TELLIMISEL KOOLITUSED

Digi- ja meediakultuur

3D modelleerimine ja praktilised projektid lasertöötluspingil

Eesmärk
Saada ülevaade toodete digitaliseerimise olulisusest, 3D mudelite olemusest ja konstrueerimise eri võimalustest; arendada oskust teadmisi praktiliselt rakendada võimaldamaks teha iseseisvaid otsuseid toodete digitaliseerimise vahendite valikuks ja kasutamiseks.
Eeldused
Arvuti kasutamise põhioskused.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

3D modelleerimise algõpetus

Eesmärk
omandada algtõed 3D modelleerimises SolidEdge tarkvara abil, saada selgus 3D mudelite olemusest ja konstrueerimise võimalustes; omandada teadmised ja oskused praktilise rakendamiskogemuse abil.
Eeldused
Eelnev ettevalmistus ei ole vajalik
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Aegridade analüüs

Eesmärk
tutvuda aegrea analüüsi põhimeetoditega ning andmete kohandamise ja teisendamise meetoditega
Eeldused
sihtgruppi kuulumine
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, dti-koolitus@tlu.ee

Alustava õpetaja jaoks vajalikud e-keskkonnad

Eesmärk
omandada alustava õpetajana uusi teadmisi ja oskusi, et kasutada eri e-keskkondi õppetöö mitmekesistamiseks.
Eeldused
õpetajana või tugispetsialistina töötamine; õpetajana on käsil esimene või teine õppeaasta.
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Andmete haldamine ja avalikustamine kohalikus omavalitsuses

Eesmärk
omandada teadmised ja oskused andmete haldamiseks ja avalikustamiseks kohalikus omavalitsuses vastavalt seadusandluse nõuetele
Eeldused
ametialane kokkupuude andmetega
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, kersti.maidra@tlu.ee, 6409428

Arvutigraafika algtase

Eesmärk
õppida ära tundma visuaalselt meeldivat kompositsiooni ja leidma balanssi teksti ja illustratsiooni vahel.
Eeldused
huvi arvutigraafika, plakatite ja liikuva graafika loomise vastu, eelteadmised ega -oskused ei ole vajalikud.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Audiovisuaalteose stsenaristika

Eesmärk
Omandada audiovisuaalse teose dramaturgia algteadmised, tundma õppida nii täispika mängufilmi kui ka seriaali ja dokumentaali stsenaariumi spetsiifikat ja rolli filmitootmisel, mõista stsenaristi rolli audiovisuaalse teose tootmisel.
Eeldused
varasem kogemus pole oluline
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Autoriõigus ja isikuandmete kaitse õigus arendustöös

Eesmärk
saada ülevaade olulisematest õiguslikest küsimustest, millega alustav ettevõtja autoriõiguse ja isikuandmete kaitse õiguse osas võib kokku puutuda toote või teenuse arendamisel
Eeldused
töötamine EdTech ettevõttes või haridusasutuses
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirgit Sillaots, pirgit.sillaots@tlu.ee

Avaliku sektori töötaja andmekirjaoskus

Eesmärk
omandada andmekirjaoskuse alased baasteadmised ja -oskused andmete kogumiseks, haldamiseks ja kasutamiseks avalikus sektoris
Eeldused
ametialane kokkupuude andmetega
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, kersti.maidra@tlu.ee, 6409428

Avatud teadus ja teadusandmete poliitika

Eesmärk
kujundada teadmised ja oskused avatud teaduse väljakutsetest ja praktikatest ning teadusandmete poliitikatest.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Digimentor kogukonnas

Eesmärk
omandada ettevalmistus tööks digioskuste ja digipädevuse arendamise spetsialistina e digimentorina, et suuta tulemuslikult juhendada erialaliitude, (vanemaealiste) organisatsioonide, kogukondade (vanemaid) liikmeid ja teisi täiskasvanuid.
Eeldused
tööalane või kogukondlik vajadus (vanemaealiste) juhendamiseks ja nende digipädevuste arendamiseks, võimalus õpitu rakendamiseks kursuse jooksul iseseisvate tööde sooritamiseks.
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Digioskused kultuuriteenuste pakkujale

Eesmärk
Omandada praktilised oskused ja teadmised nüüdisaegsete tehnoloogiliste vahendite tõhusast kasutamisest kultuuriteenuste valdkonnas. Süvendada allikakriitilise infootsingu oskust.
Eeldused
arvutikasutamise baasoskus
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Digipädevuste kaardistamine organisatsioonis

Eesmärk
Mõista organisatsiooni digipädevuste arendamise vajadusi läbi organisatsiooni digipädevuste sh. digitaalse kirjaoskuse kaardistamise.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi, kursuse läbimise käigus valmib organisatsiooni digivõimekuse arengukava
Korraldaja
koolitus- ja konverentsikeskus, Lilian Rückenberg | 6199516| lilianr@tlu.ee

Digitaalne fotokollaaž Affinity Photo tarkvaraga

Eesmärk
saada teadlikuks digitaalsetest kollaažitehnikatest ning osata iseseisvalt Affinity Photo tarkvara abil digitaalseid kujutisi lõigata ja omavahel kombineerida.
Eeldused
Varasem kokkupuude fototöötluse tarkvaraga (nt Adobe Photoshop, GIMP, Affinity Photo jt).
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Digitaalne õpiamps: Canva keskkond

Eesmärk
osata kasutada Canva keskkonna võimalusi töölehtede, esitluste, plakatite, tänukirjade ja infograafika loomiseks.
Eeldused
õpetajana või tugispetsialistina töötamine; arvutikasutamise oskus.
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Digitaalne õpiamps: Canva keskkond

Eesmärk
õppida tundma Canva keskkonna võimalusi töölehtede, esitluste, plakatite, tänukirjade ja infograafika loomiseks alustaja tasemel.
Eeldused
õpetajana või tugispetsialistina töötamine; arvutikasutamise oskus, aga varasemat Canva keskkonna kasutamise kogemust ei eeldata
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Digitaalne õpiamps: Canva keskkond edasijõudnutele

Eesmärk
õppida tundma Canva keskkonna võimalusi 3D kujutiste loomiseks, piltidele kihtide lisamist, raamide ja ruutude, tehisintellekti võimaluste ning mobiilirakenduse kasutamist.
Eeldused
õpetajana või tugispetsialistina töötamine; arvutikasutamise oskus, varasem Canva keskkonna kasutamise kogemus.
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Digitaalne õpiamps: Canvas video ja animatsiooni loomine

Eesmärk
õppida tundma Canva keskkonna võimalusi video ja animatsiooni loomiseks töös õpilastega, õppematerjalide täiendamisel visuaalsete materjalidega, õpilase vanematega info jagamiseks jmt
Eeldused
õpetajana või tugispetsialistina töötamine; arvutikasutamise oskus, varasem Canva keskkonna kasutamise kogemus
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Digitaalne õpiamps: Flippity keskkonna võimalused

Eesmärk
osata Google Drive arvutustabeli peale luua interaktiivset sisu ja töölehti Flippity keskkonnas.
Eeldused
õpetajana või tugispetsialistina töötamine; arvutikasutamise oskus
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Digitaalne õpiamps: Genially keskkond

Eesmärk
osata kasutada Genially keskkonna võimalusi infograafika, esitluste ja ülesannete loomiseks.
Eeldused
õpetajana või tugispetsialistina töötamine; arvutikasutamise oskus.
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Digitaalne õpiamps: QR-koodi kasutamine õppetöös

Eesmärk
tunda võimalusi QR-koodide loomiseks ja kasutamiseks õppetöö läbiviimisel
Eeldused
õpetajana või tugispetsialistina töötamine; arvutikasutamise oskus.
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Digitaalne õpiamps: Sisuloome keskkonna kasutamine

Eesmärk
teada, mida saab luua Sisuloome keskkonnas ja osata neid võimalusi kasutada digitaalsete ülesannete loomiseks.
Eeldused
õpetajana või tugispetsialistina töötamine; arvutikasutamise oskus
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Digitaalne õpiamps: Stop Motion Studio võimalused õppetegevuses

Eesmärk
osata kasutada õppetöös Stop Motion Studio rakenduse võimalusi koos õpilastega omaloominguliste liikuvate piltidega filmilõikude tegemiseks.
Eeldused
õpetajana või tugispetsialistina töötamine; arvutikasutamise oskus.
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Digitaalne õpiamps: prinditavad töölehed

Eesmärk
osata kasutada erinevaid keskkondi, kus on võimalik luua prinditavaid töölehti.
Eeldused
õpetajana või tugispetsialistina töötamine; arvutikasutamise oskus
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Digitaalse esitluse disain

Eesmärk
õppida iseseisvalt koostama tänapäevaseid, multimeedia elementidega rikastatud ning isikupärastatud digitaalseid esitlusi.
Eeldused
Arvuti kasutamise põhioskused
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Digitaalse esitluse koostamine ja avalik esinemine

Eesmärk
osata iseseisvalt koostada tänapäevaseid, multimeedia elementidega rikastatud, isikupärastatud digitaalseid esitlusi ja vallata avaliku esinemise tehnikaid.
Eeldused
arvuti kasutamise põhioskused
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Digiturunduse rakendamine

Eesmärk
omandada e-turunduse oskused digikanalites toimetamiseks, tutvuda käsitluste, praktikate ja tehnoloogiliste lahenduste, valdkonna põhimõistete ja -rakendustega, saada eri meetodite kasutamise kogemus.
Eeldused
vähemalt keskharidus; arvuti kasutamise oskus vähemalt tavakasutaja tasemel
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, 6199908, mailis.strik@tlu.ee

Digiturunduse rakendamine

Eesmärk
tutvuda digiturunduse olemuse, käsitluste, praktikate ja tehnoloogiliste lahenduste, valdkonna põhimõistete ja -rakendustega, saada eri meetodite kasutamise kogemus.
Eeldused
vähemalt keskharidus; arvuti kasutamise oskus vähemalt tavakasutaja tasemel
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, 6199908, mailis.strik@tlu.ee

Digivahendid õppeprotsessis I kooliastmes - lapsed liikuma!

Eesmärk
teada ja osata kasutada digivahendeid liikumishetkede läbiviimiseks õppetöös.
Eeldused
õppija omab Google kontot, oskab kasutada internetti (failide, eelkõige piltide, üles- ja allalaadimine, lehekülgede avamine ja sulgemine).
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Digivahendite abil õppe diferentseerimise võimalused erivajadustega lastele lasteaias

Eesmärk
omandada täiendavaid teadmisi tööst erivajadustega lastega, õppematerjali diferentseerimisest ja teostamisest digivahendite võimalustega.
Eeldused
lasteaia õpetajana või tugispetsialistina töötamine
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Digivahendite abil õppe diferentseerimise võimalused erivajadustega õpilastele

Eesmärk
omandada täiendavaid teadmisi tööst erivajadustega õpilastega, õppematerjali diferentseerimisest ja teostamisest digivahendite võimalustega.
Eeldused
õpetajana või tugispetsialistina töötamine
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Digivahendite kasutamine täiskasvanute koolitamisel

Eesmärk
täiendada oskusi ja teadmisi digitaalsete õpikeskkondade kasutamiseks täiskasvanute koolitamisel; osata kasutada digitaalseid võimalusi täiskasvanute õppe mitmekesistamiseks ja tõhusamaks õppimiseks.
Eeldused
täiskasvanute koolitajana, andragoogina, sisekoolitajana töötamine ja /või kokkupuude täiskasvanute koolitamisega
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Digiõppematerjalide loomine kutseõppes

Eesmärk
praktiliste töövõtete omandamine kvaliteetsete digitaalsete õppematerjalide koostamiseks, hindamiseks, kohandamiseks ja jagamiseks Sisuloome ja E-koolikoti abil
Eeldused
oskus kasutada IKT vahendeid tavakasutaja tasemel. Ei eeldata varasemat digitaalse õppevara loomise kogemust. Õpetaja digipädevuse baastase DigCompEdu raamistiku teisel tasemel (õppevara loomise osas), vt digipadevus.ee -> Õpetaja digipädevus
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, kersti.maidra@tlu.ee, 6409428

E-keskkonna kasutusjuhendi koostamine

Eesmärk
osata kavandada ja luua juhendit e-keskkonna kasutamiseks.
Eeldused
koolis või lasteaias õpetaja, haridustehnoloogi või tugispetsialistina töötamine
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

E-lahendused autokooli töös

Eesmärk
saada ülevaade ja kasutamiskogemus erinevatest e-lahendustest, mida saab kasutada autokooli töös.
Eeldused
Baasteadmised arvuti kasutamisel ja Google konto omamine.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

E-portfoolio loomise veebipraktikum Google Sites keskkonnas

Eesmärk
teada e-portfoolio vajalikkust ja tunda e-portdoolio koostamise võimalusi Google Sites´iga.
Eeldused
õpetajana või haridustehnoloogina töötamine; arvutikasutamise oskus; Google konto olemasolu.
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

E-portfoolio loomise võimalused Google Drive näitel

Eesmärk
teada e-portfoolio vajalikkust ja tunda selle koostamise võimalusi Google Drive näitel.
Eeldused
õpetajana või haridustehnoloogina töötamine; arvutikasutamise oskus; Google konto olemasolu.
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

E-ülesannete loomine HEV õpilastele

Eesmärk
osata toetada erivajadusega õpilase õppimist e-keskkondade kaudu ja aktiivõppemeetodite toel.
Eeldused
õpetaja või tugispetsialistina töötamine, sülearvuti või nutivahendi omamine
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, kersti.maidra@tlu.ee, 6409428

Emotsioon ja tuju interaktsioonis tehnoloogiaga

Eesmärk
kujundada teadmised ja oskused sellest, kuidas kasutaja meeleolu ehk tuju ja emotsioon mõjutavad tema suhtumist interaktiivsesse tehnoloogiasse.
Eeldused
vajadus ja huvi kasutajakesksete interaktsioonidisaini meetodite rakendamiseks
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Eri liiki audiovisuaalteoste monteerimise põhimõtted ja meetodid

Eesmärk
Omandada uus teadmisi eri liiki audiovisuaalteoste monteerimise põhimõtetest ja meetoditest ning arendada enda monteerimisoskusi.
Eeldused
Algteadmised ja oskused mõne montaažiprogrammi kasutamisel. Osalemine on motivatsioonikirja alusel.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Erivajadusega 16+ vanuses õppija õppe toetamine digivahendite abil

Eesmärk
Omandada täiendavaid teadmisi tööks erivajadustega 16+ vanuses õppijatega, õppematerjali diferentseerimisest ja teostamisest digivahenditega. Saada ülevaade enamlevinud erivajadustest ja nende võimalikust mõjust õppija õppimisele ja võimekusele.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Erivajadusega täiskasvanud õppija õppe diferentseerimise võimalused digivahendite abil

Eesmärk
omandada täiendavaid teadmisi tööst erivajadustega täiskasvanud õppuritega, õppematerjali diferentseerimisest ja teostamisest digivahendite võimalustega.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Esitlustarkvarad ja -rakendused

Eesmärk
saada tuge haridustehnoloogilise pädevuse arengus, et veebikeskkondade toel luua esitlusi, küsimustikke ja muid rakendusi.
Eeldused
Arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Filmikunst: sissejuhatus valgusesse ja operaatoritöösse

Eesmärk
omandada esmased oskused filmikunstis (operaatoritöö ja valgustus) enda professionaalse tegevuse reflekteerimiseks.
Eeldused
Esmased teadmised optikast, inimesele nähtavast valgusspektrist, pildist, pildi loomisest, vooluvõrkudest, valguse mõõtmisühikutest, elektriga seotud tööohutusnõuetest.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Fotograafia algtase

Eesmärk
Õppida ära tundma visuaalselt meeldivat kompositsiooni ja leidma balanssi teksti ja illustratsiooni vahel.
Eeldused
Hhvi fotograafia vastu, eelteadmised ega -oskused ei ole vajalikud
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Fotograafia, arvutigraafika, videograafia

Eesmärk
Omandada baasteadmised staatilise ja liikuva pildi loomisest ja töötlemisest erinevate tehniliste vahendite (fotokaamera, mobiiltelefon, arvuti) abil.
Eeldused
Huvi loojutustamise vastu nii staatilise kui liikuva pildi abil, eelteadmisi ei ole nõutud.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Fototöötlus

Eesmärk
saada teadlikuks fototöötluse peamistest töövõtetest ja osata neid iseseisvalt rakendada.
Eeldused
arvuti kasutamise põhioskused
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Fototöötluse põhialused Affinity Photo tarkvaraga

Eesmärk
saada teadlikuks fototöötluse peamistest töövõtetest ja osata neid iseseisvalt rakendada Affinity Photo tarkvaraga.
Eeldused
Arvuti kasutamise põhioskused.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Google Education rakendused õppetegevuses

Eesmärk
Saada ülevaade Google Education rakenduste kasutamisvõimalustest õppetegevuses
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Haridusliku mängu disain

Eesmärk
saada ülevaade ülevaade haridusliku mängu disaini protsessist.
Eeldused
töötamine EdTech ettevõttes või haridusasutuses
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirgit Sillaots, pirgit.sillaots@tlu.ee

Interaktiivse veebiseminari loomine

Eesmärk
teada ja osata, kuidas aktiveerida veebiseminaridel osalejaid sobivat kaasamismeetodit toetavat tarkvara kasutades.
Eeldused
vähene kogemus veebiseminari läbiviimiseks tarkvaraga
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 640 9428, kersti.maidra@tlu.ee

Interaktiivse veebiseminari loomine

Eesmärk
teada ja osata, kuidas aktiveerida veebiseminaridel osalejaid sobivat kaasamismeetodit toetavat tarkvara kasutades.
Eeldused
vähene kogemus veebiseminari läbiviimiseks tarkvaraga
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 640 9428, kersti.maidra@tlu.ee

Kaamera ees esinemine ja suhtlus meediaga

Eesmärk
Treenida kaamera ees esinemise abil oma miimikat ja kehakeelt; arendada ladusat eneseväljendusoskust ja kindlustunnet esinemisteks pingeolukordades; õppida, kuidas ootamatutes olukordades väljenduda ja oma seisukohti paremini ette valmistada; kuidas nii ootamatuteks kui ka planeeritud esinemisteks ette valmistada; kujundada oskused meediasuhtluseks, sh praktiline treening; omandada oskused kommunikatsiooniks erinevates olukordades, sh kriisikommunikatsiooniks.
Eeldused
varasem kogemus pole vajalik
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik

Kasutaja käitumise jälgimine

Eesmärk
rakendada kasutaja käitumise jälgimisel kasutatavate meetodeid
Eeldused
baasteadmisesd kasutajakesksest disainist ja tarkvara kasutajatestimisest
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, kersti.maidra@tlu.ee, 6409428

Kasutajakeskne kogemusdisain

Eesmärk
saada ülevaade kasutajakogemuse ja kasutaja vajadustega arvestamisest tarkvara- ja teenusedisainis.
Eeldused
töötamine EdTech ettevõttes või haridusasutuses tarkvaraarendajana, IT valdkonna vastutava juhina, idufirma omanikuna
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirgit Sillaots, pirgit.sillaots@tlu.ee

Kodanikuteaduse ühisandmete jagamise õpistsenaariumite loomine koolis

Eesmärk
arendada didaktilisi ja tehnoloogilisi kompetentse lokatiivsete kodanikuteaduse radade loomiseks tarkvaradega Avastusrada.ee, rada2.smartzoos.eu ja goosechase.com/edu; saada aru ühistest andmejagamise põhimõtetest.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Kodanikuteaduse ühisandmete kogumise vahendite rakendamine koolis

Eesmärk
arendada didaktilisi ja tehnoloogilisi kompetentse lokatiivsete kodanikuteaduse radade loomiseks tarkvaradega Avastusrada.ee, rada2.smartzoos.eu ja goosechase.com/edu; saada aru ühistest andmejagamise põhimõtetest
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Kuidas koostada e-portfooliot õpetaja kutse taotlemiseks?

Eesmärk
osata luua õpetaja kutse taotlemiseks sobivat e-portfooliot Google Drive näitel.
Eeldused
õpetajana või pedagoogina töötamine; arvutikasutamise oskus; Google konto olemasolu.
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Meediapädevus kooliõpetajale

Eesmärk
kujundada baasteadmised allikakriitilisest meediatarbimisest, infosõja trendidest, veebipolitsei argipäevast ja teadlikumast, võimalikke ohte ennetavast käitumisest sotsiaalmeedias; huvituda audiovisuaalse meedia oskuste õppimisest.
Eeldused
kursusel osaleda võib mistahes aine õpetaja
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Mikrokontrollerid ja asjade internet IoT

Eesmärk
Omandada algteadmised mikrokontrollerite rakendamisel suhtlemiseks erinevate seadmete ja sensoritega.
Eeldused
Kasuks tuleb eelnev programmeerimiskogemus.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Mobiilirakenduste arendamine

Eesmärk
Omandada algteadmised React Native raamistikuga mobiilirakenduste loomiseks.
Eeldused
Algteadmised Javascript’ist. Algteadmised ReactJS-ist tulevad kasuks.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Montaažiteooria ja selle rakendamine mängufilmi montaažis

Eesmärk
Omandada või kaasajastada teadmisi audiovisuaalse teose montaaži teooriast ja rakendamisest eri programmide kasutamisel.
Eeldused
Arvutikasutusoskus vähemalt keskmisel tasemel, eelnev kogemus või huvi audiovisuaalsete teoste järeltöötlemise vastu.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Pakendi disain ja tootearendus

Eesmärk
Omandada teadmised ja oskused terviklikuks pakendi disainiks, mis algab pakendi valikust, sobiva etiketi ja kogu toodet hõlmava kujunduse loomiseni.
Eeldused
Arvuti kasutamise baasoskused
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Pakendi disain ja tootearendus

Eesmärk
omandada teadmised ja oskused terviklikuks pakendi disainiks, mis algab pakendi valikust, sobiva etiketi ja kogu toodet hõlmava kujunduse loomiseni.
Eeldused
Arvuti kasutamise baasoskused
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Praktiline haridustehnoloogia distantsilt

Eesmärk
Arendada digipädevusi õpetaja digipädevuse mudelist lähtuvalt, omandada uusi teadmisi ja oskusi õppetegevuseks digitaalsete vahenditega nii kontakt-, hübriid- kui ka distantsõppes, rakendada õpitud teadmisi ja oskusi tööalaselt.
Eeldused
Kuulumine sihtrühma, valmisolek rakendada digivahendeid ja -tehnoloogiaid igapäevases töös; Google konto omamine
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Praktiline haridustehnoloogia distantsilt

Eesmärk
arendada oma digipädevusi õpetaja digipädevuse mudelist lähtuvalt, omandada uusi teadmisi ja oskusi õppetegevuseks digitaalsete vahenditega.
Eeldused
kuulumine sihtrühma, valmisolek rakendada digivahendeid ja -tehnoloogiaid igapäevases töös; Google konto omamine
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Programmeerimise algõpetus Javascript baasil

Eesmärk
õppida tundma programmeerimise olemust, baasmõisteid ja põhimeetodeid.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Põhikooli õpilaste digiloovtööde juhendamine

Eesmärk
õppida tundma ja praktikas rakendama digiloovtöö kontseptsiooni (sisu, eesmärgid, õpitulemused) ja digiloovtöö juhendamise võtteid digitaalses keskkonnas.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Retušeerimine Affinity Photo tarkvaraga

Eesmärk
saada teadlikuks retušeerimise headest tavadest ja olulisematest töövõtetest ning osata neid iseseisvalt rakendada Affinity Photo tarkvaraga.
Eeldused
Varasem kokkupuude fototöötluse tarkvaraga (nt Adobe Photoshop, GIMP, Affinity Photo jt).
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Režii. Valgus. Kaamera

Eesmärk
kujundada algteadmised režiist, kaameratööga (kompositsioon, rakursid) eri žanrides pildi sisu kujundamisest ja lihtsamast valgusrežiist.
Eeldused
Ei eeldata varasemat kogemust, kuna tegemist on algtaseme koolitusega.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, 6199908, mailis.strik@tlu.ee

Riik kui tark tellija infosüsteemide arendamisel

Eesmärk
Omandanda teadmised ja oskused tööks infosüsteemidega, e-teenuste tellimisel ja arendamisel.
Eeldused
töötamine IKT ametialal
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Sissejuhatus audiovisuaalse teose stsenaristikasse

Eesmärk
Omandada audiovisuaalse teose dramaturgia algteadmised, tundma õppida nii täispika mängufilmi kui ka seriaali ja dokumentaali stsenaariumi spetsiifikat ja rolli filmitootmisel, mõista stsenaristi rolli audiovisuaalse teose tootmisel.
Eeldused
varasem kogemus pole oluline
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Sissejuhatus õpianalüütikasse

Eesmärk
omandada esmased teadmised ja oskused õpianalüütika lahenduse disainiks.
Eeldused
töötamine EdTech ettevõttes või haridusasutuses
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirgit Sillaots, pirgit.sillaots@tlu.ee

Sotsiaalmeedia reklaamide kujundamine

Eesmärk
omandada tehniliselt kvaliteetse sotsiaalmeedia reklaami kujundamiseks vajalikud oskused ja teadmised.
Eeldused
Arvuti kasutamise põhioskused, ligipääs isiklikule või ettevõttele kuuluvale sotsiaalmeedia (Facebook ja/või Instagram) kontole või valmisolek vastava konto loomiseks.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Sotsiaalmeedia reklaamide kujundamine

Eesmärk
omandada tehniliselt kvaliteetse sotsiaalmeedia reklaami kujundamiseks vajalikud oskused ja teadmised.
Eeldused
Arvuti kasutamise põhioskused, ligipääs isiklikule või ettevõttele kuuluvale sotsiaalmeedia (Facebook ja/või Instagram) kontole või valmisolek vastava konto loomiseks.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Sotsiaalmeedia turundus ja reklaamide kujundamine

Eesmärk
omandada tehniliselt kvaliteetse sotsiaalmeedia reklaami kujundamiseks ja sotsiaalmeedia turundamiseks vajalikud teoreetilised ja praktilised oskused.
Eeldused
Arvuti kasutamise põhioskused, ligipääs isiklikule või ettevõttele kuuluvale sotsiaalmeedia (Facebook ja/või Instagram) kontole või valmisolek vastava konto loomiseks.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Suur-, ava- ja linkandmed ettevõtte töös

Eesmärk
mõista andmestumist ja andmete olemust, andmete haldamise põhimõtteid, probleeme, andmekasutusega seotud poliitikaid; põhjalikult tutvuda põhilisi lähenemisviise andmetele, andmete eri liike ja nende peamisi tunnuseid. Tutvustada suur-, ava- ja linkandmete kasutusvõimalusi (sh analüüsi- ja esitusvõimalusi). Kursus annab ülevaate avaandmete poliitikatest Eestis ja teistes Euroopa riikides.
Eeldused
Tööalane kokkupuude ettevõtte informatsiooni ja andmete haldamisega.
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, kersti.maidra@tlu.ee, 640 9428

Teadusandmete esitamine, analüüsi vahendid ja tehnikad

Eesmärk
arendada teadmisi ja oskusi teadusandmete esitamisest, analüüsi vahenditest ja tehnikatest.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Teadusandmete haldamine eri kontekstis: humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteadustes

Eesmärk
arendada teadmisi ja oskusi erinevate tööriistade ja platvormide rakendamisest eri teadusvaldkondades õiguslikele ja eetilistele raamistikele vastavalt.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Teadusandmete kvaliteet, privaatsuse, turvalisuse, eetika ja õiguslikud aspektid

Eesmärk
arendada teadlikkust teadusandmete privaatsusest, turvalisusest, eetilistest ja õiguslikest aspektidest ning osata hinnata teadusandmete kvaliteeti.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Teadusandmete metaandmete loomine ja haldamine

Eesmärk
arendada teadmisi ja oskusi metaandmete loomisest, standarditest ja nende haldamisest.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Teadusandmete säilitamine ja taaskasutamine

Eesmärk
arendada teadmisi ja oskusi teadusandmete kasutamisest, haldamisest ja taaskasutamisest
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Tehnoloogilised rakendused terviseinfo valdkonnas

Eesmärk
kujundada teadmisi terviseinfo valdkonna tehnoloogilistest rakendusest ja oskusi kasutada tervishoiuvaldkonna digitaalseid lahendusi tervishoiuteenuste kvaliteedi ja terviseinfokäitumise parandamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Terviseandmete ja -informatsiooni haldamine

Eesmärk
kujundada teadmisi ja oskusi tervise ja heaolualase informatsiooni haldamiseks ja juhtimiseks, et soodustada juurdepääsu relevantsetele terviseandmetele ja iinformatsioonile, mille oskuslik kasutamine võimaldab suunata poliitikaid ja meetmeid tervise ja heaolu parandamiseks. Toetada pädevuste kujunemist terviseinfo kvaliteedi ja usaldusväärsuse kontekstist ning terviseandmete ja -informatsiooni haldamise eetilistest aspektidest.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Terviseinfo kvaliteet, usaldusväärsus ja turvalisus

Eesmärk
kujundada pädevus terviseinfo kvaliteedi ja usaldusväärsuse kontekstist ning terviseandmete ja -informatsiooni haldamise eetilistest aspektidest ja turvalisusest.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Terviseinfo poliitika ja terviseinfo haldamise põhimõtted

Eesmärk
kujundada teadmisi ja oskusi terviseinfo haldamist reguleerivate poliitikate mõistmiseks ning terviseandmete korrektse, turvalise ja konfidentsiaalse haldamise põhimõtete rakendamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Terviseinfokäitumine

Eesmärk
kujundada teadmisi terviseinfokäitumisest ja oskusi analüüsida terviseinfo vajadust ning erinevate sihtgruppide terviseinfokäitumist.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Toodete ja nende pakendite kavandamine ja tootmiseks ettevalmistamine Fusion 360 tarkvara abil.

Eesmärk
omandada vajalikud oskused toote disainimiseks digivahenditega ja tootedisaini baasoskused 3D mudelite loomiseks Fusion 360 tarkvaraga, teha praktiliste näidete varal läbi toodete kavandamise, modelleerimise ja tootmiseks ettevalmistamise protsess.
Eeldused
arvuti kasutamise baasoskused
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Toodete ja teenuste prototüüpimine/maketeerimine

Eesmärk
arendada tootearendusprojektide kontseptsioonlahenduste projekteerimis- ja visualiseerimisoskusi, kasutades reaalseid 3D mudeleid ja objekte; saada abi 3D modelleerimise teadmiste ja oskuste kasutamiseks toodete projekteerimise protsessides; saada ülevaade ideelahenduste optimeerimisest funktsioonis, tehnoloogias ja materjalide kasutustes.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Tootefotograafia lihtsate vahenditega

Eesmärk
omandada fotograafiaks vajalikud baasteadmised ja oskus pildistada tootefotot loovalt ja lihtsate vahenditega, sh nutiseadmega.
Eeldused
Arvuti kasutamise põhioskused, kaameraga nutiseadme olemasolu ja kasutusvalmidus.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee,

Tooteprototüüpide 3d mudelite loomine ja tootejooniste tootmiseks ettevalmistamine programmiga SolidEdge

Eesmärk
mõista 3d mudelite olemust ja konstrueerimise võimalusi; kujundada teadmised ja oskused, mis võimaldavad iseseisvalt otsustada CAD/CAM vahendite valiku ja kasutamise üle.
Eeldused
arvuti kasutamise põhioskused
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Tunnetus ja emotsioon digitaalses meedias

Eesmärk
Omandada sissejuhatavad algteadmised inimese tunnetuslikest ja emotsionaalsetest protsessidest. Ülesannete kaudu saada võimalus neid teadmisi rakendada: analüüsida ja vormida meedia ja digitaalsete mängude poolt pakutavaid multimodaalseid kogemusi.
Eeldused
soovituslik on töökogemus disaini ja uurimisvaldkonnas
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, kersti.maidra@tlu.ee, 6409428

Täiskasvanud õppijat toetava e-kursuse disain

Eesmärk
õppida iseseisvalt disainima ja välja töötama täiskasvanud õppijat kaasava e-õppe kursuse õppimist toetavaid põhimõtteid ja tehnikaid rakendades.
Eeldused
algteadmised andragoogikast, arvuti kasutamise oskus kesktasemel
Korraldaja
koolitus- ja konverentsikeskus, Elina Tahvel, 5090216, elina.tahvel@tlu.ee

Tõenduspõhise meditsiini andmebaasid ja infootsing

Eesmärk
kujundada teadmised tõenduspõhise meditsiini andmebaaside olemusest ja omandada praktilised infootsioskused.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Veebilehe loomise algõpetus

Eesmärk
omandada ettevõtte vajadustest lähtuva veebilehe loomiseks vajalikud oskused ja teadmised.
Eeldused
Arvuti kasutamise põhioskused. Ei ole varem kokku puutunud veebilehe loomisega.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee,

Veebilehe loomise algõpetus Wordpressi platvormil

Eesmärk
omandada ettevõtte vajadustest lähtuva veebilehe loomiseks vajalikud oskused ja teadmised.
Eeldused
arvuti kasutamise põhioskused, aga ei ole varem kokku puutunud veebilehe loomisega
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Video loomine mobiiltelefoniga

Eesmärk
Tutvuda eri liiki videotega, omandada algteadmised režiist, kaameratööst (kompositsioon, rakursid), mobiiltelefonidega filmimisest ja monteerimisest.
Eeldused
tegemist on algtaseme koolitusega, varasem kogemus pole oluline
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, 6199908, mailis.strik@tlu.ee

Videograafia algtase

Eesmärk
omandada baasteadmised lühifilmi tegemisest ja audiovisuaalsest loojutustusest, omandada teadmised videomontaažist.
Eeldused
Huvi videograafia vastu, eelteadmised ega -oskused ei ole vajalikud.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Võõrkeeleõpetajate IKT alaste oskuste arendamine muutuste olukorras

Eesmärk
kohaneda õppetöö korraldust puudutavate muutustega, omandada teadmisi ja oskusi, kuidas aktiveerida veebiseminaridel osalejaid sobivat kaasamismeetodit toetavat tarkvara kasutades; kuidas kasutada digitaalseid võimalusi täiskasvanute õppe mitmekesistamiseks ja tõhusamaks õppimiseks ning oskusi õppetegevuseks digitaalsete vahenditega nii lähi-, põim- kui ka kaugõppes.
Eeldused
töötamine õpetajana
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 640 9428, kersti.maidra@tlu.ee

Õppeteksti diferentseerimine ja töölehtede vormistamine HEV õpilastele

Eesmärk
Osata õppeteksti diferentseerida ja teada, miks diferentseerimine on vajalik. Teada kaasavate töölehtede vormistamise ja kujundamise võimalusi.
Eeldused
õpetajana või tugispetsialistina töötamine
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Õppevideote loomine mobiiltelefoniga

Eesmärk
Omandada üldised teadmised video filmimisest mobiiltelefoniga (eeltootmine, kaameratöö, valgus, kompositsioon, kaadrisagedused, heli salvestamine, lisavarustuse liigid, intervjuu filmimine, katteplaanide filmimine) ja järeltootmisest.
Eeldused
mobiiltelefoni ja arvuti omamine, arvutikasutamise oskus tavakasutaja tasemel
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee