Ristmeedia turundus
Kursuse kood FKC0032/1
Toimumise aeg 08.02.2018 - 09.02.2018
Toimumise koht Tallinna ülikool, BFMi Nova hoone, Narva mnt 27
Sihtgrupp Kõik, kes on huvitatud ristmeediast ja enda kui meediasisu looja ja meediatarbija arendamisest.
Eesmärk tutvuda ristmeedia ja transmeedia loojutustamise kontseptsiooniga, saada tuge efektiivses loojutustamises ning toote/teenuse tarbeks mõeldud ristmeedia turundusprojekti planeerimisel ja loomisel.
Sisu 1. Sissejuhatus ristmeediasse ja sellega seotud olulistesse valdkondadesse (field, terms sounds really odd in Est)
2. Ristmeedia kui lugude jutustamise praktika. Lugude jutustamise kunst, ideede leidmine, arendamine ja rakendamine, haaravate turunduslike narratiivide loomine.
3. Ristmeedia tänapäeval. Ülevaade erinevate ristmeedia strateegiate kasutamisest.
4. Ristmeedia turunduse teenistuses.
Õpiväljundid teab, mida tähendavad ristmeedia ja transmeedia loojutustamine ning kuidas planeerida ja valmistada ette ristmeedia turundusprojekti tootele/teenusele; on katsetanud erinevaid abistavaid tehnikaid projekti loomiseks - disainimõtlemine, loovmõtlemine ja erinevad ajurünnakuviisid.
Eeldused Minimaalne haridustase _ omandatud põhiharidus, eelnevaid kogemusi ja teadmisi ristmeediast ei ole vaja.
Lõpetamistingimused Loengus osalemine, praktilised harjutused, visuaalse materjali analüüs, näited (filmi)materjalidest.
Õpikeskkond projektori ja kõlaritega auditoorium
Koolitaja kompetentsus MA Crossmedia and transmedia storytelling
Maht 1 EAP (kontaktõpe 20 tundi, iseseisevõpe 8)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Alessandro Nanì (BFMi ristmeedia ja transmeedia loojutustuse õppejõud) ja Age Rosenberg (loovkoolitused)
Kursuse hind 222 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Kuusik, 61 999 08, katrin.kuusik@tlu.ee