HRC0231/1 - Motiveeriva intervjueerimise kasutusvõimalused koolis. Kuidas vestelda noorukitega?

Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.
Osalejate arv on täis!

Toimumise aeg

18.09.2019 - 24.09.2019

Toimumise koht

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25

Maht

8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

haridusvaldkonna spetsialistid sh õpetajad, haridusjuhid, koolipsühholoogid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid jm.

Eesmärk

saada ülevaade motiveeriva Intervjueerimise kasutamisvõimalustest kooli kontekstis rõhuasetusega noorukitele.

Sisu

Motiveeriva Intervjueerimise põhialused ja kasutusvõimalused koolis (eesti keeles). Motiveeriv Intervjueerimine vestlustes noorukitega (inglise keeles).

Haridusvaldkonna töötajad soovivad noorukeid parimal moel nende teekonnal toetada. Olenemata nende parimatest kavatsustest ja oskustest juhtub vahel siiski, et jäädakse mingisugusesse olukorda kinni ning see kutsub esile negatiivseid tundeid nii haridusvaldkonna töötajas endas kui ka noorukis ning võib soodustada negatiivsete hoiakute tekkimist (nt ta ongi laisk). See viis, kuidas noorukitega igapäevaselt suhelda on tihti võti pakkumaks efektiivset tuge ja kutsumaks esile ka muudatusi käitumises. Motiveerin Intervjueerimine on meetod, mida on juba aastaid kasutatud ja uuritud mitmete tõsiste probleemidega tegelemisel (nt sõltuvushäired). Viimase aja uurimused on kirjeldanud ka selle meetodi kasutamise efektiivsust kooli kontekstis. See sissejuhatav seminar annab osalejatele ülevaate Motiveeriva Intervjueerimise meetodi alustaladest fookusega noorukitega suhtlemisele.

Õpiväljundid

omab ülevaadet Motiveeriva Intervjueerimise meetodi alustaladest ning kasutusvõimalustest kooli kontekstis; mõistab vastupanu tekkimise rolli vestluse käigus seotuna muutuste toetamisega; mõistab, kuidas Motiveeriv Intervjueerimine saab suurendada noorukitega vestluste efektiivsust; - teadvustab „lõkse“, mida noorukitega suhtlemisel tasub püüda mitte kasutada vältimaks vastupanu suurenemist erinevate muudatuste esilekutsumisel ja toetamisel.

Eeldused

Teisel seminaripäeval osalemise eelduseks on arusaam Motiveeriva Intervjueerimise meetodi alustaladest. Neile, kellel kokkupuude puudub pakutakse võimalust osaleda esimesel seminaripäeval, kus tutvustatakse Motiveeriva Intervjueerimise põhialuseid.

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.

Lõpetamistingimused

2 seminari päeva (1. päeva õppekeel on eesti keel, 2. päeva õppekeel on inglise keel)

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

MA Elina Malleus, PhD Sebastian Kaplan

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolituse väärtus on 140 ning osalemine on sihtgruppi kuulujale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses.

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

20

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
18.09.2019 14:00-17:30 Motiveeriva Intervjueerimise põhialused ja kasutusvõimalused koolis (eesti keeles) Elina Malleus T-415
24.09.2019 10:00-13:30 00 Motiveeriv Intervjueerimine vestlustes noorukitega (inglise keeles) Sebastian Kaplan T-412