KOOLITUSKALENDER
 
Koolitusvaldkond  
Koolitus
 
Hetkel toimuvaid koolitusi vaata siit
 
Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
NOVEMBER
20.11.2018 Ettevõtlusõppe baasmoodulite rakendamine 2. ja 3. taseme kutseõppe õppekavades Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilian.ruckenberg@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
21.11.2018 - 22.11.2018 Kooliprobleemide sotsiaalsed tagamaad Ühiskonnateaduste instituut, Marleen Allemann, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool
21.11.2018 - 22.11.2018 Liikumistunni või treeningu rikastamine laste jooga meetodeid kasutades Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 639 1751, siiri.padar@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
23.11.2018 - 07.12.2018 Film, animatsioon ja digikultuur aineteüleses õppetegevuses Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Kuusik, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee
Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Sille Paas, 6199908, sille.paas@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 27, BFM Nova hoone
23.11.2018 Kuidas märgata rühihäireid ja aidata neid korrigeerida Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 639 1751, siiri.padar@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
24.11.2018 Helipilt Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Kuusik, 5096692, katrin.sigijane@tlu.ee
Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Sille Paas, 6199908, sille.paas@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 27
27.11.2018 Kuidas arendada ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse kujundamiseks vajalikke äriideede elluviimise ja väärtuse loomise oskusi majandus- ja ettevõtlusõppes? Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilian.ruckenberg@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
30.11.2018 Armastuse tüübid ja lähisuhete areng Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 639 1751, siiri.padar@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
30.11.2018 - 16.12.2018 Spordi üldained - Nooremtreener, tase 4 Loodus- ja terviseteaduste instituut, Toomas Herde, 5054659, treener@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
DETSEMBER
03.12.2018 Treeneri enda heaolu: kuidas raskustega töös toime tulla Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 639 1751, siiri.padar@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
04.12.2018 - 14.12.2018 Riigiabi alused Ühiskonnateaduste instituut, Marleen Allemann, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Tallinn, Uus-Sadama 5 või Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
06.12.2018 - 15.03.2019 Kunstidel põhinevad töövõtted koolikeskkonnas rakendamiseks Loodus- ja terviseteaduste instituut, Eha Rüütel , eha.ruutel@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
07.12.2018 Treeneri enda heaolu: kuidas raskustega töös toime tulla Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 639 1751, siiri.padar@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
14.12.2018 Seotuse stiilid, lähisuhted ja emotsionaalne sõltuvus Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 639 1751, siiri.padar@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
17.12.2018 Videote kasutamine ettevõtlusõppes Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilian.ruckenberg@tlu.ee
Tallinn, Uus-Sadama 5, V korrus, M-543
18.12.2018 Ülevaade õppimisstrateegiatest ja õpimotivatsiooni olemusest Haridusinnovatsiooni keskus, Marika Kutškova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee
Rapla
20.12.2018 Ülevaade õppimisstrateegiatest ja õpimotivatsiooni olemusest Haridusinnovatsiooni keskus, Marika Kutškova, 6409 859, marika.kutskova@tlu.ee
Tallinn, A. H. Tammsaare tee 115
JAANUAR
08.01.2019 - 22.10.2019 Praktiline haridustehnoloogia II Haapsalu kolledž, Katri Loik, 4720240, katri.loik@hk.tlu.ee
Haapsalu, Lihula mnt 12, ruum 203
14.01.2019 - 25.04.2019 Mentorlus - Arengut Toetav Koostöö Haridusinnovatsiooni keskus, Sirje Ideon, 6199527, sirjeid@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 25
15.01.2019 - 16.05.2019 Kiusamisest Vabaks - põhimõtete ja metoodika rakendamine Haridusinnovatsiooni keskus, Külli Rauk, 6199523, kulli.rauk@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
16.01.2019 - 08.03.2019 Õppeasutuse sisehindamine omavalitsuse haridusametnikuna Haridusinnovatsiooni keskus, Marika Kutškova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 25, Terra hoone IV korrus ruum T-416
18.01.2019 Lugu liigutuse taga - liikumistegevus eelkooliealiste lastega ja harjutusvara Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
21.01.2019 - 24.04.2019 Eelkoolipedagoogika Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
Tallinn, Uus-Sadama 5
22.01.2019 - 03.05.2019 Loova lasteaiaõpetaja arenguprogramm Haridusteaduste instituut, Irina Birjukova, 53428566, irina.birjukova_01@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
23.01.2019 - 14.02.2019 Kaasav haridus Soome kogemuse näitel Haridusinnovatsiooni keskus, Külli Rauk, 6199523, kulli.rauk@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
24.01.2019 - 11.03.2019 Õppeasutuse arengu kavandamine ja sisehindamine Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 25, Terra hoone IV korrus ruum T-412
25.01.2019 - 01.06.2019 Muusikateraapia alused Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kati Usin, 6391752, kati.usin@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
26.01.2019 - 31.03.2019 Kirjeldustõlge Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 27, BFM Nova hoone
VEEBRUAR
02.02.2019 - 10.03.2019 Spordi üldained - Abitreener, tase 3 Loodus- ja terviseteaduste instituut, Toomas Herde, 5054659, treener@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
05.02.2019 - 05.03.2019 Õppematerjalide loomine veebivahenditega Haapsalu kolledž, Katri Loik, 4720240, katri.loik@hk.tlu.ee
Haapsalu, Lihula mnt 12, arvutilabor 203
05.02.2019 - 05.03.2019 Õppeotstarbelise kodulehe või e-portfoolio loomine programmiga Weebly Haapsalu kolledž, Katri Loik, 4720240, katri.loik@hk.tlu.ee
Haapsalu, Lihula mnt 12, arvutilabor 203
14.02.2019 - 21.02.2019 Tantsu- ja liikumisteraapia võimalused aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste toetamiseks Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kati Usin, 639 1752, kati.usin@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
21.02.2019 Ajajuhtimine Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 639 1751, siiri.padar@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
26.02.2019 - 26.03.2019 Psühhopatoloogia alused Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kati Usin, 6391752, kati.usin@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
MÄRTS
11.03.2019 - 31.05.2019 Koolieelse lasteasutuse juhtimine Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, riina.stahl@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 25
14.03.2019 Visualiseerimise vahendid Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 6391751, siiri.padar@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
29.03.2019 - 04.05.2019 Ülevaade psühhoteraapiatest Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kati Usin, 6391752, kati.usin@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
APRILL
04.04.2019 Motiveeriva intervjueerimise põhimõtted ja -võtted Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 6391751, siiri.padar@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
25.04.2019 Kõne ja hääle treening Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, 5090216, elina.tahvel@tlu.ee
Tallinn, Toompuiestee 23, Von Stackelberg Hotelli Tõllakuur
MAI
03.05.2019 Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, 5090216, elina.tahvel@tlu.ee
Tallinn, Paadi 5, Hotell Hestia Europa konverentskeskus, saal Põhja-Euroopa