TELLIMISEL KOOLITUSED

Terve ja jätkusuutlik eluviis

2 meetrit ekraanist ehk liikumistegevused online tunnis

Eesmärk
omandada uusi teadmisi liikumisalaste ideede, ülesannete, harjutuste ja võimaluste kohta kaugõppe perioodil.
Eeldused
kuulumine sihtrühma, igapäevane töö lastega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

2. tüüpi diabeet ja toitumine

Eesmärk
tutvuda tõenduspõhiste toitumissoovitustega 2. tüüpi diabeediga inimesele ja osata neid soovitusi rakendada oma igapäevatöös.
Eeldused
arvuti kasutamise oskus vähemalt kesktasemel
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Ajajuhtimine

Eesmärk
saada teada, kuidas oma ajakasutust mõtestada ja õppida seda muutma
Eeldused
Huvitatud süsteemsete teadmiste kujunemiseks tänapäevastest organisatsiooni-teooriatest, meetoditest ja rakendustest.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Ajakohastatud õppekava: tehnoloogiavaldkonna ainete suunised teoorias ja praktikas

Eesmärk
Saada ülevaade ajakohastatud õppekava suuniste rakendamisest, eri teadusalade ühendamisest praktilises tegevustes .
Eeldused
töötamine tehnoloogiavaldkonna ainete õpetajana
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Alaseljavalu - põhjused ja võimalikud lahendused

Eesmärk
täiendada teadmisi tervislikult sportimisega kaasnevatest teguritest.
Eeldused
Osaleja on huvitatud tervisespordist.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Andestamine – kas keeruline, tunnetuslik ja käitumuslik nähtus?

Eesmärk
Saada ülevaade eluterve ja konstruktiivse mõtteviisi erinevustest ennast kahjustavast ja probleeme tekitavast mõtteviisidest ning praktilisi võtteid käitumismustrite lahendamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Arendame arukaid sportlasi: keskendumise ja positiivse häälestamise tehnikad

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
spordialade treenerid, instruktorid või kehalise kasvatuse õpetaja
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, tel 639 1751

Arendame arukaid sportlasi: kuidas panna sportlasi iseseisvalt mõtlema ja treeningust maksimumi saama?

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Arendavad kunstiteraapia ülesanded koolitunnis rakendamiseks

Eesmärk
saada praktiline kogemus lihtsate kunstiteraapia ülesannete kasutamisest õppetundides lähtuvalt riiklikust õppekavast.
Eeldused
Huvi täiendada oma erialast tööd loominguliste töövõtetega. Koolitusel osalemiseks ei ole vaja varasemat loomingulist ettevalmistust, koolitusel osalejaid julgustatakse oma loomingulisi oskusi arendama.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391752, kadri.herde@tlu.ee

Armastuse tüübid ja lähisuhete areng

Eesmärk
saada ülevaade armastuse kontseptsioonidest ja veetluse reeglipärasustest.
Eeldused
Huvi psühholoogia vastu.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Autentne liikumine

Eesmärk
õppida tundma autentse liikumise distsipliini põhiprintsiipe, tehnikat ja harjutusi, saada praktiline omakogemus.
Eeldused
huvi teema vastu
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, kadri.herde@tlu.ee, 6409402

Beebide ja väikelaste ujumisõpetus

Eesmärk
saada ülevaade beebide ja väikelaste ujumisõpetuse põhialustest ja harjutusvara ujumistundide läbiviimiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma, igapäevane töö beebide ja lastega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 6409 443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Beebide ja väikelaste ujutamine

Eesmärk
saada ülevaade beebide ja väikelaste ujutamisest ning sukeldumisest, läbida ujutamise ja sukeldumise põhilähtekohad ning harjutusvara, õppida analüüsima oma tegevust.
Eeldused
Aktiivselt beebide ja väikelaste võimlemisega tegelejad, kes näevad ujumise algõpetuse teadmiste täiendamises erialast arenguvõimalust; füsioterapeudid, kes tegelevad lastega basseinis.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Beebide ja väikelaste võimlemine

Eesmärk
saada ülevaade beebide ja väikelaste võimlemiseerinevatest lähtekohadest, läbida võimlemise põhilähtekohad ning harjutusvara, õppida analüüsima juhendajana oma tegevust ja tunni läbiviimist.
Eeldused
Aktiivselt beebide ja väikelaste võimlemisega tegelejad spetsialistid või harrastajad
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Beebide ujumisõpetus

Eesmärk
saada ülevaade beebide ujumisõpetuse põhialustest koos harjutusvaraga beebide ujumistundide läbiviimiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma, igapäevane töö beebide ja lastega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 6409443

Biovaigust toodete valmistamine

Eesmärk
saada võimalus biovaigust valmistatava toote tehnoloogiate tundmaõppimiseks ja biovaigust toodete valmistamiseks.
Eeldused
Puuduvad
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Digitehnoloogiaga rikastatud eksperimendid kooli loodusainetes

Eesmärk
saada ülevaade tänapäevaste mõõtmis- ja katseseadmete kasutamisest, saada juhendid, kuidas eksperimendi etapid (probleemi püstitus, teooria, eksperiment, analüüs ja kokkuvõte) on võimalik siduda terviklikuks digitaalseks tööleheks.
Eeldused
Huvi digitaalsete seadmete kasutamise suhtes. Kursusel osaleja võib eelnevalt oma arvutisse alla laadida Sparkvue programmi prooviversiooni lehelt Pasco.com. Nii on võimalus töölehte paralleelselt kaasa teha. NB! Tahvelarvutitele on vastav programm vabavarana alla laetav.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Disainmõtlemine kui enesearengu meetod

Eesmärk
Omandada baasteadmised disainmõtlemisest ja disainmõtlemise tehnikatest; saada omakogemus disainmõtlemise tehnikate rakendamisest ja disainmõtlemise protsessist.
Eeldused
keskharidus ja eesti keele oskus, huvi teema vastu
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6409402, kadri.herde@tlu.ee

Eelkooliealiste laste mänguline jalgpalli õpetus

Eesmärk
täiendada teadmisi eelkooliealiste laste algõpetusest jalgpalli õpetamisel koos sooovitusliku mängulise harjutusvaraga, praktilisi nõuandeid liikumistundide läbiviimiseks kasutades palli.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Eelkooliealiste laste praktiline ujumisõpetus

Eesmärk
saada ülevaade eelkooliealiste laste ujumise algõpetuse ja ujumisviiside tehnika õpetamise põhialuste harjutusvarast.
Eeldused
kuulumine sihtrühma, igapäevane töö lastega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751. katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Efektiivne koostöö lastevanematega

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ja hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
huvi teema vastu
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, 639 1751

Elektrilise võnkeringi konstrueerimine

Eesmärk
osata tekitada huvi looduse ja loodusteaduste vastu, mis aitaks kinnistada kooli füüsikakursuses õpitud teooriat; lahendada huvitavaid eksperimentaalseid ülesandeid; osata kujundada valmisolekut ülikoolis loodusteaduste ainete õppimiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma, huvi loodusteaduste vastu
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, tel 639 1751, e-post: katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Empaatia – võime mis tagab meie heaolu?

Eesmärk
Saada ülevaade eluterve ja konstruktiivse mõtteviisi erinevustest ennast kahjustavast ja probleeme tekitavast mõtteviisidest ning praktilisi võtteid käitumismustrite lahendamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Enesejuhtimine treeningu ja võistluste protsessis: ülemuretsemisest eesmärgistatud keskendumiseni.

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Enesekaastunne ja selle toetamine liikumispõhiste tehnikatega

Eesmärk
praktiseerida enesekaastunnet liikumispõhiste tehnikate kaudu; leida individuaalsed enesekaastunde tööriistad
Eeldused
keskharidus, huvi teema vastu
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6409402, kadri.herde@tlu.ee

Erivajadusega inimeste toitumine ja liikumine

Eesmärk
omandada vajalikud teadmised mõistmaks tegureid, mis mõjutavad erivajadusega inimese tervislikku toitumist ja liikumist.
Eeldused
Anatoomia ja füsioloogia alased eelteadmised
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Erivajadustega õpilase toetamine IKT vahendite abil

Eesmärk
Omandada teadmisi ja oskusi eri digikeskkondade võimaluste tõhusaks rakendamiseks oma töös tugispetsialistina. Tutvuda ja katsetada erinevaid keskkondi. Luua õppesisu oma igapäevatöös kasutamiseks.
Eeldused
eripedagoogi, logopeedi,väikeklassi õpetajana vmt tugiseptsialistina töötamine
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Funktsionaalse seisundi hindamise testide kasutamise võimalused õpilastele ja noorsportlastele

Eesmärk
saada ülevaade ja täiendada oma oskuste pagasit funktsionaalse sooritusvõime hindamise ja saadud tulemuste tõlgendamisest laste/noorte kehaliste tegevuste või treeningute planeerimisel.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Gluteen teraviljades

Eesmärk
saada ülevaade gluteeni moodustumisest ja rollist toiduvalmistamisel.
Eeldused
suunatud õpetajatele, eeldab osalejate eelnevat õpetamise kogemust
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Grupiprotsessid spordis: millega tuleks arvestada ja kuidas positiivseid grupi mõjusid toetada?

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
teemast huvitatud eriala inimesed
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Harjumuste kujundamine spordis

Eesmärk
täiendada teadmisi harjumuste kujundamisel spordis, mis aitavad mõista harjumuste tekkeid, olemasolevate muutmist ja uute kujundamist.
Eeldused
eelnev tööalane kogemus treenitavatega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Harrastussportlase õlaprobleemid ja -vaevused

Eesmärk
täiendada teadmisi tervislikult sportimisega kaasnevatest teguritest.
Eeldused
Osaleja on huvitatud tervisespordist.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Hääle kasutamine ärevushäirete leevendamiseks

Eesmärk
Õppida tundma hääleinstrumendi teraapilise kasutamise võimalusi ärevuse ja distressi oskuslikumaks juhtimiseks, omandada häälekeskseid praktilisi võtteid kõrgendatud ärevusega toimetulekuks ja ärevushäirete leevendamiseks.
Eeldused
huvi omandada lisaoskusi eneseregulatsiooniks ja ärevuse juhtimiseks, et kasutada neid oma töös ja igapäevastes tegevustes
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6409402, kadri.herde@tlu.ee

Iga samm loeb – liikumistegevus eelkooliealiste lastega ja harjutusvara

Eesmärk
täiendada teadmistepagasit ja harjutusvara laste liikumistundide läbiviimiseks, kasutades erinevaid liikumisvahendeid ja loovülesandeid nii õues kui ka sisetingimustes
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Inimese anatoomia ja füsioloogia

Eesmärk
saada baasteadmised inimese keha ehitusest ehk anatoomiast ja talitlusest ehk füsioloogiast; kujundada arusaam inimkeha organite ja organsüsteemide koostööst ning inimkeha kui ühtse terviku tegevusest.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Jalgpalli õpetus vanemas kooliastmes

Eesmärk
täiendada teadmisi jalgpalli algõpetuse õpetamisel koos soovitusliku harjutusvaraga, praktilisi nõuandeid liikumistundide läbiviimiseks kasutades vahendina palli.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Jalgpallitehnika ABC kehalise kasvatuse tunnis

Eesmärk
täiendada teadmisi jalgpallitehnika algõpetuse õpetamise harjutusvaraga.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Jalutuskäik sketšides - jalutaja jäljeraamat

Eesmärk
õppida nägema ümbritsevat rohkem, kogeda seda sügavamalt, detailsemalt ja osata nähtut mõtestada visandamise abil.
Eeldused
Varasema joonistamise kogemus pole piirang, vaid loob võimaluse ennast üllatada.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Jooga tehnikate rakendamine laste liikumistunni või treeningu rikastamiseks

Eesmärk
saada ülevaade jooga tehnikate ja meetodite rakendamisest lastele suunatud liikumistundides ja treeningutes tundide rikastamiseks ning laste arengu toetamiseks.
Eeldused
Eelnev erialane kogemus laste/noorte võimlemise alal.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev 639 1751 katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Juhtimine ja eestvedamine tervisedenduses

Eesmärk
kujundada teadmised ja oskused tervisedenduse valdkonna tööprotsesside tõhustamiseks, sh projektide koostamiseks, juhtimiseks ja elluviimiseks
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Kaastunne – areng ja mõjud

Eesmärk
Saada ülevaade eluterve ja konstruktiivse mõtteviisi erinevustest ennast kahjustavast ja probleeme tekitavast mõtteviisidest ning praktilisi võtteid käitumismustrite lahendamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Keemiliste ja füüsikaliste nähtuste ilmnemine toiduvalmistamisel

Eesmärk
Saada ülevaade loodusteaduste seostest toiduvalmistamisprotsessiga keemiliste ja füüsikaliste nähtuste näitel.
Eeldused
suunatud õpetajatele, eeldab osalejate eelnevat õpetamise kogemust
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Kehalise loovpraktika kasutamise tehnikad ja protsess

Eesmärk
Tutvuda võimalustega, kuidas üles ehitada ja läbi viia kehaharjutuste sessioon või tund, kasutades selleks keha- ja loovuspõhiseid sekkumistehnikaid ja ressursse.
Eeldused
Huvi teema vastu.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Kehateadlikkus

Eesmärk
Saada ülevaade ja omakogemus kehateadlikkuse komponentidest, põhialustest ja nende rakendamisest tantsu- ja liikumisteraapias.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Keskendumine spordis: oskus, mis vajab eraldi tähelepanu!

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
teemast huvitatud eriala inimesed
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Kliimamuutused ja jätkusuutlikkus - võimalused KOVi tulevikuarengute planeerimisel

Eesmärk
mõista kliimamuutuste ja jätkusuutlikkuse kontseptsiooni sisu ja seost igapäevaeluga, spetsiifiliselt kohaliku omavalitsuse strateegilise arengukavaga; tutvuda uute majandusmudelite ja nende rakendusvõimalustega kohalikus kogukonnas; osata luua kohaliku kogukonna terviklik ja pika-ajaline heaolukava/tulevikuvisioon.
Eeldused
eeldused puuduvad
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Kollaažtehnikad ja muudetud raamatud kunstiteraapias

Eesmärk
õppida tundma, praktiseerida kollaažtehnikaid ja muudetud raamatu tehnikaid.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, kadri.herde@tlu.ee, 6391752

Komposiitkivist toodete valmistamine

Eesmärk
saada võimalus komposiitkivist valmistatava toote tehnoloogiate tundmaõppimiseks ja komposiitkivist toodete valmistamiseks.
Eeldused
Puuduvad
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Kord ja distsipliin trennis: kuidas tekitada ja hoida?

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ja hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Korvpallitreeneri III taseme erialane ettevalmistus

Eesmärk
kujundada eriala teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi korvpalli III taseme (abitreeneri) kutse omandamiseks; omandada korvpallurite kehalise ettevalmistuse ja individuaalse ründe- ja kaitsemängu tehnikaelemendid ja osata neid õpetada johtuvalt vanuseastmest; kujundada analüüsioskus käsitletud teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kaudu; osata sooritada ja õpetada korvpalli tehnikaelemente, arendada kehalisi võimeid arvestades ealisi iseärasusi, planeerida treeningprotsessi.
Eeldused
kogemus korvpallitreenerina
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kersti Sirel, kersti.sirel@tlu.ee

Korvpallitreeneri IV taseme erialane ettevalmistus

Eesmärk
korvpallitreeneri IV taseme (nooremtreeneri) treenerikutse omandamiseks ja õpetamiseks kujundada eriala teadmisi ja oskusi ning arendada analüüsi oskust korvpallurite kehalise ettevalmistuse, individuaalse, grupilise, võistkondlik ründe- ja kaitsemängu tehniliste võtete ja taktika osas.
Eeldused
töötamine treenerina
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kersti Sirel, kersti.sirel@tlu.ee

Korvpallitreeneri V taseme erialane ettevalmistus

Eesmärk
osata arendada korvpallurite kehalist ettevalmistust, grupilisi ja võistkondlikke ründe- ja kaitsemängu tehniliste võtteid ja taktikalisi teadmisi; arendada oma analüüsioskust võistlusmängude analüüsi kaudu; omandada eriala teoreetilised teadmised ja praktilised oskused korvpallitreeneri V taseme treenerikutse saamiseks.
Eeldused
töötamine korvpallitreenerina
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kersti Sirel, kersti.sirel@tlu.ee

Kuidas edastada keerulisi sõnumeid?

Eesmärk
saada ülevaade, milline on juhi roll organisatsiooni suhtluskultuuri loomisel ja kuidas läbi viia keerulisi vestlusi, sh kuidas edastada koondamisteateid.
Eeldused
organisatsiooni eri tasandi juhi rollis olemine või töötajad, kes alustavad juhina
Korraldaja
koolitus- ja konverentsikeskus, Elina Tahvel, 5090216, elina.tahvel@tlu.ee

Kuidas läbi tänulikkuse suurendada vaimset tugevust ja heaolu

Eesmärk
omandada ülevaade tänulikkuse käsitlusest, keerukusest ja rakendamisest eri situatsioonides
Eeldused
teemast huvitatud
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 640 9443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Kuidas märgata rühihäireid ja aidata neid korrigeerida

Eesmärk
tõsta teadlikkust rühi olemusest, õppida tundma põhilisi rühihäireid ja täiendada oma oskustepagasit testide ja harjutustega rühihäirete korrigeerimisel; osata õpetaja/treenerina märgata rühiga seotud probleeme varakult ning suunata nii lapsi kui lapsevanemaid nendega tegelema.
Eeldused
Oodatud osalema kõik teemast huvitatud inimestaga töötavad spetsialistid.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751; katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Kuidas saada sisemiselt tugevaks: positiivsus tänulikkuse kaudu

Eesmärk
saada ülevaade positiivse psühholoogia mõjust inimese psühholoogilisele ja füüsilisele heaolule, sisemise tasakaalu saavutamisele.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 640 9443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Kuidas võimestada tiimi?

Eesmärk
Õppida teaduspõhiseid võimestamise võtteid, parandada tiimiliikmete omavahelist kommunikatsiooni, kollegiaalsust, tööga rahulolu ja tulemuslikkust.
Eeldused
töötamine tiimis (meeskonnas, osakonnas, üksuses)
Korraldaja
koolitus- ja konverentsikeskus, Elina Tahvel; 5090216; elina.tahvel@tlu.ee

Kunstidepõhised tegevused õpetamisel

Eesmärk
omandada teoreetilisi teadmisi ja praktilist kogemust kunstide ja savitöö kasutamisest tavapäraste ja erivajadustega õpilaste õpetamisel.
Eeldused
Hariduslikuks eelduseks on vähemalt bakalaureusetase ja töötamine eripedagoogi või õpetaja erialal. Vajalik on huvi ja valmidus teoreetiliselt ja praktiliselt uurida, millised on eri kunstide (visuaalkunst, muusika, liikumine ja tants) ja savitöö kasutamise võimalused õpetamisprotsessis.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Kunstipõhine peretöö lastega peredega

Eesmärk
Saada teadmised, oskused ja omakogemus kunstipõhise peretöö rakendamiseks lastega peredega.
Eeldused
Kunstiteraapiate õppekava lõpetanu. Huvi kunstipõhise peretöö meetodi ja tehnikate vastu; valmisolek õppida omakogemuse kaudu rühmas; valmisolek ja võimalused sooritada iseseisev töö lastega peredega.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Kunstipõhine peretöö paaridega

Eesmärk
omandada teadmised, oskused ja omakogemus kunstipõhise paaritöö rakendamiseks.
Eeldused
Kunstiteraapiate õppekava lõpetanu. Huvi kunstipõhise peretöö meetodi, tehnikate ja harjutuste vastu; valmisolek õppida omakogemuse kaudu rühmas; valmisolek ja võimalused sooritada iseseisvat tööd paaridega.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Kunstipõhine peretöö vanem-laps diaadiga

Eesmärk
omandada teadmised, oskused ja omakogemus kunstipõhise diaaditöö rakendamiseks.
Eeldused
Kunstiteraapiate õppekava lõpetanu. Huvi süsteemse pereteraapia ja kunstipõhise peretöö meetodi, tehnikate ja harjutuste vastu; valmisolek õppida omakogemuse kaudu rühmas; valmisolek ja võimalused sooritada iseseisvat tööd vanem-laps diaadidega.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Kunstipõhised teraapilised meetodid ja tehnikad eneseteadlikkuse toetamiseks

Eesmärk
Omandada teadmised, kuidas kunstiteraapias kasutatavate avatud stuudio ja rühmameetodiga on võimalik pakkuda iseendale uusi teadmisi ja kogemusi kunstipõhistest eri meetoditest ja tehnikatest; saada kogemus sellest, milline on eri meetodite ja tehnikate toime heaolule, meeleolule, energiatasemele.
Eeldused
Isiklik huvi ja valmisolek katsetada erinevaid kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid ning valmidus panustada rühmaprotsessi (kohalolek, teistega arvestamine, kunstipõhistes tegevustes kogetu ja loodu jagamise julgus, konfidentsiaalsusest lähtumine).
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6409402, kadri.herde@tlu.ee

Kunstiteraapia eakatega

Eesmärk
kujundada algteadmised kunstiteraapiast eakatega ja kunstiteraapilistest töövõtetest toetamaks eakate, sh dementsusega eakate toimetulekut ja kohanemist.
Eeldused
Huvi täiendada oma erialast tööd teadmistega kunstiteraapia rakendamisest eakatega, s.h hooldekodu keskkonnas. Koolitusel osalemiseks ei ole vaja varasemat loomingulist ettevalmistust.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, kadri.herde@tlu.ee, 6391752

Kunstiteraapia kroonilise ja mitmikdiagnoosiga psüühikahäirega täiskasvanute jõustamisel ja agressiivse käitumise vähendamisel

Eesmärk
osata rakendada kunstipõhiseid meetodeid, vahendeid ja tehnikaid kliendi eripäradest lähtuvalt, osata luua kunstipõhiste tegevuste läbiviimiseks ohutu ja turvaline keskkond (meetodite, tehnikate, vahendite valik)
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Kunstiteraapia vaimse heaolu toetamiseks

Eesmärk
osata kunstiteraapiliste tegevustega heaolu toetada; tutvuda kunstiteraapia olemuse, meetodite, materjalide ja tehnikatega.
Eeldused
Vajalik on huvi ja valmidus panustada grupiprotsessi (kohalolek ja valmisolek kogeda uusi väljakutseid, teistega arvestamine, loomingulises protsessis kogetu ja loodu jagamise julgus, konfidentsiaalsuse reeglitega arvestamine).
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Kunstiteraapia: Digiprogrammide kasutamine töös eakatega

Eesmärk
õppida kasutama digiprogramme teraapilistel eesmärkidel eakate sihtgrupiga.
Eeldused
Huvi digiprogrammide kasutamise vastu kunstiteraapias ja või abistamistöös laiemalt.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Kurbus ja depressiivsus: kuidas neid avastada ja mida need meiega teha võivad?

Eesmärk
Saada ülevaade eluterve ja konstruktiivse mõtteviisi erinevustest ennast kahjustavast ja probleeme tekitavast mõtteviisidest ning praktilisi võtteid probleemide lahendamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Käitumisraskustega laps/noor kehalise kasvatuse tunnis

Eesmärk
Saada ülevaade koolieas laste/noorte käitumisraskustest, nende põhjustest ja seostest hariduslike erivajadustega; õppida tundma meetodeid ja võtteid, millega saab ennetada mittesoovitavat käitumist ja toime tulla käitumisraskusega laste/noortega läbiviidavas tunnis.
Eeldused
Omab erialast töökogemust.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Käitumisraskustega laps/noor kehalise kasvatuse tunnis või treeningus

Eesmärk
saada ülevaade koolieas laste/noorte käitumisraskustest, nende põhjustest ja seostest hariduslike erivajadustega . Õppida tundma meetoteid ja võtteid, millega saab ennetada mittesoovitavat käitumist ning toimetulla käitumisraskusega laste/noortega läbiviidavas tunnis.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Lahenduskeskne lähenemine enesejuhtimises

Eesmärk
omandada teadmised heaolust ja selle mõjuritest ning oskused rakendada lahenduskeskseid töövõtteid enesejuhtimisel.
Eeldused
Huvitatus inimkäitumise mitmekülgsusest, valmidus arendada endas oskust näha ressursse ja lahendusi ning kujundada tervist ja heaolu toetav mõtte- ja eluviis. Koolitusel osalemiseks ei ole vaja varasemat loomingulist ettevalmistust. Õpe on interaktiivne, eeldab avatust ja julgust ennast analüüsida ning oma kogemusi reflekteerida.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6409402, kadri.herde@tlu.ee

Lahenduskeskne pilditöö: eesmärgist lahenduseni

Eesmärk
Saada omakogemus lahenduskeskse pilditöö võimalustest eneseregulatsioonis.
Eeldused
Huvi õppida ennast tundma pilditöö kaudu, oma tugevusi ja ressursse avastada, soov arendada lahenduste leidmist ja mõtteviisi, et teiste suunamine algab enese suunamisest. Koolitusel osalemiseks ei ole vaja varasemat loomingulist ettevalmistust.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Laste kunstiteraapia erinevate psühholoogiliste häirete ja krooniliste seisundite leevendamiseks

Eesmärk
Saada ülevaade lastele ja noorukitele suunatud kunstiteraapia rakendamise võimalustest, kasutegurist ja piirangutest erinevate psühholoogiliste häirete (ASD, ADHD, intellektipuue ja sellega kaasuvad hariduslikud erivajadused; söömishäired, depressioon) ja krooniliste haiguste (diabeet) leevendamisel.
Eeldused
Töötamine sotsiaalpedagoogina, eripedagoogina, psühholoogina, lasteaiaõpetajana, õpetajana
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6409402, kadri.herde@tlu.ee

Laste trenn: millega arvestada ja kuidas nendega töötada?

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Liikluskommunikatsioon

Eesmärk
mõista liikluskommunikatsiooni tähendust ja kommunikatsiooni olulisust liiklusohutuse parandamisel.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Liikumise/tantsupõhised meetodid ja tehnikad

Eesmärk
õppida kasutama liikumise/tantsupõhiseid tehnikaid töös eri vajaduste ja eripäradega õpilastega nii klassiruumis kui ka individuaaltöös.
Eeldused
Töötamine eripedagoogina või õpetajana
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Liikumisõpetuse mitmekesisus - ebatraditsioonliste vahendite loov ja mänguline kasutamine liikumistunni mitmekesistamiseks

Eesmärk
täiendada teadmistepagasit ja harjutusvara liikumistegevuste rikastamiseks eri materjale ja ebatraditsioonilisi vahendeid kasutades.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Liikuv klassiruum: ainetunde rikastavad liikumistegevused

Eesmärk
saada ülevaade, et toetada laste ja noorte liikumistundide läbiviimist ja mitmekesistada ainetunde.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Liikuvuse planeerimine

Eesmärk
saada ülevaade inimeste liikuvusega seotud probleemidest, liikuvuse vajadusest, liikuvust mõjutavatest planeerimismeetmetest; mõista transpordi kasutamise ja planeerimise vahelisi seoseid.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Lugu liigutuse taga - liikumistegevus eelkooliealiste lastega ja harjutusvara

Eesmärk
täiendada teadmistepagasit ja harjutusvara eelkooliealiste laste liikumistegevuseks loovülesandeid kasutades.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Lugu liigutuse taga - liikumistegevused, mängud ja harjutusvara liikumistundidesse

Eesmärk
täiendada teadmistepagasit ja harjutusvara laste liikumistegevuseks loovülesandeid kasutades, mis toetab uuenenud liikumisõpetuse ainekava
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Madal enesehinnang, mida sellega peale hakata?

Eesmärk
Saada ülevaade eluterve ja konstruktiivse mõtteviisi erinevustest ennast kahjustavast ja probleeme tekitavast mõtteviisidest ning praktilisi võtteid probleemide lahendamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Maskide valmistamine ja kunstiteraapiline rakendamine eneseavastamiseks

Eesmärk
osata kasutada visuaalkunstipõhistele tehnikatele tuginevaid maske eri sihtgruppide (lapsed, noorukid, täiskasvanud) jõustamisel.
Eeldused
Töötamine hariduse, tervise, psühholoogia või loovteraapiate alal. Vajalik on huvi ja valmidust kogemuslikult uurida visuaalkunstipõhiste maskide toimet ja valmistamise tehnikaid.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Materjali vastupanu ehk koostöö võlu - liikumistegevused ja harjutusvara liikumistunni mitmekesistamiseks

Eesmärk
täiendada teadmistepagasit ja harjutusvara liikumistegevuste rikastamiseks eri materjale ja ebatraditsioonilisi vahendeid kasutades.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Meedia ja kommunikatsioon tervisedenduses

Eesmärk
tutvuda tänapäevaste tervisekommunikatsiooni teooriatega, kommunikatsiooni ja meedia eri meetoditega ning nende rakendamisega tervisedenduses.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Miks me ei saavuta püstitatud eesmärke spordis?

Eesmärk
täiendada teadmisi tervislikult sportimisega kaasnevatest teguritest
Eeldused
Osaleja on huvitatud tervisespordist.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Motivatsioon kehalise kasvatuse tunnis: kuidas kujundada motiveerivat õpikeskkonda?

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit õpetajana spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Motivatsioon spordis

Eesmärk
laiendada teadmiste ja oskuste pagasit treenimise motivatsiooni teemal.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Motivatsioon spordis: kuidas kujundada motiveerivat saavutuskeskkonda?

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Motiveeriva intervjueerimise põhimõtted ja -võtted

Eesmärk
saada teada motiveerivast intervjueerimisest ja õppida selle võtteid.
Eeldused
Teemavaldkonnast huvitatud
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, tel 639 1751

Muna omadused toiduvalmistamisprotsessis

Eesmärk
Saada ülevaade põhikooli II või III kooliastme eri ainetundides munaga liituvate teemade käsitlemiseks.
Eeldused
suunatud õpetajatele, sest eeldatakse õpetamiskogemust
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Must Triaad isiksuses: psühhopaatia, makjavellism, nartsissism

Eesmärk
saada ülevaade isiksuse Musta Triaadi põhilistest omadustest ja väljendustest ning analüüsida nendega seotud käitumismustreid.
Eeldused
Huvi psühholoogia vastu.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, e-post: katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Muusika ja muusikaliste tegevuste kasutamise meetodid ning tehnikad

Eesmärk
oskab õpetamisprotsessis kasutada muusikapõhiseid meetodeid, tehnikaid ja harjutusi.
Eeldused
Töötamine eripedagoogina või õpetajana
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Muusika kasutamine visuaalkunstiteraapias

Eesmärk
Omandada baasteadmised muusika mõjuaspektide kasutamise võimalustest ja piirangutest kunstiteraapias. Saada omakogemus visuaalkunstiteraapia protsessidest, kuhu on erinevatest eesmärkidest lähtuvalt integreeritud muusika.
Eeldused
Kunstiteraapiate õppekava läbimine spetsialiseerumisega visuaalkunstiteraapiale.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6409402, kadri.herde@tlu.ee

Muusikateraapiline praktiline omakogemus

Eesmärk
kujundada oskused ja teadmised omakogemuse analüüsiks muusikateraapia tehnikate ja loovteraapiliste harjutuste kaudu ning eeldused saadud teadmiste ja kogemuste kasutamiseks enesejõustamise ja -regulatsiooni toetamisel.
Eeldused
Soov tegeleda enesearenguga ja end loominguliselt jõustada. Eelnev muusikaline kogemus ei ole vajalik.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391752, kadri.herde@tlu.ee

Muutuste psühholoogia: inimesel, organisatsioonis, ühiskonnas

Eesmärk
Saada ülevaade muutuste mõjuefektidest ja kujundada välja oskused muutuste protsesside analüüsiks, juhtimiseks ja muutuste planeerimiseks positiivse psühholoogia vaates. Kujundada välja oskused säilenõtkuse ja heaolu suurendamiseks muutuste protsessis.
Eeldused
eesti keele oskus C1 tasemel, inglise keele oskus B2 tasemel; bakalaureuse kraadi või sellega võrdsustatud haridustase
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Mängime trennis: kuidas kasutada mänge, et teha trenni huvitavaks, tõsta variatiivsust ja õpetlikkust?

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
töötamine treenerina või kehalise kasvatuse õpetajana
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, 639 1751; Karin Rohi, karin.rohi@tlu.ee

Mängu peidetud tantsud

Eesmärk
kujundada täiendavaid teadmisi laste ja noorte liikumistundide või tantsutundide läbiviimiseks, kasutades tantsu baaselemente, loovtantsu tehnikaid, liikumisvahendeid ja loovülesandeid.
Eeldused
kuulumine sihtrühma, igapäevane töö lastega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Mängu peidetud tantsud - loovad võimalused tantsulise liikumise põimiseks liikumistundi

Eesmärk
kujundada täiendavaid teadmisi laste ja noorte liikumistundide või tantsutundide läbiviimiseks, kasutades tantsu baaselemente, (loov)tantsu tehnikaid, liikumisvahendeid ja loovülesandeid.
Eeldused
kuulumine sihtrühma, igapäevane töö lastega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Mängu peidetud – liikumismängud uue liikumisõpetuse viies valdkonnas

Eesmärk
täiendada teadmistepagasit ja harjutusvara laste liikumistegevuseks mänguliste liikumiste kaudu, mis toetab uue liikumisõpetuse õppekava elluviimist läbi kõigi viie valdkonna.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 6409443

Mängud õues õppimiseks: tuultega võidu

Eesmärk
saada täiendavaid teadmisi laste ja noorte liikumistundide läbiviimiseks õuekeskkonnas, kasutades loodusmaterjale, liikumisalased loovülesandeid ja mänge ning lõimingülesandeid.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Mängudest õppimine: kuidas kasutada mänge, et arendada vaimseid oskuseid?

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Mänguline jalgpall kehalise kasvatuse tunnis ja huviringis

Eesmärk
täiendada teadmisi jalgpalli algõpetuse õpetamisel koos soovitusliku mängulise harjutusvaraga, praktilisi nõuandeid liikumistundide läbiviimiseks kasutades vahendina palli.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Mängulised suvelaagrid: kuidas kasutada mänge, et teha trenne huvitavaks, variatiivseks ja samas õpetlikuks?

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Mõjustamine ja manipuleerimine: meetodid ja kaitse

Eesmärk
tutvuda põhimõtete ja meetoditega, kuidas toimub käitumise vormimine arvamuste ja hoiakute kaudu, saada teada mõjustamisvõtetest ja viisidest, kuidas kaitsta ennast mõjustamise vastu.
Eeldused
Huvi psühholoogia vastu.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Noorte jõutreening - kas hea või halb, vajalik või hädavajalik?

Eesmärk
saada ülevaade noorte jõutreeningu aluspõhimõtetest, kasuteguritest, erivormidest ning võimalikest ohtudest.
Eeldused
teemast huvitatud osaleja
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Orienteerumine koolis ja lasteaias

Eesmärk
saada mänguliste tegevuste abil ülevaade orienteerumisest; orineteerumiskaart ja erinevad harjutused orienteerumiskaardiga
Eeldused
teemast huvitatud ja kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 640 9443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Orienteerumismängud kooli kehalise kasvatuse tunnis ja treeningutel

Eesmärk
saada mänguliste tegevuste abil ülevaade orienteerumisest
Eeldused
teemast huvitatud ja kuulumine sihtrühma.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 175,1 katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Orienteerumismängud koolis ja lasteaias

Eesmärk
saada mänguliste tegevuste abil ülevaade orienteerumisest
Eeldused
teemast huvitatud ja kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 175,1 katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Orienteerumisradade planeerimine õppetegevuses vabavaraga Purple Pen ja alternatiivsete orienteerumiskaartide kasutusvõimalused

Eesmärk
saada ülevaade orienteerumisradade planeerimise vabavaralisest programmist “Purple Pen”; õppida tegema alternatiivseid orienteerumiskaarte olemasolevast infost lähtuvalt.
Eeldused
Elementaarne arvuti kasutamise oskus (oskab luua, avada faile, oskab kopeerida-kleepida, teha ekraanilõiget). Kursusel osaleja peab omama isiklikku arvutit. Eeltööna tuleb arvutisse laadida veebilehelt http://purplepen.golde.org/ Purple Pen programm. Seda saab teha vajutades nupule Download ning seejärel täita tavapäraseid installeerimise käske, mille järel on tarkvara arvutisse installeeritud. Installeerimisel on võimalik valida ka eesti keel.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 175,1 katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Oskuste õpetamine: kuidas edastada enda teadmisi tõhusalt

Eesmärk
saada ülevaade spordipsühholoogilistest võtetest, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
Töötamine treenerina või kehalise kasvatuse õpetajana
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, tel 639 1751

Padi palub tantsule - eelkooliealiste laste ja algklasside õpilaste liikumistunni mänguline harjutusvara

Eesmärk
Täiendada teadmistepagasit ja harjutusvara laste liikumistundide läbiviimiseks kasutades erievaid liikumisvahendeid ja loovülesandeid.
Eeldused
kuulumine sihtrühma, igapäevane töö lastega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Paljajalu murul - eelkooliealise lapse loomuliku liikumise toetamine

Eesmärk
saada ülevaade väikelaste võimlemise põhilähtekohadest ning harjutusvarast, õppida analüüsima juhendajana oma tegevust ja tunni läbiviimist.
Eeldused
Töötamine lastega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Pall kutsub veerema - eelkooliealiste laste liikumistunni mänguline harjutusvara

Eesmärk
täiendada teadmistepagasit ja harjutusvara laste liikumistundide läbiviimiseks, kasutades palli mänguvahendina loovülesannetes.
Eeldused
kuulumine sihtrühma, igapäevane töö lastega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Pasta valmistamine

Eesmärk
õppida pastataigna valmistamise etappe, taigna vormimist ja erinevate pastatoitude valmistamist.
Eeldused
teemast huvitatud
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Positiivne organisatsioon: juhtimine, suhted ja motivatsioon

Eesmärk
Saada ülevaade positiivse organisatsiooni mõjujõust inimese arengut toetava organisatsioonikultuuri kohta
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Positiivne organisatsioon: õiglus, muutused ja usaldus

Eesmärk
Saada ülevaade positiivse organisatsiooni mõjujõust inimese arengut toetava organisatsioonikultuuri kohta
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Praktilised lõdvestumisoskused: mida teha, kui keha läheb pingesse?

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
Kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Praktilised spordipsühholoogia teadmised ja oskused alustavale treenerile

Eesmärk
saada alustava treenerina ülevaad psühholoogia ja pedagoogika alastest baasteadmistest ja -oskused treeneritöö põhiteemade lõikes.
Eeldused
Osalejal peab olema praktiseerimiseks tegev treeninggrupp.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Psühholoogia roll füsioterapeudi töös: praktilised teadmised ja oskused koostöös sportlastega

Eesmärk
täiendada enda teadmisi spordipsühholoogia teemal, mis aitab toetada psühholoogilist tööd klientidega.
Eeldused
eelnev tööalane kogemus sportlastega, treenitavatega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Psühholoogilised aspektid spordivigastuste juures

Eesmärk
saada ülevaade sellest, kuidas psühholoogilised tegurid võivad olla seotud vigastuste tekkimisega.
Eeldused
liikumisest/spordist huvitatud inimesed
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Psühholoogilised häired lastel ja noorukitel

Eesmärk
Omandada baasteadmised laste ja noorukite psühholoogiliste häirete sümptomaatikast ja psühhoterapeutilise ravi põhimõtetest, sh haiglaravi ja ravimite võimalikest kõrvalmõjudest.
Eeldused
Magistrikraadi omamine kunstiteraapiates, eripedagoogikas, alushariduses, sotsiaaltöös
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6409402, kadri.herde@tlu.ee

Rasked kogemused: vältida, unustada või neist õppida?

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina/õpetajana spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Ringmajandusliku mõtlemise toetamine rohemajandusele üleminekul

Eesmärk
saada ülevaade meetoditest, mis aitavad ümber kujundada oma senist tegevust nii, et see vastaks paremini ringmajanduslikele põhimõtetele; saada ülevaade ringmajandusele ülemineku vajalikkuse põhjustest, igaühe rolli ja võimalusi ringmajanduse kontekstis; kujundada komplekssetest süsteemidest mõtlemise oskus.
Eeldused
vähemalt kesk- või kutseharidus
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, 5647 3623

Ruumikäitumine organisatsioonis: kontoriruum

Eesmärk
Saada ülevaade ümbritseva füüsilise keskkonna mõjust töötajate produktiivsusele, pühendumisele ja rahulolule.
Eeldused
Huvi, kuidas organisatsiooni ja kontori füüsiline töökeskkond mõjutab töötajate produktiivsust.
Korraldaja
koolitus- ja konverentsikeskus, Elina Tahvel, 5090216, elina.tahvel@tlu.ee

Rännak psühholoogilisse heaolusse

Eesmärk
Saada ülevaade positiivne psühholoogia mõjujõust inimese psühholoogilisele ja füüsilisele heaolule.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Savitöö meetod ja tehnikad

Eesmärk
oskab kasutada savitööd kui kunstipõhist meetodit õpetamisel.
Eeldused
Töötamine eripedagoogina või õpetajana
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Savitöö rakendamine laste ja täiskasvanute emotsioonide reguleerimiseks

Eesmärk
Savitöö kui kunstiterapeutilise vahendi kasutamine laste ja täiskasvanute emotsioonide reguleerimiseks ja nendega toimetulekuks.
Eeldused
Töötamise kogemus eripedagoogina, õpetajana, sotsiaaltöötajana, psühholoogina ja nõustajana. Valmidus teoreetiliselt uurida ja praktiliselt kogeda, millised on savitöö rakendamise võimalused laste ja täiskasvanute emotsioonide reguleerimiseks.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6409402, kadri.herde@tlu.ee

Savitöö rakendamine laste ja täiskasvanute ärevuse sümptomite leevendamiseks ja nendega toimetulekuks

Eesmärk
õppida tundma savitööd kui kunstiterapeutilist vahendit laste ja täiskasvanute ärevuse sümptomite leevendamiseks ja nendega toimetulekuks.
Eeldused
Bakalureuse kraad. Töötamise kogemus eripedagoogina, õpetajana, psühholoogina või nõustajana. Valmidus teoreetiliselt ja praktiliselt uurida, millised on savitöö rakendamise võimalused laste ja täiskasvanute ärevuse sümptomite leevendamiseks.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, kadri.herde@tlu.ee, 6409402

Seksuaalkasvatuse olulisus töös lastega

Eesmärk
mõista seksuaalkasvatuse olulisust eelkoolieelses eas ja osata toetada lapse seksuaalset arengut positiivse eeskujuga; olla teadlikum sekkumis-ja abivõimalustest, millega toetada seksuaalselt väärkoheldud last.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Seotuse stiilid, lähisuhted ja emotsionaalne sõltuvus

Eesmärk
saada ülevaade enne esimest eluaastat lapse ja ema vahel tekkivast emotsionaalse sidemest ehk seotusest, mis määrab ära paljud isiksuse omadused.
Eeldused
Huvi psühholoogia vastu.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Sissejuhatus hiina võitluskunsti Taiji

Eesmärk
Tutvuda ja harjutada Hiina sisemist võitluskunsti, et tugevdada keha ja meele vastupidavust
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Konfutsiuse instituut, konfutsiuseinstituut@tlu.ee (+372) 619 9505

Somaatiline lähenemine: liikumismustrite kokkumäng ja esmase kiindumussuhte toetamine esimesel eluaastal

Eesmärk
saada algteadmised ja -oskused varajaste liikumisharjumuste äratundmiseks ning toetada esmast kiindumussuhet võtetega, mis lähtuvad lapse loomupärasest uudishimust ja huvist.
Eeldused
Huvi väikelapse arengu, liikumismustrite ning mitteverbaalse suhtluse vastu.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391752, kadri.herde@tlu.ee

Spordi eetiline sisu: kuidas eristada spordis õiget valest ja head halvast?

Eesmärk
Tõsta teadlikkust ja arendada mõistmist spordi eetilise sisu ja seda moonutavate põhjuste osas.
Eeldused
eelhäälestuseks panna kirja üks ausa ja/või üks alatu mängu näide oma spordialalt; lugeda Euroopa spordieetika koodeksit (https://eadse.ee/spordieetika-ja-aus-mang/euroopa-spordieetika-koodeks/) ja tõsta esile enda jaoks lisaselgitust vajavat
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Spordi üldained: abitreener, tase 3

Eesmärk
omandada teoreetilised baasteadmised abitreener, tase 3 kutse taotlemiseks.
Eeldused
Huvi spordi ja treeneritöö vastu, soov omandada abitreener tase 3 kutset.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, treener@tlu.ee

Spordi üldained: nooremtreener, tase 4

Eesmärk
omandada teoreetilised baasteadmised nooremtreeneri, tase 4 kutse taotlemiseks.
Eeldused
Abitreeneri 3. taseme kutse või vastavate baasteadmiste olemasolu.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, treener@tlu.ee

Spordi üldained: treener, tase 5

Eesmärk
omandada teoreetilised baasteadmised treeneri, tase 5 kutse taotlemiseks.
Eeldused
Abitreeneri 4. taseme kutse või vastavate baasteadmiste olemasolu.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, treener@tlu.ee

Spordipsühholoogia rakendamine igapäevases töös

Eesmärk
täiendada spordipsühholoogia teadmisi ja oskusi, käsitada tegelikke juhtumeid ning harjutada uusi oskusi nii töötubades kui ka treeneri/õpetaja isiklikus praktikas.
Eeldused
Osalemise eelduseks on baasteadmised spordipsühholoogiast.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Sporditreenerite professionaalne eetika: mis, miks ja kuidas?

Eesmärk
Spordi eetiliste ja professionaalsete põhimõtete tutvustamise kaudu saada ülevaade treenerieetikast kui professionaalsest eetikast; kujundada arusaam vooruseetika põhiseisukohtadest, et olla oivalise iseloomuga treener ja jõustada moraalne õhkkond treeningul.
Eeldused
Eelhäälestuseks tuleb lugeda Treenerite eetikakoodeksi (https://www.eok.ee/treenerid/treenerite-eetikakoodeks) ja tõsta esile enda jaoks lisaselgitust vajavat
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Sport ja stress: kuidas ennetada, maandada ja taastuda

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Sportlase murdeiga: mida teha ja kuidas üle elada?

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
Kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Sportlase toetamine võistlustel: positiivse häälestuse tehnikad

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Sportlaste vaimne vastupidavus

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ja hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
teemast huvitatud
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Strateegiline jätkusuutlikkuse kommunikatsioon

Eesmärk
saada selgus jätkusuutlikkuse kommunikatsiooni olulisuse osas tänapäeva muutuvas maailmas ja ühiskonnas; saada ülevaade valdkonna põhimõistetest ja nende kasutamise kontekstist; tutvuda praktiliste näidete abil, millised on jätkusuutlikkuse kommunikatsiooni levinuimad veakohad ja silmapaistvaimad edulood; teada strateegilise kommunikatsiooni valikuid, kuidas jätkusuutlikku arengut ettevõtmistes rakendada.
Eeldused
vähemalt kesk- või kutseharidus
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, 5647 3623

Stress, kas igapäevane, kuid märkamatu? Vaenlane või sõber?

Eesmärk
Saada ülevaade eluterve ja konstruktiivse mõtteviisi erinevustest ennast kahjustavast ja probleeme tekitavast mõtteviisidest ning praktilisi võtteid probleemide lahendamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Stressiga toimetulek tantsu- ja liikumisteraapia ja teadveloleku abil

Eesmärk
kujundada omakogemuse kaudu teadmisi teadveloleku harjutamise põhimõtetest ning teadvelolekule toetuvatest tantsu- ja liikumisteraapia võtetest stressiga toimetulekuks.
Eeldused
Huvi kasutada loova liikumise ja teadliku tähelepanu harjutusi stressiga toimetulekuks. Koolitusel osalemiseks ei ole vaja eelnevat kogemust liikumispraktikate ega teadvelolekupraktikatega, piisab huvist ja valmisolekust teha kaasa loovaid ja suures osas liikumispõhised harjutusi.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391752, kadri.herde@tlu.ee

Suhtlemisoskused treeneritöös: mida peaks teadma ja kuidas neid efektiivselt kasutada?

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina/õpetajana spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Süsteemse peretöö alused

Eesmärk
omandada algteadmised perekonna kui süsteemi mõistmiseks ja süsteemse mõtlemise arendamiseks; tutvuda pereteraapia alusteooriate ja põhiliste lähenemistega.
Eeldused
Kunstiteraapiate õppekava lõpetanud; huvi süsteemse pereteraapia ja kunstipõhise peretöö meetodite ja tehnikate vastu; valmisolek õppida omakogemuse kaudu rühmas; valmisolek ja võimalused sooritada iseseisvaid peretöid lastega peredega.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Tantsu- ja liikumisteraapia alused

Eesmärk
omandada teadmised tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest, põhialustest, arengutest, rakendamise põhimõtetest ja võimalustest; saada ülevaade ja praktiline kogemus tantsu- ja liikumisteraapia peamistest meetoditest ja tehnikatest ning nende eesmärgipärase rakendamise võimalustest; saada terapeutilis-loominguline rühmakogemus.
Eeldused
Kursus on üles ehitatud eeldusena jätkamiseks tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes. Hariduslikuks eelduseks on eelistatult bakalaureusetase. Vajalik on huvi ja valmidus kogemuslikult uurida tantsu ja liikumisteraapia rakendamisvõimalusi ja lugeda inglisekeelset erialakirjandust.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Tegelus - või taktiilsete raamatute ja asjade valmistamine

Eesmärk
saada ülevaade ja kujundada teadmine tegelus- või taktiilsete raamatute koostamisest ja põhioskus valmistamiseks.
Eeldused
Omab õmblemise algteadmisi ja tuleb toime õmblusmasina kasutamisega.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Tehnoloogilised rakendused terviseinfo valdkonnas

Eesmärk
kujundada teadmisi terviseinfo valdkonna tehnoloogilistest rakendusest ja oskusi kasutada tervishoiuvaldkonna digitaalseid lahendusi tervishoiuteenuste kvaliteedi ja terviseinfokäitumise parandamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Terve enesetunde heaks

Eesmärk
Saada ülevaade eluterve ja konstruktiivse mõtteviisi erinevustest ennast kahjustavast ja probleeme tekitavast mõtteviisidest ning praktilisi võtteid probleemide lahendamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Terviseandmete ja -informatsiooni haldamine

Eesmärk
kujundada teadmisi ja oskusi tervise ja heaolualase informatsiooni haldamiseks ja juhtimiseks, et soodustada juurdepääsu relevantsetele terviseandmetele ja iinformatsioonile, mille oskuslik kasutamine võimaldab suunata poliitikaid ja meetmeid tervise ja heaolu parandamiseks. Toetada pädevuste kujunemist terviseinfo kvaliteedi ja usaldusväärsuse kontekstist ning terviseandmete ja -informatsiooni haldamise eetilistest aspektidest.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Terviseinfo kvaliteet, usaldusväärsus ja turvalisus

Eesmärk
kujundada pädevus terviseinfo kvaliteedi ja usaldusväärsuse kontekstist ning terviseandmete ja -informatsiooni haldamise eetilistest aspektidest ja turvalisusest.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Terviseinfo poliitika ja terviseinfo haldamise põhimõtted

Eesmärk
kujundada teadmisi ja oskusi terviseinfo haldamist reguleerivate poliitikate mõistmiseks ning terviseandmete korrektse, turvalise ja konfidentsiaalse haldamise põhimõtete rakendamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Terviseinfokäitumine

Eesmärk
kujundada teadmisi terviseinfokäitumisest ja oskusi analüüsida terviseinfo vajadust ning erinevate sihtgruppide terviseinfokäitumist.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Toidukeemia avaldumine praktikas

Eesmärk
Õppida tundma toidukeemiaalaseid protsesse, luua sild teoreetiliste teadmiste ja praktilise toiduvalmistamise vahel.
Eeldused
keskharidus
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Jaana Taar, Jaana.Taar@tlu.ee

Tootearendus toidutööstuse väike-ettevõtetele

Eesmärk
Omandada teoreetilised teadmised ja oskused väike-ettevõtte tootearenduses.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Treener - sportlane suhe: kas tuleb loomulikult või vajab panustamist?

Eesmärk
laiendada teadmisi treenitavatega toimiva suhte loomisest ja hoidmisest, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast motiveerituna ja jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
eelnev tööalane kogemus treenitavatega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Treeneri enda heaolu: kuidas raskustega töös toime tulla

Eesmärk
saada ülevaade spordipsühholoogilistest võtetest, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
Töötamine treenerina või kehalise kasvatuse õpetajana.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Treeneri ja lapsevanema koostöö

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, tel 639 1751

Treeneri ja lapsevanema tulemuslik koostöö treeningprotsessis

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab tõhustada treeningprotsessi.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Treeneri juhtimisstiil: vana kool või uued lähenemised

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti, et hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Treeneri võimalus ja oskus lapse või noore seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks

Eesmärk
saada ülevaade, kuidas laste ja noorsportlaste seksuaalse väärkohtlemise juhtumeid ennetada, ära tunda ning asjatundlikult reageerida; tunda väärkohtlemise riski- ja kaitsetegurid noorsportlaste, treenerite, klubide jms seoses, osata näha enda kui spordiorganisatsiooni esindaja rolli väärkohtlemise ennetamises ning väärkohtlemise mõju sportlase tulemustele
Eeldused
Osalema on oodatud kõik, kel soov pöörata tähelepanu sportlase heaolule ja arengule, sh oskus näha sportlast väljaspool sport. Varasem teadlik kokkupuude väärkohtlemise juhtumitega spordivaldkonnas või selle väliselt ei ole eelduseks. Huvi lapse arengu ja heaolu vastu. Valmisolek sportivat last/noort igakülgselt toetada ja arendada.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Treeneri võimalus ja oskus lapse või noore seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks

Eesmärk
saada teada, kuidas laste ja noorsportlaste seksuaalse väärkohtlemise juhtumeid ennetada, ära tunda ning asjatundlikult reageerida, väärkohtlemise riski- ja kaitsetegurid noorsportlaste, treenerite, klubide jms seoses.
Eeldused
Huvi lapse arengu vastu. Valmisolek sportivat last/noort igakülgselt toetada ja arendada.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, tel 639 1751

Treeneri/õpetaja enda heaolu ja motivatsioon

Eesmärk
täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, tel 639 1751

Treenerilt lapsevanemale: kuidas hoida vastasikust koostööd ja kliendisuhet?

Eesmärk
täiendada enda kui treeneri teadmisi lapsevanema rollist sportlaskarjääris, mis toetaks infovahetust, koosolekute planeerimist, sisekorraeeskirjad meelespead ja arenguvestlusi .
Eeldused
eelnev tööalane kogemus treenitavatega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Treenerite supervisioon

Eesmärk
Saada tuge oma vaimsele heaolule treenerina ja arendada pingetega toimetuleku oskust, et hoida töötervist, sh ennetada läbipõlemist, luua ja arendada töökultuuri.
Eeldused
töötamine treenerina või kehalise kasvatuse õpetajana
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Treeningmeetodi valimine vastavalt individuaalsetele vajadustele

Eesmärk
täiendada teadmisi tervislikult sportimisega kaasnevatest teguritest, tõsta teadlikkust spordialaga tegelemisest ja saada teada spordiala metoodikast.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, e-post: katrin.soidra-zujev@tlu.ee, tel 639 1751

Tuultega võidu - mängulised liikumistegevused õues õppimiseks

Eesmärk
omandada täiendavaid teadmisi laste ja noorte liikumistundide läbiviimiseks õuekeskkonnas, kasutades loodusmaterjale, liikumisalased loovülesandeid ja mänge, lõimingülesandeid.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Täiskasvanute ujumise algõpetus

Eesmärk
saada ülevaade täiskasvanute ujumise algõpetuse ja ujumisviiside teoreetilistest põhialustest koos harjutusvaraga.
Eeldused
kuulumine sihtrühma, igapäevane töö täiskasvanute õpetamis/juhendamisega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Tänapäeva noorte üldfüüsiline baas, efektiivse liikumistunni läbiviimine ja analüüs – noorte motiveerimine spordis

Eesmärk
saada uusi ideid liikumistunni sisustamiseks oma keharaskusega treenimisel ning noorte motiveerimisel läbi huvitavate ringtreeningute ja mängude.
Eeldused
Töötamine spordiala treeneri, instruktori või kehalise kasvatuse õpetajana
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Tänulikkus – emotsioonid, hoiakud ja suhted

Eesmärk
Saada ülevaade eluterve ja konstruktiivse mõtteviisi erinevustest ennast kahjustavast ja probleeme tekitavast mõtteviisidest ning praktilisi võtteid käitumismustrite lahendamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Tänulikkus, suhted ja heaolu

Eesmärk
saada ülevaade tänulikkuse käsitlusest, keerukusest ja rakendamisest eri situatsioonides
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 640 9443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Tõenduspõhise meditsiini andmebaasid ja infootsing

Eesmärk
kujundada teadmised tõenduspõhise meditsiini andmebaaside olemusest ja omandada praktilised infootsioskused.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Tõhus koostöö lapsevanematega

Eesmärk
saada ülevaade treenerina spordipsühholoogilistest võtetest, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
Töötamine treenerina või kehalise kasvatuse õpetajana.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Töövõime versus puhkus ja taastumine

Eesmärk
baasteadmised mitmekülgseks ettevalmistuseks oma treeninghooaja planeerimiseks ning võistlustel osalemiseks; tõsta teadlikkust spordialaga tegelemiseks ning õppida teadmisi rakendama praktikas.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Vabastav liikumine helimaastikes

Eesmärk
Praktiseerida heaolu ja loovat eneseväljendust pakkuvaid tegevusi; saada kogemus loovtegevuste kaudu heaolu ja vaimse tervise toetamisest, osata vastavaid tegevusi juhendada.
Eeldused
huvi erinevate loovtegevuste praktiseerimiseks
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Vaimne tervis spordis - rohkem kui häirete puudumine

Eesmärk
täiendada enda kui treeneri teadmisi vaimse tervise ja vaimsete häirete teemal, mis aitab vaimse tervise probleeme spordis märgata ja nendele kohaselt reageerida; täiendada oma treeneri oskusi vaimse tervise toetamise osas.
Eeldused
eelnev tööalane kogemus treenitavatega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Vaimsete oskuste arendamine trennis

Eesmärk
saada ülevaade, kuidas treenerina trennis teadlikult soodustada vaimsete oskuste arengut, kuidas toetada treenitava tähelepanu, keskendumist ja eesmärkide seadmist.
Eeldused
eelnev tööalane kogemus treenitavatega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 175,1 katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Visuaalkunsti ja savi kasutamine koolieelses ja nooremas koolieas laste koostööoskuse arendamisel

Eesmärk
saada ülevaade vastavate eagruppide koostööoskuse komponentidest, omandada teadmised, kuidas kasutada visuaalkunsti ja savi meetodeid ja tehnikaid koostööoskuse arendamisel
Eeldused
vähemalt bakalaureusetasemel haridus; huvi ja valmidus kogemuslikult uurida visuaalkunsti ja savi toimeid ja kasutamist koostööoskuste arendamisel.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Visuaalkunsti ja savitöö rakendamine tava- ja erivajadustega õpilaste õpetamisel

Eesmärk
Omandada teoreetilisi teadmisi ja praktilist kogemust visuaalkunsti ja savitöö rakendamisest tava- ja erivajadustega õpilaste õpetamisel.
Eeldused
Töötamine eripedagoogi või õpetajana, lasteaiaõpetajana (koolituse jooksul tuleb koguda praktilist kogemust visuaalkunsti ja savitöö õpetamisel rakendamisest.) Vajalik on huvi ja valmidus teoreetiliselt ja praktiliselt uurida, millised on visuaalkunst ja savitöö kasutamise võimalused õpetamisprotsessis.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Visuaalkunsti meetodid ja tehnikad

Eesmärk
õppida kasutama visuaalkunstipõhiseid eri meetodeid, tehnikaid, harjutusi õpetamisel klassiruumis ja/või individuaalsel juhendamisel.
Eeldused
Töötamine eripedagoogina või õpetajana
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Visuaalkunstiteraapia alused

Eesmärk
Saada võimalus teadmise kujundamiseks visuaalkunstiteraapia rakendamisest teraapilistel eesmärkidel, visuaalkunstiteraapia erinevatest sihtgruppidest ja visuaalkunstiteraapia meetodite ja tehnikate rakendamisest.
Eeldused
Hariduslikuks eelduseks on vähemalt bakalaureusetase (soovitav tervise, psühholoogia, kunsti või kunstipedagoogika, eripedagoogika, sotsiaalpedagoogika alal). Vajalik on huvi ja valmidust kogemuslikult uurida visuaalkunstiteraapia rakendamisvõimalusi ja lugeda ingliskeelset erialakirjandust. Õpingute jooksul on soovitav saada eneseteraapia kogemus koolitusprogrammi välise terapeudi juures.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Visuaalkunstiteraapia praktika

Eesmärk
saada võimalus oskuste ja teadmise omandamiseks kunstiteraapia tehnikate ja harjutuste praktiliseks rakendamiseks, omakogemus kunstiteraapia erinevate tehnikate ja harjutuste tervist toetavast toimest.
Eeldused
Osalemine moodulkoolituse peakursusel.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Visualiseerimise vahendid

Eesmärk
läbi proovida ja kasutusse võtta tõhusad teabehaldamise kaardirakendused
Eeldused
Huvitatud visualiseerimisest. Kaasa võtta sülearvuti
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, tel 639 1751

Väikelaste mänguline ujumisõpetus

Eesmärk
saada ülevaade väikelaste ujumise algõpetuse teoreetilistest põhialustest koos mängulise harjutusvaraga ujumistundide läbiviimiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma, igapäevane töö lastega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 6409443

Väikelaste võimlemine

Eesmärk
saada ülevaade väikelaste võimlemise erinevatest lähtekohadest ning harjutusvarast, õppida analüüsima juhendajana oma tegevust ja tunni läbiviimist.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Väikelaste võimlemine lasteaias ja -hoius

Eesmärk
saada ülevaade väikelaste (1,5 - 6 eluaastat) võimlemine lasteaias ja -hoius erinevatest lähtekohadest ning harjutusvarast, õppida analüüsima juhendajana oma tegevust ja tunni läbiviimist.
Eeldused
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Võistluskogemusest: sportlase toetamine ja optimaalne sooritus

Eesmärk
saada ülevaade spordipsühholoogilistest võtetest, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ja hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.
Eeldused
töötamine treenerina või kehalise kasvatuse õpetajana
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Võrkpallitreeneri III taseme erialane ettevalmistus

Eesmärk
kujundada eriala teoreetilised teadmised ja praktilised oskused võrkpalli III taseme (abitreeneri ) kutse omandamiseks; omandada teadmisi ja oskusi võrkpallurite kehalise võimekuse hindamiseks ja võrkpallitehnika õpetamiseks; kujundada didaktilised oskused tagasiside, peegelduse ja eneseanalüüsi kaudu.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Raini Stamm, raini.stamm@tlu.ee

Võrkpallitreeneri IV taseme erialane ettevalmistus

Eesmärk
õppida arendama võrkpallurite kehalist võimekust, tehnikaalaseid oskusi ja võistkondlikku mängutaktikat; kujundada võistkondlikku kaitse ja ründetegevuse teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Raini Stamm, raini.stamm@tlu.ee

Võrkpallitreeneri V taseme erialane ettevalmistus

Eesmärk
kujundada eriala teoreetilised teadmised ja praktilised oskused võrkpallitreeneri V taseme treeneri kutse saamiseks; õppida planeerima treeningprotsessi tipptasemel; kujundada analüüsioskust võistlustel võistkonna ründe ja kaitsetegevuse soorituse edukuse hindamise analüüsi kaudu.
Eeldused
Treenerid ja juhendajad, kes on läbinud nooremtreeneri (EKR tase 4) võrkpallitreeneri koolituse ja/või omavad nooremtreeneri kutsekvalifikatsiooni võrkpallis
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Raini Stamm, raini.stamm@tlu.ee

Zentangle tehnika olemus ja kasutusvõimalused

Eesmärk
Saada praktiline ülevaade Zentangle tehnika klassikalisest olemusest, selle integreerimise võimalustest teiste tehnikatega ja kunstivahenditega (akvarell, kollaaž, joonistamine/ värvipliiatsid); omandada teadmised, milliseid vahendeid tehnika nõuab ja kuidas toimib kunstitehnikana.
Eeldused
Visuaalkunstiteraapia algkursuse läbimine, loovterapeudi väljaõppe läbimine, kunstiõpetajaks õppimine, kunstiõpetajana töötamine ja/või kunstihuvi.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Üksildus, kas ka inspiratsiooniallikas?

Eesmärk
Saada ülevaade eluterve ja konstruktiivse mõtteviisi erinevustest ennast kahjustavast ja probleeme tekitavast mõtteviisidest ning praktilisi võtteid probleemide lahendamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Ükskõiksus, kas motiveeriv või lammutav?

Eesmärk
Saada ülevaade eluterve ja konstruktiivse mõtteviisi erinevustest ennast kahjustavast ja probleeme tekitavast mõtteviisidest ning praktilisi võtteid probleemide lahendamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Ülevaade inimese anatoomiast ja füsioloogiast

Eesmärk
Saada baasteadmised inimese keha ehitusest ehk anatoomiast ja talitlusest ehk füsioloogiast; kujundada arusaam inimkeha organite ja organsüsteemide koostööst.
Eeldused
Erialane töö inimestega. Teemast huvitatud praktikud.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 175,1 katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Ülevaade loodusainete näitlikustamise viisidest

Eesmärk
saada ülevaade loodusainete võimalikest näitlikustamise eri viisidest ja praktilistest rakendustest
Eeldused
kuulumine sihtrühma, huvi loodusteaduste vastu
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 640 9443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

​Hääle teraapiline kasutamine nõustamisel ja enesehoius

Eesmärk
Tutvuda hääle mitmekülgsete kasutusvõimalustega vaimse ja füüsilise tervise toetamisel nii teraapia kontekstis kui ka eneseabis; praktilise omakogemuse abil omandada oskusi terapeutilise hääletöö võtete kasutamiseks professionaalses töös ja eneseabis.
Eeldused
Eelnev individuaalse või rühmatöö kogemus inimestega.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee