Uurimise metodoloogia
Kursuse kood KUC0067/1
Toimumise aeg 05.05.2015 - 07.05.2015
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Mare maja
Sihtgrupp TLÜ ja teiste Eesti ülikoolide doktorandid (ja magistrandid), EuNetMERYC liikmed
Eesmärk arendada oma uurimisprojekte ja ideed muusikamaailma ja kultuurinähtuste tasandil, saada tuge väljundiks oleva teadusartikli ilmutamiseks.
Sisu Üldisi metodoloogilisi ja analüüsitehnilisi juhtnööre. Juhendamine, alustades individuaalsetest ideede visanditest ja plaanidest ning pakkudes sobivaid teaduslikke tehnikaid ja metodoloogiat toetamaks järgmisi samme uute teadmiste ammutamiseks, et saaks koostatud ja ilmutatud eelretsenseeritud teadusajakirjas artuikkel, mis sisaldab kõik vajalikud komponendid – abstrakt, sissejuhatus (peaidee, eesmärk, uurimisprobleem, hüpotees), historiograafia, teoreetiline taust, rakendus teoreetilise teema puhul, empiirilise osa kõik komponendid (valimi ja uurimismeetodi kirjeldus, analüüs, näited, tulemused jms), arutlus, kokkuvõte, kasutatud kirjandus/bibliograafia, võõrkeelne kokkuvõte – sisuliselt loogiliselt ja sobivates proportsioonides.
Õpiväljundid on koostanud eelretsenseeritud artikli TLÜ muusika osakonna väljaantava teadusajakirja CFMAE - The Changing Face of Music and Art Education erinumbrisse.
Eeldused Uurimisteema, idee või praktiline kontekst, mida uurida soovitakse
Lõpetamistingimused Iga potentsiaalne REMEC kursuse osaleja kirjutab 500 kuni 1000 sõna enda praeguste uurimisideede (või praktilise lähenemise), küsimuste, kavatsuste ja bibliograafia kohta, lisada enda ootusi ja isiklikud eesmärgid kursuse suhtes. See kokkuvõte peab olema saadetud aadressil cfmae.journal@gmail.com tähtajaks 01.03.2015. Kinnitus osalemise osas saadetakse 20.03.2015.

4 EAP saamise eelduseks on iseseisev lugemine enne kursuse toimumist. Pärast kinnituse saamiseks kursuse lektorid pakuvad osalejatele individuaalselt mõningaid artikleid või raamatupeatükke vastavalt sisse antud kirjeldusele. Osalejaid instrueeritakse, kuidas seostada oma teemat pakutud kirjandusega.
Maht 4 EAP (kontaktõpe 14 tundi, iseseisevõpe 90)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Prof. Dr. Jaan Valsiner (kultuuripsühholoogia), Niels Bohr Professor of Cultural Psychology, Aalborgi Ülikool, Taani
http://personprofil.aau.dk/130747

Prof. Dr. Stefanie Stadler Elmer (arengupsühholoogia, muusikapsühholoogia), Zürichi Ülikool,Šveits
http://www.psychologie.uzh.ch/institut/angehoerige/dozierende/stadler.html

Prof. Dr. Jaan Valsiner (Cultural Psychology), Niels Bohr Professor of Cultural Psychology, Aalborg University, Denmark
http://personprofil.aau.dk/130747

Prof. Dr. Stefanie Stadler Elmer (Developmental Psychology, Music Psychology), Zürich University, Switzerland
http://www.psychologie.uzh.ch/institut/angehoerige/dozierende/stadler.html
Kursuse hind 95 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Korraldaja Kunstide Instituut, Gerhard Lock, 0037256674978, gerhard.lock@tlu.ee
Kasvatusteaduste Instituut, Jarmo Karing, 003726199774, jarmo.karing@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 01.04.2015
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 05.05.2015    12:00-13:30   Jaan Valsiner  
 05.05.2015    13:45-15:15   Stefanie Stadler Elmer  
 05.05.2015    15:30-17:00   Stefanie Stadler Elmer  
 06.05.2015    13:30-15:00   Stefanie Stadler Elmer  
 06.05.2015    15:30-17:00   Jaan Valsiner  
 07.05.2015    13:30-15:00   Jaan Valsiner  
 07.05.2015    15:30-16:30   Stefanie Stadler Elmer  
 07.05.2015    16:30-17:00   Stefanie Stadler Elmer