Inseneripedagoogika
Kursuse kood HRC0321/1
Toimumise aeg 11.09.2020 - 24.01.2021
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 ja Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5
Sihtgrupp Kõrgharidusega isikud, kes soovivad õpetada kutse- või üldhariduskoolis tehnikavaldkonna õppeaineid
Eesmärk kujundada teaduspõhine ja süsteemne arusaam inseneripedagoogika põhimõistetest, teooriatest ning mõjusast interaktiivsest õppeprotsessist; kujundada arusaam inseneripedagoogika uuenduslikest mudelitest, strateegiatest ja meetoditest tehnikaeriala integreeritud õpetamiseks, arvestades õpilaste individuaalsete erinevuste ning eri õpistiilidega; kujundada inseneripedagoogilist pädevust õppeprotsessis, et planeerida, mõjusalt läbi viia ja analüüsida õppeprotsessi, anda tagasisidet ning hinnata õpilaste õpitulemusi.
Sisu Inseneripedagoogika. Tehnikaõppe ja uurimistöö didaktika ning tulemuste esitlus. Tehnilised vahendid tehnikaõppe didaktika rakendamisel. Tootearendus ja kvaliteet.
Õpiväljundid mõistab inseneripedagoogika põhikontseptsioone, teooriaid ja uuemaid arengusuundi; mõistab tehnikaõppe didaktika teoreetilisi aluseid, põhikontseptsioone ja oskab pädevalt ja loominguliselt kavandada didaktiliselt mõjusat õppetööd, arvestades õpilaste individuaalsete erinevuste ning erinevate õpistiilidega; oskab läbi viia interaktiivset õppetööd, rakendades kaasajastatud õppijakeskseid õppe- ja hindamismeetodeid; oskab valida ja koostada õppetööks erialapädevusi lõimivaid õppeülesandeid, didaktiliselt mõjusaid õppematerjale, kasutab otstarbekaid tehnoloogilisi vahendeid lähtuvalt õppijate iseärasustest ja õpiväljunditest.
Eeldused Kuulumine sihtgruppi
Lõpetamistingimused Programm moodustub magistritaseme ainetest, õpitakse koos vastava eriala tudengitega tsükliõppes. Lähiõpe (loengud, rühmaarutelud, praktilised tunnid) toimub õppe sessiooni aegadel reedeti ja laupäeviti TLÜ-s ja TalTech-is. Iseseisev töö: moodulipõhine.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat.
Maht 24 EAP (kontaktõpe 144 tundi, iseseisevõpe 480)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Kaimo Sonk, PhD; Tiia Rüütmann, PhD; Jaak Umborg, PhD; Rein Paluoja, PhD
Kursuse hind 960 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6199859, elina.ojamets@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 25.08.2020
 
MOODULID
Inseneripedagoogika
Tehnikaõppe ja uurimistöö didaktika ning tulemuste esitlus
Tehnilised vahendid tehnikaõppe didaktika rakendamisel
Tootearendus ja kvaliteet
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp