FKC0160/2 - Filmikunst: sissejuhatus valgusesse ja operaatoritöösse

Toimumise aeg

28.03.2024 - 13.06.2024

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM

Maht

60 akadeemilist tundi (kontaktõpe 30 tundi, iseseisevõpe 30 tundi)

Sihtgrupp

Filmikunsti- ja fotograafiahuvilised, filmikunsti ja audiovisuaalse meedia erialast huvitunud

Eesmärk

omandada esmased oskused filmikunstis (operaatoritöö ja valgustus) ning enda professionaalse tegevuse reflekteerimiseks.

Sisu

Valgustehnika ja tarvikud, valguse paigutus, tarvikute kasutamine, tehnika ühendamine võrku. Valgusskeem, lambid, punktvalgus, projektorid, valgus- ja filmitehnika hooldamine, võtteplatsi reeglid. Chiaroscuro, eri valgusskeemid, värvi ja valguse määramine, stseenide valguse ühtlustamine. Vajalikud valgustusseadmed, valguse suhe, fotomeetrilised parameetrid. Kaadrid, kaameranurk, subjektile lähenemise viisid, kaader morfoloogilise ühikuna, montaažikaadrid, süntaktiliste elementide järjestus, kaamera liikumine (panoraam, vertikaalis, horisontaalis, ette, taha, kraana liikumine), muutuva nurgaga objektiiv, shot list. Filmireaalsuse loomine piltidega: valgus- ja värviefektid, visuaalne õhkkond, ruumilisus, kompositsioon ja võttenurk, visuaal-plastiline transformatsioon.

Õpiväljundid

kasutab valgus- ja kaameratehnikat (valgustehnika, valgusskeem, kaamera, objektiivid, filtrid, tarvikud); loob visuaalse kompositsiooni filmikaadris valguse ja kaamera tehniliste vahenditega; leiab loovaid lahendusi pildi optimeerimiseks; teab oma edasiõppimisvajadustest ja -võimalustest.

Eeldused

Esmased teadmised optikast, inimesele nähtavast valgusspektrist, pildist, pildi loomisest, vooluvõrkudest, valguse mõõtmisühikutest, elektriga seotud tööohutusnõuetest.

õpikeskkond

Kvaliteetse valgus- ja filmitehnikaga varustatud stuudio, klassiruum ja filmimiseks erinevad keskkonnad

koolitaja kompetentsus

MA filmikunsti, operaatori eriala

Lõpetamistingimused

Vähemalt 2/3 tundidest osalemine, aktiivne osalus õppimisprotsessis, stuudiotehnika korrektne kasutamine, meeskonnatöö, kodutööde ja praktiliste tööde sooritamine isikliku võimekuse alusel, õppimismeetodite kasutamine ja teadmiste omandamine, enda õppeprotsessi reflekteerimine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Eduard Emanuel Leahu, Cinematography MA

Kursuse hind

960 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

4