
Paigustustesti tulemus, mis näitab õppija sobivust inglise keelt C1 tasemel õppida.
Korraldaja
Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, +372 640 9302, kivihall@tlu.ee

Inglise keele grammatika B2 tasemel

Eesmärk
parandada oma inglise keele grammatika alaseid teadmisi.
Eeldused
Inglise keel B2 tasemel.
Korraldaja
Avatud akadeemia, Kerli Haas, 6409360, kerli.haas@tlu.ee

Inglise keele riigieksamiks ettevalmistamist toetav kordamine: Together is Better

Eesmärk
Gümnasistide inglise keele riigieksami osade ja korralduse üle kordamine, produktiivsete osaoskuste (rääkimine ja kirjutamine) kordamine, ühine harjutamine ja näidiste läbi arutamine.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel; 5090216, elina.tahvel@tlu.ee

Interaktiivne lugude jutustamine

Eesmärk
õppida meetodeid, mis aitavad: iseseisvalt luua lihtsamaid digitaalseid lahendusi, läbimõeldud ning tähendusrikkaid sõnumeid; panustada disainimõtlemise põhitõdede mõistmisesse ja rakendamisesse igapäevases töös; arendada loomingulist mõtlemist.
Eeldused
Eelduseks on arvuti igapäevane kasutamise oskus.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, katrin.sigijane@tlu.ee, tel.6199908

Itaalia keel A1

Eesmärk
Keeleoskuse tõstmine vastavalt A1 taseme nõuetele. Kursuse keskmes on praktiline keelekasutus igapäevastes suhtlusolukordades.
Eeldused
huvi Itaalia keele vastu
Korraldaja
Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, rahvusvaheliste eksamite keskus, 6409 302, kivihall@tlu.ee

Itaalia keel A2.1

Eesmärk
Keeleoskuse tõstmine vastavalt A2.1 taseme nõuetele.
Eeldused
A1 tase itaalia keeles - baassõnavara ja -grammatika olemasolu.
Korraldaja
Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, +372 640 9302, kivihall@tlu.ee

Itaalia keel A2.2

Eesmärk
Keeleoskuse tõstmine vastavalt A2.2 taseme nõuetele.
Eeldused
A1 tase itaalia keeles - baassõnavara ja -grammatika olemasolu.
Korraldaja
Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, +372 640 9302, kivihall@tlu.ee

Itaalia kõnekeel A2-B1 tasemel

Eesmärk
Keeleoskuse tõstmine tasemele A2-B1. Kursuse keskmes on praktiline keelekasutus nii igapäevastes suhtlusolukordades kui ka tööalases kontekstis.
Eeldused
Soovitavad on itaalia keele eelteadmised A1 tasemel.
Korraldaja
Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, rahvusvaheliste eksamite keskus, 6409 302, kivihall@tlu.ee

Jooga-ballett

Eesmärk
tutvuda klassikalise tantsu alustega seostatuna neid jooga elementidega, tugevdada keha painduvust, suurendada teadlikkust, parandada lihasmälu, mõjutada positiivselt mentaalset ja emotsionaalset seisundit.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Katkestus – koroonaviiruse-aegne ja -järgne töökultuur maailmas

Eesmärk
selgitada rahvusvaheliste ja rohkete videonäidete abiga, kuidas koroonaviiruse pandeemia on muutnud kogu maailmas tööl käimist, töökultuuri, sundides üha enam inimesi kodutööle, mis võibki jääda uueks reaalsuseks; saada praktilisi näpunäiteid, millele igaüks peaks mõtlema, et kodutööl ehk kaugtööl edukas olla.
Eeldused
inglise keelest head arusaamist, kuna osa koolitusel kasutatavast videomaterjalist on inglisekeelne.
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, 5090216, elina.tahvel@tlu.ee

Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel

Eesmärk
värskendada õigekirja-alaseid teadmisi, õpetada valima lühemaid, selgemaid ja kantseliidivabu sõnastusmalle, märgata sagedasemaid tänapäeva keeleprobleeme ja lihvida kirjalikku eneseväljendusoskust.
Eeldused
Korraldaja
Avatud akadeemia, Elina Tahvel, elina.tahvel@tlu.ee; 50 90 216

Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel

Eesmärk
õppida koostama selge ülesehitusega kantseliidi-vabu tekste ja e-kirju, mis on ladusa sõnastusega, keskenduvad ainult olulisele, on viisakad ning keeleliselt korrektsed.
Eeldused
Eesti keele oskus kesktasemel
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, koolitusjuht, 50 90 216 | elina.tahvel@tlu.ee

Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel

Eesmärk
värskendada õigekirja-alaseid teadmisi, õpetada valima lühemaid, selgemaid ja kantseliidivabu sõnastusmalle, märgata sagedasemaid tänapäeva keeleprobleeme ja lihvida kirjalikku eneseväljendusoskust.
Eeldused
eesti keel vähemalt B2 tasemel
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, 50 90 216 | elina.tahvel@tlu.ee

Klassiõpetaja mitmekeelses klassis

Eesmärk
omandada oskus keeleõppe valdkonnas erialast haridust mitteomava klassiõpetajana mitmekeelses õpikeskkonnas keeleõppijate profiile märgata, nende vajadusi hinnata ja sellele vastavalt õpetamismetoodikat kujundada.
Eeldused
vene õppekeelega 1. klassis tööd alustavad eesti keele õpetajad; eesti õppekeelega 1. või 2. klassis töötavad klassiõpetajad, kelle klassis õpib vähemalt 10 muu kodukeelega last,; vähemalt kolmest liikmest koosnev koolimeeskond, kuhu kuulub peale õpetaja ka kooli juhtkonna liige.
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Kristiina Bernhadt, 58242473, kristiina.bernhardt@tlu.ee

Klassiõpetaja mitmekeelses klassis 2. aasta

Eesmärk
omandada oskus keeleõppe valdkonnas erialast haridust mitteomava klassiõpetajana mitmekeelses õpikeskkonnas keeleõppijate profiile märgata, nende vajadusi hinnata ja sellele vastavalt õpetamismetoodikat kujundada.
Eeldused
Vene õppekeelega 1. klassis tööd alustavad eesti keele õpetajad; eesti õppekeelega 2. klassis töötavad klassiõpetajad, kelle klassis õpib vähemalt 10 muu kodukeelega last,; vähemalt kolmest liikmest koosnev koolimeeskond, kuhu kuulub peale õpetaja ka kooli juhtkonna liige.
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Kristiina Bernhadt, 58242473, kristiina.bernhardt@tlu.ee

Kommunikatsioon meeskonnas: meeskonnasuhete arendamine

Eesmärk
uue töötaja meeskonda sulandumine ning usalduse, ühtekuuluvustunde ja koostöövalmiduse tõstmine meeskonnas.
Eeldused
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, 50 90 216, elina.tahvel@tlu.ee

Kommunikatsioonijuhtimine mitmekultuurilises keskkonnas

Eesmärk
valmistuda kultuurierinevuste äratundmiseks, mõistmiseks ja ületamiseks; omandada teadmisi ja praktilisi oskusi, mis aitavad mõista eri kultuuritaustaga inimesi, ennetada võimalikke kultuurikonflikte ja lahendada mitmekultuurilises situatsioonis tekkivaid probleeme, väärtustades kõigi osaliste emakeelt ja kultuuri; tutvuda kultuurierinevustest tingitud käitumismallidega, mitmekultuurilise ühiskonna keele-, kultuuri- ja identiteediprobleemidega, väljendusraskuste ületamise ja keelelise rikastamise võimalustega; õppida teooriat rakendama praktikas.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, katrin.sigijane@tlu.ee, 6199908

Korrektne kirjakeel e-õppe vormis

Eesmärk
õppida koostama selge ülesehitusega kantseliidi-vabu tekste ja e-kirju, mis on ladusa sõnastusega, keskenduvad ainult olulisele, on viisakad ja keeleliselt korrektsed.
Eeldused
Eesti keele oskus kesktasemel.
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, koolitusjuht, 50 90 216 | elina.tahvel@tlu.ee

Kuidas disainida vastupidavat ja läbipaistvat organisatsioonikultuuri?

Eesmärk
mõista organisatsiooni ja töökultuuri kaasajastamise vajadusi ning saada ülevaade vastupidava tänapäevase töökultuuri disainimise meetoditest.
Eeldused
Eelteadmised organisatsioonikäitumisest
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, 5090216, elina.tahvel@tlu.ee

Kunsti- ja disainivaldkonna suunitlusega inglise keel (B2)

Eesmärk
keeleoskuse tõstmine ning kunsti- ja disainivaldkonnale omase sõnavara kinnistamine
Eeldused
Paigutustest, mis näitab õppija sobivust B2 tasemel keelt õppida.
Korraldaja
Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, rahvusvaheliste eksamite keskus, 6409 302, kivihall@tlu.ee

Kõne ja hääle individuaaltreening

Eesmärk
õppida tunnetama häält kui instrumenti, saada ülevaade kõneaparaadi töö iseärasustest, korrigeerida kõnehingamist, saada abi võimalikele kõnehälvete korrigeerimiseks.
Eeldused
vajadus parendanda oma häälekasutust
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, 50 90 216, elina.tahvel@tlu.ee

Kõne ja hääle treening

Eesmärk
õppida tunnetama häält kui instrumenti, saada ülevaade kõneaparaadi töö iseärasustest, korrigeerida kõnehingamist, osundada võimalikele kõnehälvetele.
Eeldused
vajadus parendanda oma häälekasutust
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, elina.tahvel@tlu.ee; 50 90 216

Kõrgharidusvaldkonna suunitlusega inglise keel (B2)

Eesmärk
keeleoskuse tõstmine ja kõrgharidusvaldkonnale omase sõnavara kinnistamine
Eeldused
Paigutustest, mis näitab õppija sobivust B2 tasemel keelt õppida.
Korraldaja
Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, rahvusvaheliste eksamite keskus, 6409 302, kivihall@tlu.ee

Lapse eesti keele kui teise keele arengu tasemed

Eesmärk
saada ülevaade esimese ja teise keele omandamise põhilistest erinevustest, lapse teise keele arengu perioodidest ja osata määrata lapse teise keele oskamise taset.
Eeldused
Huvi lapse arengu vastu
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel; elina.tahvel@tlu.ee

Loovkirjutamine

Eesmärk
tutvuda keeleliste väljendusvõimaluste ja keele loova potentsiaaliga, õppida koostama selge ülesehitusega korrektselt vormistatud tekste, mis arvestavad adressaati, konteksti ja stiili.
Eeldused
Eesti keel kesktasemel ja vajadus arendada keelelist eneseväljendust.
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, 5090216, elina.tahvel@tlu.ee

Meie-kultuuri loomine ametiuhkuse kasvu ja pühendunud hooliva teeninduse arendamise kaudu

Eesmärk
saavutada koostööõhkkond, ametiväärikus, töörahu ja vastastikune usaldus, arendada lahendustele suunatud hoiakuid ning tehnikaid konfliktsete olukordade lahendamiseks.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, 5090216, elina.tahvel@tlu.ee

Muu kodukeelega eelkooliealise lapse keelelise arengu toetamine

Eesmärk
kujundada varajase keeleõppe läbiviimise pädevust, mis on vajalik piirkonna lasteaedadele eesti keele õppe koolituste ja nõustamise võimaldamiseks ja muu kodukeelega laste eesti keele oskuse toetamiseks enne kooli minekut tasemel A1
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Kristiina Bernhadt, 58242473, kristiina.bernhardt@tlu.ee

Müügikirja ülesehitus ja keeleprobleemid

Eesmärk
õppida tundma ja rakendama keeleliselt korrektse, liigse sõnavahuta ning loogilise ülesehitusega müügikirja koostamise võtteid.
Eeldused
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, 50 90 216 | e-post: elina.tahvel@tlu.ee

Personaalne klienditeenindus e-kirja teel

Eesmärk
õppida koostama selge ülesehitusega kantseliidi-vabu e-kirju, mis on ladusa sõnastusega, keskenduvad ainult olulisele, on viisakad, kliendisõbralikud ning keeleliselt korrektsed.
Eeldused
Eesti keele oskus kesktasemel
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, 50 90 216 | elina.tahvel@tlu.ee

Pilates

Eesmärk
kogeda Pilatese treeningsüsteemi, et parandada kontrolli oma keha üle.
Eeldused
eeldused puuduvad
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Pilates

Eesmärk
Kogeda pilatese treeningsüsteemi, et parandada kontrolli oma keha üle, saavutada parem rüht.
Eeldused
Eeldused puuduvad
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Pilates

Eesmärk
kogeda Pilatese treeningsüsteemi, et parandada kontrolli oma keha üle.
Eeldused
eeldused puuduvad
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Prantsuse keel A1

Eesmärk
Keeleoskuse tõstmine vastavalt A1 taseme nõuetele. Kursuse keskmes on praktiline keelekasutus igapäevastes suhtlusolukordades.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, rahvusvaheliste eksamite keskus, 6409 302, kivihall@tlu.ee

Saksa keel A1

Eesmärk
Kuulamis-, kõnelemis-, lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamine, juhindudes Euroopa keeleoskustasemete skaala A1(läbimurre) sisust.
Eeldused
Korraldaja
Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, 6 409 302, kivihall@tlu.ee

Saksa keel A2.1

Eesmärk
Keeleoskuse tõstmine vastavalt A2.1 taseme nõuetele
Eeldused
A1 tase saksa keeles.
Korraldaja
Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, rahvusvaheliste eksamite keskus, 6409 302, kivihall@tlu.ee

Saksa keel A2.2

Eesmärk
Keeleoskuse tõstmine vastavalt A2.2 taseme nõuetele
Eeldused
A1 tase saksa keeles
Korraldaja
Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, rahvusvaheliste eksamite keskus, 6 409 302, kivihall@tlu.ee

Selge ja korrektne e-kiri

Eesmärk
õppida koostama selge ülesehitusega, korrektselt vormistatud ja viisakaid e-kirju ning õppida valima lühemaid, selgemaid ja kantseliidivabu sõnastusmalle.
Eeldused
Eesti keel vähemalt B2 tasemel
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel; 5090216, elina.tahvel@tlu.ee

Supervisioon: Kommunikatsioon meeskonnas, meeskonnasuhete arendamine

Eesmärk
suurendada meeskonna ühtsust ja vastastikust toetust, parandada infoliikumist ja kommunikatsiooni ning realiseerida tõhusamalt ressursse.
Eeldused
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, 50 90 216, elina.tahvel@tlu.ee

Supervisiooon efektiivse kommunikatsiooni teenistuses

Eesmärk
Supervisiooni eesmärk sõnastatakse läbirääkimiste käigus koostöös tellijaga.
Eeldused
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, koolitusjuht, tel: 50 90 216 | e-post: elina.tahvel@tlu.ee

Suulise tõlke alused

Eesmärk
Struktureerida tõlgi olemasolevaid teadmisi; motiveerida enesearengut; parandada koostöötahet ning kolleegidelt õppimist; praktiseerida märkmetehnikat ja situatsioonipõhist tõlkimist.
Eeldused
tõlgitöö kogemus
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, elina.tahvel@tlu.ee; 5090216

Terminoloogia ja praktiline terminitöö

Eesmärk
saada lühiülevaade terminiõpetusel põhineva praktilise terminitöö võimalustest oma tegevusalal.
Eeldused
Koolitusele eelneb osalejate küsitlus täpsustamaks käsitletavat ainestikku.
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel; 5090216, elina.tahvel@tlu.ee

Valetamise ja pettuse psühholoogia alused

Eesmärk
saada ülevaade valetamise ning pettuse psühholoogiast
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel; elina.tahvel@tlu.ee; 5090216

Veebitekstid: loomine, keelekasutus, stiil ja sagedasemad vead

Eesmärk
omandada oskused hea eesmärgipärase veebiteksti loomiseks, õpetada vältima teksti ülesehituse, lausestuse, stiili ja õigekirjaga seotud probleeme
Eeldused
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel; e-post:elina.tahvel@tlu.ee; tel: 50 90 216

Vene keel A1

Eesmärk
Kuulamis-, kõnelemis-, lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamine, juhindudes Euroopa keeleoskustasemete skaala A1 (läbimurre) sisust.
Eeldused
huvi vene keele õppimise vastu
Korraldaja
Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, rahvusvaheliste eksamite keskus, 6 409 302, kivihall@tlu.ee

Vene kõnekeel A2 tasemel

Eesmärk
Keeleoskuse tõstmine ja ettevalmistus tööturul hakkama saamiseks.
Eeldused
A1 tase vene keeles - tähestiku tundmine ja baassõnavara olemasolu.
Korraldaja
Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, 6 409 302, kivihall@tlu.ee

Vestlus inglise keeles B2 tasemel

Eesmärk
Sõnavara laiendamine, suulise eneseväljendusoskuse ja ettekande esitamise oskuse arendamine Euroopa keelemapis määratletud B2 tasemel.
Eeldused
Inglise keel B2 tasemel.
Korraldaja
Avatud akadeemia, Kerli Haas, 6409360, kerli.haas@tlu.ee

Värvid meie mõjustajana

Eesmärk
Saada ülevaade värvikommunikatsiooni eripäradest eesti keeles ja teistes Euroopa keeltes, õppida märkama värve enda ümber ning neid emotsionaalselt enda kasuks rakendama.
Eeldused
Huvi värvide vastu
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel; elina.tahvel@tlu.ee; 5090216

Võimestav kommunikatsioon organisatsioonis

Eesmärk
teadvustada võimestava kommunikatsiooni võimalusi sise- ja väliskommunikatsioonis; toetada ja arendada organisatsiooni liikmete vahelisi võimestava kommunikatsiooni praktikaid; otsida ühele keerukale suhtlusolukorrale kovisiooni meetodil organisatsioonis koosloomes lahendusi ja toetada selle abil teadliku organisatsiooni töö- ja suhtluskultuuri arendamist.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Õigus ja armastus

Eesmärk
saada ülevaade õigusest ja armastusest nende laiemas tähenduses.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee