HRC0311/1 - Hariduse juhtimise alused

NB! Õppekava on moodustatud magistritaseme ainetest, õpitakse koos eriala tudengitega sessioonõppes. Maksta tuleb arve alusel septembris. Mooduli läbinud sooritavad arvestuse või eksami ning saavad Tallinna Ülikooli täienduskoolituse tunnistuse koos lisaga läbitud teemade kohta. Kursusel osalejal peaks olema piisav inglise keele oskus, kuna õppetöö toimub osaliselt inglise keeles.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

04.09.2020 - 24.01.2021

Registreerimise tähtaeg

31.08.2020

Toimumise koht

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25

Maht

468 akadeemilist tundi (kontaktõpe 112 tundi, iseseisevõpe 356 tundi)

Sihtgrupp

koolijuhid, koolieelsete lasteasutuste juhid, kutseõppeasutuste juhid, huvikoolide juhid, haridusasutuse siseste töörühmad juhid ja liidrid

Eesmärk

omandada alusteadmised hariduspsühholoogiliste sekkumiste kriitilisest hindamisest, haridusasutuste juhtimise käsitlusviisidest, tõenduspõhise juhtimise meetoditest ja võimalustest.

Sisu

Sotsiaal-emotsionaalne areng. Haridusasutuse juhtimine. Tõenduspõhine juhtimine

Õpiväljundid

mõistab, võrdleb ja analüüsib kriitiliselt haridusasutuse juhtimispõhimõtteid ja käsitusi; analüüsib haridusasutuse põhiprotsesside seoseid organisatsiooni arengu, väärtuste ja õppimiskultuuriga; tunneb tänapäevaseid käsitusi sotsiaal-emotsionaalsete protsesside olemuse ja arengu toetamise kohta; oskab teadmistele psüühika toimimise seaduspäradele tuginedes analüüsida hariduspsühholoogiliste sekkumisprogrammide olemust ja tõhusust; mõistab tõenduspõhise muutuste juhtimise põhimõtete rakendamise võimalusi ja tagajärgi; oskab haridusasutuse arengukava koostamist kavandada ja läbi viia; kavandab ja juhib asutuse sise(enese)hindamisprotsessi, kogub ja analüüsib andmeid juhtimisotsuste tegemiseks ja asutuse tulemuslikkuse hindamiseks.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Vähemalt MA, täiskasvanute koolitamise kogemus, hariduse valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.

Lõpetamistingimused

Programmi õppetöö toimub tasemeõppeainete raames koos vastava aine üliõpilastega hariduse juhtimise MA-õppekavalt sessioonõppes. Iseseisev töö on korraldatud moodulipõhiselt.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Professor Eve Eisenschmidt; Kätlin Vanari, MA; Kati Aus, MA; Elina Malleus, PhD

Kursuse hind

720 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6 199 859, elina.ojamets@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

1

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
04.09.2020 10:15-15:00 Eve Eisenschmidt T-416
05.09.2020 14:15-17:45 Kätlin Vanari T-416
11.09.2020 14:15-17:45 Elina Malleus T-416
12.09.2020 14:15-17:45 Kätlin Vanari T-416
19.09.2020 10:15-13:45 Kätlin Vanari T-416
26.09.2020 14:15-17:45 Elina Malleus T-416
02.10.2020 10:15-17:45 Elina Malleus T-415
03.10.2020 10:15-13:45 Kätlin Vanari T-416
09.10.2020 14:15-17:45 Elina Malleus M-446
10.10.2020 10:15-17:45 Eve Eisenschmidt T-416
16.10.2020 10:15-13:45 Elina Malleus T-416
16.10.2020 14:15-17:45 Eve Eisenschmidt T-416
17.10.2020 10:15-13:45 Kätlin Vanari T-209
23.10.2020 10:15-13:45 Kätlin Vanari T-416
30.10.2020 10:15-13:45 Elina Malleus M-421
31.10.2020 10:15-13:45 Eve Eisenschmidt T-416
14.11.2020 10:15-13:45 Kätlin Vanari T-416
28.11.2020 10:15-13:45 Kätlin Vanari T-416
12.12.2020 10:15-13:45 Kätlin Vanari T-415