Sissejuhatus andragoogikasse
Kursuse kood HRC0324/1
Toimumise aeg 04.09.2020 - 24.01.2021
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp Täiskasvanute koolitajad, HITSA koolitajad, vabahariduskoolitajad, kutseõppeasutuste õpetajad, organisatsioonide sisekoolitajad, personali arendus- ja koolitusjuhid, nõustajad ja karjäärispetsialistid.
Eesmärk mõista täiskasvanu õppimise toetamise ja täiskasvanute õppimise perspektiive ja osata neid rakendada täiskasvanu õppes ja koolituses; analüüsida ja rikastada professionaalset praktikat; kujundada valmisolek täiskasvanukoolitaja riikliku kutse taotlemiseks (info www.andras.ee) ning õpingute jätkamiseks Andragoogika magistriõppes.
Sisu Detailne sisukirjeldus on toodud moodulite alalehtedel: andragoogika; andragoogi professionaalne areng ja identiteet; täiskasvanu juhendamis- ja nõustamisprotsessid, ametialane rakenduslik tegevus.
Õpiväljundid mõistab andragoogika põhiprobleemi; analüüsib täiskasvanu õppimise ja õppija iseärasusi; suudab luua võimalusi täiskasvanud õppija ja õppimise toetamiseks nii indiividi kui ka grupi tasandil erinevates professionaalsetes kontekstides; analüüsib õppimissituatsioone ja enda professionaalseid praktikaid; tunneb ja analüüsib enda kui täiskasvanud õppija ja koolitaja isiksuslikke ressursse.
Eeldused Täiskasvanute koolitajad, HITSA koolitajad, vabahariduskoolitajad, kutseõppeasutuste õpetajad, organisatsioonide sisekoolitajad, personali arendus- ja koolitusjuhid, nõustajad ja karjäärispetsialistid.
Lõpetamistingimused Programm moodustub magistritaseme ainetest, õpitakse koos eriala tudengitega sessioonõppes. Lähiõpe (loengud, rühmaarutelud, praktilised tunnid) toimub õppe sessiooni aegadel reedeti ja laupäeviti TLÜ-s. Iseseisev töö: moodulipõhine.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat.
Maht 24 EAP (kontaktõpe 132 tundi, iseseisevõpe 492)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Larissa Jõgi, PhD; Kätlin Vanari, MA; Piret Jeedas, MA; Sirli Kriisa, MA
Kursuse hind 960 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6199859, elina.ojamets@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 25.08.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 04.09.2020    10:15-13:45   Larissa Jõgi M-134
 04.09.2020    14:15-17:45   Piret Jeedas T-412
 05.09.2020    10:15-15:45   Sirli Kriisa T-412
 11.09.2020    10:15-13:45   Kätlin Vanari M-446
 12.09.2020    10:15-15:45   Sirli Kriisa T-412
 18.09.2020    10:15-13:45   Piret Jeedas T-412
 18.09.2020    14:15-17:45   Sirli Kriisa T-412
 25.09.2020    10:15-13:45   Larissa Jõgi M-134
 25.09.2020    14:15-17:45   Sirli Kriisa T-412
 26.09.2020    10:15-13:45   Kätlin Vanari T-412
 02.10.2020    10:15-13:45   Piret Jeedas T-412
 03.10.2020    10:15-15:45   Sirli Kriisa T-412
 09.10.2020    10:15-13:45   Larissa Jõgi M-134
 16.10.2020    10:15-13:45   Piret Jeedas T-415
 16.10.2020    14:15-17:45   Sirli Kriisa T-415
 30.10.2020    14:15-17:45   Larissa Jõgi M-342
 06.11.2020    10:15-12:00   Larissa Jõgi T-412
 06.11.2020    12:00-15:00   Piret Jeedas T-412
 06.11.2020    15:15-16:45   Sirli Kriisa T-412
 13.11.2020    10:15-13:45   Kätlin Vanari T-416
 14.11.2020    10:15-15:45   Sirli Kriisa T-412
 20.11.2020    10:15-13:45   Larissa Jõgi M-134
 20.11.2020    14:15-17:45   Piret Jeedas T-412
 27.11.2020    10:15-13:45   Kätlin Vanari T-415
 04.12.2020    10:15-13:45   Larissa Jõgi M-213
 04.12.2020    14:15-17:45   Piret Jeedas T-412
 05.12.2020    10:15-13:45   Kätlin Vanari T-412
 
MOODULID
Andragoogi professionaalne areng ja identiteet
Andragoogika
Täiskasvanu juhendamis- ja nõustamisprotsessid
Ametialane rakenduslik tegevus
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp