TELLIMISEL KOOLITUSED

Terve ja jätkusuutlik eluviis

2 meetrit ekraanist ehk liikumistegevused online tunnis

Eesmärk
omandada uusi teadmisi liikumisalaste ideede, ülesannete, harjutuste ja võimaluste kohta kaugõppe perioodil.
Eeldused
kuulumine sihtrühma, igapäevane töö lastega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

2. tüüpi diabeet ja toitumine

Eesmärk
tutvuda tõenduspõhiste toitumissoovitustega 2. tüüpi diabeediga inimesele ja osata neid soovitusi rakendada oma igapäevatöös.
Eeldused
arvuti kasutamise oskus vähemalt kesktasemel
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

A- ja A1-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja

Eesmärk
Kujundada A- ja A1-kategooria juhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastamiseks vajalikud teadmised ja oskused.
Eeldused
Omab A- kategooria mootorsõiduki juhiluba. On läbitud B-kategooria juhi õpetaja baaskoolituse ja/või omab B-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistust. Omab arvuti kasutamise praktilisi põhioskusi laiatarbe tarkvara (Word, PowerPoint, Exel) kasutamisel ja tuleb edukalt toime arvutikasutusega õppetööl. Kui arvuti kasutamise oskused ei ole piisavad, et õppetööga toime tulla, siis tuleb need oskused õpingute käigus omandada.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Ajajuhtimine

Eesmärk
saada teada, kuidas oma ajakasutust mõtestada ja õppida seda muutma
Eeldused
Huvitatud süsteemsete teadmiste kujunemiseks tänapäevastest organisatsiooni-teooriatest, meetoditest ja rakendustest.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Alaseljavalu - põhjused ja võimalikud lahendused

Eesmärk
täiendada teadmisi tervislikult sportimisega kaasnevatest teguritest.
Eeldused
Osaleja on huvitatud tervisespordist.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Andestamine – kas keeruline, tunnetuslik ja käitumuslik nähtus?

Eesmärk
Saada ülevaade eluterve ja konstruktiivse mõtteviisi erinevustest ennast kahjustavast ja probleeme tekitavast mõtteviisidest ning praktilisi võtteid käitumismustrite lahendamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Arendame arukaid sportlasi: keskendumise ja positiivse häälestamise tehnikad

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
spordialade treenerid, instruktorid või kehalise kasvatuse õpetaja
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, tel 639 1751

Arendame arukaid sportlasi: kuidas panna sportlasi iseseisvalt mõtlema ja treeningust maksimumi saama?

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Arendavad kunstiteraapia ülesanded koolitunnis rakendamiseks

Eesmärk
saada praktiline kogemus lihtsate kunstiteraapia ülesannete kasutamisest õppetundides lähtuvalt riiklikust õppekavast.
Eeldused
Huvi täiendada oma erialast tööd loominguliste töövõtetega. Koolitusel osalemiseks ei ole vaja varasemat loomingulist ettevalmistust, koolitusel osalejaid julgustatakse oma loomingulisi oskusi arendama.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391752, kadri.herde@tlu.ee

Armastuse tüübid ja lähisuhete areng

Eesmärk
saada ülevaade armastuse kontseptsioonidest ja veetluse reeglipärasustest.
Eeldused
Huvi psühholoogia vastu.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Beebide ja väikelaste ujutamine

Eesmärk
saada ülevaade beebide ja väikelaste ujutamisest ning sukeldumisest, läbida ujutamise ja sukeldumise põhilähtekohad ning harjutusvara, õppida analüüsima oma tegevust.
Eeldused
Aktiivselt beebide ja väikelaste võimlemisega tegelejad, kes näevad ujumise algõpetuse teadmiste täiendamises erialast arenguvõimalust; füsioterapeudid, kes tegelevad lastega basseinis.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Beebide ja väikelaste võimlemine

Eesmärk
saada ülevaade beebide ja väikelaste võimlemiseerinevatest lähtekohadest, läbida võimlemise põhilähtekohad ning harjutusvara, õppida analüüsima juhendajana oma tegevust ja tunni läbiviimist.
Eeldused
Aktiivselt beebide ja väikelaste võimlemisega tegelejad spetsialistid või harrastajad
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Biovaigust toodete valmistamine

Eesmärk
saada võimalus biovaigust valmistatava toote tehnoloogiate tundmaõppimiseks ja biovaigust toodete valmistamiseks.
Eeldused
Puuduvad
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Eelkooliealiste laste mänguline jalgpalli õpetus

Eesmärk
täiendada teadmisi eelkooliealiste laste algõpetusest jalgpalli õpetamisel koos sooovitusliku mängulise harjutusvaraga, praktilisi nõuandeid liikumistundide läbiviimiseks kasutades palli.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Eelkooliealiste laste praktiline ujumisõpetus

Eesmärk
saada ülevaade eelkooliealiste laste ujumise algõpetuse ja ujumisviiside tehnika õpetamise põhialuste harjutusvarast.
Eeldused
kuulumine sihtrühma, igapäevane töö lastega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751. katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Eelkooliealiste laste ujumisõpetus

Eesmärk
saada ülevaade eelkooliealiste laste ujumise algõpetuse teoreetilistest põhialustest koos harjutusvaraga ujumistundide läbiviimiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma, igapäevane töö lastega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Eelkooliealiste laste ujumisõpetus

Eesmärk
saada ülevaade eelkooliealiste laste ujumise algõpetuse teoreetilistest põhialustest koos harjutusvaraga ujumistundide läbiviimiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma, igapäevane töö lastega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Efektiivne koostöö lastevanematega

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ja hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
huvi teema vastu
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, 639 1751

Empaatia – võime mis tagab meie heaolu?

Eesmärk
Saada ülevaade eluterve ja konstruktiivse mõtteviisi erinevustest ennast kahjustavast ja probleeme tekitavast mõtteviisidest ning praktilisi võtteid käitumismustrite lahendamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Enesejuhtimine treeningu ja võistluste protsessis: ülemuretsemisest eesmärgistatud keskendumiseni.

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Funktsionaalse seisundi hindamise testide kasutamise võimalused õpilastele ja noorsportlastele

Eesmärk
saada ülevaade ja täiendada oma oskuste pagasit funktsionaalse sooritusvõime hindamise ja saadud tulemuste tõlgendamisest laste/noorte kehaliste tegevuste või treeningute planeerimisel.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Grupiprotsessid spordis: millega tuleks arvestada ja kuidas positiivseid grupi mõjusid toetada?

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
teemast huvitatud eriala inimesed
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Harrastussportlase õlaprobleemid ja -vaevused

Eesmärk
täiendada teadmisi tervislikult sportimisega kaasnevatest teguritest.
Eeldused
Osaleja on huvitatud tervisespordist.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Iga samm loeb – liikumistegevus eelkooliealiste lastega ja harjutusvara

Eesmärk
täiendada teadmistepagasit ja harjutusvara laste liikumistundide läbiviimiseks, kasutades erinevaid liikumisvahendeid ja loovülesandeid nii õues kui ka sisetingimustes
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Inimese anatoomia ja füsioloogia

Eesmärk
saada baasteadmised inimese keha ehitusest ehk anatoomiast ja talitlusest ehk füsioloogiast; kujundada arusaam inimkeha organite ja organsüsteemide koostööst ning inimkeha kui ühtse terviku tegevusest.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

IntAct meetod

Eesmärk
tutvuda IntAct meetodiga; tugevdada inimlikkust selle kõige ehedamal kujul; luua turvaline ja aus koht, mis teadvustab ja tunnustab meie sisemaailma, nii nõrkusi kui ka tugevusi, õppida neid kasutama reflekteerimise ja edasise arengu poole püüdlemise kaudu.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Jalgpalli õpetus vanemas kooliastmes

Eesmärk
täiendada teadmisi jalgpalli algõpetuse õpetamisel koos soovitusliku harjutusvaraga, praktilisi nõuandeid liikumistundide läbiviimiseks kasutades vahendina palli.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Jalgpallitehnika ABC kehalise kasvatuse tunnis

Eesmärk
täiendada teadmisi jalgpallitehnika algõpetuse õpetamise harjutusvaraga.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Jalutuskäik sketšides - jalutaja jäljeraamat

Eesmärk
õppida nägema ümbritsevat rohkem, kogeda seda sügavamalt, detailsemalt ja osata nähtut mõtestada visandamise abil.
Eeldused
Varasema joonistamise kogemus pole piirang, vaid loob võimaluse ennast üllatada.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Jooga tehnikate rakendamine laste liikumistunni või treeningu rikastamiseks

Eesmärk
saada ülevaade jooga tehnikate ja meetodite rakendamisest lastele suunatud liikumistundides ja treeningutes tundide rikastamiseks ning laste arengu toetamiseks.
Eeldused
Eelnev erialane kogemus laste/noorte võimlemise alal.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev 639 1751 katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Joonistamise õpituba algajatele

Eesmärk
õppida lihtsamaid objekte joonistades väljendama oma meeleolu, kasutades eri töövahendeid (süsi, pastellkriit, pintsel, tušš).
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Juhtimine ja eestvedamine tervisedenduses

Eesmärk
kujundada teadmised ja oskused tervisedenduse valdkonna tööprotsesside tõhustamiseks, sh projektide koostamiseks, juhtimiseks ja elluviimiseks
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Kaastunne – areng ja mõjud

Eesmärk
Saada ülevaade eluterve ja konstruktiivse mõtteviisi erinevustest ennast kahjustavast ja probleeme tekitavast mõtteviisidest ning praktilisi võtteid käitumismustrite lahendamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Kehateadlikkus

Eesmärk
Saada ülevaade ja omakogemus kehateadlikkuse komponentidest, põhialustest ja nende rakendamisest tantsu- ja liikumisteraapias.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Keskendumine spordis: oskus, mis vajab eraldi tähelepanu!

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
teemast huvitatud eriala inimesed
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Kliimamuutused ja jätkusuutlikkus - võimalused KOVi tulevikuarengute planeerimisel

Eesmärk
mõista kliimamuutuste ja jätkusuutlikkuse kontseptsiooni sisu ja seost igapäevaeluga, spetsiifiliselt kohaliku omavalitsuse strateegilise arengukavaga; tutvuda uute majandusmudelite ja nende rakendusvõimalustega kohalikus kogukonnas; osata luua kohaliku kogukonna terviklik ja pika-ajaline heaolukava/tulevikuvisioon.
Eeldused
eeldused puuduvad
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Kollaažtehnikad ja muudetud raamatud kunstiteraapias

Eesmärk
õppida tundma, praktiseerida kollaažtehnikaid ja muudetud raamatu tehnikaid.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, kadri.herde@tlu.ee, 6391752

Korvpallitreeneri III taseme erialane ettevalmistus

Eesmärk
kujundada eriala teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi korvpalli III taseme (abitreeneri) kutse omandamiseks; omandada korvpallurite kehalise ettevalmistuse ja individuaalse ründe- ja kaitsemängu tehnikaelemendid ja osata neid õpetada johtuvalt vanuseastmest; kujundada analüüsioskus käsitletud teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kaudu; osata sooritada ja õpetada korvpalli tehnikaelemente, arendada kehalisi võimeid arvestades ealisi iseärasusi, planeerida treeningprotsessi.
Eeldused
kogemus korvpallitreenerina
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kersti Sirel, kersti.sirel@tlu.ee

Korvpallitreeneri IV taseme erialane ettevalmistus

Eesmärk
korvpallitreeneri IV taseme (nooremtreeneri) treenerikutse omandamiseks ja õpetamiseks kujundada eriala teadmisi ja oskusi ning arendada analüüsi oskust korvpallurite kehalise ettevalmistuse, individuaalse, grupilise, võistkondlik ründe- ja kaitsemängu tehniliste võtete ja taktika osas.
Eeldused
töötamine treenerina
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kersti Sirel, kersti.sirel@tlu.ee

Korvpallitreeneri V taseme erialane ettevalmistus

Eesmärk
osata arendada korvpallurite kehalist ettevalmistust, grupilisi ja võistkondlikke ründe- ja kaitsemängu tehniliste võtteid ja taktikalisi teadmisi; arendada oma analüüsioskust võistlusmängude analüüsi kaudu; omandada eriala teoreetilised teadmised ja praktilised oskused korvpallitreeneri V taseme treenerikutse saamiseks.
Eeldused
töötamine korvpallitreenerina
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kersti Sirel, kersti.sirel@tlu.ee

Kuidas märgata rühihäireid ja aidata neid korrigeerida

Eesmärk
tõsta teadlikkust rühi olemusest, õppida tundma põhilisi rühihäireid ja täiendada oma oskustepagasit testide ja harjutustega rühihäirete korrigeerimisel; osata õpetaja/treenerina märgata rühiga seotud probleeme varakult ning suunata nii lapsi kui lapsevanemaid nendega tegelema.
Eeldused
Oodatud osalema kõik teemast huvitatud inimestaga töötavad spetsialistid.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751; katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Kunstidepõhised tegevused õpetamisel

Eesmärk
omandada teoreetilisi teadmisi ja praktilist kogemust kunstide ja savitöö kasutamisest tavapäraste ja erivajadustega õpilaste õpetamisel.
Eeldused
Hariduslikuks eelduseks on vähemalt bakalaureusetase ja töötamine eripedagoogi või õpetaja erialal. Vajalik on huvi ja valmidus teoreetiliselt ja praktiliselt uurida, millised on eri kunstide (visuaalkunst, muusika, liikumine ja tants) ja savitöö kasutamise võimalused õpetamisprotsessis.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Kunstiteraapia eakatega

Eesmärk
kujundada algteadmised kunstiteraapiast eakatega ja kunstiteraapilistest töövõtetest toetamaks eakate, sh dementsusega eakate toimetulekut ja kohanemist.
Eeldused
Huvi täiendada oma erialast tööd teadmistega kunstiteraapia rakendamisest eakatega, s.h hooldekodu keskkonnas. Koolitusel osalemiseks ei ole vaja varasemat loomingulist ettevalmistust.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, kadri.herde@tlu.ee, 6391752

Kunstiteraapia kroonilise ja mitmikdiagnoosiga psüühikahäirega täiskasvanute jõustamisel ja agressiivse käitumise vähendamisel

Eesmärk
osata rakendada kunstipõhiseid meetodeid, vahendeid ja tehnikaid kliendi eripäradest lähtuvalt, osata luua kunstipõhiste tegevuste läbiviimiseks ohutu ja turvaline keskkond (meetodite, tehnikate, vahendite valik)
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Kunstiteraapia vaimse heaolu toetamiseks

Eesmärk
osata kunstiteraapiliste tegevustega heaolu toetada; tutvuda kunstiteraapia olemuse, meetodite, materjalide ja tehnikatega.
Eeldused
Vajalik on huvi ja valmidus panustada grupiprotsessi (kohalolek ja valmisolek kogeda uusi väljakutseid, teistega arvestamine, loomingulises protsessis kogetu ja loodu jagamise julgus, konfidentsiaalsuse reeglitega arvestamine).
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Kunstiteraapia: Digiprogrammide kasutamine töös eakatega

Eesmärk
õppida kasutama digiprogramme teraapilistel eesmärkidel eakate sihtgrupiga.
Eeldused
Huvi digiprogrammide kasutamise vastu kunstiteraapias ja või abistamistöös laiemalt.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Kurbus ja depressiivsus: kuidas neid avastada ja mida need meiega teha võivad?

Eesmärk
Saada ülevaade eluterve ja konstruktiivse mõtteviisi erinevustest ennast kahjustavast ja probleeme tekitavast mõtteviisidest ning praktilisi võtteid probleemide lahendamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Käitumisraskustega laps/noor kehalise kasvatuse tunnis

Eesmärk
Saada ülevaade koolieas laste/noorte käitumisraskustest, nende põhjustest ja seostest hariduslike erivajadustega; õppida tundma meetodeid ja võtteid, millega saab ennetada mittesoovitavat käitumist ja toime tulla käitumisraskusega laste/noortega läbiviidavas tunnis.
Eeldused
Omab erialast töökogemust.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Käitumisraskustega laps/noor kehalise kasvatuse tunnis või treeningus

Eesmärk
saada ülevaade koolieas laste/noorte käitumisraskustest, nende põhjustest ja seostest hariduslike erivajadustega . Õppida tundma meetoteid ja võtteid, millega saab ennetada mittesoovitavat käitumist ning toimetulla käitumisraskusega laste/noortega läbiviidavas tunnis.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Laste trenn: millega arvestada ja kuidas nendega töötada?

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Liikumise/tantsupõhised meetodid ja tehnikad

Eesmärk
õppida kasutama liikumise/tantsupõhiseid tehnikaid töös eri vajaduste ja eripäradega õpilastega nii klassiruumis kui ka individuaaltöös.
Eeldused
Töötamine eripedagoogina või õpetajana
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Lugu liigutuse taga - liikumistegevus eelkooliealiste lastega ja harjutusvara

Eesmärk
täiendada teadmistepagasit ja harjutusvara eelkooliealiste laste liikumistegevuseks loovülesandeid kasutades.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Madal enesehinnang, mida sellega peale hakata?

Eesmärk
Saada ülevaade eluterve ja konstruktiivse mõtteviisi erinevustest ennast kahjustavast ja probleeme tekitavast mõtteviisidest ning praktilisi võtteid probleemide lahendamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Maskide valmistamine ja kunstiteraapiline rakendamine eneseavastamiseks

Eesmärk
osata kasutada visuaalkunstipõhistele tehnikatele tuginevaid maske eri sihtgruppide (lapsed, noorukid, täiskasvanud) jõustamisel.
Eeldused
Töötamine hariduse, tervise, psühholoogia või loovteraapiate alal. Vajalik on huvi ja valmidust kogemuslikult uurida visuaalkunstipõhiste maskide toimet ja valmistamise tehnikaid.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Meedia ja kommunikatsioon tervisedenduses

Eesmärk
tutvuda tänapäevaste tervisekommunikatsiooni teooriatega, kommunikatsiooni ja meedia eri meetoditega ning nende rakendamisega tervisedenduses.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Miks me ei saavuta püstitatud eesmärke spordis?

Eesmärk
Täiendada teadmisi tervislikult sportimisega kaasnevatest teguritest.
Eeldused
Osaleja on huvitatud tervisespordist.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Miks me ei saavuta püstitatud eesmärke spordis?

Eesmärk
täiendada teadmisi tervislikult sportimisega kaasnevatest teguritest
Eeldused
Osaleja on huvitatud tervisespordist.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Mootorsõidukijuhi õpetaja pädevus: mitmeti mõistetavate liiklussituatsioonide lahendamine

Eesmärk
kirjeldada õiget käitumist erinevates liiklussituatsioonides, tuginedes liiklusalastele õigusaktidele.
Eeldused
Baasteadmised arvuti kasutamisel.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Mootorsõidukijuhi õpetajale: õppematerjalide koostamine

Eesmärk
Omandada oskused vajalike programmide ja meetodite kasutamiseks mootorsõidukijuhi õppes õppematerjalide koostamisel.
Eeldused
Arvuti kasutamise oskused e-õppes osalemiseks. Koolitusel vajalike programmide kasutamise kohta antakse informatsioon enne koolitust.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Motivatsioon kehalise kasvatuse tunnis: kuidas kujundada motiveerivat õpikeskkonda?

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit õpetajana spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Motivatsioon spordis

Eesmärk
laiendada teadmiste ja oskuste pagasit treenimise motivatsiooni teemal.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Motivatsioon spordis: Kuidas kujundada motiveerivat saavutuskeskkonda?

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Motivatsioon spordis: kuidas kujundada motiveerivat saavutuskeskkonda?

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
töö treenerina
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Motiveeriva intervjueerimise põhimõtted ja -võtted

Eesmärk
saada teada motiveerivast intervjueerimisest ja õppida selle võtteid.
Eeldused
Teemavaldkonnast huvitatud
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, tel 639 1751

Must Triaad isiksuses: psühhopaatia, makjavellism, nartsissism

Eesmärk
saada ülevaade isiksuse Musta Triaadi põhilistest omadustest ja väljendustest ning analüüsida nendega seotud käitumismustreid.
Eeldused
Huvi psühholoogia vastu.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, e-post: katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Muusika ja muusikaliste tegevuste kasutamise meetodid ning tehnikad

Eesmärk
oskab õpetamisprotsessis kasutada muusikapõhiseid meetodeid, tehnikaid ja harjutusi.
Eeldused
Töötamine eripedagoogina või õpetajana
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Muusikateraapiline praktiline omakogemus

Eesmärk
kujundada oskused ja teadmised omakogemuse analüüsiks muusikateraapia tehnikate ja loovteraapiliste harjutuste kaudu ning eeldused saadud teadmiste ja kogemuste kasutamiseks enesejõustamise ja -regulatsiooni toetamisel.
Eeldused
Soov tegeleda enesearenguga ja end loominguliselt jõustada. Eelnev muusikaline kogemus ei ole vajalik.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391752, kadri.herde@tlu.ee

Mängime trennis: kuidas kasutada mänge, et teha trenni huvitavaks, tõsta variatiivsust ja õpetlikkust?

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
töötamine treenerina või kehalise kasvatuse õpetajana
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, 639 1751; Karin Rohi, karin.rohi@tlu.ee

Mängu peidetud tantsud

Eesmärk
kujundada täiendavaid teadmisi laste ja noorte liikumistundide või tantsutundide läbiviimiseks, kasutades tantsu baaselemente, loovtantsu tehnikaid, liikumisvahendeid ja loovülesandeid.
Eeldused
kuulumine sihtrühma, igapäevane töö lastega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Mängud õues õppimiseks - Tuultega võidu

Eesmärk
saada täiendavaid teadmisi laste ja noorte liikumistundide läbiviimiseks õuekeskkonnas, kasutades loodusmaterjale, liikumisalased loovülesandeid ja mänge ning lõimingülesandeid.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Mängudest õppimine: kuidas kasutada mänge, et arendada vaimseid oskuseid?

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Mänguline jalgpall kehalise kasvatuse tunnis ja huviringis

Eesmärk
täiendada teadmisi jalgpalli algõpetuse õpetamisel koos soovitusliku mängulise harjutusvaraga, praktilisi nõuandeid liikumistundide läbiviimiseks kasutades vahendina palli.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Mängulised suvelaagrid: kuidas kasutada mänge, et teha trenne huvitavaks, variatiivseks ja samas õpetlikuks?

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Mõjustamine ja manipuleerimine: meetodid ja kaitse

Eesmärk
tutvuda põhimõtete ja meetoditega, kuidas toimub käitumise vormimine arvamuste ja hoiakute kaudu, saada teada mõjustamisvõtetest ja viisidest, kuidas kaitsta ennast mõjustamise vastu.
Eeldused
Huvi psühholoogia vastu.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Noorte jõutreening - kas hea või halb, vajalik või hädavajalik?

Eesmärk
saada ülevaade noorte jõutreeningu aluspõhimõtetest, kasuteguritest, erivormidest ning võimalikest ohtudest.
Eeldused
teemast huvitatud osaleja
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Orienteerumismängud kooli kehalise kasvatuse tunnis ja treeningutel

Eesmärk
saada mänguliste tegevuste abil ülevaade orienteerumisest
Eeldused
teemast huvitatud ja kuulumine sihtrühma.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 175,1 katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Oskuste õpetamine: kuidas edastada enda teadmisi tõhusalt

Eesmärk
saada ülevaade spordipsühholoogilistest võtetest, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
Töötamine treenerina või kehalise kasvatuse õpetajana
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, tel 639 1751

Padi palub tantsule - eelkooliealiste laste ja algklasside õpilaste liikumistunni mänguline harjutusvara

Eesmärk
Täiendada teadmistepagasit ja harjutusvara laste liikumistundide läbiviimiseks kasutades erievaid liikumisvahendeid ja loovülesandeid.
Eeldused
kuulumine sihtrühma, igapäevane töö lastega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Paljajalu murul - eelkooliealise lapse loomuliku liikumise toetamine

Eesmärk
saada ülevaade väikelaste võimlemise põhilähtekohadest ning harjutusvarast, õppida analüüsima juhendajana oma tegevust ja tunni läbiviimist.
Eeldused
Töötamine lastega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Pall kutsub veerema - eelkooliealiste laste liikumistunni mänguline harjutusvara

Eesmärk
täiendada teadmistepagasit ja harjutusvara laste liikumistundide läbiviimiseks, kasutades palli mänguvahendina loovülesannetes.
Eeldused
kuulumine sihtrühma, igapäevane töö lastega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Payatt INtransit tehnika

Eesmärk
tutvuda Payatt INtransit tehnikaga ja selle kaudu suurendada oma tantsutehnilist ja metodoloogilist teadmistepagasit.
Eeldused
Varasem kogemus kaasaegses tantsus
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Positiivne organisatsioon: juhtimine, suhted ja motivatsioon

Eesmärk
Saada ülevaade positiivse organisatsiooni mõjujõust inimese arengut toetava organisatsioonikultuuri kohta
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Praktilised lõdvestumisoskused: mida teha, kui keha läheb pingesse?

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
Kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Praktilised spordipsühholoogia teadmised ja oskused alustavale treenerile

Eesmärk
saada alustava treenerina ülevaad psühholoogia ja pedagoogika alastest baasteadmistest ja -oskused treeneritöö põhiteemade lõikes.
Eeldused
Osalejal peab olema praktiseerimiseks tegev treeninggrupp.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Psühholoogia roll füsioterapeudi töös: praktilised teadmised ja oskused koostöös sportlastega

Eesmärk
täiendada enda teadmisi spordipsühholoogia teemal, mis aitab toetada psühholoogilist tööd klientidega.
Eeldused
eelnev tööalane kogemus sportlastega, treenitavatega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Psühholoogilised aspektid spordivigastuste juures

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
liikumisest/spordist huvitatud inimesed
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Psühholoogilised aspektid spordivigastuste juures

Eesmärk
saada ülevaade sellest, kuidas psühholoogilised tegurid võivad olla seotud vigastuste tekkimisega.
Eeldused
liikumisest/spordist huvitatud inimesed
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Rasked kogemused: vältida, unustada või neist õppida?

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina/õpetajana spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Ringmajandusliku mõtlemise toetamine rohemajandusele üleminekul

Eesmärk
saada ülevaade meetoditest, mis aitavad ümber kujundada oma senist tegevust nii, et see vastaks paremini ringmajanduslikele põhimõtetele; saada ülevaade ringmajandusele ülemineku vajalikkuse põhjustest, igaühe rolli ja võimalusi ringmajanduse kontekstis; kujundada komplekssetest süsteemidest mõtlemise oskus.
Eeldused
vähemalt kesk- või kutseharidus
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, 5647 3623

Rännak psühholoogilisse heaolusse

Eesmärk
Saada ülevaade positiivne psühholoogia mõjujõust inimese psühholoogilisele ja füüsilisele heaolule.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Savitöö meetod ja tehnikad

Eesmärk
oskab kasutada savitööd kui kunstipõhist meetodit õpetamisel.
Eeldused
Töötamine eripedagoogina või õpetajana
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Seotuse stiilid, lähisuhted ja emotsionaalne sõltuvus

Eesmärk
saada ülevaade enne esimest eluaastat lapse ja ema vahel tekkivast emotsionaalse sidemest ehk seotusest, mis määrab ära paljud isiksuse omadused.
Eeldused
Huvi psühholoogia vastu.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Somaatiline lähenemine: liikumismustrite kokkumäng ja esmase kiindumussuhte toetamine esimesel eluaastal

Eesmärk
saada algteadmised ja -oskused varajaste liikumisharjumuste äratundmiseks ning toetada esmast kiindumussuhet võtetega, mis lähtuvad lapse loomupärasest uudishimust ja huvist.
Eeldused
Huvi väikelapse arengu, liikumismustrite ning mitteverbaalse suhtluse vastu.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391752, kadri.herde@tlu.ee

Spordi eetiline sisu: kuidas eristada spordis õiget valest ja head halvast?

Eesmärk
Tõsta teadlikkust ja arendada mõistmist spordi eetilise sisu ja seda moonutavate põhjuste osas.
Eeldused
eelhäälestuseks panna kirja üks ausa ja/või üks alatu mängu näide oma spordialalt; lugeda Euroopa spordieetika koodeksit (https://eadse.ee/spordieetika-ja-aus-mang/euroopa-spordieetika-koodeks/) ja tõsta esile enda jaoks lisaselgitust vajavat
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Spordi üldained - Abitreener, tase 3

Eesmärk
omandada teoreetilised baasteadmised abitreener, tase 3 kutse taotlemiseks.
Eeldused
Huvi spordi ja treeneritöö vastu, soov omandada abitreener tase 3 kutset.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, treener@tlu.ee

Spordi üldained - Nooremtreener, tase 4

Eesmärk
omandada teoreetilised baasteadmised nooremtreeneri, tase 4 kutse taotlemiseks.
Eeldused
Abitreeneri 3. taseme kutse või vastavate baasteadmiste olemasolu.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, treener@tlu.ee

Spordi üldained - Treener, tase 5

Eesmärk
omandada teoreetilised baasteadmised treeneri, tase 5 kutse taotlemiseks.
Eeldused
Abitreeneri 4. taseme kutse või vastavate baasteadmiste olemasolu.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, treener@tlu.ee

Spordipsühholoogia rakendamine igapäevases töös

Eesmärk
täiendada spordipsühholoogia teadmisi ja oskusi, käsitada tegelikke juhtumeid ning harjutada uusi oskusi nii töötubades kui ka treeneri/õpetaja isiklikus praktikas.
Eeldused
Osalemise eelduseks on baasteadmised spordipsühholoogiast.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Sporditreenerite professionaalne eetika: mis, miks ja kuidas?

Eesmärk
Spordi eetiliste ja professionaalsete põhimõtete tutvustamise kaudu saada ülevaade treenerieetikast kui professionaalsest eetikast; kujundada arusaam vooruseetika põhiseisukohtadest, et olla oivalise iseloomuga treener ja jõustada moraalne õhkkond treeningul.
Eeldused
Eelhäälestuseks tuleb lugeda Treenerite eetikakoodeksi (https://www.eok.ee/treenerid/treenerite-eetikakoodeks) ja tõsta esile enda jaoks lisaselgitust vajavat
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Sport ja stress: kuidas ennetada, maandada ja taastuda

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Sportlase murdeiga: mida teha ja kuidas üle elada?

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
Kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Sportlase toetamine võistlustel: positiivse häälestuse tehnikad

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Strateegiline jätkusuutlikkuse kommunikatsioon

Eesmärk
saada selgus jätkusuutlikkuse kommunikatsiooni olulisuse osas tänapäeva muutuvas maailmas ja ühiskonnas; saada ülevaade valdkonna põhimõistetest ja nende kasutamise kontekstist; tutvuda praktiliste näidete abil, millised on jätkusuutlikkuse kommunikatsiooni levinuimad veakohad ja silmapaistvaimad edulood; teada strateegilise kommunikatsiooni valikuid, kuidas jätkusuutlikku arengut ettevõtmistes rakendada.
Eeldused
vähemalt kesk- või kutseharidus
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, 5647 3623

Stress, kas igapäevane, kuid märkamatu? Vaenlane või sõber?

Eesmärk
Saada ülevaade eluterve ja konstruktiivse mõtteviisi erinevustest ennast kahjustavast ja probleeme tekitavast mõtteviisidest ning praktilisi võtteid probleemide lahendamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Stressiga toimetulek tantsu- ja liikumisteraapia ja teadveloleku abil

Eesmärk
kujundada omakogemuse kaudu teadmisi teadveloleku harjutamise põhimõtetest ning teadvelolekule toetuvatest tantsu- ja liikumisteraapia võtetest stressiga toimetulekuks.
Eeldused
Huvi kasutada loova liikumise ja teadliku tähelepanu harjutusi stressiga toimetulekuks. Koolitusel osalemiseks ei ole vaja eelnevat kogemust liikumispraktikate ega teadvelolekupraktikatega, piisab huvist ja valmisolekust teha kaasa loovaid ja suures osas liikumispõhised harjutusi.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391752, kadri.herde@tlu.ee

Suhtlemisoskused treeneritöös: mida peaks teadma ja kuidas neid efektiivselt kasutada?

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina/õpetajana spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Tantsu- ja liikumisteraapia alused

Eesmärk
omandada teadmised tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest, põhialustest, arengutest, rakendamise põhimõtetest ja võimalustest; saada ülevaade ja praktiline kogemus tantsu- ja liikumisteraapia peamistest meetoditest ja tehnikatest ning nende eesmärgipärase rakendamise võimalustest; saada terapeutilis-loominguline rühmakogemus.
Eeldused
Kursus on üles ehitatud eeldusena jätkamiseks tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes. Hariduslikuks eelduseks on eelistatult bakalaureusetase. Vajalik on huvi ja valmidus kogemuslikult uurida tantsu ja liikumisteraapia rakendamisvõimalusi ja lugeda inglisekeelset erialakirjandust.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Tegelus - või taktiilsete raamatute ja asjade valmistamine

Eesmärk
saada ülevaade ja kujundada teadmine tegelus- või taktiilsete raamatute koostamisest ja põhioskus valmistamiseks.
Eeldused
Omab õmblemise algteadmisi ja tuleb toime õmblusmasina kasutamisega.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Terve enesetunde heaks

Eesmärk
Saada ülevaade eluterve ja konstruktiivse mõtteviisi erinevustest ennast kahjustavast ja probleeme tekitavast mõtteviisidest ning praktilisi võtteid probleemide lahendamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Tootearendus toidutööstuse väike-ettevõtetele

Eesmärk
Omandada teoreetilised teadmised ja oskused väike-ettevõtte tootearenduses.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Treener - sportlane suhe: kas tuleb loomulikult või vajab panustamist?

Eesmärk
laiendada teadmisi treenitavatega toimiva suhte loomisest ja hoidmisest, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast motiveerituna ja jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
eelnev tööalane kogemus treenitavatega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Treeneri enda heaolu: kuidas raskustega töös toime tulla

Eesmärk
saada ülevaade spordipsühholoogilistest võtetest, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
Töötamine treenerina või kehalise kasvatuse õpetajana.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Treeneri ja lapsevanema koostöö

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, tel 639 1751

Treeneri ja lapsevanema tulemuslik koostöö treeningprotsessis

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab tõhustada treeningprotsessi.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Treeneri juhtimisstiil: vana kool või uued lähenemised

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti, et hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Treeneri võimalus ja oskus lapse või noore seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks

Eesmärk
saada ülevaade, kuidas laste ja noorsportlaste seksuaalse väärkohtlemise juhtumeid ennetada, ära tunda ning asjatundlikult reageerida; tunda väärkohtlemise riski- ja kaitsetegurid noorsportlaste, treenerite, klubide jms seoses, osata näha enda kui spordiorganisatsiooni esindaja rolli väärkohtlemise ennetamises ning väärkohtlemise mõju sportlase tulemustele
Eeldused
Osalema on oodatud kõik, kel soov pöörata tähelepanu sportlase heaolule ja arengule, sh oskus näha sportlast väljaspool sport. Varasem teadlik kokkupuude väärkohtlemise juhtumitega spordivaldkonnas või selle väliselt ei ole eelduseks. Huvi lapse arengu ja heaolu vastu. Valmisolek sportivat last/noort igakülgselt toetada ja arendada.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Treeneri võimalus ja oskus lapse või noore seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks

Eesmärk
saada teada, kuidas laste ja noorsportlaste seksuaalse väärkohtlemise juhtumeid ennetada, ära tunda ning asjatundlikult reageerida, väärkohtlemise riski- ja kaitsetegurid noorsportlaste, treenerite, klubide jms seoses.
Eeldused
Huvi lapse arengu vastu. Valmisolek sportivat last/noort igakülgselt toetada ja arendada.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, tel 639 1751

Treeneri/õpetaja enda heaolu ja motivatsioon

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, tel 639 1751

Treenerilt lapsevanemale: kuidas hoida vastasikust koostööd ja kliendisuhet?

Eesmärk
täiendada enda kui treeneri teadmisi lapsevanema rollist sportlaskarjääris, mis toetaks infovahetust, koosolekute planeerimist, sisekorraeeskirjad meelespead ja arenguvestlusi .
Eeldused
eelnev tööalane kogemus treenitavatega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Treenerite supervisioon

Eesmärk
Saada tuge oma vaimsele heaolule treenerina ja arendada pingetega toimetuleku oskust, et hoida töötervist, sh ennetada läbipõlemist, luua ja arendada töökultuuri.
Eeldused
töötamine treenerina või kehalise kasvatuse õpetajana
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Treeningmeetodi valimine vastavalt individuaalsetele vajadustele

Eesmärk
täiendada teadmisi tervislikult sportimisega kaasnevatest teguritest, tõsta teadlikkust spordialaga tegelemisest ja saada teada spordiala metoodikast.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, e-post: katrin.soidra-zujev@tlu.ee, tel 639 1751

Täiskasvanute ujumise algõpetus

Eesmärk
saada ülevaade täiskasvanute ujumise algõpetuse ja ujumisviiside teoreetilistest põhialustest koos harjutusvaraga.
Eeldused
kuulumine sihtrühma, igapäevane töö täiskasvanute õpetamis/juhendamisega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Tänapäeva noorte üldfüüsiline baas, efektiivse liikumistunni läbiviimine ja analüüs – noorte motiveerimine spordis

Eesmärk
saada uusi ideid liikumistunni sisustamiseks oma keharaskusega treenimisel ning noorte motiveerimisel läbi huvitavate ringtreeningute ja mängude.
Eeldused
Töötamine spordiala treeneri, instruktori või kehalise kasvatuse õpetajana
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Tänulikkus – emotsioonid, hoiakud ja suhted

Eesmärk
Saada ülevaade eluterve ja konstruktiivse mõtteviisi erinevustest ennast kahjustavast ja probleeme tekitavast mõtteviisidest ning praktilisi võtteid käitumismustrite lahendamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Tõhus koostöö lapsevanematega

Eesmärk
saada ülevaade treenerina spordipsühholoogilistest võtetest, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
Töötamine treenerina või kehalise kasvatuse õpetajana.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Töövõime versus puhkus ja taastumine

Eesmärk
baasteadmised mitmekülgseks ettevalmistuseks oma treeninghooaja planeerimiseks ning võistlustel osalemiseks; tõsta teadlikkust spordialaga tegelemiseks ning õppida teadmisi rakendama praktikas.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Universaalne toote- ja teenusedisain

Eesmärk
teada saada disainmõtlemise olemusest, praktiliste näidete varal saada ülevaade sellest, kuidas suunata loovust rakendades ettevõtet või organisatsiooni innovatsioonile.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Vaimne tervis spordis - rohkem kui häirete puudumine

Eesmärk
täiendada enda kui treeneri teadmisi vaimse tervise ja vaimsete häirete teemal, mis aitab vaimse tervise probleeme spordis märgata ja nendele kohaselt reageerida; täiendada oma treeneri oskusi vaimse tervise toetamise osas.
Eeldused
eelnev tööalane kogemus treenitavatega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Vaimne tervis spordis - rohkem kui häirete puudumine

Eesmärk
täiendada enda kui treeneri teadmisi vaimse tervise ja vaimsete häirete teemal, mis aitab vaimse tervise probleeme spordis märgata ja nendele kohaselt reageerida; täiendada oma treeneri oskusi vaimse tervise toetamise osas.
Eeldused
eelnev tööalane kogemus treenitavatega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Vaimsete oskuste arendamine trennis

Eesmärk
saada ülevaade, kuidas treenerina trennis teadlikult soodustada vaimsete oskuste arengut, kuidas toetada treenitava tähelepanu, keskendumist ja eesmärkide seadmist.
Eeldused
eelnev tööalane kogemus treenitavatega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 175,1 katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Visuaalkunsti ja savitöö rakendamine tava- ja erivajadustega õpilaste õpetamisel

Eesmärk
Omandada teoreetilisi teadmisi ja praktilist kogemust visuaalkunsti ja savitöö rakendamisest tava- ja erivajadustega õpilaste õpetamisel.
Eeldused
Töötamine eripedagoogi või õpetajana, lasteaiaõpetajana (koolituse jooksul tuleb koguda praktilist kogemust visuaalkunsti ja savitöö õpetamisel rakendamisest.) Vajalik on huvi ja valmidus teoreetiliselt ja praktiliselt uurida, millised on visuaalkunst ja savitöö kasutamise võimalused õpetamisprotsessis.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Visuaalkunsti meetodid ja tehnikad

Eesmärk
õppida kasutama visuaalkunstipõhiseid eri meetodeid, tehnikaid, harjutusi õpetamisel klassiruumis ja/või individuaalsel juhendamisel.
Eeldused
Töötamine eripedagoogina või õpetajana
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Visuaalkunstiteraapia alused

Eesmärk
Saada võimalus teadmise kujundamiseks visuaalkunstiteraapia rakendamisest teraapilistel eesmärkidel, visuaalkunstiteraapia erinevatest sihtgruppidest ja visuaalkunstiteraapia meetodite ja tehnikate rakendamisest.
Eeldused
Hariduslikuks eelduseks on vähemalt bakalaureusetase (soovitav tervise, psühholoogia, kunsti või kunstipedagoogika, eripedagoogika, sotsiaalpedagoogika alal). Vajalik on huvi ja valmidust kogemuslikult uurida visuaalkunstiteraapia rakendamisvõimalusi ja lugeda ingliskeelset erialakirjandust. Õpingute jooksul on soovitav saada eneseteraapia kogemus koolitusprogrammi välise terapeudi juures.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Visuaalkunstiteraapia praktika

Eesmärk
saada võimalus oskuste ja teadmise omandamiseks kunstiteraapia tehnikate ja harjutuste praktiliseks rakendamiseks, omakogemus kunstiteraapia erinevate tehnikate ja harjutuste tervist toetavast toimest.
Eeldused
Osalemine moodulkoolituse peakursusel.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Visualiseerimise vahendid

Eesmärk
läbi proovida ja kasutusse võtta tõhusad teabehaldamise kaardirakendused
Eeldused
Huvitatud visualiseerimisest. Kaasa võtta sülearvuti
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, tel 639 1751

Väikelaste võimlemine

Eesmärk
saada ülevaade väikelaste võimlemise erinevatest lähtekohadest ning harjutusvarast, õppida analüüsima juhendajana oma tegevust ja tunni läbiviimist.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Väikelaste võimlemine lasteaias ja -hoius

Eesmärk
saada ülevaade väikelaste (1,5 - 6 eluaastat) võimlemine lasteaias ja -hoius erinevatest lähtekohadest ning harjutusvarast, õppida analüüsima juhendajana oma tegevust ja tunni läbiviimist.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Võistluskogemusest: kuidas toetada sportlaste tegutsemist ning soodustada optimaalset sooritust

Eesmärk
saada ülevaade spordipsühholoogilistest võtetest, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
Töötamine treenerina või kehalise kasvatuse õpetajana.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Võrkpallitreeneri III taseme erialane ettevalmistus

Eesmärk
kujundada eriala teoreetilised teadmised ja praktilised oskused võrkpalli III taseme (abitreeneri ) kutse omandamiseks; omandada teadmisi ja oskusi võrkpallurite kehalise võimekuse hindamiseks ja võrkpallitehnika õpetamiseks; kujundada didaktilised oskused tagasiside, peegelduse ja eneseanalüüsi kaudu.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Raini Stamm, raini.stamm@tlu.ee

Võrkpallitreeneri IV taseme erialane ettevalmistus

Eesmärk
õppida arendama võrkpallurite kehalist võimekust, tehnikaalaseid oskusi ja võistkondlikku mängutaktikat; kujundada võistkondlikku kaitse ja ründetegevuse teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Raini Stamm, raini.stamm@tlu.ee

Võrkpallitreeneri V taseme erialane ettevalmistus

Eesmärk
kujundada eriala teoreetilised teadmised ja praktilised oskused võrkpallitreeneri V taseme treeneri kutse saamiseks; õppida planeerima treeningprotsessi tipptasemel; kujundada analüüsioskust võistlustel võistkonna ründe ja kaitsetegevuse soorituse edukuse hindamise analüüsi kaudu.
Eeldused
Treenerid ja juhendajad, kes on läbinud nooremtreeneri (EKR tase 4) võrkpallitreeneri koolituse ja/või omavad nooremtreeneri kutsekvalifikatsiooni võrkpallis
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Raini Stamm, raini.stamm@tlu.ee

Õmblemise ABC ehk lihtsad õmblustööd

Eesmärk
omandada lihtsaid õmblustehnoloogilisi oskusi ja kinnistada neid iseseisvate ülesannete täitmise abil.
Eeldused
Omab õmblemise algteadmisi ja tuleb toime õmblusmasina kasutamisega.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Üksildus, kas ka inspiratsiooniallikas?

Eesmärk
Saada ülevaade eluterve ja konstruktiivse mõtteviisi erinevustest ennast kahjustavast ja probleeme tekitavast mõtteviisidest ning praktilisi võtteid probleemide lahendamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Ükskõiksus, kas motiveeriv või lammutav?

Eesmärk
Saada ülevaade eluterve ja konstruktiivse mõtteviisi erinevustest ennast kahjustavast ja probleeme tekitavast mõtteviisidest ning praktilisi võtteid probleemide lahendamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Ülevaade inimese anatoomiast ja füsioloogiast

Eesmärk
Saada baasteadmised inimese keha ehitusest ehk anatoomiast ja talitlusest ehk füsioloogiast; kujundada arusaam inimkeha organite ja organsüsteemide koostööst.
Eeldused
Erialane töö inimestega. Teemast huvitatud praktikud.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 175,1 katrin.soidra-zujev@tlu.ee