HRC0324/1 - Sissejuhatus andragoogikasse

NB! Õppekava on moodustatud magistritaseme ainetest, õpitakse koos eriala tudengitega sessioonõppes. Maksta tuleb arve alusel septembris. Mooduli läbinud sooritavad arvestuse või eksami ning saavad Tallinna Ülikooli täienduskoolituse tunnistuse koos lisaga läbitud teemade kohta.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

04.09.2020 - 24.01.2021

Registreerimise tähtaeg

31.08.2020

Toimumise koht

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25

Maht

624 akadeemilist tundi (kontaktõpe 132 tundi, iseseisevõpe 492 tundi)

Sihtgrupp

Täiskasvanute koolitajad, HITSA koolitajad, vabahariduskoolitajad, kutseõppeasutuste õpetajad, organisatsioonide sisekoolitajad, personali arendus- ja koolitusjuhid, nõustajad ja karjäärispetsialistid.

Eesmärk

mõista täiskasvanu õppimise toetamise ja täiskasvanute õppimise perspektiive ja osata neid rakendada täiskasvanu õppes ja koolituses; analüüsida ja rikastada professionaalset praktikat; kujundada valmisolek täiskasvanukoolitaja riikliku kutse taotlemiseks (info www.andras.ee) ning õpingute jätkamiseks Andragoogika magistriõppes.

Sisu

Detailne sisukirjeldus on toodud moodulite alalehtedel: andragoogika; andragoogi professionaalne areng ja identiteet; täiskasvanu juhendamis- ja nõustamisprotsessid, ametialane rakenduslik tegevus.

Õpiväljundid

mõistab andragoogika põhiprobleemi; analüüsib täiskasvanu õppimise ja õppija iseärasusi; suudab luua võimalusi täiskasvanud õppija ja õppimise toetamiseks nii indiividi kui ka grupi tasandil erinevates professionaalsetes kontekstides; analüüsib õppimissituatsioone ja enda professionaalseid praktikaid; tunneb ja analüüsib enda kui täiskasvanud õppija ja koolitaja isiksuslikke ressursse.

Eeldused

Täiskasvanute koolitajad, HITSA koolitajad, vabahariduskoolitajad, kutseõppeasutuste õpetajad, organisatsioonide sisekoolitajad, personali arendus- ja koolitusjuhid, nõustajad ja karjäärispetsialistid.

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat.

Lõpetamistingimused

Programm moodustub magistritaseme ainetest, õpitakse koos eriala tudengitega sessioonõppes. Lähiõpe (loengud, rühmaarutelud, praktilised tunnid) toimub õppe sessiooni aegadel reedeti ja laupäeviti TLÜ-s. Iseseisev töö: moodulipõhine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Larissa Jõgi, PhD; Kätlin Vanari, MA; Piret Jeedas, MA; Sirli Kriisa, MA

Kursuse hind

960 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6199859, elina.ojamets@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

1

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
04.09.2020 10:15-13:45 Larissa Jõgi M-134
04.09.2020 14:15-17:45 Piret Jeedas T-412
05.09.2020 10:15-15:45 Sirli Kriisa T-412
11.09.2020 10:15-13:45 Kätlin Vanari M-446
12.09.2020 10:15-15:45 Sirli Kriisa T-412
18.09.2020 10:15-13:45 Piret Jeedas T-412
18.09.2020 14:15-17:45 Sirli Kriisa T-412
25.09.2020 10:15-13:45 Larissa Jõgi M-134
25.09.2020 14:15-17:45 Sirli Kriisa T-412
26.09.2020 10:15-13:45 Kätlin Vanari T-412
02.10.2020 10:15-13:45 Piret Jeedas T-412
03.10.2020 10:15-15:45 Sirli Kriisa T-412
09.10.2020 10:15-13:45 Larissa Jõgi M-134
16.10.2020 10:15-13:45 Piret Jeedas T-415
16.10.2020 14:15-17:45 Sirli Kriisa T-415
30.10.2020 14:15-17:45 Larissa Jõgi M-342
06.11.2020 10:15-12:00 Larissa Jõgi T-412
06.11.2020 12:00-15:00 Piret Jeedas T-412
06.11.2020 15:15-16:45 Sirli Kriisa T-412
13.11.2020 10:15-13:45 Kätlin Vanari T-416
14.11.2020 10:15-15:45 Sirli Kriisa T-412
20.11.2020 10:15-13:45 Larissa Jõgi M-134
20.11.2020 14:15-17:45 Piret Jeedas T-412
27.11.2020 10:15-13:45 Kätlin Vanari T-415
04.12.2020 10:15-13:45 Larissa Jõgi M-213
04.12.2020 14:15-17:45 Piret Jeedas T-412
05.12.2020 10:15-13:45 Kätlin Vanari T-412