KOOLITUSKALENDER
 
Koolitusvaldkond  
Koolitus
 
Hetkel toimuvaid koolitusi vaata siit
 
Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
VEEBRUAR
21.02.2017 - 09.06.2017 Kaasav haridus- iga õppija huve arvestav õppimise ruum Haridusinnovatsiooni keskus, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 25
21.02.2017 - 21.03.2017 Lugemisoskuste arendamine: praktilisi võtteid tööks lugemisraskusega õpilastega Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, +372 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
Tallinn, Uus-Sadama 5
21.02.2017 - 13.06.2017 Sissejuhatus sotsiaalteaduste doktoriõppesse Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Tallinna Ülikooli linnaku Astra hoone. Ruum A-447
22.02.2017 - 25.04.2017 Klassiõpetajate pedagoogilise praktika juhendamine ja analüüs   Narva mnt 25 ja Narva mnt 27
23.02.2017 Rasked kogemused: vältida, unustada või neist õppida? Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Räägu 49, Tallinn
27.02.2017 - 29.03.2017 IELTS-eksami ettevalmistus Avatud akadeemia, Sirle Kivihall, 6409302, sirle.kivihall@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt.29, S-327
MÄRTS
02.03.2017 - 12.05.2017 Avastus- ja uurimusliku õppe võimalusi lasteaias Haridusinnovatsiooni keskus, Irina Birjukova, +372 53428566, irinabir@tlu.ee
Tallinna Ülikool
02.03.2017 Inimene kui bränd Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Tallinn, Uus-Sadama 5, Mare hoone ruum M-225
03.03.2017 Loovmeetodid töös HEV lastega koolieelses eas Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, +372 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
Tallinna Ülikool
03.03.2017 Väikelaste võimlemine Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
04.03.2017 - 28.04.2017 Stiimulpiltide kasutamine visuaalkunstiteraapias: loomingulise protsessi toetamisel ja kliendi/patsiendi seisundi hindamisel Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, 639 1752, madli.toitoja@tlu.ee
Räägu 49, Tallinn
04.03.2017 - 01.04.2017 Stsenaristika Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Kuusik, 5096692, katrin.kuusik@tlu.ee
BFM, Nova hoone, Narva mnt 27, Tallinn
06.03.2017 - 22.05.2017 Õpiraskustega õpilaste õpetamine I kooliastmes Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, +372 619 9774, riina.stahl@tlu.ee
Tallinna Ülikool
07.03.2017 - 20.03.2017 Arengut toetav juhendamine ja tagasiside praktika protsessis Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, +372 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
Tallinna Ülikool
07.03.2017 - 14.03.2017 Klaasikunst II Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Kuusik, 5096692, katrin.kuusik@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 27
07.03.2017 - 28.03.2017 Kõlavööde kudumine Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
09.03.2017 - 30.03.2017 Kinnisvaramaakleri kutseeksamiks ettevalmistus Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Tallinn, Uus-Sadama 5, Mare hoone ruum M-649
09.03.2017 Motivatsioon kehalise kasvatuse tunnis: kuidas kujundada motiveerivat õpikeskkonda? Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Räägu 49, Tallinn
09.03.2017 - 10.03.2017 Töökohapõhise õppe rakendamise võimalused kõrgkoolis Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, +372 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
Tallinna Ülikool
10.03.2017 - 08.04.2017 Inimese anatoomia ja füsioloogia Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
10.03.2017 - 09.04.2017 Treenerite IV taseme spordi üldainete teooriakursus Loodus- ja terviseteaduste instituut, Toomas Herde, 5054659, treener@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
13.03.2017 Käitumisraskustega laps lasteaias Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
Tallinna Ülikool
13.03.2017 - 15.03.2017 Loov vananemine Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, 639 1752, madli.toitoja@tlu.ee
Räägu 49, Tallinn
13.03.2017 - 13.06.2017 Supervisioon õpetaja töös Haridusinnovatsiooni keskus, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee
Pärnu
13.03.2017 Tunnivaatlus ja tagasiside õpetajakoolituse praktikal   Tallinn, Narva mnt 25, T-410
13.03.2017 - 21.04.2017 Õpetaja eneseanalüüs - mis, miks ja kuidas Haridusinnovatsiooni keskus, Irina Birjukova, +372 53428566, irinabir@tlu.ee
Tallinna Ülikool
13.03.2017 - 13.06.2017 Õppimist toetavad õppemeetodid Haridusinnovatsiooni keskus, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee
Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
15.03.2017 - 29.03.2017 Juhendamine töökohapõhises õppes Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, +372 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
Tallinna Ülikool
15.03.2017 - 16.03.2017 Õppe- ja kasvatustegevuste kavandamine, läbiviimine ja tagasisidestamine õpetajakoolituse praktika raames muutunud õpikäsituse valguses   T-412 (Narva mnt 25)
16.03.2017 Etikett ja eetiliste põhimõtete säilitamine töökohal Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 29, A-447
18.03.2017 Helipilt Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Kuusik, 5096692, katrin.kuusik@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 27
21.03.2017 - 22.03.2017 Refleksioon – erinevad võimalused professionaalseks arenguks Haridusinnovatsiooni keskus, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee
Kuressaare
22.03.2017 - 31.03.2017 Sissejuhatus keraamikasse Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Kuusik, 5096692, katrin.kuusik@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 27, keraamikaklass Ursas
22.03.2017 - 29.03.2017 Temperament ja kooliedu Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
TLÜ, Uus-Sadama 5, Mare hoone, M-226 ja M-214
23.03.2017 - 24.03.2017 Õuesõpe, virtuaalne- ja meedialabor astronoomias põhikooli- ja gümnaasiumi astmes Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 25
27.03.2017 - 28.03.2017 Kooliprobleemide sotsiaalsed tagamaad Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Tallinn, Uus-Sadama 5, Mare hoone ruum M-214
30.03.2017 - 31.05.2017 Õpetaja kui suhtleja - õppimist toetava suhtlusruumi loomine Haridusinnovatsiooni keskus, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee
Tallinna Ülikool , Narva mnt 25
30.03.2017 - 31.03.2017 Õppe- ja kasvatustegevuste kavandamine, läbiviimine ja tagasisidestamine õpetajakoolituse praktika raames muutunud õpikäsituse valguses   T-412 (Narva mnt 25)
31.03.2017 Beebide võimlemine Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
31.03.2017 Käitumisraskustega laps/noor kehalise kasvatuse tunnis või treeningus Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
APRILL
03.04.2017 - 11.05.2017 Mida peaks teadma alustav ettevõtja? Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Tallinna Ülikooli linnak, Narva mnt 29, A-447 ja A-346
03.04.2017 - 04.04.2017 Õppe- ja kasvatustegevuste kavandamine, läbiviimine ja tagasisidestamine õpetajakoolituse praktika raames muutunud õpikäsituse valguses   T-410 (Narva mnt 25)
04.04.2017 - 09.05.2017 Loovtekstiilid Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
05.04.2017 - 26.04.2017 Kirivööde kudumine Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
07.04.2017 Tunnivaatlus ja tagasiside õpetajakoolituse praktikal   Tallinn, Narva mnt 25, T-415
13.04.2017 Treeneri juhtimisstiil: vana kool või uued lähenemised Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
17.04.2017 - 18.04.2017 Emade ja laste kaitse Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Tallinna Ülikooli linnak, Uus-Sadama 5, Mare hoone ruum M-214
20.04.2017 - 21.04.2017 Astronoomia teemade õpetamisest I ja II kooliastmes loodusõpetuse raames Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 25
22.04.2017 Beebide ja väikelaste ujutamine Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751 , katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Tallinn, Sõle 23, Lääne Tallinna Keskhaigla Pelgulinna Sünnitusmaja Perekeskus
22.04.2017 - 07.05.2017 Treenerite III taseme spordi üldainete teooriakursus Loodus- ja terviseteaduste instituut, Toomas Herde, 5054659, treener@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
28.04.2017 Probleemse õpilase mõistmine kunstiteraapia meetodite abil Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, 639 1752, madli.toitoja@tlu.ee
Räägu 49, Tallinn
MAI
02.05.2017 Hüper- ja hüpoaktiivne laps klassis Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Tallinna Ülikooli linnak, Narva mnt 29, Astra hoone. Ruum A-447
02.05.2017 Tunnivaatlus ja tagasiside õpetajakoolituse praktikal   Tallinn, Narva mnt 25, T-410
03.05.2017 - 10.05.2017 Makramee põhi- ja erisõlmed Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
11.05.2017 Võistluskogemusest: kuidas toetada sportlaste tegutsemist ning soodustada optimaalset sooritust? Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751 , katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
12.05.2017 Andekas laps tavakoolis ja alasooritus Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Tallinn, Uus-Sadama 5, Mare hoone ruum M-214
12.05.2017 - 13.05.2017 Traumatöö laste ja noortega kunstiteraapias Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, 639 1752, madli.toitoja@tlu.ee
Räägu 49, Tallinn
15.05.2017 Käitumisraskustega laps lasteaias Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
Tallinna Ülikool
16.05.2017 Rasked kõnelused lapsevanemaga Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
Tallinn, Uus-Sadama 5
19.05.2017 - 10.06.2017 Foto teraapiline kasutamine Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, 639 1752, madli.toitoja@tlu.ee
Räägu 49, Tallinn
JUUNI
27.06.2017 - 01.07.2017 Kangakudumine Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751 , katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
28.06.2017 - 30.06.2017 Praktiline kunstiteraapia Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, 639 1752, madli.toitoja@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Victoria Scotti, victoriascotti@gmail.com
Tallinn, Räägu 49
AUGUST
21.08.2017 - 24.08.2017 Dokumentaalfilm ja ulmefilm Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Kuusik, 5096692, katrin.kuusik@tlu.ee
Ida-Virumaa