TELLIMISEL KOOLITUSED

Digi- ja meediakultuur

3D modelleerimine ja praktilised projektid lasertöötluspingil

Eesmärk
Saada ülevaade toodete digitaliseerimise olulisusest, 3D mudelite olemusest ja konstrueerimise eri võimalustest; arendada oskust teadmisi praktiliselt rakendada võimaldamaks teha iseseisvaid otsuseid toodete digitaliseerimise vahendite valikuks ja kasutamiseks.
Eeldused
Arvuti kasutamise põhioskused.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

3D modelleerimise algõpetus

Eesmärk
omandada algtõed 3D modelleerimises SolidEdge tarkvara abil, saada selgus 3D mudelite olemusest ja konstrueerimise võimalustes; omandada teadmised ja oskused praktilise rakendamiskogemuse abil.
Eeldused
Eelnev ettevalmistus ei ole vajalik
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Aegridade analüüs

Eesmärk
tutvuda aegrea analüüsi põhimeetoditega ning andmete kohandamise ja teisendamise meetoditega
Eeldused
sihtgruppi kuulumine
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, dti-koolitus@tlu.ee

Alustava õpetaja jaoks vajalikud e-keskkonnad

Eesmärk
omandada alustava õpetajana uusi teadmisi ja oskusi, et kasutada eri e-keskkondi õppetöö mitmekesistamiseks.
Eeldused
õpetajana või tugispetsialistina töötamine; õpetajana on käsil esimene või teine õppeaasta.
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Arvuti kasutamine uurimistöös

Eesmärk
omandada riiklikus õppekavas kirjeldatud infotehnoloogia ja uurimuslike (baas-ja kompleksoskused) pädevusi põimitult praktilise tegevusega esimesel tasemel (mitte oma uurimistöö põhjal, vaid olemasolevate andmetega, kasutades arvutit).
Eeldused
arvutioskus tavakasutaja tasemel
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kairit Tammets, 6409 355, kairit.tammets@tlu.ee

Brändi loomine

Eesmärk
on tutvuda bändi loomise protsessiga.
Eeldused
tahtmine omandada teema kohta uusi teadmisi.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Brändi visuaalse identiteedi kujundamise alused ja haldamine

Eesmärk
saada aru strateegilise kommunikatsiooni tähendusest, keskendudes visuaalse väljenduse võimalustele, ettevõtte või organisatsiooni sõnumite jõustamisele ja kinnistamisele.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Digipädevuste kaardistamine organisatsioonis

Eesmärk
Mõista organisatsiooni digipädevuste arendamise vajadusi läbi organisatsiooni digipädevuste sh. digitaalse kirjaoskuse kaardistamise.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi, kursuse läbimise käigus valmib organisatsiooni digivõimekuse arengukava
Korraldaja
Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg | 6199516| lilianr@tlu.ee

Digipööre ühiskonnas ja ettevõttes

Eesmärk
omandada teadmised digipöörde rollist ühiskonnas ja ettevõtetes, kujundada pädevus digiajastu infohalduse korraldamiseks ettevõttes.
Eeldused
Tööalane või erialane kokkupuude ettevõtte andme- ja infohaldusega
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirje Meri, 640 9428, pirje.meri@tlu.ee

Digitaalne fotokollaaž Affinity Photo tarkvaraga

Eesmärk
saada teadlikuks digitaalsetest kollaažitehnikatest ning osata iseseisvalt Affinity Photo tarkvara abil digitaalseid kujutisi lõigata ja omavahel kombineerida.
Eeldused
Varasem kokkupuude fototöötluse tarkvaraga (nt Adobe Photoshop, GIMP, Affinity Photo jt).
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Digitaalne ligipääsetavus

Eesmärk
omandada oskused ja teadmised, mis võimaldavad kavandada, disainida ja arendada eakatele, erivajadustega inimestele ja abistavaid tehnoloogiaid kasutavatele inimestele ligipääsetavaid digitooteid.
Eeldused
Tööalane kokkupuude veebidisainiga tellija või pakkuja rollis, osalemiseks on vajalik inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirje Jürgens, +372 640 9428, pirje.jurgens@tlu.ee

Digitaalse esitluse disain

Eesmärk
õppida iseseisvalt koostama tänapäevaseid, multimeedia elementidega rikastatud ning isikupärastatud digitaalseid esitlusi.
Eeldused
Arvuti kasutamise põhioskused
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Digitaalse esitluse koostamine ja avalik esinemine

Eesmärk
osata iseseisvalt koostada tänapäevaseid, multimeedia elementidega rikastatud, isikupärastatud digitaalseid esitlusi ja vallata avaliku esinemise tehnikaid.
Eeldused
arvuti kasutamise põhioskused
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Digitaalse informatsiooni haldamine ja kureerimine

Eesmärk
mõista digitaalse informatsiooni rolli tänapäeva ühiskonnas ja kujundada süsteemne teadmine digiajastu infohaldusest ettevõttes.
Eeldused
Tööalane kokkupuude ettevõtte informatsiooni ja andmete haldamise ning kuvandi loomisega.
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirje Jürgens, +372 640 9428, pirje.jurgens@tlu.ee

Digitaalse õpimängu disainimine

Eesmärk
tutvuda õpimängu praktiliste sisuliste ülesannete kaudu mängude loomise protsessiga ja saada võimalus ise meeskonnaliikmena osaleda mängude prototüüpide loomisel ja katsetamisel.
Eeldused
huvi arendavate mängude, disaini ja IT-valdkonna vastu
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, katrin.sigijane@tlu.ee, tel.6199908

Digitaalsete õppematerjalide koostamine Globisens laboritega põhikoolis õpetamiseks

Eesmärk
arendada kompetentsus Globisens laboritega uurimuslike tegevuste läbiviimiseks ainetundides, õppida vormistama ainetunde ja looma digivara Globisens labori kasutamiseks
Eeldused
töötamine õpetajana
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirje Jürgens, 6409428, pirje.jurgens@tlu.ee

Digiturunduse rakendamine

Eesmärk
tutvuda digiturunduse olemusega, teoreetiliste käsitlustega, praktikate ja tehnoloogiliste lahenduste, valdkonna põhimõistetega ning -rakendustega, saada eri meetodite kasutamise kogemus.
Eeldused
vähemalt keskharidus; arvuti kasutamise oskus vähemalt tavakasutaja tasemel
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Digivahendid õppeprotsessis I kooliastmes - lapsed liikuma!

Eesmärk
teada ja osata kasutada digivahendeid liikumishetkede läbiviimiseks õppetöös.
Eeldused
õppija omab Google kontot, oskab kasutada internetti (failide, eelkõige piltide, üles- ja allalaadimine, lehekülgede avamine ja sulgemine).
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Digivahendite abil õppe diferentseerimise võimalused erivajadustega õpilastele

Eesmärk
omandada täiendavaid teadmisi tööst erivajadustega õpilastega, õppematerjali diferentseerimisest ja teostamisest digivahendite võimalustega.
Eeldused
õpetajana või tugispetsialistina töötamine
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Digivahendite kasutamine täiskasvanute koolitamisel

Eesmärk
täiendada oskusi ja teadmisi digitaalsete õpikeskkondade kasutamiseks täiskasvanute koolitamisel; osata kasutada digitaalseid võimalusi täiskasvanute õppe mitmekesistamiseks ja tõhusamaks õppimiseks.
Eeldused
täiskasvanute koolitajana, andragoogina, sisekoolitajana töötamine ja /või kokkupuude täiskasvanute koolitamisega
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Dokumentaalfilm

Eesmärk
avardada teadmisi ja praktilist kogemust dokumentaalsest loojutustamisest.
Eeldused
Varasem kokkupuude filmikunsti, psühholoogia, sotsioloogia või ajalooga on eeliseks.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

E-lahendused autokooli töös

Eesmärk
saada ülevaade ja kasutamiskogemus erinevatest e-lahendustest, mida saab kasutada autokooli töös.
Eeldused
Baasteadmised arvuti kasutamisel ja Google konto omamine.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

E-portfoolio loomise võimalused Google Drive näitel

Eesmärk
teada e-portfoolio vajalikkust ja tunda selle koostamise võimalusi Google Drive näitel.
Eeldused
õpetajana või haridustehnoloogina töötamine; arvutikasutamise oskus; Google konto olemasolu.
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Ekspertarvamus meedias ja sotsiaalmeedias

Eesmärk
arendada kirjalikku väljendusoskust avalikkusega suhtlemiseks; osata vormistada mõjusa arvamust artiklina, repliigina, sotsiaalmeedia postituses.
Eeldused
Oma arvuti kasutamine, soovitav sotsiaalmeedia kontode olemasolu
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Emotsioon ja tuju interaktsioonis tehnoloogiaga

Eesmärk
kujundada teadmised ja oskused sellest, kuidas kasutaja meeleolu ehk tuju ja emotsioon mõjutavad tema suhtumist interaktiivsesse tehnoloogiasse.
Eeldused
vajadus ja huvi kasutajakesksete interaktsioonidisaini meetodite rakendamiseks
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Emotsioon ja tuju interaktsioonis tehnoloogiaga

Eesmärk
kujundada teadmised ja praktilised oskused sellest, kuidas kasutaja meeleolu ehk tuju ja emotsioon mõjutavad tema suhtumist interaktiivsesse tehnoloogiasse.
Eeldused
vajadus ja huvi kasutajakesksete interaktsioonidisaini meetodite rakendamiseks
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirje Jürgens, +372 640 9428, pirje.jurgens@tlu.ee

Erinevad koolkonnad kirjeldustõlkes

Eesmärk
tutvuda kirjeldustõlke koolkondadega.
Eeldused
huvi või kokkupuude kirjeldustõlkega
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Esitlustarkvarad ja -rakendused

Eesmärk
saada tuge haridustehnoloogilise pädevuse arengus, et veebikeskkondade toel luua esitlusi, küsimustikke ja muid rakendusi.
Eeldused
Arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Figuuri- ja moejoonistamine

Eesmärk
õppida nullist joonistama figuuri koos riietega mõne sekundi vältel.
Eeldused
Varasemat kogemus ja oskused pole olulised, peab olema huvi ja tahe kogeda joonistamist teises võtmes.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Figuuri- ja moejoonistamine värvidega

Eesmärk
õppida värvilist figuuri- ja moejoonistamist, arendada käelist väljendusoskust
Eeldused
oskus visandada figuuri ja huvi moefiguuride joonistamise vastu.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Film, animatsioon ja digikultuur aineteüleses õppetegevuses

Eesmärk
saada tuge õpilaste audiovisuaalse kirjaoskuse esmasel kujundamisel ja arendada praktilisi oskusi eri liiki filmistsenaariumi koostamisel kui ka selle tehnilisel teostamisel; praktiseerida uusi õppemeetodeid ja analüüsida üheskoos nii õppeprotsessi, sisu kui ka õppematerjale.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908 | 5096692, ​katrin.sigijane@tlu.ee

Filmianalüüs

Eesmärk
arendada filmi lugemise oskust, rikastada sõnavara ja saada vahendeid mängfilmi süvitsi tundmaõppimiseks, tutvuda filmi valmimise aspektidega, mis lõpptulemust mõjutavad.
Eeldused
kasuks tuleb inglise keele oskus B2 tasemel.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Filmianalüüs

Eesmärk
arendada filmi lugemise oskust, rikastada sõnavara ja saada vahendeid mängufilmi süvitsi tundmaõppimiseks; tutvuda filmi valmimise aspektidega, mis filmi kui terviku lõpptulemust mõjutavad; omandada oskusi, mis võimaldaks siduda oma tegevusala turundustööd tänapäevaste, raamist väljas lahendustega
Eeldused
kasuks tuleb inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Filmiheli platsisalvestus

Eesmärk
tutvuda filmiheli helisalvestuse tehnika ja praktilise salvestusega võtteplatsidel.
Eeldused
Elementaarne mikrofonide kasutamise ja/või audiovisuaalteose heli salvestamise kogemus.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 5096692, katrin.sigijane@tlu.ee

Filmimine 8 mm filmilindile

Eesmärk
kujundada alusteadmised ja oskused filmimiseks 8 mm filmilindile
Eeldused
tegemist on algtaseme koolitusega, varasem kogemus pole tingimuseks
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Final Cut Pro X montaaž

Eesmärk
saada põhjalik ülevaade montaažiprogrammist Final Cut Pro X ja rakendusvõimalustest; teha läbi praktilised harjutused eri tööriistadega.
Eeldused
arvutioskus tavakasutaja tasemel, soovitavalt IOS (Mac) keskkonnas
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Final Cut Pro X montaaž

Eesmärk
saada põhjalik ülevaade montaažiprogrammist Final Cut Pro X ja rakendusvõimalustest; teha läbi praktilised harjutused eri tööriistadega.
Eeldused
Eelnev videomontaaži kogemus pole kohustuslik.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 5096692, katrin.sigijane@tlu.ee

Fotograafia alused

Eesmärk
täiendada kaamera kasutamise, loova pildistamise ja fotode digitaaltöötluse praktilisi oskusi.
Eeldused
Algtaseme koolitus
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, katrin.sigijane@tlu.ee

Fotograafia alused

Eesmärk
täiendada kaamera kasutamise, loova pildistamise ja fotode digitaaltöötluse praktilisi oskusi
Eeldused
Algtaseme koolitus
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, katrin.sigijane@tlu.ee

Fotograafia ja fototöötlus

Eesmärk
täiendada kaamera kasutamise, loova pildistamise ja fotode digitaaltöötluse praktilisi oskusi
Eeldused
vajadus luua ja vormistada visuaalset sisu, nt fotot
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Fototöötlus

Eesmärk
saada teadlikuks fototöötluse peamistest töövõtetest ja osata neid iseseisvalt rakendada.
Eeldused
arvuti kasutamise põhioskused
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Fototöötluse põhialused Affinity Photo tarkvaraga

Eesmärk
saada teadlikuks fototöötluse peamistest töövõtetest ja osata neid iseseisvalt rakendada Affinity Photo tarkvaraga.
Eeldused
Arvuti kasutamise põhioskused.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Globisens Teaduslaborid - käed külge

Eesmärk
tutvuda praktiliste tegevuste kaudu Globisens teaduslaborite kasutamisvõimalustega koolitunnis ja kodanikuteaduses
Eeldused
töötamine õpetajana või haridustehnoloogiaga seotud ametikohal
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirje Jürgens, 6409428, pirje.jurgens@tlu.ee

Globisens labori LabdiscEnviro kasutamine ainetundides

Eesmärk
arendada kompetentsust Globisens LabdiscEnviro uurimuslike ja kodanikuteaduse tegevuste läbiviimiseks; viia läbi ainetunde ja dokumenteerida õpiprotsessi LabdiscEnviro labori sensoritega.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirje Jürgens, 6409428, pirje.jurgens@tlu.ee

Globisens laborite LabdiscBiochem, LabDiscEnviro ja LabdiscGenSci kasutamine ainetundides

Eesmärk
arendada kompetentsus Globisens LabdiscBiochem, LabDiscEnviro ja LabdiscGenSci uurimuslike tegevuste läbiviimiseks; läbi viia ainetunde ja dokumenteerida õpiprotsessi LabdiscBiochem, LabDiscEnviro ja LabdiscGenSci labori sensoritega.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kai Pata, kai.pata@tlu.ee

Globisens sensorite tehniline kasutamine uurimuslikus õppes

Eesmärk
arendada esmased tehnilised kompetentsid Globisens laboritega ainetundides uurimuslike tegevuste läbiviimiseks; kaardistada peamised Globises laborite ja Globilab tarkvara kooskasutamise tehnilised probleemid ja leida võimalikud lahendused ning Globises laborite kasutusvõimalused õppekava ainekursustes eri klassides.
Eeldused
Töötamine õpetajana
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirje Jürgens, 6409428, pirje.jurgens@tlu.ee

HTML5 bänneri loomine

Eesmärk
õppida looma HTML5 bännerit.
Eeldused
Puuduvad
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Hajusmeeskondade juhtimine, kovisioon ja meediasuhtlus

Eesmärk
Arendada oskuseid hajus- ja hübriidmeeskondade kaasamiseks ning toetamiseks, motiveerida ühiste eesmärkide saavutamist ning harjutada organisatsioonile vajaliku sõnumi esitamist meedias.
Eeldused
töötamine tegev- või valdkonnajuhina
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199 908, katrin.sigijane@tlu.ee;

Helipilt

Eesmärk
tutvuda helirežiiga, erinevate helide kasutusvõimalustega.
Eeldused
varasem kogemus pole vajalik, kuna tegemist on algtaseme koolitusega.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Ideest stsenaariumini

Eesmärk
valmistada oma ideest arendatud lühifilmi stsenaarium.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Interaktiivne lugude jutustamine ja ettevõtte nägu

Eesmärk
õppida meetodeid, mis aitavad iseseisvalt luua lihtsamaid digitaalseid lahendusi, läbimõeldud ja tähendusrikkaid sõnumeid; panustada disainimõtlemise põhitõdede mõistmisesse ja rakendamisesse igapäevases töös ettevõtte oma kodulehe näitel
Eeldused
arvuti kasutamise oskus vähemalt tavakasutaja tasemel
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Interaktiivse veebiseminari loomine

Eesmärk
teada ja osata, kuidas aktiveerida veebiseminaridel osalejaid sobivat kaasamismeetodit toetavat tarkvara kasutades.
Eeldused
vähene kogemus veebiseminari läbiviimiseks tarkvaraga
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 640 9428, kersti.maidra@tlu.ee

Joonistamise jätkuõpe

Eesmärk
õppida vaatama-nägema ja nähtut edasi andma, arendada silma ja käe koostööd ning joonistamisoskust püstitatud ja eesmärgistatud ülesannete abil, tutvuda klassikalise joonistamise aluste, võtete ja loominguliste võimalustega; arendada joonistusoskust portree ja figuuri kujutamise ülesannete kaudu; arendada kompositsiooni ja proportsioonitaju
Eeldused
Eeldab loomingulist lähenemist igale tööle. Kasuks tuleb läbitud kursus "Joonistamise algtõed" või tegelemine joonistamisega vähemalt algajate tasemel
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Judith Weston, töö näitlejaga filmis ja selle õpetamine

Eesmärk
tundma õppida näitleja-režissööri-tegelase suhet ja režissööri vastutusala; harjutada kuulamist, aktiivverbe, emotsionaalset sündmust jms; õppida Zoomi proovideks kasutama.
Eeldused
peab olema läbi loetud üks Judith Westoni raamat (eelistatud on "Directing Actors. 25 th Anniversary Edition"); vaadatud tema videosid või intervjuusid (lingid on saadaval aadressil https://judithweston.com/videos-podcasts)
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, katrin.sigijane@tlu.ee, tel.6199908

Kaamera ees esinemise võlu ja valu

Eesmärk
treenida kaamera ees esinemise abil oma miimikat ja kehakeelt; arendada ladusat eneseväljendusoskust ja kindlustunnet esinemisteks pingeolukordades; õppida, kuidas ootamatutes olukordades väljenduda ja oma seisukohti paremini ette valmistada, kuidas nii ootamatuteks kui ka planeeritud esinemisteks ette valmistada.
Eeldused
Varasem kogemus pole vajalik.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Kasutaja käitumise jälgimine

Eesmärk
kahte peamist tüüpi kasutajakogemuse andmeid - käitumise ja tähelepanuga seotud andmeid kogudes saada selgus kasutaja ja kasutajaliidese sünkroonse audio- ja videosalvestamise olemusest ja pilgu jälgimisest.
Eeldused
Vajadus ja huvi kasutajakesksete interaktsioonidisaini meetodite rakendamiseks
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirje Jürgens, +372 640 9428, pirje.jurgens@tlu.ee

Kasutaja käitumise jälgimine

Eesmärk
rakendada kasutaja käitumise jälgimisel kasutatavate meetodeid
Eeldused
baasteadmisesd kasutajakesksest disainist ja tarkvara kasutajatestimisest
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, kersti.maidra@tlu.ee, 6409428

Kasutaja käitumise jälgimine ülesandepõhises testimises mobiilse pilgujälgijaga

Eesmärk
on saada ülevaade mobiilse pilgujälgija kasutamisest ülesandepõhisel testimisel kasutaja käitumise jälgimiseks.
Eeldused
Puuduvad
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirje Meri, 640 9428, pirje.meri@tlu.ee

Kasutajakeskne interaktsioonidisain

Eesmärk
omandada oskused ja teadmised, kujundada hoiakud kasutajasõbralike IT-toodete tellimiseks ja loomiseks.
Eeldused
Vajadus ja huvi kasutajakesksete interaktsioonidisaini meetodite rakendamiseks
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirje Jürgens, +372 640 9428, pirje.jurgens@tlu.ee

Kasutajakeskse disaini ja prototüüpimise valikkursuse õpetamine gümnaasiumi informaatika ainekavas

Eesmärk
tutvuda informaatika valikkursuse “Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine” sisu, õppevara, ülesannete ja õpetamismeetoditega.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirje Meri, 640 9428, pirje.meri@tlu.ee

Kasutajakogemuse hindamine

Eesmärk
saada ülevaade kasutajakogemuse hindamise meetoditest, vahenditest, mõõtmisest ja kriteeriumitest; õppida tundma inimese-arvuti interaktsiooni “pehmeid” ehk kogemuslikke, afektiivseid ja tähenduslikke väärtusi, mis täiendavad süsteemide kasutuskvaliteedi praktilisi omadusi nagu funktsionaalsus, kasutatavus ja efektiivsus.
Eeldused
Tööalane kokkupuude kasutajakogemuse disainimise ja hindamisega
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirje Meri, +372 640 9428, pirje.meri@tlu.ee

Kasutajakogemuse hindamise alused

Eesmärk
tõsta teadlikkust kasutajakogemuse olulisusest IT kasutamisel ja väljatöötamisel
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirje Jürgens, 640 9428, pirje.jurgens@tlu.ee

Kasutajakogemuse hindamise alused

Eesmärk
tõsta teadlikkust kasutajakogemuse olulisusest IT kasutamisel ja väljatöötamisel, kujundada teoreetilised teadmised kasutajakogemuse põhikarakteristikutest ja praktilised oskused kasutajakogemuse hindamisest.
Eeldused
Vajadus kasutajakeskse interaktsioonidisaini meetodite rakendamiseks
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirje Jürgens, 640 9428, pirje.jurgens@tlu.ee

Kirjeldustõlge

Eesmärk
tutvuda nägemispuudega inimeste maailmaga kultuuritarbimise seisukohast, kirjeldustõlke ajalooga maailmas ja Eestis, saada reeglite ja soovituste põhjalt tööriistad kirjeldustõlke tegemiseks koos sihtrühma esindajast konsultandiga; vormida hea tava kirjeldustõlge ja arusaam selle tehnikatest.
Eeldused
oskus koos konsultandiga panna end nägemispuudega inimese asemele
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Kirjeldustõlke konsultant

Eesmärk
tutvustada nägemispuudega inimeste maailma kultuuritarbimise seisukohalt lähtuvalt, tutvuda kirjeldustõlke ajalooga maailmas ja Eestis, anda reeglite ja soovituste põhjalt tööriistad kirjeldustõlke tegemiseks, saada tagasisidet loodud kirjeldustõlkele.
Eeldused
Huvi konsulteerida vaegnägijale teostatavat tõlget
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Klienditeekonna digitaalsete puutepunktide loomine

Eesmärk
on tutvuda kampaaniate tööahelate ja müügivihjete punktisüsteemi loomise protsessiga.
Eeldused
tahtmine omandada teema kohta uusi teadmisi.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Klienditeekonna loomine

Eesmärk
on tutvuda klienditeekonna loomise protsessiga.
Eeldused
tahtmine omandada teema kohta uusi teadmisi.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Kodanikuteaduse ühisandmete jagamise õpistsenaariumite loomine koolis

Eesmärk
arendada didaktilisi ja tehnoloogilisi kompetentse lokatiivsete kodanikuteaduse radade loomiseks tarkvaradega Avastusrada.ee, rada2.smartzoos.eu ja goosechase.com/edu; saada aru ühistest andmejagamise põhimõtetest.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Kodanikuteaduse ühisandmete kogumise vahendite rakendamine koolis

Eesmärk
arendada didaktilisi ja tehnoloogilisi kompetentse lokatiivsete kodanikuteaduse radade loomiseks tarkvaradega Avastusrada.ee, rada2.smartzoos.eu ja goosechase.com/edu; saada aru ühistest andmejagamise põhimõtetest
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Kohalike oskustööliste ja väikeettevõtjate roll filmiprojektis

Eesmärk
tutvuda filmiloomise protsessi ning ootuste ja vajadustega, mis on filmiprojekti eri osakondadele
Eeldused
huvi filmiprojektides osalemise vastu ning valmisolek paindliku teenuse pakkumiseks
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Kommunikatsiooni visualiseerimine - osava tellija ABC

Eesmärk
näidata esmaseid visualiseerimise võtteid ja võimalusi, selgitada valdkonnaga seotud mõisteid, diskuteerida valitud visuaalse kommunikatsiooni näidete najal, arendada kriitilist analüüsivõimet kommunikatsiooni edastamisel visuaalsete vahenditega, õppida koostama selget ja arusaadavat lähteülesannet ettevõttele olulise kommunikatsiooni visualiseerimiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Kooridirigeerimise alused

Eesmärk
Osata käelise tegevuse kaudu juhtida vokaalmuusikat
Eeldused
Muusikaline kirjaoskus muusikakooli tasemel
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Kriisikommunikatsioon

Eesmärk
saada ülevaade kriisikommunikatsioonist, mis hõlmab ettevalmistust, avalikkuse teavitamist, infovahetust nii eri osapoolte vahel kui ka meediaga ning kriisiolukorra informatsiooni kogumise, töötlemise ja levitamise põhimõtteid. Harjutada kriisiaegset kommunikatsiooni, teha praktilisi harjutusi.
Eeldused
eeldused puuduvad
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Kuidas kirjutada artikleid ja uudiseid, mida inimesed ka lugeda tahavad

Eesmärk
õppida tundma professionaalses ajakirjanduses kasutatavaid teadmisi, neid omandada ja harjutada.
Eeldused
ei eeldata varasemat ajakirjanduslikku tegevust
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Loojutustamine ja loovkirjutamine

Eesmärk
omandada sissevaade dramaturgia alustesse, õppida tundma lugude inspiratsiooni allikaid ja päästikuid, draama ja dokumentaalse loo ülesehitust ja karakteri arengut, kujundada kirjutamisharjumus ning saada tööriistu ja taktikaid loovtekstide analüüsimiseks, kirjutamiseks ja toimetamiseks.
Eeldused
Varasem kogemus pole oluline.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Loovkirjutamine ja -jutustamine

Eesmärk
Saada loovast jutustamisest parem arusaam ja osata kirjutamisel dramaatilisi põhimõtteid rakendada.
Eeldused
B2 tasemel inglise keele oskus on vajalik
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Loovkirjutamine töötoas

Eesmärk
saada ülevaade draama ja dokumentaalse loo ülesehitusest ja elementidest, tutvuda tööriistade ja taktikatega loovtekstide analüüsimiseks, kirjutamiseks ja toimetamiseks.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Lühifilm

Eesmärk
filmi kui loova ala õppetegevuses vaba ja isikupärase maailma väljendusvõimaluste tundmaõppimine ning loovuse ja eneseväljendusviiside arendamine.
Eeldused
tegemist on algtaseme koolitusega
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Lühifilmi kirjutamine töötoas

Eesmärk
arendada lühimängufilmi stsenaarium esimese versioonini.
Eeldused
Osalejad võivad koolitusele tulla olemasoleva ideega; eelistatud on need, kes on varasemalt läbinud stsenaristika täienduskoolituse või kellel on muu stsenaristika-alane haridus või kogemus.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Maalikunsti algõpe

Eesmärk
tutvuda maalikunsti põhitõdedega; omandada lihtsamad maalitehnilised oskused maali- ja kompositsiooniülesannete täitmise abil; tundma õppida enimtuntud maalistiile.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Maalikunsti jätkuõpe

Eesmärk
Lihtsamate maalitehniliste oskuste omandamine maali- ja kompositsiooniülesannete täitmise abil; maalistiilide tundmaõppimine.
Eeldused
varasem kogemus pole oluline, kuid kasuks tuleb maalikunsti algõppe kursuse läbimine.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Meedia

Eesmärk
kujundada baasteadmised meediast kui produktsioonisüsteemist, praktilised oskused iseseisva produktsiooni näol ning kasvatada huvi edaspidise audiovisuaalse meedia oskuste õppimiseks.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Meedia, populaarkultuur ja sugu

Eesmärk
tutvuda populaarkultuuri kriitilise analüüsi võimaluste, meetodite ja võtetega soo aspektist.
Eeldused
Oma arvuti kasutamine
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Meediakarussell ja õppevideo loomine

Eesmärk
suurendada teadlikkust probleemist, et osata (küber)kiusamist märgata ja vajadusel sekkuda; arendada meediakirjaoskust, saada julgust sekkumiseks ja teemaga tegelemiseks; kujundada koolikultuuri, kus hätta sattunud õpilased leiaksid professionaalset toetamist; otsida lahendusi, kuidas kooli, kogukondade, institutsioonide koostööl kujuneksid laste toeringid.
Eeldused
Kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Meediapädevus

Eesmärk
arendada oskust eristada fakte, arvamust tõest ja ära tunda vale sisu; saada teada, mis on meedia sisu tarbimine, sisuloomine
Eeldused
arvutikasutusoskus tavakasutaja tasemel
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Meediapädevus lasteaias

Eesmärk
teadvustada meediaruumi tähendust ja olulisust lapse arengus; kujundada praktilisi oskusi meediasisu eakohaseks ja tõhusaks kasutamiseks laste mitmekülgsel arendamisel; jagada ideid ja oskuseid, kuidas kasutada digivahendeid laste enda meediasisu loomiseks ja loovuse arendamiseks.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Meediapädevus põhikooli õpilastele

Eesmärk
tõsta teadlikkust tänapäeva meedia toimimisest; saada teadlikuks meediatarbijaks; arendada meediakirjaoskust; suurendada teadlikkust meediaruumist; arendada kriitilise mõtlemise oskust.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Meediapädevus õpetajale

Eesmärk
kujundada baasteadmised meediast ja eri sihtgruppide meediatarbimisharjumustest, veebipolitsei argipäevast ning teadlikumast, võimalikke ohte ennetavast käitumisest sotsiaalmeedias; huvituda audiovisuaalse meedia oskuste õppimisest.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Montaaž

Eesmärk
tutvuda montaažiprogrammidega ja õppida neid kasutama.
Eeldused
Varasem kogemus pole oluline, sest tegemist on algtaseme koolitusega.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Montaaž vabavaraga DaVinci Resolve

Eesmärk
õppida projekti loomist programmis Davinci Resolve - materjali ettevalmistamine ja korraldamine, montaaži põhimõtted, muusika ja tiitrite lisamine, projekti eksportimine eri platvormidele.
Eeldused
Varasem kogemus montaažiprogrammi Davinci Resolve kasutajana pole oluline, kuid arvutikasutaja põhioskused on vajalikud.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Montaažiprogrammi DaVinci Resolve kasutamine

Eesmärk
õppida projekti loomist programmis Davinci Resolve: materjali ettevalmistamine ja korraldamine, montaaži põhimõtted, muusika ja tiitrite lisamine, projekti eksportimine eri platvormidele.
Eeldused
Varasem kogemus montaažiprogrammi Davinci Resolve kasutajana pole oluline, kuid arvutikasutaja põhioskused vajalikud.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Montaažiprogrammi DaVinci Resolve kasutamine

Eesmärk
õppida projekti loomist programmis Davinci Resolve - materjali ettevalmistamine ja korraldamine, montaaži põhimõtted, muusika ja tiitrite lisamine, projekti eksportimine eri platvormidele.
Eeldused
Varasem kogemus montaažiprogrammi Davinci Resolve kasutajana pole oluline, kuid arvutikasutaja põhioskused vajalikud.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Mängustamine ettevõtluses

Eesmärk
omandada teadmised ja oskused, kujundada hoiakud mängustamise ja mänguelementide kasutamiseks ettevõtte ärieesmärkide saavutamiseks.
Eeldused
Huvi ja vajadus mänguelementide ja mängustamise kasutamiseks oma valdkonnas, vähemalt B2 tasemel inglise keele oskus
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirje Jürgens, +372 640 9428, pirje.jurgens@tlu.ee

Neuroturundus

Eesmärk
saada teada, kuidas erinevate ideede turundamisel rakendada mõjusaid isikupäraseid lahendusi, kuna lood mõjutavad inimeste käitumist ja tarbimisotsuseid.
Eeldused
varasemad kogemused ei ole osalemise eelduseks
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 5096692, katrin.sigijane@tlu.ee

Nutikas lapsevanem väikelastega digimaailmas

Eesmärk
saada vajalikku teavet, praktilisi näiteid ja soovitusi, kuidas olla nutikas lapsevanem ja toetada lapse digitehnoloogia kasutamist ning korrastada kogu pere digiharjumusi.
Eeldused
eeldused puuduvad
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Nähtav sõnum

Eesmärk
tutvustada esmaseid visualiseerimise võtteid ja võimalusi, selgitada valdkonnaga seotud mõisteid, vaadata erinevaid visuaalse kommunikatsiooni näiteid ja arendada kriitilist analüüsivõimet kommunikatsiooni edastamisel visuaalsete vahenditega; õppida koostama selget ja arusaadavat lähteülesannet tellijale olulise kujunduse loomisel.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Nõuanded veebipõhiseks õpetamiseks

Eesmärk
õppida, kuidas peaks kaamera ees käituma, millised on peamised erinevused veebipõhise ja klassiruumis silmast silma toimuva koolituse vahel.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Operaatoritööst lühidalt

Eesmärk
kujundada alusteadmised ja oskused filmikujutise loomiseks.
Eeldused
tegemist on algtaseme koolitusega, varasem kogemus pole tingimuseks
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Organisatsiooni strateegiliste sõnumite kinnistamine sõnas ja pildis

Eesmärk
saada aru strateegilise kommunikatsiooni tähendusest, keskendudes verbaalse ja visuaalse väljenduse võimalustele, ettevõtte või organisatsiooni sõnumite jõustamisele ja kinnistamisele.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, katrin.sigijane@tlu.ee, tel.6199908

Organisatsiooni​ ​ja​ ​tööandja​ ​bränding

Eesmärk
õppida kujundama organisatsiooni brändi klientide, partnerite ja uute potentsiaalsete töötajate silmis, olla atraktiivne tööandja; saada ülevaade, kuidas uurida, kes ja mida ettevõttest arvab ning kus uuringutulemusi kasutada; osata kaasata töötajaid brändisaadikutena turundamisse ja mainekujundusse.
Eeldused
kuulumine sijhtrühma
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Ostja persoona loomine

Eesmärk
on tutvuda persoona loomise protsessiga.
Eeldused
tahtmine omandada antud teema kohta uusi teadmisi.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Pakendi disain ja tootearendus

Eesmärk
omandada teadmised ja oskused terviklikuks pakendi disainiks, mis algab pakendi valikust, sobiva etiketi ja kogu toodet hõlmava kujunduse loomiseni.
Eeldused
Arvuti kasutamise baasoskused
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Pakendi disain ja tootearendus

Eesmärk
Omandada teadmised ja oskused terviklikuks pakendi disainiks, mis algab pakendi valikust, sobiva etiketi ja kogu toodet hõlmava kujunduse loomiseni.
Eeldused
Arvuti kasutamise baasoskused
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Personaalne nõustamine ladusaks esinemiseks inglise keeles

Eesmärk
saada personaalset nõustamist professionaalseks esinemiseks inglisekeelse publiku ees.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Praktiline haridustehnoloogia distantsilt

Eesmärk
Arendada digipädevusi õpetaja digipädevuse mudelist lähtuvalt, omandada uusi teadmisi ja oskusi õppetegevuseks digitaalsete vahenditega nii kontakt-, hübriid- kui ka distantsõppes, rakendada õpitud teadmisi ja oskusi tööalaselt.
Eeldused
Kuulumine sihtrühma, valmisolek rakendada digivahendeid ja -tehnoloogiaid igapäevases töös; Google konto omamine
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Praktilised projektid lasertöötluspingil

Eesmärk
saada ülevaade toodete digitaliseerimise olulisusest, 3D mudelite olemusest ja konstrueerimise eri võimalustest; arendada oskust teadmisi praktiliselt rakendada võimaldamaks teha iseseisvaid otsuseid toodete digitaliseerimise vahendite valikuks ja kasutamiseks.
Eeldused
arvuti kasutamise põhioskused
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Professionaalne ja mõjus esinemine veebis

Eesmärk
Õppida, kuidas veebikohtumistel mõjusamalt väljenduda ja oma sõnumit nägusalt esitleda.
Eeldused
internetiühendusega arvuti kasutamise võimalus
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Prototüüpide loomine

Eesmärk
omandada prototüüpide kavandamise, arendamise ja hindamise oskused.
Eeldused
Tööalane kokkupuude prototüüpimisega, inglise keele oskuse vähemalt B2 tasemel
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirje Jürgens, +372 640 9428, pirje.jurgens@tlu.ee

Raamatukogudidaktika

Eesmärk
arendada teadmisi, oskusi ja hoiakuid tänapäevastest õppimiskäsitlustest ja -praktikatest, mis võimaldavad raamatukoguhoidjal tõhusalt läbi viia kasutajakoolitust uuenenud infokeskkonnas.
Eeldused
Kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirje Meri, +372 640 9428, pirje.meri@tlu.ee

Raamatukoguhoidjast õppimise toetajaks

Eesmärk
arendada teadmisi ja oskusi tänapäevastest õppimiskäsitlustest ja praktikatest, mis võimaldavad tõhusalt toetada õppijat ja viia läbi kasutajakoolitust uuenenud infokeskkonnas
Eeldused
Inglise keele oskus vähemalt B1 tasemel
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirje Jürgens, 6409428, pirje.jurgens@tlu.ee

Retušeerimine Affinity Photo tarkvaraga

Eesmärk
saada teadlikuks retušeerimise headest tavadest ja olulisematest töövõtetest ning osata neid iseseisvalt rakendada Affinity Photo tarkvaraga.
Eeldused
Varasem kokkupuude fototöötluse tarkvaraga (nt Adobe Photoshop, GIMP, Affinity Photo jt).
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Režii. Valgus. Kaamera

Eesmärk
kujundada algteadmised režiist, kaameratööga (kompositsioon, rakursid) eri žanrides pildi sisu kujundamisest ja lihtsamast valgusrežiist.
Eeldused
Ei eeldata varasemat kogemust, kuna tegemist on algtaseme koolitusega.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Ristmeedia turundus

Eesmärk
tutvuda ristmeedia ja transmeedia loojutustamise kontseptsiooniga, saada tuge efektiivses loojutustamises ning toote/teenuse tarbeks mõeldud ristmeedia turundusprojekti planeerimisel ja loomisel.
Eeldused
Minimaalne haridustase _ omandatud põhiharidus, eelnevaid kogemusi ja teadmisi ristmeediast ei ole vaja.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Ristmeedia turundus ja transmeedia loojutustus

Eesmärk
tutvuda ristmeedia ja transmeedia loojutustamise kontseptsiooniga, saada tuge efektiivses loojutustamises ning toote/teenuse tarbeks mõeldud ristmeedia turundusprojekti planeerimisel ja loomisel.
Eeldused
arvutikasutamise oskus tavakasutaja tasemel, sotsiaalmeedia platvormide teadmine ja tundmine tuleb kasuks
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Ristmeedia turundus ja transmeedia loojutustus sotsiaalmeedia kanalites

Eesmärk
tutvuda ristmeedia ja transmeedia loojutustamise kontseptsiooniga, saada tuge efektiivses loojutustamises ning toote/teenuse tarbeks mõeldud ristmeedia turundusprojekti planeerimisel ja loomisel.
Eeldused
arvutikasutamise oskus tavakasutaja tasemel, sotsiaalmeedia platvormide teadmine ja tundmine tuleb kasuks
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Seriaali-idee loomine töötoas

Eesmärk
Ette antud dokumentaalloo põhjal seriaali-idee välja töötamine, sh formaadi valimine, loo maailma ja peategelaste loomine, piloot-osa ja esimese hooaja visandamine, logline'i kirjutamine.
Eeldused
Varasem töö stsenaristi või seriaali produtsendina, stsenaristika-alane haridus või stsenaristika täiendkoolituse läbimine, muu kogemus loovkirjutajana.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Sissejuhatus ristmeediasse filmis ja televisioonis

Eesmärk
saada selgus ristmeedia ja transmeedia olemusest ning tutvuda ristmeedia ja meedia erialadega
Eeldused
inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel, abituriendi staatus
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Sotsiaalmeedia

Eesmärk
õppida terviklikult planeerima, teostama ja analüüsima oma ettevõtte nähtavust sotsiaalmeedia kanalites: koduleht, Facebook ja Instagram, vastavalt vajadustele TikTok, Youtube, Twitter ja/või LinkedIn.
Eeldused
arvutikasutamise oskus vähemalt tavakasutaja tasemel, varasem kogemus sotsiaalmeedia sisuloomisel tuleb kasuks
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Sotsiaalmeedia kasutamine raamatukogutöös

Eesmärk
on arendada teadmisi ja oskusi, mis võimaldavad tõhusalt kasutada sotsiaalmeediat raamatukogu töös.
Eeldused
Ootame kursusele nii raamatukogutöötajaid, kes tunnevad huvi sotsiaalmeedia kasutamise vastu raamatukogudes. Kuigi eelnevad põhiteadmised sotsiaalmeediast on kasulikud, pole kursusel osalemiseks kindlaid eeltingimusi.
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirje Jürgens, 640 9428, pirje.jurgens@tlu.ee

Sotsiaalmeedia reklaamide kujundamine

Eesmärk
omandada tehniliselt kvaliteetse sotsiaalmeedia reklaami kujundamiseks vajalikud oskused ja teadmised.
Eeldused
Arvuti kasutamise põhioskused, ligipääs isiklikule või ettevõttele kuuluvale sotsiaalmeedia (Facebook ja/või Instagram) kontole või valmisolek vastava konto loomiseks.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Sotsiaalmeedia reklaamide kujundamine

Eesmärk
omandada tehniliselt kvaliteetse sotsiaalmeedia reklaami kujundamiseks vajalikud oskused ja teadmised.
Eeldused
Arvuti kasutamise põhioskused, ligipääs isiklikule või ettevõttele kuuluvale sotsiaalmeedia (Facebook ja/või Instagram) kontole või valmisolek vastava konto loomiseks.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Sotsiaalmeedia turundus algajatele

Eesmärk
õppida terviklikult planeerima, teostama ja analüüsima oma ettevõtte nähtavust sotsiaalmeedia kanalites: koduleht, Facebook ja Instagram, vastavalt vajadustele TikTok, Youtube, Twitter ja/või LinkedIn.
Eeldused
arvutikasutamise oskus vähemalt tavakasutaja tasemel, varasem kogemus sotsiaalmeedia sisuloomisel tuleb kasuks
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Sotsiaalmeedia turundus ja reklaamide kujundamine

Eesmärk
omandada tehniliselt kvaliteetse sotsiaalmeedia reklaami kujundamiseks ja sotsiaalmeedia turundamiseks vajalikud teoreetilised ja praktilised oskused.
Eeldused
Arvuti kasutamise põhioskused, ligipääs isiklikule või ettevõttele kuuluvale sotsiaalmeedia (Facebook ja/või Instagram) kontole või valmisolek vastava konto loomiseks.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Stsenaariumitoimetaja

Eesmärk
saada ülevaade stsenaariumitoimetaja tööst ja stsenaariumi tagasisidestamise eri viisidest.
Eeldused
kuulumine sihtrühma, lühifilmistsenaariumi (kuni 25 lk) olemasolu
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, katrin.sigijane@tlu.ee, tel.6199908

Suur-, ava- ja linkandmed ettevõtte töös

Eesmärk
mõista andmestumist ja andmete olemust, andmete haldamise põhimõtteid, probleeme, andmekasutusega seotud poliitikaid; põhjalikult tutvuda põhilisi lähenemisviise andmetele, andmete eri liike ja nende peamisi tunnuseid. Tutvustada suur-, ava- ja linkandmete kasutusvõimalusi (sh analüüsi- ja esitusvõimalusi). Kursus annab ülevaate avaandmete poliitikatest Eestis ja teistes Euroopa riikides.
Eeldused
Tööalane kokkupuude ettevõtte informatsiooni ja andmete haldamisega.
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, kersti.maidra@tlu.ee, 640 9428

Suure pildi vaatamine visuaalkunsti vahenditega

Eesmärk
õppida vaatama suurt pilti, kogeda ennast ja teisi eri kontekstides, kasutades visuaalkunsti väljendusvahendeid.
Eeldused
Puuduvad
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Tajupsühholoogia ja film

Eesmärk
saada teada, kuidas tajupsühholoogia eri aspektid mõjutavad filmitegijate tööd.
Eeldused
Enne kursust palume vaadata läbi Alfred Hitchcocki filmi “Notorious”, kuna see on ühe kursuse jooksul sooritatava praktilise harjutuse osa. Kursus ei puuduta filmitegemise või filmivaatamise aluseid.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, katrin.sigijane@tlu.ee, tel.6199908

Tarkvara Adobe Illustrator ja Photoshop kasutamine

Eesmärk
tutvuda vektorgraafika programmi Adobe Illustrator ja pilditöötlustarkvara Adobe Photoshop teoreetilise taustaga, õppida Illustratori ja Photoshopi võimalusi praktiliste ülesannete abil.
Eeldused
Varasem kogemus Adobe Creative Cloudi kasutajana pole oluline, kuid arvutikasutaja põhioskused vajalikud
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Tarkvara analüüsi ja testimise valikkursuse õpetamine gümnaasiumi informaatika ainekavas

Eesmärk
tutvuda informaatika valikkursuse “Tarkvara analüüs ja testimine” sisu, õppevara, ülesannete ja õpetamismeetoditega.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirje Meri, 640 9428, pirje.meri@tlu.ee

Tehnoloogiapõhine õpe organisatsioonis

Eesmärk
saada tuge tehnoloogiapõhise formaalse- ja mitteformaalse õppimise planeerimiseks, juurutamiseks ja hindamiseks organisatsioonis
Eeldused
programmis osalemiseks peab organisatsioonist kontaktõppe perioodil osalema 4-6-liikmeline meeskond, kuhu peab kuuluma ka juht või juhtkonna esindaja. Eelduseks on tööalane kokkupuude töökohal õppimise planeerimise või läbiviimisega. Meeskonna valmidus oma kogemusi ja muutusi kontaktkohtumistel reflekteerida. Ingliskeelse kursuse puhul inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirje Jürgens, +372 640 9428, pirje.jurgens@tlu.ee

Teleseriaali stsenaristika

Eesmärk
tutvuda telesarja kirjutamise ja arendamise eripäraga ning kirjutada valmis telesarja pilootosa stsenaarium ja tootmispakett.
Eeldused
osalemine eeldab baasteadmisi filmistsenaristikas, seriaali ideekavandi olemasolu ning valmidust ideed (inglise keeles) esitleda. Ideekavand on lühike dokument (1 lk), mis kirjeldab lühidalt (a) piloodi põhikonflikti, (b) piloodi algust ja lõppu, (c) hooaja põhikonflikti, (d) peamisi tegelasi, (e) protagonisti arengukaart läbi hooaja, (f) sarja põhiteemat, (g) sarja žanrit.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Toodete ja teenuste prototüüpimine/maketeerimine

Eesmärk
arendada tootearendusprojektide kontseptsioonlahenduste projekteerimis- ja visualiseerimisoskusi, kasutades reaalseid 3D mudeleid ja objekte; saada abi 3D modelleerimise teadmiste ja oskuste kasutamiseks toodete projekteerimise protsessides; saada ülevaade ideelahenduste optimeerimisest funktsioonis, tehnoloogias ja materjalide kasutustes.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Tootefotograafia lihtsate vahenditega

Eesmärk
omandada fotograafiaks vajalikud baasteadmised ja oskus pildistada tootefotot loovalt ja lihtsate vahenditega, sh nutiseadmega.
Eeldused
Arvuti kasutamise põhioskused, kaameraga nutiseadme olemasolu ja kasutusvalmidus.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee,

Tooteprototüüpide 3d mudelite loomine ja tootejooniste tootmiseks ettevalmistamine programmiga SolidEdge

Eesmärk
mõista 3d mudelite olemust ja konstrueerimise võimalusi; kujundada teadmised ja oskused, mis võimaldavad iseseisvalt otsustada CAD/CAM vahendite valiku ja kasutamise üle.
Eeldused
arvuti kasutamise põhioskused
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Turu ja klientide mõistmine

Eesmärk
on tutvuda turu ja klientide mõistmise protsessiga.
Eeldused
tahtmine omandada teema kohta uusi teadmisi.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Turunduse automatiseerimine

Eesmärk
tutvuda persoona, klienditeekonna, kampaaniate tööahelate ja müügivihjete punktisüsteemi loomise protsessidega ning õppida neid kasutama.
Eeldused
Õppima on oodatud kõik, kellel on tahtmine omandada turunduse automatiseerimise teemade kohta uusi teadmisi.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Turunduse automatiseerimises kampaaniate tööahelate ja müügivihjete punktisüsteemi loomine

Eesmärk
on tutvuda kampaaniate tööahelate ja müügivihjete punktisüsteemi loomise protsessiga.
Eeldused
tahtmine omandada teema kohta uusi teadmisi.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Turunduse juhtimine

Eesmärk
tutvuda turu ja klientide mõistmise, brändi loomise, väärtuspakkumise loomise ja edastamise ning turundusorganisatsiooni ja ettevõttesisese reklaamiagentuuri loomise ja juhtimise protsessidega ja õppida neid kasutama.
Eeldused
oodatud kõik, kellel on tahtmine omandada turunduse juhtimise teemade kohta uusi teadmisi.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Turundusorganisatsiooni ja ettevõttesisese reklaamiagentuuri loomine ja juhtimine

Eesmärk
on tutvuda turundusorganisatsiooni ja ettevõttesisese reklaamiagentuuri loomise ja juhtimise protsessiga.
Eeldused
tahtmine omandada antud teema kohta uusi teadmisi.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Turvaline liiklemine sotsiaalmeedias

Eesmärk
tutvuda sotsiaalmeedias turvalise liiklemisega.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Turvalisus ja ohutus meediapädevuses

Eesmärk
suurendada teadlikkust probleemist, et osata (küber)kiusamist märgata ja vajadusel sekkuda; arendada meediakirjaoskust, saada julgust sekkumiseks ning teemaga tegelemiseks; kujundada koolikultuuri, kus hätta sattunud õpilased leiaksid professionaalset toetamist; otsida lahendusi, kuidas kooli, kogukondade, institutsioonide koostööl kujuneksid laste toeringid.
Eeldused
Kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Tõsimängud - uus meetod hariduses

Eesmärk
omandada mängude disainimise protsess ja tehnikad ning mõista tõsimängude olemust; suurendada tõsimängude populaarsust ning tutvuda inimestega, kes on nende loomisest huvitatud.
Eeldused
arvutikasutamise elementaarne oskus
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirje Jürgens, 6409428, pirje.jurgens@tlu.ee

Tööandjabränding

Eesmärk
avada ettevõtte või organisatsiooni kui tööandja brändi olemus ja roll, saada tuge ettevõtte tegevusteks tugeva ja strateegilise tööandjabrändi kujundamiseks ja kommunikatsiooniks.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

UX andmete kvalitatiivne analüüs

Eesmärk
omandada teadmised ja oskused UX andmete kvalitatiivse analüüsi meetodite rakendamiseks
Eeldused
Ametialane vajadus ja huvi kasutajakesksete interaktsioonidisaini meetodite rakendamiseks
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirje Jürgens, 6409428, pirje.jurgens@tlu.ee

Vaatan maailma kui maalija

Eesmärk
harjutada maalimisoskust ja tutvuda maalimistehnikatega, arendada visuaalkultuuri tajumise pädevust ja selle kaudu meeldivalt ja harmooniliselt oma isikuomadusi.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Vanemaealiste digimentorlus

Eesmärk
saada ettevalmistus digitaalse kirjaoskuse ja digipadevuse arendamise spetsialistina ehk digimentorina, et suuta juhendada erialaliitude, vanemaealiste organisatsioonide, kogukondade vanemaid liikmeid ja teisi täiskasvanud huvilisi.
Eeldused
Tööalane või kogukondlik vajadus vanemaealiste juhendamiseks ja nende digipädevuste arendamiseks, võimalus õpitu rakendamiseks kursuse jooksul iseseisva töö sooritamiseks.
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirje Meri, 6409428, pirje.meri@tlu.ee

Veebiesinemise tehnilised nüansid

Eesmärk
osata rakendada pildi ja heli algtõdesid, et tõsta veebikohtumiste tehnilist kvaliteeti.
Eeldused
internetiühendusega arvuti kasutamise võimalus
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Veebilehe loomise algõpetus

Eesmärk
omandada ettevõtte vajadustest lähtuva veebilehe loomiseks vajalikud oskused ja teadmised.
Eeldused
Arvuti kasutamise põhioskused. Ei ole varem kokku puutunud veebilehe loomisega.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee,

Veebilehe loomise algõpetus Wordpressi platvormil

Eesmärk
omandada ettevõtte vajadustest lähtuva veebilehe loomiseks vajalikud oskused ja teadmised.
Eeldused
arvuti kasutamise põhioskused, aga ei ole varem kokku puutunud veebilehe loomisega
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Videotöötlustarkvara Adobe After Effects kasutamine

Eesmärk
tutvuda videotöötlustarkvara Adobe After Effects teoreetilise taustaga, õppida Adobe After Effectsi võimalusi praktiliste ülesannete abil, õppida kasutama programmisiseseid efekte.
Eeldused
varasem kogemus videotöötlusprogrammi Adobe After Effectsi kasutajana pole oluline, kuid arvutikasutaja põhioskused vajalikud
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Väikelapsed ja digimaailm

Eesmärk
kujundada teaduspõhist teadmist ekraanide võimalustest ja sobivusest väikelastele.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Värvimääramine programmiga DaVinci Resolve

Eesmärk
omandada filmi ja videoklippide värvimise tehnilised ja loomingulised oskused.
Eeldused
varasem kogemus programmi Davinci Resolve kasutajana pole oluline, kuid arvutikasutaja põhioskused vajalikud.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Väärtuspakkumise loomine ja edastamine

Eesmärk
on tutvuda väärtuspakkumise loomise ja edastamise protsessiga.
Eeldused
tahtmine omandada teema kohta uusi teadmisi.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Võimestav kommunikatsioon õpetaja heaolu suurendamiseks

Eesmärk
õppida õpetajana suhtluse abil suurendama enda heaolu, vältima stressi ja läbipõlemist ning võimestama ennast ja kõiki õppeprotsessi huvipooli, sh õppijaid, lastevanemaid, kolleege.
Eeldused
Osaleja peab töötama Eesti Vabariigi haridusasutuses õpetajana, EHIS-e alusel
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Võimestav kommunikatsioon õpetaja heaolu suurendamiseks

Eesmärk
teadusuuringutele ja osalejate kogemustele toetudes töötada projekti raames välja lahendused, kuidas õpetaja saab suurendada enda heaolu, parandada suhteid, vältida stressi, läbipõlemist ning võimestada ennast ja kõiki õppeprotsessi huvipooli.
Eeldused
Osaleja peab töötama Eesti Vabariigi haridusasutuses õpetajana
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Võimestav kommunikatsioon õpetaja heaolu suurendamiseks

Eesmärk
leida lahendused, kuidas suhtluse abil suurendada enda heaolu õpetajana, vältida stressi ja läbipõlemist ning võimestada ennast ja kõiki õppeprotsessi huvipooli, sh õppijaid, lastevanemaid, kolleege.
Eeldused
Osaleja peab töötama Eesti Vabariigi haridusasutuses õpetajana
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Õppevideote loomine mobiiltelefonidega

Eesmärk
tutvuda eri liiki õppevideote, nende eesmärkidega; omandada algteadmised režiist, kaameratööst (kompositsioon, rakursid), mobiiltelefonidega filmimisest ja monteerimisest
Eeldused
Tegemist on algtaseme koolitusega, varasem kogemus pole oluline
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee