DTC0172/1 - Interaktsioonidisaini psühholoogia ("Digitaalse käitumise muutmine disainiga" koolituse moodul)

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

06.09.2024 - 31.01.2025

Registreerimise tähtaeg

04.09.2023

Toimumise koht

Tallina Ülikooli linnak (Narva mnt 29, Tallinn)

Maht

104 akadeemilist tundi (kontaktõpe 30 tundi, iseseisevõpe 74 tundi)

Sihtgrupp

interaction designers, UX researchers, digital services and products designers

Eesmärk

Saada selgust inimkäitumise ja tunnetuste rollis interaktsioonide kujundamise protsessis ja meetodites. Mõista kasutajate individuaalse taju ja sotsiaalse käitumise psühholoogilisi põhjuseid parandamaks toote kasutatavust ja kasutajakogemust. Saada tuge tulevase disainerina toote loomiskes, pidades silmas inimese varjatud vajadusi, kognitiivseid protsesse (nt aistingud, tähelepanu, taju jne), motivatsiooni, emotsioone ja sotsiaalseid mõjusid inimkäitumisele.

Sisu

Inimkäitumise mõistmine, mis on seotud kasutaja suhtlemisega. Kognitiivsete protsesside (aisting, tähelepanu, taju jne) mõistmine ja psühholoogiliste seaduste rakendamine interaktsioonidisainis. Emotsiooni- ja motivatsiooniteooriad ning eri põhimõtete rakendamine disainis. Sotsiaalpsühholoogia ja interaktsioonide kujundamise ühendamine. Ülevaade psühholoogias juurdunud ja disainiuuringutes kasutatavatest uurimismeetoditest, andmetüüpidest ja andmekogumismeetoditest.

Õpiväljundid

saab aru erinevatest lähenemistest psühholoogias ja nende rakendamisest interaktsioonidisainis; mõistab inimese kognitiivsete protsesside, motivatsiooni, emotsioonide, sotsiaalsete mõjude ja nende rakenduste rolli interaktsioonidisainis; rakendab interaktsioonidisainis asjakohaseid teadmisi psühholoogiast

Eeldused

soovituslik on töökogemus disaini ja uurimisvaldkonnas

õpikeskkond

Tallinna Ülikooli auditooriumis / Tallinn University classroom

koolitaja kompetentsus

magistrikraad, töökogemus valdkonnas, täiskasvanute koolitamise kogemus

Lõpetamistingimused

lähiõppena loengud (8), mis annavad vajalikud teadmised interaktsiooni disainiga seotud psühholoogilistest teooriatest ja seadustest, iseseisvad tööd.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Farhat-Ul-Ain, MSc

Kursuse hind

2000 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

1