YKC0131/1 - Inimõiguste kaitse ("Inimõigused tänapäevases maailmas" koolituse moodul)

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

05.09.2023 - 30.06.2024

Registreerimise tähtaeg

04.09.2023

Toimumise koht

Tallinna Ülikool

Maht

156 akadeemilist tundi (kontaktõpe 42 tundi, iseseisevõpe 114 tundi)

Kokkuvõttev lühikirjeldus

The aim of the course is to provide participants with knowledge of the main challenges to human rights law resulting from technological and geopolitical developments. The microdegree will give an overview of the concept of new human rights, the theoretical discussion surrounding it and discuss the main new human rights. The graduates will able to participate in discussions in relation to corporate social responsibility and the human rights obligations of businesses.

Sihtgrupp

Government officials; officials from Ministry of Foreign Affairs; members of NGOs; lawyers working on human rights issues; others.

Eesmärk

Saada ülevaade Inimõiguste kaitse põhimõtetest rahvusvahelistes ja siseriiklikes kohtutes ning teistes rahvusvahelistes organisatsioonides, detailne käsitlus inimõiguste kaitse küsimustes Euroopa Inimõiguste Kohtus ja Euroopa Ühenduse kohtus, teada saada kodanikuühiskonna ja inimõiguste kaitseorganisatsioonide mõjust inimõiguste kaitsele kaasaegses ühiskonnas.

Sisu

inimõiguse kaitse teoreetilised ja praktilised küsimused; menetlus Euroopa Inimõiguste Kohtu ja kohtupraktika; menetlus Euroopa Ühenduse Kohtus ja kohtupraktika; inimõiguste kaitseorganisatsioonide tegevus.

Õpiväljundid

tunneb inimõiguste kaitsega seotud teoreetilisi ja praktilisi probleeme, rahvusvaheliste kohtute ja siseriiklike kohtute peamisi kohtulahendeid ja tegevuse põhimõtteid; koostab inimõiguste kaitse tegevuskavu üksikjuhtumite lahendamiseks; mõistab kodanikühiskonna rolli inimõiguste kaitsel.

Eeldused

Bakalaureusekraad

koolitaja kompetentsus

Karolina Jozefina Aksamitowska,
Lecturer of International Law

Lõpetamistingimused

Loengud, seminarid ja iseseisev töö

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Mart Susi, Karolina Jozefina Aksamitowska, Šejla Maslo Cerkic

Kursuse hind

1152 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Ühiskonnateaduste instituut, Mart Susi, taienduskoolitus_yti@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

1