KOOLITUSKALENDER
 
Koolitusvaldkond  
Koolitus
 
Hetkel toimuvaid koolitusi vaata siit
 
Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
MÄRTS
24.03.2018 Haridusliku erivajadusega (HEV) õpilaste toetamine ja nende eneseregulatsioon Haapsalu kolledž, Heli Temper, 53543495, heli.temper@tlu.ee
TLÜ Haapsalu kolledž (Lihula mnt 12, Haapsalu)
24.03.2018 - 27.03.2018 Sissejuhatus klaasimaailma Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Kuusik, 6199908, katrin.kuusik@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 27, BFMi Ursa hoones, klaasiklassis
26.03.2018 - 11.05.2018 Juht kui koostöise keskkonna looja ja mentor Haridusteaduste instituut, Sirje Ideon, 6199527, sirjeid@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 29
26.03.2018 Muukeelse lapse keelelise arengu toetamise praktika lasteaiarühmas Haridusteaduste instituut, Maris Saagpakk, 640 9359, saagpakk@tlu.ee
Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, T-416
26.03.2018 - 23.04.2018 Õpetaja kui liider ja muutuste juht Haridusteaduste instituut, Enely Rannas, 6199857, enely.rannas@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
26.03.2018 Õppija eneseanalüüsi toetamine praktika käigus Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, +372 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
Tallinna Ülikool, haridusteaduste instituut. Uus-Sadama 5, Tallinn.
27.03.2018 Montaaž Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Kuusik, 5096692, katrin.kuusik@tlu.ee
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Narva õppekoht
APRILL
02.04.2018 - 03.04.2018 Kõnetehnikate treening häälepilatese meetodil kõrgkooli õppejõududele Haridusinnovatsiooni keskus, Ann Leppiman, 5146385, ann.leppiman@tlu.ee
Tallinn, Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, T-412
02.04.2018 - 23.04.2018 Lugemisoskuse arendamine: praktilisi võtteid tööks lugemisraskusega õpilastega Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
Tallinn, Uus-Sadama 5
03.04.2018 - 31.05.2018 Mida peaks teadma alustav ettevõtja? Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Tallinna Ülikooli linnak, Uus-Sadama 5, Mare hoone ruum M-133
03.04.2018 Praktiline haridustehnoloogia: ühistöövahendid õppetöös Haapsalu kolledž, Heli Temper, 535343495, heli.temper@tlu.ee
Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž (Lihula mnt 12, Haapsalu)
04.04.2018 - 02.05.2018 Fotograafia alused Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Sille Paas, 6199908, sille.paas@tlu.ee
Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Kuusik, 5096692, katrin.kuusik@tlu.ee
Narva mnt 27, Tallinna Ülikool, BFM, Nova hoone
04.04.2018 - 05.04.2018 Sugupuude uurimine ("Vanemaealiste arendamisega tegeleva spetsialisti ettevalmistus" koolituse moodul) Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee
Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, IV korrus, auditoorium T-412
05.04.2018 - 08.05.2018 Avastus- ja uurimusliku õppe võimalusi lasteaias Haridusinnovatsiooni keskus, Irina Birjukova, +372 53428566, irinabir@tlu.ee
Võru
05.04.2018 - 06.04.2018 Infoturve ("Andmekaitsespetsialisti pädevus" koolituse moodul) Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Tallinna Ülikooli linnak, Uus-Sadama 5, Mare hoone ruum M-648
05.04.2018 Suhtlemisoskused treeneritöös: mida peaks teadma ja kuidas neid efektiivselt kasutada? Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi, 53467581, karin.rohi@tlu.ee
Räägu 49, Tallinn
06.04.2018 Lugu liigutuse taga - eelkooliealiste laste liikumistunni ülesehitus ja harjutusvara lõimitud õppetegevuste kaudu Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi, 53467581, karin.rohi@tlu.ee
Räägu 49, Tallinn
06.04.2018 - 29.04.2018 Spordi üldained - Nooremtreener, tase 4 Loodus- ja terviseteaduste instituut, Toomas Herde, 5054659, treener@tlu.ee
Räägu 49, Tallinn
07.04.2018 - 21.04.2018 Filmianalüüs Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Kuusik, 61 999 08, katrin.kuusik@tlu.ee
Tallinna ülikool, BFMi Nova hoone, Narva mnt 27
09.04.2018 - 15.04.2018 Lumelauaspordi abitreeneri III taseme erialaline ettevalmistus Loodus- ja terviseteaduste instituut, Reeda Tuula, 5012914, reeda.tuula@tlu.ee
Soome, Taivalkoski
09.04.2018 - 15.04.2018 Mäesuusatamise abitreeneri III taseme erialaline ettevalmistus Loodus- ja terviseteaduste instituut, Reeda Tuula , 5012914, reeda.tuula@tlu.ee
Soome, Taivalkoski
09.04.2018 - 12.06.2018 Õpetaja kui suhtleja - õppimist toetava suhtlusruumi loomine Haridusinnovatsiooni keskus, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
09.04.2018 - 10.04.2018 Õppe- ja kasvatustegevuste kavandamine, läbiviimine ja tagasisidestamine õpetajakoolituse praktikas muutunud õpikäsituse valguses Haridusteaduste instituut, Maris Saagpakk, 640 9359, saagpakk@tlu.ee
Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, T-415
11.04.2018 - 16.05.2018 Õigus andmekaitse valdkonnas ("Andmekaitsespetsialisti pädevus" koolituse moodul) Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Tallinna Ülikooli linnak, Uus-Sadama 5, Mare hoone, M-648, Astra hoone, A-325
13.04.2018 - 11.05.2018 Arengutreening liikluskoolituses Haapsalu kolledž, Heli Temper, +372 5354 3495, heli.temper@tlu.ee
Sepa 23, Tartu
13.04.2018 Beebide võimlemine Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi, 53467581, karin.rohi@tlu.ee
Räägu 49, Tallinn
16.04.2018 Ettevõtlusõppe baasmoodulite rakendamine 2. ja 3. taseme kutseõppe õppekavades Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee
Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, IV korrus, auditoorium T-412
16.04.2018 Muukeelse lapse keelelise arengu toetamise praktika lasteaiarühmas Haridusteaduste instituut, Maris Saagpakk, 640 9359, saagpakk@tlu.ee
Haridusinnovatsiooni keskus, Elina Ojamets, 6 199 859, eojamets@tlu.ee
Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, T-410
19.04.2018 Õppija eneseanalüüsi toetamine praktika käigus Haridusteaduste instituut, Maris Saagpakk, 640 9359, saagpakk@tlu.ee
Haridusinnovatsiooni keskus, Elina Ojamets, 6 199 859, eojamets@tlu.ee
Suure Muna kohvik, Haanja, Võru maakond
20.04.2018 Hooliv turvalisus - toimetulek agressiivse käitumisega Haapsalu kolledž, Heli Temper, 53543495, heli.temper@tlu.ee
TLÜ Haapsalu kolledž (Lihula mnt 12, Haapsalu
20.04.2018 Režii. Valgus. Kaamera Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Kuusik, 6199908, katrin.kuusik@tlu.ee
Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Sille Paas, 6199908, sille.paas@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 27, N-109
20.04.2018 Subjektiivne ja psühholoogiline heaolu Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi , 53467581, karin.rohi@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
20.04.2018 Ülekaaluline laps - multidistsiplinaarne lähenemine Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi , 53467581, rohi@tlu.ee
Räägu 49, Tallinn
23.04.2018 - 10.05.2018 Õpilase ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse kujundamine majandus- ja ettevõtlusõppes Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee
Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, IV korrus, auditoorium T-412
26.04.2018 Ettevõtlusõppe baasmoodulite rakendamine 4. ja 5. taseme kutseõppe õppekavades Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee
Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
27.04.2018 Beebide vanniujutamine Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi, 53467581, karin.rohi@tlu.ee
Ehitajate tee 137, Tallinn
27.04.2018 Vanem-laps kunstiteraapia meetodid beebide ja väikelastega Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, + 372 5816 0219, madli.toitoja@tlu.ee
Räägu 49, Tallinn
MAI
02.05.2018 Auditeerimine ("Andmekaitsespetsialisti pädevus" koolituse moodul) Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Tallinna Ülikooli linnak, Uus-Sadama 5, Mare hoone ruum M-648
03.05.2018 Õppija eneseanalüüsi toetamine praktika käigus Haridusteaduste instituut, Maris Saagpakk, 640 9359, saagpakk@tlu.ee
Haridusinnovatsiooni keskus, Elina Ojamets, 6 199 859, eojamets@tlu.ee
Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, T-304
07.05.2018 - 11.05.2018 Uute tehnoloogiate kasutamine ettevõtlusõppes Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee
Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, IV korrus, auditoorium T-412
09.05.2018 - 10.05.2018 Vanemaealiste mälutreeneri oskused ("Vanemaealiste arendamisega tegeleva spetsialisti ettevalmistus" koolituse moodul) Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee
Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, IV korrus, auditoorium T-412
10.05.2018 - 08.06.2018 Eesti keele kasutamise võimalusi lõimitud tegevuste läbiviimisel lasteaias Haridusinnovatsiooni keskus, Irina Birjukova, +372 53428566, irinabir@tlu.ee
Tallinna Ülikool, Tallinn
10.05.2018 Laste trenn: millega arvestada ja kuidas nendega töötada? Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi, 53467581, karin.rohi@tlu.ee
Räägu 49, Tallinn
15.05.2018 - 16.05.2018 Kõnetehnikate treening kõrgkooli õppejõududele häälepilatese meetodil Haridusinnovatsiooni keskus, Ann Leppiman, 5146385, ann.leppiman@tlu.ee
Tallinn, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, A-006 (Astra building)
15.05.2018 Praktiline haridustehnoloogia: video Haapsalu kolledž, Heli Temper, 53543495, heli.temper@tlu.ee
Haapsalu, Lihula mnt 12, TLÜ Haapsalu kolledž
17.05.2018 Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, 5090216, elina.tahvel@tlu.ee
Tallinn, Paadi 5, Hotell Euroopa, saal Ida-Euroopa A
25.05.2018 Ettevõtlusõppe baasmoodulite rakendamine 4. ja 5. taseme kutseõppe õppekavades. Jätkukoolitus Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee
Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
28.05.2018 - 17.10.2018 Kaasav haridus- iga õppija huve arvestav õppimise ruum Haridusinnovatsiooni keskus, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee
Tallinna Ülikooli, Narva mnt 25, Tallinn
29.05.2018 Inimene kui bränd Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Tallinna Ülikooli linnak, Uus-Sadama 5, Mare hoone ruum M-134
30.05.2018 Mängulised suvelaagrid: kuidas kasutada mänge, et teha trenne huvitavaks, variatiivseks ja samas õpetlikuks? Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi, 53467581, karin.rohi@tlu.ee
Räägu 49, Tallinn
JUUNI
06.06.2018 Andmekaitse ja isikuandmete käitlemine Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Tallinna Ülikooli linnak
13.06.2018 Andmekaitse ja isikuandmete käitlemine Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Tallinna Ülikooli linnak
18.06.2018 - 22.06.2018 Kangakudumine Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751 , katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
27.06.2018 - 29.06.2018 Avatud stuudio: omakogemuslik kunstiteraapia Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, + 372 5816 0219, madli.toitoja@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Victoria Scotti , victoriascotti@gmail.com
Räägu 49, Tallinn
AUGUST
21.08.2018 - 25.08.2018 Villase salli kudumine telgedel Loodus- ja terviseteaduste instituut, Tiina Vänt, 553226359, tiina.vant@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
27.08.2018 - 30.08.2018 Dokumentaalfilm ja ulmefilm Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Kuusik, 6199908, katrin.kuusik@tlu.ee
Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Sille Paas, 6199908, sille.paas@tlu.ee
Ida-Viru County
27.08.2018 - 30.08.2018 Dokumentaalfilm ja ulmefilm Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Kuusik, 61 999 08, katrin.kuusik@tlu.ee
Ida-Virumaa