KOOLITUSKALENDER
 
Koolitusvaldkond  
Koolitus
 
Hetkel toimuvaid koolitusi vaata siit
 
Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
MÄRTS
30.03.2017 - 31.05.2017 Õpetaja kui suhtleja - õppimist toetava suhtlusruumi loomine Haridusinnovatsiooni keskus, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 25
30.03.2017 - 31.03.2017 Õppe- ja kasvatustegevuste kavandamine, läbiviimine ja tagasisidestamine õpetajakoolituse praktika raames muutunud õpikäsituse valguses Haridusinnovatsiooni keskus, Elina Ojamets, 6199 859, elina.ojamets@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 25, T-412
31.03.2017 Beebide võimlemine Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
31.03.2017 Käitumisraskustega laps/noor kehalise kasvatuse tunnis või treeningus Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
APRILL
03.04.2017 - 11.05.2017 Mida peaks teadma alustav ettevõtja? Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 29, A-447 ja A-346
03.04.2017 Teadmisi Hiina toidukultuurist   Tallinn, Lootsi 8, Toiduakadeemia
03.04.2017 - 04.04.2017 Õppe- ja kasvatustegevuste kavandamine, läbiviimine ja tagasisidestamine õpetajakoolituse praktika raames muutunud õpikäsituse valguses Haridusinnovatsiooni keskus, Elina Ojamets, 6199 859, elina.ojamets@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 25, T-410
04.04.2017 - 09.05.2017 Loovtekstiilid Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
05.04.2017 - 26.04.2017 Kirivööde kudumine Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
07.04.2017 Tunnivaatlus ja tagasiside õpetajakoolituse praktikal   Tallinn, Narva mnt 25, T-415
08.04.2017 - 29.04.2017 Ettevalmistus BFM filmi erialale Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Kuusik, 5096692, katrin.kuusik@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 27, Nova hoone
13.04.2017 Treeneri juhtimisstiil: vana kool või uued lähenemised Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
17.04.2017 - 18.04.2017 Emade ja laste kaitse Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Tallinn, Uus-Sadama 5, Mare hoone ruum M-214
17.04.2017 Teadmisi Hiina toidukultuurist   Tallinn, Lootsi 8, Toiduakadeemia
20.04.2017 - 21.04.2017 Astronoomia teemade õpetamisest I ja II kooliastmes loodusõpetuse raames Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 25
21.04.2017 Ettevõtlusõppe baasmoodulite rakendamine 4. ja 5. taseme kutseõppe õppekavades Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 25, IV korrus, ruum T-412
22.04.2017 Beebide ja väikelaste ujutamine Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751 , katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Tallinn, Sõle 23, Lääne Tallinna Keskhaigla Pelgulinna Sünnitusmaja Perekeskus
22.04.2017 - 07.05.2017 Treenerite III taseme spordi üldainete teooria Loodus- ja terviseteaduste instituut, Toomas Herde, 5054659, treener@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
24.04.2017 - 29.05.2017 IELTS-eksami ettevalmistus Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, +372 640 9302, kivihall@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt. 29, S-327
24.04.2017 Teadmisi Hiina toidukultuurist   Tallinn, Lootsi 8, Toiduakadeemia
27.04.2017 Isikuandmete kaitse tulevik praktikas Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Tallinna Ülikool, Narva mnt 29, Astra hoone ruum A-447
27.04.2017 - 09.05.2017 Kaasav haridus Soome kogemuse näitel Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee
Tallinna, Narva mnt 25
27.04.2017 Kõne ja hääle treening Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, 5090216, elina.tahvel@tlu.ee
Tallinn, Toompuiestee 23, Von Stackelberg Hotelli Tõllakuur
28.04.2017 Loovmeetodid töös HEV lastega koolieelses eas Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 25
28.04.2017 Probleemse õpilase mõistmine kunstiteraapia meetodite abil Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, 639 1752, madli.toitoja@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
28.04.2017 Väikelaste võimlemine lasteaias ja -hoius Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi, 639 1751, karin.rohi@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
MAI
02.05.2017 Hüper- ja hüpoaktiivne laps klassis Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 29, Astra A-447
02.05.2017 Tunnivaatlus ja tagasiside õpetajakoolituse praktikal   Tallinn, Narva mnt 25, T-410
03.05.2017 - 10.05.2017 Makramee põhi- ja erisõlmed Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
08.05.2017 PISA testi lugemisülesanded ja lugemisraskuste ilmnemine II ja III kooliastme õpilastel Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, +372 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
Tallinn, Uus-Sadama 5, M-439
08.05.2017 Teadmisi Hiina toidukultuurist   Tallinn, Lootsi 8, Toiduakadeemia
09.05.2017 - 16.05.2017 Uute tehnoloogiate kasutamine ettevõtlusõppes Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 25, T-416, T-415
11.05.2017 Võistluskogemusest: kuidas toetada sportlaste tegutsemist ning soodustada optimaalset sooritust? Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751 , katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
12.05.2017 Andekas laps tavakoolis ja alasooritus Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Tallinn, Uus-Sadama 5, Mare hoone ruum M-214
12.05.2017 - 13.05.2017 Traumatöö laste ja noortega kunstiteraapias Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, 639 1752, madli.toitoja@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
15.05.2017 Käitumisraskustega laps lasteaias Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
Tallinn, Uus-Sadama 5, M-342
16.05.2017 Rasked kõnelused lapsevanemaga Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
Tallinn, Uus-Sadama 5
17.05.2017 Režii. Valgus. Kaamera Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Kuusik, 5096692, katrin.kuusik@tlu.ee
BFM, N-109
19.05.2017 - 10.06.2017 Foto teraapiline kasutamine Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, 639 1752, madli.toitoja@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49, 310
JUUNI
27.06.2017 - 01.07.2017 Kangakudumine Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751 , katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
28.06.2017 - 30.06.2017 Praktiline kunstiteraapia Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, 639 1752, madli.toitoja@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Victoria Scotti, victoriascotti@gmail.com
Tallinn, Räägu 49
AUGUST
21.08.2017 - 24.08.2017 Dokumentaalfilm ja ulmefilm Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Kuusik, 5096692, katrin.kuusik@tlu.ee
Ida-Virumaa
NOVEMBER
04.11.2017 Helipilt Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Kuusik, 5096692, katrin.kuusik@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 27