Hariduse juhtimise alused
Kursuse kood HRC0311/1
Toimumise aeg 04.09.2020 - 24.01.2021
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp koolijuhid, koolieelsete lasteasutuste juhid, kutseõppeasutuste juhid, huvikoolide juhid, haridusasutuse siseste töörühmad juhid ja liidrid
Eesmärk omandada alusteadmised hariduspsühholoogiliste sekkumiste kriitilisest hindamisest, haridusasutuste juhtimise käsitlusviisidest, tõenduspõhise juhtimise meetoditest ja võimalustest.
Sisu Sotsiaal-emotsionaalne areng. Haridusasutuse juhtimine. Tõenduspõhine juhtimine
Õpiväljundid mõistab, võrdleb ja analüüsib kriitiliselt haridusasutuse juhtimispõhimõtteid ja käsitusi; analüüsib haridusasutuse põhiprotsesside seoseid organisatsiooni arengu, väärtuste ja õppimiskultuuriga; tunneb tänapäevaseid käsitusi sotsiaal-emotsionaalsete protsesside olemuse ja arengu toetamise kohta; oskab teadmistele psüühika toimimise seaduspäradele tuginedes analüüsida hariduspsühholoogiliste sekkumisprogrammide olemust ja tõhusust; mõistab tõenduspõhise muutuste juhtimise põhimõtete rakendamise võimalusi ja tagajärgi; oskab haridusasutuse arengukava koostamist kavandada ja läbi viia; kavandab ja juhib asutuse sise(enese)hindamisprotsessi, kogub ja analüüsib andmeid juhtimisotsuste tegemiseks ja asutuse tulemuslikkuse hindamiseks.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused Programmi õppetöö toimub tasemeõppeainete raames koos vastava aine üliõpilastega hariduse juhtimise MA-õppekavalt sessioonõppes. Iseseisev töö on korraldatud moodulipõhiselt.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Vähemalt MA, täiskasvanute koolitamise kogemus, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 18 EAP (kontaktõpe 112 tundi, iseseisevõpe 356)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Professor Eve Eisenschmidt; Kätlin Vanari, MA; Kati Aus, MA; Elina Malleus, PhD
Kursuse hind 720 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6 199 859, elina.ojamets@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 25.08.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 04.09.2020    10:15-15:00   Eve Eisenschmidt T-416
 05.09.2020    14:15-17:45   Kätlin Vanari T-416
 11.09.2020    14:15-17:45   Elina Malleus T-416
 12.09.2020    14:15-17:45   Kätlin Vanari T-416
 19.09.2020    10:15-13:45   Kätlin Vanari T-416
 26.09.2020    14:15-17:45   Elina Malleus T-416
 02.10.2020    10:15-17:45   Elina Malleus T-415
 03.10.2020    10:15-13:45   Kätlin Vanari T-416
 09.10.2020    14:15-17:45   Elina Malleus M-446
 10.10.2020    10:15-17:45   Eve Eisenschmidt T-416
 16.10.2020    10:15-13:45   Elina Malleus T-416
 16.10.2020    14:15-17:45   Eve Eisenschmidt T-416
 17.10.2020    10:15-13:45   Kätlin Vanari T-209
 23.10.2020    10:15-13:45   Kätlin Vanari T-416
 30.10.2020    10:15-13:45   Elina Malleus M-421
 31.10.2020    10:15-13:45   Eve Eisenschmidt T-416
 14.11.2020    10:15-13:45   Kätlin Vanari T-416
 28.11.2020    10:15-13:45   Kätlin Vanari T-416
 12.12.2020    10:15-13:45   Kätlin Vanari T-415
 
MOODULID
Haridusasutuse juhtimine
Sotsiaal-emotsionaalne areng
Tõenduspõhine juhtimine
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp